Strona główna

Młodzież na rzecz wsi Miejscowość: Krzyżanowice, powiat: radomski Nazwa projektu: Boisko piłkarskie


Pobieranie 93.48 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar93.48 Kb.
1.

Grupa/Organizacja: Młodzież na rzecz wsi

Miejscowość: Krzyżanowice, powiat: radomski

Nazwa projektu: Boisko piłkarskie

Kwota przyznana: 5 000 zł


Opis projektu:

Młodzież z Krzyżanowic chce zbudować boisko do piłki nożnej. Dotychczasowe jedyne boisko do gry w piłkę znajdujące się na terenie szkoły podstawowej jest „niewielkiej powierzchni”, a dodatkowo planowana jest rozbudowa szkoły właśnie w miejscu gdzie teraz znajduje się boisko. „Mając na uwadze nie tylko nas-młodzież, ale i dzieci szkolne jak również ich ojców postanowiliśmy urządzić boisko z prawdziwego zdarzenia”- piszą młodzi. Nowe boisko ma zostać wybudowane na terenie szkoły.


Dotacja zostanie przeznaczona na: komplety strojów piłkarskich, buty, trzy piłki, siatka do bramek, elementy stalowe, części do melioracji, nasiona trawy, drewno do ławek, farby.

2.

Grupa/Organizacja: Młodzi Społecznicy z SomiankiMiejscowość: Somianka, powiat: wyszkowski

Nazwa projektu Centrum Gminy dla Rodziny-zielony plac zabaw

Kwota przyznana: 5 000 zł


Opis projektu:

Młodzi Społecznicy (36 osób) działają przy Gminnym Ośrodku Kultury w Somiance. Planują zbudować w centrum wsi – zielony plac zabaw „Centrum gminy dla rodziny”. Obecnie jest to niezagospodarowane miejsce o wielkości 62x47m, gdzie znajduje się stary magazyn, a cały plac porośnięty jest krzakami i chwastami (plac - własność gminy). Młodzi opracowali harmonogram działań, który poparł wójt. Plac prócz mieszkańcom Somianki ma służyć okresowo letnikom, którzy przyjeżdżają tu na wakacje. Za cel postawili sobie: poprawę wizerunku gminy, stworzenie bezpiecznego wypoczynku, wspólnej zabawy, nawiązywania kontaktów, utrwalania więzi rodzinnych i sąsiedzkich – dzieciom, młodzieży i całym rodzinom.


Dotacja zostanie przeznaczona na: tablicę do koszykówki, stół do tenisa, zestaw huśtaweki dla dzieci, szachownicę, materiały budowlane(farby, pędzle, płyty)

3.

Grupa/Organizacja: Nieformalne Stowarzyszenie Młodzieży Wsi Alojzów, Kajetanów, WalentynówMiejscowość: Alojzów, Kajetanów, Walentynów, powiat: radomski

Nazwa projektu:Łączy nas boisko sportowe

Kwota przyznana: 5 000 zł


Opis projektu:

Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w poprzedniej edycji konkursu.Młodzież chce dokończyć budowę boiska, poszerzając ją o zainstalowanie ławek dla publiczności, wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego przed wypadaniem piłki oraz urządzenie boiska do piłki siatkowej. Drugi etap działań młodych to adaptacja pomieszczenia na świetlicę w pobliżu boiska, która ma również pełnić rolę magazynku sportowego. Trzeci etap to inicjatywa ekologiczna i dotyczy urządzenia obwoźnej zbiórki złomu, butelek, szmat. Zebrane w ten sposób surowce zostaną sprzedane, a pieniądze przeznaczone na nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursach w czasie wakacji. Wolontariusze planują rozdawać ulotki o zaniechanie urządzania „dzikich” wysypisk śmieci oraz ogłoszą konkurs na najczystsze obejście rolne. W trakcie wakacji pomieszczenia klubowe zostaną udostępnione dzieciom, które nie wyjeżdżają na wakacje. Zaplanowane zostały również zajęcia z osobami z pobliskiego Domu Pomocy Społecznej.

Dotacja zostanie przeznaczona na: sprzęt do tenisa stołowego, kosiarka do trawy + paliwo, krzesła, siatka do ogrodzenia+słupki, mat.budowlane,gry świetlicowe

4.

Grupa/Organizacja: Nieformalne Stowarzyszenie „Klub Młodzieży Wolontariat”Miejscowość: Iłża, powiat: radomski

Nazwa projektu: Działalność Klubu Wolontariat

Kwota przyznana: 6 000 zł


Opis projektu:

Grupa wolontariuszy w poprzedniej edycji programu otrzymała dofinansowanie. Tym razem zamierzają zorganizować: szkółkę ginących zawodów ( garncarstwo-warsztaty, wycieczki do kowala, stolarza, bednarza); akademie wiedzy regionalnej (cykliczne spotkania z ciekawymi ludźmi tj. historycy, twórcy ludowi, kolekcjonerzy); „zabawę w teatr” (inscenizacja Legenda Garncarstwa); cykl warsztatów i wycieczek krajobrazowych o tematyce ekologicznej; popołudnia ciekawej nauki (pozaszkolna działalność nauczycieli-konkursy, rebusy, quizy); cotygodniowe zajęcia w Klubie dla osób niepełnosprawnych, których finałem będzie przegląd twórczości osób niepełnosprawnych; zajęcia dla młodzieży zainteresowanej HIP-HOP-em i graffiti (przeznaczona zostanie jedna z piwnic w ,której odbywać się będą próby zespołów hip-hopowych, a ściany ozdobią graffiti); dla najmłodszych odbywać się będą warsztaty sztuki oligami.


Dotacja zostanie przeznaczona na: honoraria dla dwóch instruktorów, materiały plastyczne, wyposażenie klubu (stoliki, krzesła itp.), prowiant, wzmacniacz gitarowy, odtwarzacz CD

5.

Grupa/Organizacja: Klub Wiejskich InternautówMiejscowość: Sypniewo, powiat: sępoleński

Nazwa projektu Działalność klubu

Kwota przyznana: 2 240 zł


Opis projektu:

Klub Wiejskich Internałtów działa przy Stowarzyszeniu – Mazowieckie Centrum Przedsiębiorczości w Sypniewie od 2001 roku. W klubie zrzeszonych jest ok. 200 osób, znaczna ich cześć zajmuje się informatyką. Siedziba znajduje się 150 metrów od zespołu szkół dlatego „cieszymy się duża popularnością” – piszą wolontariusze.

Podczas wakacji planują zorganizować turniej gminy w grach strategicznych dla młodzieży z całej gminy, interaktywne zajęcia z języka angielskiego połączone z przybliżeniem kultury krajów anglojęzycznych dla dzieci młodszych, chcą również stworzyć klub filmowy- cytat: „dodatkowym atutem jest to, że w przeciwieństwie do telewizji to my będziemy mogli określić czy wolimy oglądać Herkulesa czy też kolejny film z rodzaju sensacyjnych zaznaczonych czerwonym kółeczkiem z kwadracikiem w środku” ????.
Dotacja zostanie przeznaczona na: opłaty za połączenia internetowe, oprogramowanie, materiały biurowe, czytnik płyt DVD, czyste płyty CD, nagrody w konkursie, czynsz za pomieszczenia klubu.

6.

Grupa/Organizacja: Młodzi dziennikarzeMiejscowość: Warszawa, powiat: warszawski

Nazwa projektu: Dodatek do „Głosu Garwolina”

Kwota przyznana: 3 420 zł


Opis projektu:

Grupa „Młodzi dziennikarze” powstała w 2002 roku pod opieka Stowarzyszenia POLIS. Zadaniem grupy jest samokształcenie w zakresie umiejętnego posługiwania się mediami, a także działanie na rzecz aktywizacji lokalnych środowisk. Członkowie grupy opracowali projekt stworzenia młodzieżowego dodatku do gazety lokalnej z województwa mazowieckiego. Partnerem przy realizacji przedsięwzięcia zgodził się być dziennik „Głos Garwolina”, który zapewni druk i kolportaż, a także przyjmie młodzież ze swojej miejscowości na staż redakcyjny. By przygotować się do tego zadania młodzi planują zorganizować siedmiodniowy obóz dziennikarski w Garwolinie, w trakcie którego liderzy grupy prowadzić będą zajęcia dla miejscowej młodzieży z podstaw pracy dziennikarskiej oraz wspólnie stworzą pierwszy numer dodatku. Prace nad kolejnym numerem młodzi planują w trakcie wyjazdu młodzieży garwolińskiej do Warszawy gdzie będą prowadzone zajęcia uzupełniające pierwszy etap warsztatów. Trzeci numer ma również powstać w trakcie weekendowego pobytu w Warszawie. Końcowy etap projektu to samodzielne prace młodzieży garwolińskiej nad kolejnymi dodatkami, przy ograniczonej pomocy ze strony „Młodych dziennikarzy”.

Dotacja zostanie przeznaczona na: honorarium dla księgowej, koszty pobytu uczestników z Warszawy w Garwolinie oraz uczestników z Garwolina w Warszawie w sierpniu i wrześniu.

7.

Grupa/Organizacja: Świetlica Środowiskowa „TamkaMiejscowość: Warszawa, powiat: warszawski

Nazwa projektu: Ogród rekreacyjny i plac zabaw ruchowych

Kwota przyznana: 5 000 zł


Opis projektu:

Świetlica Środowiskowa „Tamka” działa od trzech lat i w poprzedniej edycji „DP” otrzymała dotację. Świetlica gromadzi ok.30 dzieci w wieku 7 – 14 lat mieszkające na Powiślu. Projekt przewiduje zagospodarowanie dwóch kawałków gruntu na „ogród rekreacyjny” oraz na plac sportowy (boisko). W części ogrodowej dzieci same mogłyby uprawiać swój kawałek ziemi – co uczyłoby je samodzielności i odpowiedzialności za swoja własność. W ogrodzie stanęłyby dwa domki służące dzieciom do zabawy. Ponadto zainstalowane zostałyby elementy placu zabaw (huśtawki, zjeżdżalnia, karuzela). W części „boiskowej” młodzież planuje zainstalować tablicę do gry w koszykówkę i bramki.

Dotacja zostanie przeznaczona na: materiały malarskie i budownicze, liny, kosz do koszykówki, piłki, rakietki do badminktona, wiertarka + wiertła i tarcze, narzędzia ogrodnicze,

8.

Grupa/Organizacja: Młodzieżowy Klub Sportowy „DługosidłoMiejscowość: Długosiodło, powiat: wyszkowski

Nazwa projektu: Zajęcia dla młodzieży

Kwota przyznana: 5 600 zł


Opis projektu:

Młodzieżowy Klub Sportowy „Długosidło” w swym projekcie planuje organizowanie cotygodniowych – niedzielnych turnieji siatkowej piłki plażowej. Pomysłodawcy sadzą że turnieje mogą przerodzić się w niedzielne pikniki rodzinne. Chłopcy widzą potrzebę organizacji wolnego czasu dla swoich rówieśników, gdyż nie ma w ich miejscowości żadnego miejsca na fajne spędzanie wakacji. Wolontariusze zwracają się o pomoc w budowie boiska do piłki plażowej na terenie szkoły podstawowej. Młodzież wypertraktowała już pomoc jednej z firm budowlanych, która ciężkim sprzętem wyrówna powierzchnię boiska.


Dotacja zostanie przeznaczona na: słupki, siatka, piłki, taśma do wyrysowania boiska, piasek oraz nagrody

9.

Grupa/Organizacja: Wolontariusze przy Katolickim Stowarzyszeniu NiepełnosprawnychMiejscowość: Siedlce, powiat: Siedlce

Nazwa projekt:u Z pędzlem na wózku

Kwota przyznana: 5 290 zł

Opis projektu:

Wolontariusze przy Katolickim Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych planuje zorganizować dla 40 niepełnosprawnych osób plener malarski – obóz pt. „Z pędzlem na wózku”. Dwunastu młodych wyjedzie z niepełnosprawnymi osobami z Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych, Środowiskowego Domu Samopomocy do Sielankowa k/Radzynia Podlaskiego. W trakcie obozu planowane są zajęcia plastyczne prowadzone przez instruktorkę 2 godziny dziennie, zajęcia muzyczne, zawody sportowe, zostanie wystawiona „mała” sztuka teatralna, hipnoterapia w pobliskiej stadninie koni, będą również dyskoteki, ogniska i wycieczki. W realizacji projektu pomoże uzyskany grant z Urzędu Miasta Siedlce.


Dotacja zostanie przeznaczona na: honorarium dla dwóch terapeutów m.in. hipnoterapii, jazda konno, wyżywienie, przejazd autokarem, nagrody, sprzęt sportowy, artykuły piśmiennicze, gry planszowe.

10.


Grupa/Organizacja: Koło Młodzieżowe „Awangarda”

Miasto: Jabłonna, powiat: legionowskiNazwa projektu: Cudze chwalicie swego nie znacie

Kwota przyznana: 1 800 zł


Opis projektu:

Koło Młodzieżowe „Awangarda” działa przy Ogrodniczym Domu Kultury w Jabłonnie. Głównym celem grupy jest zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży poprzez promowanie turystki i aktywnego wypoczynku wg hasła „Cudze chwalicie swego nie znacie”. W ciągu wakacji planują zrealizować dwa programy: „Przygoda z Archeologią”, gdzie dzieci będą mogły zapoznać się z praca archeologów, poznać stanowiska archeologiczne na terenie powiatu Legionowskiego jak i nauczyć się lepić naczynia z gliny. Drugi program to „Cudze chwalicie swego nie znacie”, w trakcie tych działań młodzi będą przekazywali swym młodszym kolegom sztukę czytania mapy oraz poruszania się z kompasem, przekażą zasady bezpiecznego biwakowania i zasady pierwszej pomocy.


Dotacja zostanie przeznaczona na: materiały do przeprowadzenia warsztatów, zakup materiałów potrzebnych do organizacji biegu na orientacje.

11.


Grupa/Organizacja: Młodzież z Natolina

Miejscowość: Natolin, powiat: grodziskiNazwa projektu: Boiska

Kwota przyznana: 5 000 zł


Opis projektu:

Młodzież z Natolina uczestniczyła w poprzednich edycjach programu. Tym razem planują w czasie wakacji stworzyć boiska do siatkówki i koszykówki, na których rozegrany zostanie turniej o „Puchar Burmistrza” w różnych kategoriach wiekowych. Boiska powstaną na działce Urzędu Miasta. Burmistrz zgodził się przekazać ta działkę w użytkowanie oraz zdeklarował pomoc w realizacji przedsięwzięcia. Z działań grupy skorzysta cała społeczność Natolina i pobliskich miejscowości.


Dotacja zostanie przeznaczona na:słupki odciągające, ziemia pod teren, piłkouchwyty, tablice i obręcze, nagrody, piłki, materiały budowlane.

12.


Grupa/Organizacja: Orły

Miejscowość: Miszory, powiat: sochaczewskiNazwa projektu: Boisko

Kwota przyznana: 4 100 zł


Opis projektu:

Grupa „Orły” działa przy Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie „Szansa” i składa się z jedenastu członków. Wolontariusze w trakcie wakacji organizują podchody, wycieczki lub grę w piłkę nożną. „W piłkę grają chłopcy, a co z dziewczętami?” – piszą młodzi.

Dlatego pragną wybudować przy ośrodku w Miszorach boisko do siatkówki oraz poprawić istniejące już boisko do koszykówki. Planują organizować zawody dla dzieci jak i sądzą, że rodzice będą chętni do gry w siatkówkę. Chcą zaprosić kolegów z Wilkowa Polskiego, z którymi rozegrają pierwszy mecz.


Dotacja zostanie przeznaczona na: wyrównanie terenu, zakup słupków i siatki, kosze do koszykówki, dojazd sprzętu ciężkiego.

13.


Grupa/Organizacja: Młodzieżowa Grupa Inicjatyw Twórczych „Tatanka 2”

Miejscowość: Żuromin, powiat: żuromińskiNazwa projektu: Szkoła Młodych Wilków 2 i ½ kła”

Kwota przyznana: 2 500 zł


Opis projektu:

Grupa „Tatanka 2” chce kontynuować zeszłoroczny pomysł Szkoły Młodych Wilków, na który otrzymali dofinansowanie w konkursie „DP 2”. Młodzi zbudują wioskę indiańską. W trakcie swych działań przewidzieli nocny przegląd filmowy („Mikro i makrokosmos”). Odbędą się warsztaty rzeźbienia w drzewie, powstaną również instrumenty drewniane. Dla wytrwałych odbędą się warsztaty rękodzielnicze – wykonanie torby ze skóry ozdobionej koralikami. W trakcie realizacji projektu jeden dzień poświęcony będzie tylko osobom niepełnosprawnym, którym wolontariusze zorganizują konkursy z nagrodami i zabawy. Z działań grupy skorzystają mieszkańcy Żuromina oraz osoby niepełnosprawne.


Dotacja zostanie przeznaczona na: koszt wynajmu i projekcji filmu, zakup drzewa, narzędzi, impregnatów, skóry, nagród, koszt transportu

14.


Grupa/Organizacja: Ludowy Klub Sportowy Orkan – Peklimar Lelice

Miejscowość: Lelice, powiat: sierpeckiNazwa projektu: Popularyzacja siatkówki plażowej wśród dzieci i młodzieży gminy Godowo

Kwota przyznana: 4 000 zł


Opis projektu:

Młodzież z klubu chce przygotować boisko do piłki plażowej. Uporządkują teren, wyrównają podłoże, przewiozą piasek i rozparcelują go. W trakcie wakacji i we wrześniu (w zależności od pogody) młodzież planuje przeprowadzić minikurs piłki plażowej oraz cykl treningów przygotowujący do sparingów. W sumie odbędzie się 40 – 50 zajęć. Wolontariusze są już po wstępnych rozmowach z czołowymi siatkarzami piłki plażowej w Polsce, którzy zobowiązali się przyjechać i udzielić kilku wskazówek i porad dotyczących gry.


Dotacja zostanie przeznaczona na: zakup piasku, piłek, wózek do piłek, stroje sportowe.

15.


Grupa/Organizacja: Akcja Hoffmaniacy-Dzieciom

Miejscowość: Warszawa, powiat: warszawskiNazwa projektu: Hoffmaniacy-Dzieciom

Kwota przyznana: 2 800 zł


Opis projektu:

Akcja Hoffmaniacy-Dzieciom jest współpracą nawiązaną pomiędzy uczniami IX LO im. Hoffmanowej, a Domem Małego Dziecka Nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej. Wolontariusze spotykają się z grupą dzieci z Domu Dziecka na cotygodniowych spotkaniach. Młodzież planuje przeprowadzić zajęcia plastyczne przy okazji warsztatów terapeutycznych. Dzieci rysować będą swoje wakacje, zbudują makietę ZOO po wycieczce do ogrodu zoologicznego, zrobią własnoręcznie mozaikę jesienną uzbieraną z jesiennych kasztanów i żołędzi. Wolontariusze pomogą dzieciom udekorować własny kubek farbami do szkła, pomogą zrobić korale z masy solnej. W trakcie realizacji projektu przewidziane zostały bale okolicznościowe z okazji świąt, karnawału. Jesienią chcą wyjechać z dziećmi na 2 dni do Puszczy Kampinoskiej. Podczas tego wyjazdu każdy wolontariusz opiekuje się „swoim własnym dzieckiem”. W trakcie cotygodniowych spotkań odbywać się będą zajęcia terapeutyczne prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, która ma na celu wspomaganie prawidłowego rozwoju dziecka i korygowanie ich zaburzeń.
Dotacja zostanie przeznaczona na: przejazdy, artykuły spożywcze, plastyczne, piśmiennicze, bilety wstępu, nocleg.

16.


Grupa/Organizacja: Speed

Miejscowość: Baranowo, powiat: grodziskiNazwa projektu: Boisko

Kwota przyznana: 5 990 zł

Opis projektu:

Grupa składa się z 10 młodych osób zamieszkałych w Baranowie. Wolontariusze planują odnowić boisko do piłki nożnej (zaorają murawę, zasieją i uwałkują). Dodatkowo planują wybudować boisko do koszykówki i siatkówki. W tym etapie projektu młodym pomogą rodzice. Po uporaniu się z budową boisk wolontariusze chcą wybudować mały park dla młodzieży i starszych mieszkańców Baranowa, którzy znajdą tu chwilę spokoju i relaksu. Park będzie się składać z dwóch części połączonych ze sobą klombem, w jednej z części znajdą się sady wiśniowe z małym oczkiem wodnym. W wakacje młodzi zorganizują dla dzieci i młodzieży konkurs plastyczny pod tytułem „Moje wymarzone wakacje”. Najpiękniejsze prace zostaną nagrodzone grami planszowymi. W drugiej połowie wakacji zorganizowany zostanie „Pierwszy Gminny Rajd Rowerów Górskich” po leśnych dróżkach. Dla starszych mieszkańców Baranowa wolontariusze planują zorganizować spotkanie informacyjne dotyczące wejścia Polski do Unii Europejskiej. Ponadto przedstawiciele grupy mają zamiar zorganizować „angielski tydzień”, który będzie polegał na tygodniowym spotkaniu z nauczycielem języka angielskiego. Na koniec wakacji młodzież planuje zorganizować ognisko podsumowujące.


Dotacja zostanie przeznaczona na: honorarium dla nauczyciela języka angielskiego, nagrody, artykuły spożywcze, artykuły plastyczne

17.


Grupa/Organizacja: Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Miejscowość: Chorzele, powiat: przasnyskiNazwa projektu: Radiowęzeł szkolny

Kwota przyznana: 6 000 zł

Opis projektu:

Samorząd uczniowski z Chorzel otrzymał w poprzedniej edycji „dobrych pomysłów” dofinansowanie na stworzenie sklepiku uczniowskiego. W tej edycji ubiegaja się o dofinansowanie na stworzenie szkolnego radiowęzła. Inicjatywa młodych skierowana jest nie tylko do młodych z liceum ale również do dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej i gimnazjum (jest to kompleks budynków, gdzie niektóre pomieszczenia są wspólne dla wszystkich uczniów). Młodzi po zaadaptowaniu pomieszczenia mają zamiar współpracować z innymi szkołami, gazetami lokalnymi, wydawcami biuletynów itp. Młodzież w swoich słuchowiskach chce prezentować: „postacie ciekawych ludzi miasta i regionu, władzy lokalnej, posłów, senatorów, osiągnięcia uczniów i nauczycieli, sztukę, ludzi promujących Ziemię Przasnyską. Radiowęzeł udostępniany będzie szkołom wyższym, które będą mogły prezentować swoje placówki, co pomoże maturzystom wybrać dalszą swoją edukację.”

Głównym celem projektu jest integracja środowiska szkolnego wokół lokalnych postaci i wydarzeń.
Dotacja zostanie przeznaczona na: adaptacja pomieszczenia na radiowęzeł, zakup sprzętu nagłaśniającego, montaż.

18.


Grupa/Organizacja: Stowarzyszenie „Teraz My”

Miejscowość: Cierpięta, powiat: ostrałęckiNazwa projektu: Klub sportowy „Waleczne Sokoły”

Kwota przyznana: 3 885 zł


Opis projektu:

Młodzież ubiega się o dotację na stworzenie klubu sportowego „Waleczne Sokoły”, ponieważ w ich miejscowości nie ma miejsca gdzie młodzi ludzie mogą spędzać swój czas wolny. „Pragniemy, aby Klub Sportowy stał się ośrodkiem życia kulturalnego w naszej miejscowości”. Młodzi planują zorganizować biegi przełajowe, mecze w piłkę nożną i siatkową, siłownię, miejsce do gry w tenisa stołowego. Na działalność klubu odstąpione zostanie jedno pomieszczenie OSP w Cierpiętach. Inicjatywa ta skierowana jest również do dzieci, które będą mogły „rozwijać swoje zainteresowania sportowe pod nadzorem wolontariuszy”. Za cel młodzi postawili sobie: integrację społeczności lokalnej, zapewnienie i zorganizowanie młodzieży wolnego czasu, rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowań, kształtowanie właściwych postaw społecznych, upowszechnienie idei samorządności.


Dotacja zostanie przeznaczona na: materiały do adaptacji pomieszczenia na klub, piłki, rakietki do tenisa stołowego, stół do mini bilarda, materiały budowlane do boiska piłki nożnej i koszykówki, sadzonki krzewów.

19.


Grupa/Organizacja: Miejski Klub Sportowy „Juniorzy”

Miejscowość: Bieżuń, powiat: żuromińskiNazwa projektu: Letnie Centrum Sportu i Rekreacji

Kwota przyznana: 6 000 zł


Opis projektu:

Klub działa przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury i skupia młodzież, którą łączy zamiłowanie do sportu. Członkowie klubu chcą zagospodarować starorzecze rzeki „Wkry”. Planują wybudować pomost dla osób kąpiących, urządzenie plaży, ale przede wszystkim stworzenie boiska do piłki plażowej gdzie planują rozgrywać turnieje w czasie wakacji. W dalszej kolejności młodzież chciałaby założyć pole biwakowe i wybudować ścieżkę zdrowia. Dbając o estetykę zasieją trawę, postawią kontener na śmieci i szalet.

Za główny cel młodzi postawili sobie zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców w okresie letnim i promocję miasta na zewnątrz. Budowa Centrum ma za zadanie zintegrować środowisko lokalne oraz stworzyć „wspaniałą” wizytówkę miasta.
Dotacja zostanie przeznaczona na: budowa pomostu, zakup piasku i nasion, wynajęcie kontenera na śmieci, budowa boiska do piłki plażowej.

20.


Grupa/Organizacja: Młodzi sportowcy

Miejscowość: Goworowo, powiat: ostrołęckiNazwa projektu: Nasze Boisko

Kwota przyznana: 3 260,00


Opis projektu:

Klub powstał w 2002 roku i składa się z grupy młodych chłopaków, którzy chcą w swojej miejscowości stworzyć boisko piłkarskie. Posiadają plac na którym planują zbudować boisko otoczone czterometrową siatką by „nie niszczyć upraw rolnych”. Planują w perspektywie dalszego czasu rozbudować plac o boiska do siatkówki i koszykówki. Za cel postawili sobie - zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży wraz z propagowaniem czynnego uprawiania sportu i promocji zdrowego trybu życia.


Dotacja zostanie przeznaczona na: koszulki, piłki, siatka, słupki metalowe na bramki, siatka, mat. budowlane.

21.


Grupa/Organizacja: Animatorzy Oratorium św. Jana Bosco

Miejscowość: Żyrardów, powiat: żyrardowskiNazwa projektu: Przygody Króla Artura, czyli najfajniejsze kolonie na Mazurach, Lato w mieście, Gazetka oratoryjna „Radość”, Święto Młodości

Kwota przyznana: 6 000,00


Opis projektu:

Animatorzy Oratorium św. Jana Bosco stanowią grupę 40 młodych wolontariuszy w wieku 16 – 25 lat. Ściśle związani są z koncepcją salezjańską pracy z dziećmi. Pomagają w świetlicy opiekuńczo – wychowawczej, organizują różnego typu imprezy dla dzieci. W swoim wniosku przedstawili cztery projekty, które maja zrealizować w terminie od 1 lipca do 31 grudnia. Przygody Króla Artura, czyli najfajniejsze kolonie na Mazurach to projekt skierowany do dzieci w wieku 8 – 15 lat. Lato w mieście jest skierowane do dzieci w tym samym przedziale wiekowym, których rodziców nie stać na wysłanie swych pociech na kolonie. Młodzi planują, że akcja ta zgromadzi ok.120 osób. W ciągu 10 dni dzieci będą uczestniczyć w zajęciach sportowych, teatralnych, muzycznych, pieszych rajdach, zajęciach na basenie itp. Gazetka oratoryjna „Radość” – to czasopismo redagowane przez młodzież, która kiedyś zetknęła się a pracą dziennikarską. Gazetka przekazuje bieżące informacje z życia Oratorium i parafii. Święto Młodości jest imprezą plenerową promującą „wartości rodzinne”, kładącą nacisk na zacieśnianie tych więzi, gwarantującą dobrą zabawę dla ludzi w każdym wieku. W tegorocznej akcji przewidziane są indywidualne konkurencje dla najmłodszych. Planowany jest koncert oraz turniej rodzin i firm. W imprezie ma wziąć udział ok. 800 osób we wszystkich przedziałach wiekowych.


Dotacja zostanie przeznaczona na: w zależności od pomysłu: materiały dekoracyjne, wynajęcie sceny, projekcja filmu, nagłośnienie, wydanie gazetki, wyżywienie, nagrody, autokar, bilety wstępu, zakwaterowanie.

22.


Grupa/Organizacja: Grupa młodzieży z Publicznego Gimnazjum w Podkowie Leśnej oraz młodzież spoza szkoły.

Miejscowość: Podkowa Leśna, powiat: grodziskiNazwa projektu: Skate - park

Kwota przyznana: 5 200 zł


Opis projektu:

Grupa młodzieży z Publicznego Gimnazjum w Podkowie Leśnej oraz młodzież spoza szkoły wpadła na pomysł budowy skate – parku. Młodzi uzyskali akceptacje swojego pomysłu zarówno w szkole jak i u władz miasta. Chłopcy zdobyli potrzebne informacje na temat budowy obiektu i uzyskali zapewnienie władz miasta, co do lokalizacji skate – parku. Młodzież znalazła również osoby, które sfinansują część budowy. Swoje działanie kierują do wszystkich młodych ludzi z Podkowy. „Wybudowanie takiego obiektu pozwoli nam bezpiecznie uprawiać tą dziedzinę sportu” – piszą we wnioskiu chłopcy.


Dotacja zostanie przeznaczona na: koszty transportu elementów do budowy, jeden z elementów: speed – ramp.

23.


Grupa/Organizacja: Młodzieżowa Grupa „Pomost”

Miejscowość: Ostrowia Mazowiecka, powiat: ostrowskiNazwa projektu: Raz, dwa, trzy – teraz My

Kwota przyznana: 5 250 zł


Opis projektu:

Młodzieżową Grupę „Pomost” stanowi 12 osobowa grupa młodzieży w wieku 12 – 19 lat, aktywnie uczestnicząca w życiu kulturalnym miasta. Wolontariusze maja pomysł uatrakcyjnienia terenów leżących przy placówkach kultury. Pierwszym takim miejscem są tereny wokół Miejskiego Domu Kultury. Planują zbudować mały plac zabaw dla dzieci, wytyczenie ścieżki rowerowej, budowę małej estrady oraz ustawienie stolików i ławeczek. Drugim miejscem są tereny wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej gdzie również planują zainstalować stoliki z krzesełkami, małą estradę oraz niewielki grill. Stworzona zostanie tu „Zielona Świetlica” w okresie letnim dla wszystkich odwiedzających czytelnię. W godzinach wieczornych planowane są koncerty i spotkania młodzieżowe. Celem młodych jest zwiększenie aktywności młodzieży w wieku 12 – 18 lat w środowisku lokalnym, przyjemne spędzenie wakacji dzieci pozostających w mieście, nabór nowych wolontariuszy.
Dotacja zostanie przeznaczona na: honoraria dla artystów i plastyka, materiały plastyczne, krzesła i stoliki, urządzenia rekreacyjne, wynajem sprzętu nagłaśniającego, nagrody.

24.


Grupa/Organizacja: Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum w Krępie Kościelnej

Miejscowość: Krępa Kościelna, powiat: lipskiNazwa projektu: Podarujmy dzieciom radość

Kwota przyznana: 5 000 zł


Opis projektu:

Młodzi chcą zagospodarować wolny czas maluchom pozostającym w świetlicy do przyjazdu autobusu, który odwozi dzieci do domu. Cel ten chcą osiągnąć budując plac zabaw oraz „zielonej sali gimnastycznej”. „W naszej szkole jest tradycja, że uczniowie opuszczający jej mury pozostawiają jakiś prezent. My chcieliśmy zostawić wymarzony plac zabaw”.


Dotacja zostanie przeznaczona na: honoraria dla osób porządkujących teren, zakup urządzeń do placu zabaw.

25.


Grupa/Organizacja: Klub Miłośników Astronomii

Miejscowość: Podkowa Leśna, powiat: grodziskiNazwa projektu: Klub Miłośników Astronomii

Kwota przyznana: 5 000 zł


Opis projektu:

Projekt Klubu Miłośników Astronomii ma na celu rozbudzenie zainteresowań tą dziedziną nauki wśród osób, które do tej pory nie miały związku z astronomią. Podstawą ich działań będą obserwacje ciekawych obiektów na niebie. Od połowy sierpnia regularnie raz na dwa tygodnie przewidują wieczorne spotkania połączone z obserwacja zjawisk astronomicznych. Od września planują współpracę ze szkołami i zaproponowanie swoich działań jako uzupełnienie lekcji gimnazjalnego przedmiotu „Fizyka z astronomią”. Oferują pomoc uczniom pragnącym spróbować swoich sił w olimpiadach astronomicznych.


Dotacja zostanie przeznaczona na: teleskop, lunety, lornetka, oprogramowanie astronomiczne, kamera internetowa do fotografii CCD

26.


Grupa/Organizacja: Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKP w Nowej Wsi

Miejscowość: Nowa Wieś, powiat: kozienickiNazwa projektu: Zajęcia sportowe i konferencja Samorządów Uczniowskich

Kwota przyznana: 3 500 zł

Opis projektu:

Samorząd Uczniowski pragnie uzyskać dotacje na dwa działania. Pierwsze z nich to pomysł urządzenia boiska do koszykówki na placu internatu. Drugie działanie polegać będzie na zorganizowaniu spotkania szkolnych przedstawicieli samorządów szkolnych pod nazwą: „III Konferencja Samorządów Uczniowskich Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Grójeckiego”. Głównym tematem konferencji będzie prowadzenie gazetek szkolnych. Z tej okazji przeprowadzone zostaną warsztaty dziennikarskie oraz warsztaty na temat samorządności szkolnej dla dyrektorów szkół. Konferencja będzie trwać dwa dni.


Dotacja zostanie przeznaczona na: honoraria dla trenerów, materiały budowlane, zestaw do piłki koszykowej.
27.

Grupa/Organizacja: Młodzieżowa grupa „Pasieka”

Miejscowość: Platerów, powiat: łosicki

Nazwa projektu: Uczymy się tolerancji

Kwota przyznana: 6 000 zł

Opis projektu:

Młodzieżowa grupa „Pasieka” składa się z 9 osób w wieku 16 – 22 lata. Korzystają z lokalu Klubu Rodzinnego w Platerowie. Planują zorganizować swoim rówieśnikom

( 30 osób) rajdy rowerowe do miejscowości, w których znajdują się obiekty religijne różnych wyznań: Tykocin, Włodawa gdzie są cmentarze i bóżnice żydowskie; Hajnówka, Garbarka gdzie są cerkwie prawosławne; Ulan, Bohienniki – kultura muzułmańska i Leśna Podlaska – kultura katolicka. Przewidują przynajmniej dwa wyjazdy dwudniowe oraz pięć jednodniowych. Z wyjazdów planują stworzyć wystawę fotograficzną pt. „Dialog religii na Podlasiu”. Wystawa będzie objazdowa i będzie pokazywana prócz Platerowa w Łosicach i Siemiatyczach.
Dotacja zostanie przeznaczona na: opiekun, fotogramy, film + wywołanie, noclegi, wyżywienie, plakaty, koszulki.

28.


Grupa/Organizacja: Klub z „Orz” - a

Miejscowość: Goworowo, powiat: ostrołęckiNazwa projektu: Turniej Dzikich Drużyn 2

Kwota przyznana: 5 840 zł


Opis projektu:

Klub z „Orz” – a otrzymał dofinansowanie w poprzedniej edycji programu „DP”. Złożony przez młodych projekt jest kontynuacją przedsięwzięcia z zeszłego roku. Tegoroczny pomysł turnieju piłki nożnej rozszerzony został o dwie nowe dyscypliny: koszykówkę i siatkówkę. Turniej będzie się odbywał w dwóch kategoriach wiekowych tj. do 16 lat i od 16 lat. Projekt jest przeznaczony dla dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy. Wolontariusze szacują, że w turnieju weźmie udział ok. 500 osób.


Dotacja zostanie przeznaczona na: nagrody, sprzęt sportowy, wynajęcie autokaru.

29.


Grupa/Organizacja: Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Ziarno”

Miejscowość: Słubice, powiat: płockiNazwa projektu: Dotyk integracji

Kwota przyznana: 5 000 zł


Opis projektu:

Wolontariusze ze Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego „Ziarno” planują stworzyć „Extra wieśniacze wakacje”. W programie działań zaplanowali zajęcia sportowe, artystyczne, turystyczno-krajobrazowe, warsztaty komputerowo-dziennikarskie, zajęcia psychologiczne. We wrześniu planują wystawić spektakl muzyczny oraz przygotować wystawę prac ceramicznych i plastycznych, wydadzą gazetkę lokalną, a wokół ośrodka posadzą drzewka. Wspólnie z młodzieżą niepełnosprawną przygotują spektakl muzyczno-taneczny, który zaprezentują podczas integracyjnej uroczystości andrzejkowej. Wspólnie wybiorą się również na przedstawienie muzyczne do Warszawy. Młodzi przewidują w swych działaniach aktywny udział około 40 osób, z czego około 10 osób ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Mocarzewie.


Dotacja zostanie przeznaczona na: honoraria dla osób prowadzących zajęcia, materiały plastyczne, foto, koszulki z logo dla uczestników, materiały budowlane, wkładka do gazetki lokalnej, transport, bilety.

30.


Grupa/Organizacja: Nieformalna Grupa „Młodzież XXI wieku”

Miejscowość: Maziarze Wielkie, powiat: radomskiNazwa projektu: Świetlica na wsi

Kwota przyznana: 3 100 zł


Opis projektu:

Nieformalna Grupa „Młodzież XXI wieku” składa się z 21 osób w wieku od 16 do 22 lat. Młodzi chcą stworzyć świetlicę na wsi, która byłaby miejscem spotkań dzieci i młodzieży. Udostępnione przez dyrektora szkoły pomieszczenia po dawnym Domu Nauczyciela pragną adaptować na pomieszczenia świetlicy. Młodzi przeprowadzą remont pomieszczeń i wyposażą je w odpowiedni sprzęt. Młodzież planuje pomagać w nauce swoim rówieśnikom. Wolontariusze planują również zorganizować dla swych kolegów roczny kurs językowy. Chcą wyposażyć świetlicę w gry planszowe, atlasy, encyklopedie. Ze świetlicy korzystać będą uczniowie z pobliskiej szkoły podstawowej mający trudności w nauce.


Dotacja zostanie przeznaczona na: koszty kursu językowego, gry planszowe, materiały budowlane, opłaty licznikowe, pomoce naukowe

31.


Grupa/Organizacja: Kółko Teatralne działające w LO im. Reymonta w Glinojecku

Miejscowość: Glinojeck, powiat: ciechanowskiNazwa projektu: Antygona

Kwota przyznana: 2 650 zł


Opis projektu:

Młodzież z Kółka Teatralnego zamierza przygotować inscenizację dramatu Sofoklesa pod tytułem „Antygona” i wystawić ją na scenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Glinojecku. Odbiorcami projektu będą członkowie lokalnej społeczności, w szczególności licealiści i gimnazjaliści. Wolontariusze chcą w ten sposób wpłynąć na poziom „świadomości i wrażliwości” mieszkańców, stworzyć im możliwość kontaktu ze sztuką teatralną, zachęcić do sięgnięcia po dzieła literatury polskiej i światowej. Młodzież planuje również dwudniowe spotkania (warsztaty) z profesjonalnym aktorem lub logopedą, przeznaczone dla członków kółka i innych osób zainteresowanych teatrem.


Dotacja zostanie przeznaczona na: honorarium dla aktora lub logopedy i jego nocleg, transport, stroje, rekwizyty, artykuły piśmiennicze, telefon

32.


Grupa/Organizacja: Koło Ekologiczne „Robaczek”

Miejscowość: Puszcza Mariańska, powiat: żyrardowskiNazwa projektu: Segregacja odpadów

Kwota przyznana: 4 000 zł


Opis projektu:

Projekt dotyczy segregacji odpadów na terenie Puszczy Mariańskiej i okolicy. Wolontariusze będą zbierać plastikowe butelki, baterie, puszki aluminiowe, makulaturę. Poświęcą swój czas na edukację ekologiczna uczniów i mieszkańców. Planują wydać biuletyn informacyjny i folder dotyczący rodzajów odpadów, ich źródeł oraz sposobów zagospodarowania. Chcą zakupić pojemniki służące do segregacji, którymi będą się opiekować. Zadaniem młodzieży będzie opróżnienie napełnionych pojemników, odpowiednie spakowanie i zeskładowanie do momentu odbioru w specjalnym „Kąciku do segregacji odpadów”. Planują wprowadzić segregację na terenie całej gminy. Z projektu skorzysta lokalne środowisko oraz członkowie koła.


Dotacja zostanie przeznaczona na: pojemniki do segregacji, kosze, budowa wiaty na „Kącik..”, worki, materiały biurowe, drukarka. W dosłanej poprawce brak kosztów drukarki i koszy.

33.


Grupa/Organizacja: „Klub Ośmiu”

Miejscowość: Radom, powiat: radomskiNazwa projektu: Bajtek

Kwota przyznana: 5 000 zł


Opis projektu:

„Klub Ośmiu” działa przy Katolickim Centrum Młodzieży „Arka”. Młodzież chce utworzyć pracownię komputerową „Bajtek”, dla dzieci i młodzieży głównie z osiedla XV – lecia w Radomiu. Wolontariusze pragną stworzyć dzieciom i młodzieży uczącej się, należytych warunków „do godnego rozwoju moralno – społecznego, intelektualnego, kulturalnego”. Pracownia służyłaby tym, którzy nie maja dostępu do komputera oraz osobą, których nie stać z korzystania z płatnych kawiarenek internetowych. Do zadań wolontariuszy należeć będzie nauka obsługi komputera, zapoznanie z podstawowymi programami pakietu Office.


Dotacja zostanie przeznaczona na: dwa komputery, połączenie SDI.

34.


Grupa/Organizacja: Grupa Teatralna „Nie mam czasu”

Miejscowość: Radom, powiat: radomskiNazwa projektu: Mini ogród botaniczny

Kwota przyznana: 5 000 zł


Opis projektu:

Grupa Teatralna „Nie mam czasu” działa przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu. Młodzież pragnie utworzyć „mini ogród botaniczny” jako pomocy dydaktycznej dla dzieci i młodzieży szkół radomskich i gmin ościennych, jak też stworzyć w ten sposób miejsca rekreacji, które odwiedzać będą mieszkańcy Radomia. Wolontariusze podjęli już pracę nad oczyszczeniem stawu. Wzbogacą również szatę roślinną, stworzą alejki, mostek na strumyku, a w pałacyku planują utworzyć małą kawiarenkę.


Dotacja zostanie przeznaczona na: krawężniki, kruszywo, stal zbrojeniowa.

35.


Grupa/Organizacja: Młodzież z Kuczborka

Miejscowość: Kuczbork, powiat: żuromińskiNazwa projektu: Wakacje

Kwota przyznana: 5 000,00


Opis projektu:

Młodzież z Kuczborka wzięła udział w konkursie „DP 2”. Wolontariusze chcą zorganizować swoim rówieśnikom czas wolny w okresie wakacji. Podczas akcji letniej planują przeprowadzić zajęcia w pracowni komputerowej, zorganizują klub fotograficzny, którego członkowie podczas wycieczek pieszych i rowerowych będą uwieczniać mazowieckie krajobrazy. Jednym z elementów projektu jest poznanie historii założenia państwa Polan i Piastów. W związku z tym odbędzie się dwudniowa wycieczka do Gniezna, Poznania, Kruszwicy i Biskupina. Odbędą się również zajęcia plastyczne, podczas których młodsi koledzy będą pracowali pod kierunkiem starszych „plastyków”. W ciągu dwóch wakacyjnych tygodni przeprowadzone zostaną liczne zajęcia sportowe, gry i zabawy.


Dotacja zostanie przeznaczona na: zakup materiałów papierniczych, foto, gier, koszt wycieczki, wyżywienie.

36.


Grupa/Organizacja: Centrum Aktywności Wolontariatu „Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni”

Miejscowość: Mińsk Mazowiecki, powiat: mińskiNazwa projektu: Piwniczka pod Dębem

Kwota przyznana: 5 000 zł


Opis projektu:

Za cel grupa wolontariuszy postawiła sobie wspomaganie dzieci wymagających opieki. Chcą stworzyć stałe miejsce do swoich spotkań. Otrzymali do zagospodarowania piwnicę, w której zorganizują swoją siedzibę. Pomieszczenie będzie służyć do spotkań wolontariuszy i organizacji działań grupy. Młodzież pragnie pomagać osobom niepełnosprawnym, kontynuować pracę w programie „Starszy brat, starsza siostra”, prowadzić lokalny punkt informacji, łatwo dostępny dla mieszkańców miasta. We własnej siedzibie wolontariusze planują prowadzić zajęcia plastyczne i muzyczne, korepetycje oraz kawiarenkę internetową.


Dotacja zostanie przeznaczona na: wymiana okien, instalacja elektryczna, krzesła, szafki, stoliki

37.


Grupa/Organizacja: Grupa Plastyczna „Forma”

Miejscowość: Sokołów Podlaski, powiat: sokołowskiNazwa projektu: Przyjaźń

Kwota przyznana: 4 000 zł


Opis projektu:

Projekt „Przyjaźń” to szereg akcji proponowanych społeczności lokalnej (dzieciom, młodzieży i dorosłym). Młodzież planuje stworzyć plener plastyczny, wystawy, spotkania i wydawnictwo związane z tematyką plastyki jako dziedziny, która pomaga w całościowym rozwoju człowieka. Wolontariusze zorganizują dla chętnych osób plener plastyczny w Mielniku nad Bugiem, gdzie stykają się różne kultury, narodowości i religie. W trakcie projektu przewidziane są wyjazdy do Węgrowa, Drohiczyna, Sokołowa, Warszawy i Kazimierza. Zorganizowana zostanie wystawa dokumentująca wyniki realizacji projektu „Przyjaźń”.


Dotacja zostanie przeznaczona na: zakup materiałów plastycznych, noclegi, wydawnictwo


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość