Monday TuesdayPobieranie 14.87 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar14.87 Kb.

Erasmus – Summer semester

MondayTuesday


Wednesday


Thursday


Friday


11:30-13:00

13:15-14:45


Marek Madej PhD,

Asymmetric Threats, Latin american hall, Żurawia 4 street, ground floor, Zurawia 4 street ,starts from 25 February
15:00-16:30

Dr Kamila Proninska PhD

International Security and Armed Conflicts, room no 4/5, Nowy Świat street 67,

starts from 22th FebruaryAgnieszka Bieńczyk – Missala PhD,

Poland’s Foreign Policy, Latin american hall, Żurawia 4 street, ground floor, starts from 23th February


Aleksandra Jarczewska PhD, U.S. National Security Policy, room no 4, Nowy Swiat street 67 *, starts from 24th February

Aleksandra Jaskolska , MA.Developing Countries in International Relations, Latin american hall, Żurawia 4 street, ground floor, starts from 25th February

16:45-18:15

Jerzy Ciechanski PhD, Introduction to International Relations, room no 4/5, Nowy Swiat street 67, starts from 22th February

Aleksandra Jarczewska PhD, U.S. National Security Policy, room no 4, Nowy Swiat street 67, starts from 24th February
18:30-20:00
*Important: (5 meetings x 4 hours, from 15.00 – 18.15), Each course: 20 hours, 7 ECTS
: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Ustawa z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów I usług
2013 -> Ślepy kosztorys Podane ceny prac zawierają wszystkie koszty netto związane z wykonaniem poszczególnych prac w roku 2013
2013 -> 59th Janusz Kusocinski Memorial Szczecin, 15/06/2013 Men' results Hammer Throw Men
2013 -> Znak sprawy: Nr s 262 2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2013 -> Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)
2013 -> Karta kursu
2013 -> Wymagania edukacyjne z przedmiotu Historia I społeczeństwo dla klasy V szkoły podstawowej Ocena niedostateczna
2013 -> Nr 6 nazwa usługi zawarcie I rejestracja małŻEŃstwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
2013 -> Przykładowy wykaz archiwaliów wchodzących w skład zasobów archiwum parafialnego. Dokumenty
2013 -> Organizator
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy