Strona główna

Monitoring I ocena narażenia akryloamidu efsa opublikowała raport dotyczący poziomu akryloamidu w żywności obejmujący ocenę narażenia I mający na celu określenie spożycia akryloamidu przez różne grupy wiekowe oraz określenie źródeł narażenia konsumentów w


Pobieranie 6.85 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar6.85 Kb.
Monitoring i ocena narażenia akryloamidu

EFSA opublikowała raport dotyczący poziomu akryloamidu w żywności obejmujący ocenę narażenia i mający na celu określenie spożycia akryloamidu przez różne grupy wiekowe oraz określenie źródeł narażenia konsumentów w Europie. Raport oparty jest na danych przesyłanych przez Kraje Członkowskie w latach 2007-2009 do EFSA. Dane te zostały wykorzystane do oszacowania efektywności środków podejmowanych dobrowolnie przez przemysł w celu obniżenia poziomu akryloamidu w żywności.

Porównując dane z lat 2007 i 2009 jedynie w 3 grupach (krakersy, herbatniki i pierniki) stwierdzono zmniejszający się poziom akryloamidu. Podczas 3-letniego monitoringu poziom akrylamidu wzrósł w sucharach i kawie rozpuszczalnej oraz pozostał niezmieniony w kilku innych grupach żywności. Najwyższy poziom akryloamidu znaleziono w takich produktach jak chipsy i substytuty kawy, które obejmują napoje podobne do kawy pochodzące z cykorii lub zbóż takich jak jęczmień. Oceny narażenia dla różnych grup wiekowych były porównywalne z ocenami opublikowanymi wcześniej w Krajach Członkowskich.

Akryloamid jest substancją chemiczną, która tworzy się w produktach zawierających skrobię podczas smażenia lub pieczenia w wysokiej temperaturze. EFSA w swojej opinii z 2005 roku stwierdziła, że powstający akryloamid może stwarzać potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi z powodu jego właściwości kancerogennych i genotoksycznych. W 2007 roku Komisja Europejska zarekomendowała Krajom Członkowskim prowadzenie corocznego monitoringu i przesyłanie danych do EFSA w celu oceny ryzyka i przygotowania corocznego raportu zbiorczego.

Ostatni raport obejmujący dane nadesłane w latach 2007-2009 zawiera również ocenę narażenia na akryloamid w różnych grupach wiekowych w Europie. Podczas szacowania narażenia poprzez żywność zostały uwzględnione dane z monitoringu nadesłane przez Kraje Członkowskie łącznie z informacjami z Bazy Danych nt. Spożycia w Europie utworzonej przez EFSA.

Jako największe źródło narażenia na akryloamid dla dorosłych zidentyfikowano smażone ziemniaki (włączając w to frytki), kawę paloną i pieczywo, a dla młodzieży i dzieci – smażone ziemniaki, chipsy ziemniaczane, herbatniki i pieczywo. Narażenia oszacowane dla tych grup wiekowych w Europie są porównywalne z danymi opublikowanymi wcześniej w literaturze naukowej oraz z oceną narażenia przeprowadzoną przez Wspólny Komitet Ekspertów FAO/WHO ds. Dodatków do Żywności (JECFA ). W swojej opinii JECFA stwierdził, że akryloamid może stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi i należy podjąć środki prowadzące do obniżenia narażenia.

Podobnie jak w swoich poprzednich raportach z 2009 i 2010 roku EFSA stwierdziła, że dobrowolne środki podejmowane przez przemysł w celu obniżenia poziomu akryloamidu w żywności (tzw. podejście „toolbox”) odniosły tylko umiarkowany sukces. W celu obniżenia narażenia należałoby podjąć dalsze środki do obniżenia poziomu akryloamidu w żywności, która jest głównym źródłem narażenia. W raporcie sugeruje się, aby w następnych latach próbki były pobierane z tych samych produktów i ich ilość była wystarczająca dla każdej grupy, tak aby łatwiejsza była interpretacja wyników i można było określić tendencje w sposób statystyczny.Więcej informacji można znaleźć na stronie EFSA:

Monitoring and exposure assessment of acrylamide


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość