Strona główna

Motorowodne mistrzostwa polski w klasach


Pobieranie 102.97 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar102.97 Kb.
Międzyrzec Podlaski

PROGRAM ZAWODÓW

MOTOROWODNE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASACH

0-125, JT-250, OSY400, GT-30, T-400, T-550, F4S

III ELIMINACJA

MIĘDZYRZEC PODLASKI 2012

18 - 19 Sierpnia 2012

Patronat Honorowy Motorowodnych Mistrzostw Polski

Marszałek Województwa Lubelskiego

Krzysztof Hetman
KOMITET HONOROWY

Marian Starownik

Wicewojewoda Lubelski

Franciszek Jerzy Stefaniuk

Poseł na Sejm RP

Stanisław Żmijan

Poseł na Sejm RP

Przemysław Litwiniuk

Przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego

Robert Matejek

Przewodniczący Rady Miasta Międzyrzec Podlaski

Andrzej Marcinkowski

Prezes PZMWiNW

Paweł Szabelewski

Sekretarz Generalny PZMWiNW

KOMITET ORGANIZACYJNY
Artur Grzyb

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski

Krzysztof Zybura

Lubelski Okręgowy Związek Motorowodny

i Narciarstwa Wodnego

Leszek Szczerbicki

Komandor Zawodów

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Żeglarstwa "STANICA" w Międzyrzecu Podlaskim

ORGANIZATORZY
Lubelski Okręgowy Związek Motorowodny

i Narciarstwa Wodnego

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski

Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa „STANICA” w Międzyrzecu Podlaskim
WSPÓŁORGANIZATORZY
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Międzyrzecu Podlaskim

Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim

1. Zawody – miejsce, czas

21-560 MIĘDZYRZEC PODLASKI ,

Akwen "Międzyrzeckie Jeziorka"

ul. Zahajkowska 44C

18 – 19 sierpnia 2012

Zawody będą rozgrywane zgodnie z Regulaminem UIM i PZMWiNW.Organizator:

Komitet Organizacyjny Zawodów Motorowodnych

Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa STANICA

21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Zahajkowska 44CKlasy w ramach MMP

0-125


JT250

OSY400


GT-30 i T-400 – klasy startujące razem

T-550


F4S

2. Organizacja Zawodów

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Grzyb Artur

Międzyrzec Podlaski

Komandor Zawodów

Szczerbicki Leszek

Międzyrzec Podlaski

Sędzia Główny

Nowak Remigiusz

Chodzież

Sędzia ds Bezpieczeństwa

Zelewski Kazimierz

Gdańsk

Sekretariat

Kruszyńska Elżbieta

Gdańsk

Przewodniczący Kolegium Orzekającego

Wojewoda Jerzy

Łódź

Komisja Techniczna

Nowak Szymon

Chodzież

Zapis Elektroniczny

Koniczuk Jerzy

Durejko MariuszSłupsk

Ustka


Kolegium Orzekające:

Kolegium będzie złożone z: Przedstawicieli Komisji Sportowej Sportu Motorowodnego obecnych na zawodach i Przedstawicieli Klubów Sportowych mających stosowne pisma z macierzystych Klubów. przedstawicieli3. Zawody – trasa:

MIĘDZYRZEC PODLASKI Wyścigi Motorowodne na "Międzyrzeckich Jeziorkach" Międzyrzec Podlaski ul. Zahajkowska 44C.

Trasa:

4 boje,

Długość okrążenia:

1300 metrów.

Akwen dopuszczony dla:

14 łodzi

4. Klasy , biegi:

Klasa

Ilość biegów

Ilość okrążeń

Całkowita

Długość każdego z biegów

F4S

3

start + 9

10 okrążeń

13.00 km

T400 + GT30

3

start + 9

10 okrążeń

13.00 km

O125

3

start + 4

5 okrążeń

6.50 km

JT250

3

start + 4

5 okrążeń

6.50 km

OSY400

3

start + 4

5 okrążeń

6.50 km

T550

3

start + 9

10 okrążeń

13.00km

Jak wynika z powyższej tabelki pierwsze przejście linii mety zalicza pierwsze okrążenie.

W każdym z biegów po wymachaniu flagą mety obowiązkowe okrążenie bezpieczeństwa.5. Rozgrywanie zawodów

Zgodnie z:

• Regulaminem Wyścigów po Obwodzie UIM 2012,

• dodatkowymi poleceniami, ewentualnie przekazanymi na Odprawie Zawodników,

• niniejszym Programem Wstępnym.

Kara za zniszczenie boi wynosi będzie 500,- za każdą.

Start: z pomostu startowego (UIM Art. 307).

6. Zgłoszenia

Należy nadsyłać do Organizatora:

Komitet Organizacyjny Zawodów Motorowodnych

21-560 Międzyrzec Podlaski

ul. Zahajkowska 44C

Tel: + 48 602 41 42 42

Fax: +48 83 371 23 79

Email: zagle@miedzyrzec.pl

Termin zgłoszeń: 10 sierpnia, 2012 – w rękach Organizatora.

Zgłoszenia mają być składane z wykorzystaniem załączonego, oficjalnego formularza. Zgłoszenia muszą zostać własnoręcznie podpisane przez zawodnika i potwierdzone przez macierzysty Klub. Zgłoszenia zawodników niemających jeszcze 18 lat, muszą być podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych.7. Recepcja zawodników oraz rejestracja.

• Piątek, 17 sierpnia, 2012, 16:00 – 19:00,

• Sobota, 18 sierpnia, 2012, 09:00 – 12:00.

Rejestracja odbywać się będzie w Biurze Zawodów. Zawodnicy muszą przedstawić następujące dokumenty:

• Licencję zawodniczą ważną na rok 2012.

• Aktualne zaświadczenie o zaliczeniu testu na zatapianie (tylko dla zawodników używających wzmocnionych kokpitów bezpieczeństwa).

• Poświadczenia ubezpieczeń, jak w punkcie 11 niniejszego Regulaminu.

Przed początkiem treningów każda łódź i jej silnik musi zostać przedstawiona do Kontroli Technicznej łącznie z następującym wyposażeniem: • Ważnym certyfikatem pomiarowym oraz w F4S – obowiązkowym Logbook’iem.

 • Kaskiem ochronnym (UIM Art. 205.07).

 • Kamizelką ratunkową (UIM Art. 205.06) oraz ubraniem ochronnym (UIM Art. 205.11). Należy pamiętać o płycie ochronnej w ubiorze dla kierowców łodzi bez kokpitów.

 • Wiosłem, jeśli jest wymagane.

Karta (obiegowa) zawodnika, która będzie wręczana w Biurze Zawodów, powinna zostać przekazana sędziom podczas Kontroli Technicznej. zawodnik jest zobowiązany do umieszczenia nalepek reklamowych ewentualnych sponsorów zawodów w dobrze widocznym miejscu na obu stronach łodzi.

Kontrola techniczna po zawodach.

Po zakończeniu biegów pierwsze trzy sklasyfikowane (w podanej przez sędziów klasie, lub klasach) łodzie muszą zostać przedstawione sędziom technicznym w wydzielonej części parku maszyn (parc fermé). Mogą oni zażądać dostarczenia kolejnych łodzi.8. Wyniki

Wyniki publikowane będą na tablicach w Parku Maszyn i w Sekretariacie Zawodów, po każdym biegu lub treningu z pomiarem czasu.

Wyniki oficjalne ogłoszone będą podczas ceremonii zakończenia zawodów, po wykorzystaniu limitu czasu na protesty.

Wszyscy przedstawiciele Klubów otrzymają wyniki na piśmie.9. Treningi

Jak w załączonym programie minutowym. Trasa treningu = trasa wyścigu. Wejście na z trasę jedynie poprzez zaznaczone strefy Wejścia. Dotyczy również zawodników spóźnionych na starcie.. Patrz załączona homologacja.10. Wodowanie dźwigiem

W klasie F4S, T-400, GT30 T-550, łodzie będą wodowane i podejmowane z wody za pomocą dźwigu. Jednocześnie odbywać się będzie kontrola wagi.

Obsługiwane przez dźwig będą tylko łodzie posiadające odpowiednie zaczepy i własne zawiesia.

Obsługa dźwigowa odbywać się będzie tylko w obecności zawodnika lub mechanika i na jego odpowiedzialność.

Przebywanie jakichkolwiek osób na pokładzie łodzi podczas pracy dźwigu lub zasięgu pracy dźwigu jest zabronione.

11. Administracja zawodów

Recepcja i biuro zawodów będzie się mieścić na terenie Stowarzyszenia, Międzyrzec Podlaski ul. Zahajkowska 44C i będą czynna:

-piątek w godz. 14.00-20.00

-sobota w godz. 7.00 – 10.00

-niedziela w godz. 12.00 – 16.00

12. Odprawy Zawodników

Obecność zawodników jest obowiązkowa. Odprawy Zawodników odbędą się w wyznaczonym miejscu Parku Maszyn. Czas – jak w załączonym programie.a. Test na obecność alkoholu (Art. UIM 205.02.02)

Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia oddechowego testu na obecność alkoholu wszystkich osób w parku maszyn, w każdej chwili podczas dni z treningami i wyścigami (Art. UIM 205.02.02). Jeśli wykaże on wynik wyższy niż dopuszczalny, to osoba taka zostanie usunięta z parku maszyn, a zawodnik, którego ekipy jest na członkiem zostanie zdyskwalifikowany w zawodach. Taka sama kara spotka osoby odmawiające poddanie się testowi.b. Kontrola na obecność narkotyków w organizmie

Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli każdej osoby w parku maszyn na obecność w organizmie narkotyków podczas dni z treningami i wyścigami. Jeśli wykaże on wynik pozytywny, to osoba taka zostanie usunięta z parku maszyn, a zawodnik, którego ekipy jest on członkiem zostanie zdyskwalifikowany w zawodach. Taka sama kara spotka osoby odmawiające poddanie się testowi.13. Formularz wyłączenia odpowiedzialności

Uczestnicy (zawodnicy, kierowcy, właściciel i użytkownik łodzi) biorą udział w imprezie na własne ryzyko. Ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność prawa w ramach prawa cywilnego i karnego za wszelkie szkody spowodowane przez nich lub używane przez nich łodzie, jeśli nie jest określone żadne wyłączenie odpowiedzialności. Przesyłając swoje zgłoszenie zawodnicy, kierowcy rezygnują z żądania odpowiedzialności od następujących stron: • UIM ,PZMWiNW, ich przewodniczących, członków oraz osób ich personelu – zarówno zatrudnionych jak i ochotników,

 • Klubów-członków PZMWiNW,

 • organizatorów, ich osób oficjalnych, pracowników i asystentów,

 • właścicieli gruntów oraz nieruchomości ma obszarze zawodów, przeciwko zarządzającemu trasą, osobom oficjalnym oraz innym funkcyjnym,

 • uczestników oraz innym mechaników oraz swoim własnych mechaników,

 • władz, usługodawców związanych z organizacja zawodów,

za wszelkie formy uszkodzeń, jakie mogą ponieść w związku z zawodami na zdrowiu lub życiu, ciele, a które miały powód w postaci zamierzonego lub przypadkowego zaniedbania obowiązków – zarówno przez przedstawiciela w sensie prawa jak i zastępczego osób zwolnionych od odpowiedzialności przeciwko:

 • innym uczestnikom (zawodnikom, kierowcom), ich asystentom, właścicielom sprzętu, zarejestrowanym posiadaczom innych łodzi;

 • swym własnym zawodnikom, kierowcom, pasażerom (pierwszeństwo roszczeń maja inne, specjalne ustalenia pomiędzy /wśród zawodników, pasażerów) oraz własnym asystentom, którzy zrzekają się roszczeń za wszelkie rodzaje uszkodzeń mających pochodzenie w związku z zawodami (treningi dowolne/czasowe, rozgrzewka, wyścig, szczególna forma wyścigu), za wyjątkiem zniszczeń pochodzących z celowego lub wynikającego z zaniedbań naruszenia obowiązków;

 • także prawnym przedstawicielom lub zastępczych grup osób zwolnionych z obowiązków – oraz z wyjątkiem innych zniszczeń pochodzących z zamierzonego lub poważnego zaniedbania obowiązków – także przez tak określone osoby.

Wyłączenie odpowiedzialności wchodzi w życie dla wszystkich zainteresowanych stron w momencie złożenia zgłoszenia Organizatorowi. Zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczy roszczeń o dowolnym charakterze prawnym, a w szczególności roszczeń odszkodowawczych opartych na odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej i pozostaje nienaruszone przez powyższe wyłączenie odpowiedzialności.

Wyłączenia z domniemanej odpowiedzialności pozostają niezmienione przez powyższe wyłączenie odpowiedzialności.Ubezpieczenia

Wszyscy zawodnicy muszą być prawidłowo ubezpieczeni. Organizatorzy wymagają od każdego z zawodników wykupienie lokalnej, obowiązkowej polisy ubezpieczeniowej, która pokrywać będzie następujący zakres: • Odpowiedzialność Cywilną do wysokości 200.000 PLN, z wyłączeniem zniszczeń wyposażenia sportowego wynikłego z każdego wypadku na wodzie.

 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków do wysokości 50.000 PLN.

Koszt polisy wynosić będzie 232 PLN Nie wykupienie polisy skutkować będzie niedopuszczeniem do wzięcia udziału w zawodach. Organizatora i przebywać tam będą na odpowiedzialność właściciela. Powyższe nie dotyczy zawodników kadry narodowej ubezpieczonych przez Związek. Uzgodnione na spotkaniu w Warszawie.

14. Puchary, nagrody.

Organizator zapewnia puchary dla 3 pierwszych zawodników w każdej z klas.15. Protesty

Opłata za protest: 300 zł . Nie będą uwzględniane protesty przeciwko pomiarowi czasu ani zbiorowe.16. Przepisy Dodatkowe

Organizator ma prawo do wydania dodatkowych przepisów w stosunku do niniejszego Programu, które będą tak samo wiążące. Podane zostaną na Odprawie Zawodników. Interpretacja tych przepisów pozostaje w wyłącznej dyspozycji sędziów. Ich decyzje będą wiążące.17. Zakwaterowanie

Każdy zawodnik powinien zadbać o swoje zakwaterowanie.

Hotel Chrobry ul. Drohicka 62 tel. 668 60 67 41 64 miejsca noclegowe

Mini-Hotel ul. Sikorskiego 27 a, tel. (083) 371 24 83 35 miejsc noclegowych

Las Vegas ul. Łukowska 2, tel. (083) 371 41 30 30 miejsc noclegowych

Hesperus ul. Radzyńska 4, tel. (083) 371-63-56, (83)371-66-23 68 miejsc

18. Ceremonia Rozdania Nagród i Zakończenia

Ceremonia ta będzie miała miejsce obok Parku Maszyn. Uczestnicy powinni wziąć w niej udział w odpowiednich strojach.19. Paliwo

Organizator nie zapewnia paliwa. Zawodnicy muszą zakupić paliwo na stacji BLISKA stacja nr 610 Międzyrzec Podlaski ul. Staromiejska 22, lub Stacja Paliw PKN ORLEN stacja nr 1438 przy trasie DK E30, 220. Przepisy Ogólne

Uczestnicy, którzy ulegną wypadkowi w czasie zawodów muszą zgłosić się do Biura Zawodów. Będą zobowiązani do wypełnienia formularza w celach ubezpieczeniowych oraz wydania pisemnej dyspozycji na temat szczegółów zdarzenia, którego następstwem był wypadek. Ponadto, lekarz zawodów będzie musiał sporządzić dokumentację medyczną zdarzenia i przekazać kopię Sędziemu Głównemu. Wszyscy zawodnicy i członkowie ekip muszą nosić czyste i odpowiednie ubrania. Obowiązkowe jest używanie obuwia w pełni chroniącego stopy.

Zawodnicy maja zajmować miejsca w Parku Maszyn w rejonie wyznaczonym dla ich klasy.

Obszar łodzi musi być zabezpieczony od spodu podkładką pochłaniającą odpady płynne. Miejsce to musi być utrzymane w czystości przez cały czas. Należy używać koszy i toreb na odpadki. Każdy zawodnik jest odpowiedzialny za utylizację odpadków (podkładki, ścierki do zbierania zanieczyszczeń, usuwanie olejów), nie wolno pozbywać się w inny sposób odpadków.

Przemieszczanie pojazdów w Parku Maszyn jest dozwolone w następujących terminach.


 • Piątek – cały dzień;

 • Sobota – tylko od 07.00 do 08.30 oraz 30 minut po zakończeniu ostatniego biegu;

 • Niedziela – od 08.00 do 08.45 oraz po zakończeniu ceremonii rozdania nagród.

KOMANDOR ZAWODÓW SĘDZIA GŁÓWNY

LESZEK SZCZERBICKI REMIGIUSZ NOWAKTrasa wyścigów Międzyrzec Podlaski 2012Program minutowy 2012

Wszystkie zamieszczone tutaj czasy podane są bez gwarancji dotrzymania. Każdy zawodnik musi pilnować swoich terminów startów. Jest On/Ona w pełni odpowiedzialny/a za terminowe stawienie się na pomoście startowym. Organizator nie będzie wydawał osobnych zaproszeń. W przypadku problemów z pogodą lub złymi prognozami pogody Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w rozkładzie. W takim przypadku zawody mogą trwać do godziny około 20:00 takiego dnia.Piątek, 17.08.2012

14.00 - 19.00

Kontrola dokumentów oraz techniczna

Impreza integracyjna19:00 – 22:00

Sobota, 18.08.2012

07.000 - 12:00

Kontrola dokumentów oraz techniczna

Odprawa Zawodników

Trening dowolny – 30 min T400 +GT30

Trening dowolny – 30 min O125

Trening dowolny – 30 min F4S

Trening dowolny – 30 min OSY400

Trening dowolny – 30 min T550

Trening dowolny – 30 min JT250

Trening z pomiarem czasu – 30 min T400 + GT30

Trening z pomiarem czasu – 15 min 0125

Trening z pomiarem czasu – 15 min F4S

Trening z pomiarem czasu – 15 min T550

Trening z pomiarem czasu – 15 min OSY400

Trening z pomiarem czasu – 15 min JT-250


08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:30

11:00

11:30

12:00

12:15

12:30

12:45

13 30 – Ceremonia otwarcia

wszyscy zawodnicy – obowiązkowo, pozostali serdecznie zaproszeni14 00– przerwa obiadowa

Biegi Nr 1

15:00

Bieg 1 T-400 + GT 30

Bieg 1 O-125

Bieg 1 T-550

Bieg 1 OSY 400

Bieg 1 F4S

Bieg 1 JT -25015.20

15.40

16.00

16.20

16.40

Biegi Nr 2

17.00

Bieg 2 T -400 + GT 30

Bieg 2 O-125

Bieg 2 JT 250


17.20

17.40

Od 20:00 – inne atrakcje, wszyscy uczestnicyNiedziela, 19.08.2012

08:15

Odprawa Zawodników

Trening dowolny – 15 min OSY 400

Trening dowolny – 30 min F4S

Trening dowolny – 15 min O-125

Trening dowolny – 30 min T – 400 + GT 30

Trening dowolny – 15 min T - 550

Trening dowolny - 15 min JT - 250


08:30

08:45

09:15

09:30

10:00

10.15

Biegi Nr 2

10:40

Bieg 2 OSY 400

Bieg 2 F4S

Bieg 2 T - 550


11.00

11.20

Biegi Nr 3

11.40

Bieg 3 T- 400 + GT 30

Bieg 3 T- 550

Bieg 3 O -125

Bieg 3 F4S

Bieg 3 OSY 400

Bieg 3 JT -25012.00

12.20

12.40

13.00

13.20

14.00 - 15.00 Przerwa obiadowa oraz kontrola sprzętu po wyścigach

15.00

Ceremonia rozdania nagród

Wyścigi Motorowodne MIĘDZYRZEC PODLASKI 2012

Komitet Organizacyjny

Adres: 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Zahajkowska 44C

tel: 602 41 42 42, fax: 83 371 23 79

e-mail: zagle@miedzyrzec.pl

Międzyrzec Podlaski 2012

Eliminacje MMP 18 - 19 sierpnia 2012

Formularz Zgłoszeniowy

Termin zgłaszania: 10 sierpnia 2012
Zawodnik

Nazwisko

ImięKlasa

Nr StartowyData urodzenia

e-mail:

Tel:


Miejsce zamieszkania

Kod pocztowy

Kraj


Ulica

Narodowość

Numer Licencji


Łódź

Konstruktor

Rok produkcji

Kokpit bezpieczeństwa (Tak/Nie)


Silnik

Producent

Pojemność [cm3]

Nr seryjny


Podpisujący potwierdza swoim podpisem, że znajomość niniejszego Regulaminu włączając w to zrzeczenie się odpowiedzialności.Data

PodpisData

Podpis rodzica/opiekuna, jeśli zawodnik nie ukończył 18 lat (gdy konieczne)

Każdy zgłaszający się zawodnik lub jego rodzic/opiekun prawny ma obowiązek podpisania formularza zrzeczenia się odpowiedzialności przy kontroli dokumentów w Biurze Zawodów.

Odpowiedzialność

Uczestnik (zawodnik, kierowca, właściciel oraz posiadacz łodzi) bierze udział w Zawodach na swoje własne ryzyko. Jest on w pełni odpowiedzialny za w zakresie prawa cywilnego i karnego za wszelkie straty spowodowane przez siebie lub swe łodzie w takim zakresie, w jakim nie zostało to wyłączone w tych przepisach.Zrzeczenie się prawa do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

Na podstawie złożenia swego zgłoszenia (zawodnik, kierowca, właściciel oraz posiadacz łodzi) nieodwołalnie zrzeka się prawa ani do żądania odszkodowania (wynikającego z ich uczestnictwa w imprezie) z lub do podjęcia działań przeciwko: • UIM, PZMWiNW, ich przewodniczącym, członkom oraz osobom ich personelu – zarówno zatrudnionych jak i ochotników,

 • Klubom-członkom PZMWiNW, promotorom/organizatorom serii,

 • organizatorom, ich osobom oficjalnym, pracownikom i asystentom,

 • właścicielom gruntów oraz nieruchomości ma obszarze zawodów, przeciwko zarządzającemu trasą, osobom oficjalnym oraz innym funkcyjnym,

 • uczestnikom oraz innym mechanikom oraz swoim własnym mechanikom,

 • władzom, usługodawcom związanym z organizacja zawodów,

 • Zarządzającemu trasą, jego osobom oficjalnym oraz funkcyjnym;

 • Władzom, usługodawcom i innym osobom powiązanym z organizacją zawodów.

Niniejsze oświadczenie wchodzi w życie dla wszystkich stron po przedstawieniu formularza Organizatorowi.

Odpowiedzialność organizatora

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub nawet do odwołania imprezy bez obowiązku odszkodowania w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, które spowodują zaistnienie takiej konieczności: • powodów poza kontrolą Organizatora;

 • powodów zapewnienia bezpieczeństwa lub zarządzeń władz.

We wszystkich innych aspektach organizator ponosi odpowiedzialność jedynie w zakresie, w którym wyłączenie odpowiedzialności nie zostało ustalone w tych przepisach.Data

Podpis zawodnika(Podpis zgłaszającego)

(podpis przedstawiciela prawnego)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość