«morska symfonia»Pobieranie 28.46 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar28.46 Kb.

MIĘDZYNARODOWY

DZIECIĘCY FESTIWAL-KONKURS

«MORSKA SYMFONIA»

10.07.2011 - 16.07.2011

BUŁGARIA
k.ALBENA

ORGANIZATORZY FESTIWALU:

Urząd miasta Warna, Bułgaria.

Stowarzyszenie mażoretek tamburmajorek i cheerleaderek Polska, m.Opole,

Członek IMAPATRONAT I MECENAT:

Urząd m. Warna, BułgariaBułgarska Telewizja Państwowa.


PATRONAT I MECENAT:

Urząd k,Albena Bułgaria

Urząd m.Warna

Bułgarska Telewizja Państwowa.


ORGANIZATORZY FESTIWALU:

Urząd miasta Warna, Bułgaria.

Stowarzyszenie mażoretek Polskich, Polska, m.Opole

TERMINY:

10.07.2011-16.07.2011CEL FESTIWALU:
nawiązanie kontaktów artystycznych dzieci i młodzieży z różnych państw, prezentacja mistrzostwa artystycznego, stwarzanie warunków międzynarodowej wymiany doświadczeń w sferze kultury, poznawanie tradycji narodowej, kultury i sztuki państw, uczestników Festiwalu.
REGULAMIN PROGRAMU KONKURSOWEGO:

1. NOMINACJE ARTYSTYCZNE:

1.1. Choreografia: • taniec klasyczny, taniec ludowy, balet, taniec estradowy,

 • taniec nowoczesny (modern, jazz, free-style,disco, techno, rock-n-roll, break- dance, hip-hop),

 • Kategorie wiekowe: 1-kategoria do12 lat (włącznie), 2 kategoria 13-16 lat (włącznie), 3 kategoria od 17lat 4 kategoria 18-25 lat

 • taniec dzieciecy wiek do 10 lat (włącznie)

 • Każdy zespół prezentuje 2 układy w dowolnej kategorii wiekowej. Czas trwania układu nie może przekraczać 5 minut.

1.2. Teatr tańca: Dopuszcza się kompozycje (skończone) nie przekraczające

Bez granic wiekowych.

1.3. Mażoretki (kadetki, juniorki, seniorki) – według regulaminu IMA

1.4. Zespoły teatralne (musical, propozycja, plastyka i pantomima, lalkowy, teatr mody)

W konkursie zespołów teatralnych dopuszcza się kompozycje (spektakle skończone) nie przekraczające 15 minut. Wiek do 30 lat.

1.5. Wokalakademicki, ludowy, estradowy, jazzowy

Prezentują 2 utwory. Czas trwania utworu nie może przekraczać 10 minut: Kategorie weikowe:

1 kategoria do 9 lat, 2 kategoria od 10 - 12 lat, 3 kategoria od 13 do 16 lat,

4 kategoria od 17 do 25 lat

1.6. Instrumentaliści – klasyczny, ludowy, estradowy, jazzowy

Prezentują 2 utwory. Czas trwania utworu nie może przekraczać 8 minut

Kategorie wiekowe: do 9 lat, do 13 -16 lat, od 17 lat do 25 lat

1.7. Chóry – dla udziału w konkursie konieczna jest prezentacja partytury chórowej.)Prezentują 2 utwory. Czas trwania utworu nie może przekraczać 10 minut.

1.8.– Zespoły cyrkowe prezentują 2 układy. Czas trwania układu nie może przekraczać 5 minut . Wiek: do 30 lat.

1.9 Folklor Dopuszcza się kompozycje (utwory skończone) nie przekraczające 15 minut.Wiek do 30 lat

1.10. Plener plastyczny. Można wykorzystać różne techniki plastyczne na papierze (farby, tusz, pastel, technika mieszana, i t.d.)

Uczestnicy muszą posiadać własne materiały (pędzle, farby…). Karton o wym. 35:50 wydają organizatorzy.

Prezentują jedną pracę na temat: Morze,Festiwal Złota Fala.

Kategorie wiekowe: do10 lat, do 14 lat, do 19 lat
2.1 WYMAGANIA KONKURSOWE

wskazane na liście ocen jury


2.2. Jury ocenia każdy prezentowany występ według skali ocen:1 -10. Zwycięzcą

zostaje uczestnik, który zdobył największą ilość punktów.2.3. Utwory przekraczające ustalony limit czasu mogą zostać przerwane (wyłączony podkład muzyczny).

2.6. Rada Artystyczna Festiwalu zastrzega sobie prawo rekomendacji najlepszych zespołów i solistów do udziału w kolejnych festiwalach i konkursach międzynarodowych.

2.7. Program Koncertu Galowego określa grupa reżyserska na podstawie decyzji podjętych przez jury Festiwalu.

2.8. Decyzja jury Festiwalu jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
2.9. Wymiar sceny: głebokość–10 м, szerokość -10 м, Podłoga - drewniania
3. KLASYFIKACJA WSTĘPNA

Zespoły taneczne – Oświadczenia wg. załączonego wzoru, oraz DVD z nagraniem programu (zarejestrowanego kamerą VHS lub kamerą cyfrową, ze statecznego ustawienia jednej kamery, bez najazdów, zbliżeń, przy białym świetle.) Czas nagrania musi odpowiadać czasowi trwania programu, zapowiadanego dla wybranej kategorii.

Nośnik musi być opisany: kategoria, nazwa zespołu, (imię i nazwisko wykonawcy), czas trwania utworów, kraj, miasto, autor tekstu i muzyki.3.2.Zespoły wokalne i soliści – Oświadczenia wg. załączonego wzoru, oraz nagranie CD (playback-półplayback).

Nośnik musi być opisany: kategoria, nazwa zespołu, (imię, nazwisko wykonawcy), czas trwania utworów, kraj, miasto, autor tekstu i muzyki.

Piosenki ukazane w zgłoszeniu do przesłuchań będą traktowane jako ostateczna propozycja do prezentacji w Festiwalu.

3.3. Wstępny dobór uczestników festiwalu zostanie dokonany przez Radę Artystyczną Festiwalu na podstawie:


 1. zgłoszenia udziału , oraz DVD /СD (mają być one przekazane organizatorowi-fundatorowi Festiwalu: «IMA», ul. Wiejska, 173B/2

 2. Opole, Polska. Vice-Dyrektor Festiwalu - Pan Stanisław Rewieński).

Faks: +48-77-457-85-91, e-mail: stanislawrewienski@gmail.com

kom. +48-665-44-75-11;

3.5. Udział w Festiwalu zostanie potwierdzony zaproszeniem, które wysyłają organizatorzy na podstawie otrzymanych zgłoszeń, listy uczestników i dokumentów potwierdzających wpłatę.

3.6. Zgłoszenia należy wypełniać pismem drukowanym, w zgłoszeniu musi być podana informacja dokładnie wskazująca nominację artystyczną i kategorię wiekową, w której zostanie reprezentowany zespół. Dane o ilości uczestników, znajdujące się w zgłoszeniu będą traktowane jako ostateczne.

Teraz karte zgłoszenia można wypelnić na stronie internetowej festiwala

www.childrensun.org
4. WYMAGANIA TECHNICZNE

4.1. Podkład muzyczny nagrany musi być na płycie CD (format audio CD) z idealną jakością dźwięku!!!!!

4.2 Każde nagranie musi znajdować się na osobnym nośniku z nazwą zespołu (nazwiskiem wykonawcy), nazwą utworu, dokładnym czasem trwania utworu.
5. WYMAGANIA ORGANIZACYJNE

5.1. Instytucje delegujące uczestników na Festiwal powinny ich ubezpieczyć na czas przejazdu i pobytu na Festiwalu.

5.2 Kierownik zespołu ponosi odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci.

5.3 Każdy zespół powinien posiadać odpowiednią ilość opiekunów.

5.4 Listy uczestników podróży należy skierować do polskiego organizatora w terminie nie przekraczającym 30 dni przed rozpoczęciem festiwalu. Wykaz musi zawierać: ilość uczestników zespołu oraz ilość osób dorosłych wyjeżdżających razem z dziećmi.

5.5 Przekazanie materiałów do wstępnej kwalifikacji (doboru uczestników festiwalu) należy wysłać do 15 marca 2010 r. Przedpłatę za udział w festiwalu do 01 kwietnia w wysokości 30%.

5.6 Organizator ma prawo zakwalifikować uczestników bez głoszenia w oparciu o osiągnięcia zespołów w ubiegłorocznych, kwalifikacjach, konkursach i innych wydarzeniach kulturalnych.KOSZT PROGRAMU – 195 euro

 • Koszt w EURO podany jest w celach orientacyjnych


W koszt włączono:

 • Zakwaterowanie: 6 nocy, 7 dni w hotelu 3***, dwupojowe pokoje ze wszystkimi wygodami (klimatyzacja, telewizor, lazienka), piekny basen na terenie hotelu

- Wyżywienie: All Inclusive śniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu

 • Pierwszy posiłek 10.07.10-obiad, ostatni posiłek 16.07.10 – śniadanie

 • Warsztaty artystyczne (choreografia, wokal)

 • Pilot-opiekun grupy, tłumacz

 • Prezenty, puchary, dyplomy.

 • Programy rozrywkowe: dyskoteki i konkursy dla dzieci, impreza dla instruktorów zespołów.

 • Zabezpieczenie techniczne i informacyjne.

W koszt nie włączono:

 • Akredytacja: - 25 euro od każdego uczestnika

 • Program wycieczkowy: Park wodny, Warna, Ogród Botaniczny, przylądek Kaliakra, Piknik.

UWAGA: Na życzenie każdy zespół może zwiększyć ilość dni spędzonych w Bułgarii. Doba dodatkowa kosztuje 30 euro od osoby (zakwarterowanie, wyżywienie)

Gratis (zakwaterowanie, wyżywienie) dla 1 instruktora na zespół powyżej 20 osób.
Kontakt z organizatorem festiwalu:

e-mail: stanislawrewienski@gmail.com

tel+48-665-44-75-11

tel.+48-774-57-85-91


Chcesz wiedzić więcej wejdź na strone internetową
www.childrensun.org

lub przyciśnij link - http://childrensun.org/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=51&lang=polish
: dokumenty
dokumenty -> Zespół redakcyjny: Marcin Gugulski Bartłomiej Misiewicz
dokumenty -> Magazynchemiczn y
dokumenty -> Uchwała Głównej Kwatery zhp nr 77/2003 z dnia 11 września 2003 r w sprawie wprowadzenia zmian w „Regulaminie odznak I oznak zuchowych, harcerskich I instruktorskich Związku Harcerstwa Polskiego”
dokumenty -> Wydarzeniaz ż yciaszko ł y dni Gminy Czernichów
dokumenty -> Wsz-nz-70/06/2007 ogłoszenie o wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 211 000 euro
dokumenty -> MIĘdzynarodowy festiwal twórczości „kalejdoskop talentóW. Maj 2015”
dokumenty -> Uchwała (kogo) z dnia
dokumenty -> Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia „klub gorliczan” za okres 2005-2009
dokumenty -> Konkurs matematyczny
dokumenty -> ZAŁĄcznik nr 1 Zakres wiedzy I umiejętności oraz wykaz literatury
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy