Strona główna

Młodzieżowa Akademia Teatru. Akt II


Pobieranie 20.44 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar20.44 Kb.

P
rojekt “Młodzieżowa Akademia Teatru. Akt II.”

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Archidiecezji Lubelskiej

Krakowskie Przedmieście 1, 20-002 Lublin

tel./fax: +48 81 532 13 95

ksm.lublin@gmail.com www.ksm.lublin.plData wpływu formularza

Podpis osoby przyjmującej formularz
Zaproszenie do udziału w projekcie „Młodzieżowa Akademia Teatru. Akt II.”
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej zaprasza wszystkich członków i sympatyków w wieku 13-22 lat, z miejscowości do 50 tysięcy mieszkańców, zainteresowanych edukacją teatralną do wzięcia udziału w projekcie „Młodzieżowa Akademia Teatru. Akt II.” luty-grudzień 2011 r. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji w zakresie odbioru i tworzenia kultury teatralnej.
W programie znajdą się: 

1. Weekendowa sesja szkoleniowa – zapoznanie z podstawowymi technikami teatralnymi. Warsztat z pracy swoim ciałem, rozwijania wyobraźni i pracy emocjami.

2. Sesja szkoleniowa w Warszawie - warsztaty z zakresu wiedzy o teatrze i technik teatralnych (pantomima, elementy tańca, teatr słowa i ruchu, piosenka aktorska, kabaret, teatr improwizowany), warsztaty rozwoju osobistego (odkrywanie i rozwój zdolności aktorskich, poznanie swoich możliwości i ograniczeń) oraz udział w dwóch przedstawieniach teatralnych wraz z omówieniem. 

3. Cykl sześciu spotkań warsztatowych w Lublinie – warsztaty z zakresu: dykcji i emisji głosu, ruchu scenicznego, budowania postaci, kreatywnego tańca, interpretacji tekstu, budowania etiud teatralnych i tworzenia spektaklu (scenariusz, scenografia, kostiumy, rekwizyty, muzyka).

4. Dwie wizyty w lubelskich teatrach.

Udział uczestników szkoleń zostanie potwierdzony podpisaniem deklaracji uczestnictwa w projekcie. W przypadku zdarzeń losowych uczestnik zobowiązany jest do znalezienia kogoś na swoje miejsce. Uczestnicy otrzymają certyfikaty poświadczające udział w szkoleniach i projekcie.


Rekrutacja trwa do 7 marca 2011 roku. O wynikach kandydaci zostaną poinformowani nie później niż dwa dni od zakończenia rekrutacji.

Zastrzegamy sobie prawo do nie podawania motywów decyzji odmownych. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście w Biurze KSM lub wysłać na maila
teatr.ksm@gmail.com.
Dane osobowe


Imię:


Nazwisko:


PESEL:

Adres zameldowania:Adres do korespondencji: wpisać jeżeli jest inny niż zameldowania

Oddział KSM:

Telefon:

E-mail:

Częstotliwość sprawdzania poczty elektronicznej:


Uczelnia/szkoła:


Rok nauki:


Kierunek edukacji:


Tryb nauki: dzienny / wieczorowy / zaoczny
List motywacyjny

  1. Dlaczego chciałabyś/chciałbyś wziąć udział w projekcie
    ”Młodzieżowa Akademia Teatru. Akt II.”?

  1. Jaka jest Twoja dotychczasowa działalność w zakresie edukacji kulturalnej?  1. Jakie masz doświadczenie w pracy teatralnej (w tym działalność w teatrze)?  1. Kiedy miałeś styczność po raz pierwszy z teatrem?  1. Czy wiążesz swoją przyszłość z teatrem? Jeśli tak to która z form teatralnych interesuje Cię najbardziej?


  1. Którą z obejrzanych sztuk teatralnych poleciłbyś znajomemu? Czemu właśnie tę?  1. Jakie są Twoje oczekiwania związane z uczestnictwem w projekcie?

Wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do KSM AL jest równoznaczne z deklaracją udziału w Projekcie na każdym etapie jego realizacji i na warunkach określonych w Porozumieniu partnerskim.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb projektu „Młodzieżowa Akademia Teatru. Akt II.” (współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego), w tym na udostępnianie ich do wiadomości publicznej po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie.

___________________________________________________________

(data i podpis)   Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość