Strona główna

Mówi Pan: „Powtórzy się scenariusz Sodomy i Gomory w makroskali i obrazie” (Rdz 19,1 nn) Wielki Piątek


Pobieranie 13.13 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar13.13 Kb.
Mówi Pan:

Powtórzy się scenariusz Sodomy i Gomory w makroskali i obrazie” (Rdz 19,1 nn)


Wielki Piątek 1998-04-10 godz. 1500

To mówi Pan:

<nie ujmuj ani słowa (Jr 26,1-24)
Uratowanie Judy jest możliwe już tylko poprzez „apokalipsę” niewoli babilońskiej, czyli poprzez wydanie mieszkańców Jerozolimy i Judei w konsekwencje ich grzechów. Kiedyś zatwardziałość mieszkańców Judei, a dziś zatwardziałość mieszkańców całego globu „narzuca” Bogu taką metodę ratowania ich na życie wieczne w Bogu.
Apokalipsa św. Jana Apostoła 1,7-8

„Oto nadchodzi z obłokami, i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili, i będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen. Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący.
Św. Szczepana, 1996-12-26 godz. 2200

1 Sm 3,1 nn „Przybył Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem <> Samuel odpowiedział : <>. Powiedział Pan do Samuela: Oto Ja uczynię taką rzecz Izraelowi, że wszystkim, którzy o niej usłyszą, zadzwoni w obydwu uszach.” (1 Sm 3,10-11)
Mówi Pan:

Kochany L. napisz i przekaż swoim braciom i siostrom w Jezusie Chrystusie. Czuwajcie, bo czas się zbliża. Uprzedzę i objawię moimi znakami. Przyjdzie on nocą, ale przedtem poruszy się skorupa ziemi. Siarka będzie wylewać się z ziemi i palić. Będą się wydobywać trujące gazy. Ziemię okryją ogień, para i mgły. Słońce straci swój blask. Gwiazdy pokażą się w dzień. Dzikie zwierzęta będą pełne niepokoju, wśród ludzi będą szukać schronienia. Ziemię będą smagały na przemian potop i huragany. Kataklizm ogarnie cały świat. Szczególnie brzemienne w sile niszczącej – zwielokrotni grozę – trzęsienie ziemi, pękniecie skorupy, gdzie ogień z wodą będą się ze sobą mocować. Wyziewy trujących gazów z ziemi. Potoki wody z góry i dołu. Siła niszcząca będzie straszna. Przerażona ludzkość, potworny lęk zwierząt, a przy tym walka wszystkich ze wszystkimi o przetrwanie, o uratowanie. Tak się objawi wstęp do końca. Potrwa to trzy dni. Będzie to jednak czas łaski dla tych, którzy przetrwają, aby się na nowo mogli narodzić. Potem nastąpi cisza. A człowiek będzie szukał śladu drugiego człowieka. Gdy go znajdzie, ogarnie go radość nieziemska jakby odnalazł syna, którego miał za straconego. Miłość odnalezionych zrodzi nowe życie. Świat na nowo się odrodzi, a Jezus będzie przebywał wśród nich. Uratowani będą chwalić i wielbić Boga w stopniu nie mniejszym, aniżeli święci i aniołowie, śpiewając nieustannie – „Hosanna”. Świat stanie się pięknym, życiodajnym ogrodem, wolnym od brudu, nienawiści, niewoli, gwałtu i pożądliwości. Nastanie oczekiwany EDEN pełen Boga i Jego światłości, radości i szczęśliwości.


L. Panie, czy to obejmie wszystkie kontynenty?

Nie! Jedne zginą całkowicie, inne częściowo. Powtórzy się scenariusz Sodomy i Gomory w makroskali i obrazie.L. Panie nasz, a gdzie będzie Polska?

Polskę uratuję poza nielicznymi regionami, które również będą musiały ponieść ofiarę, aby inni mogli żyć i wielbić Boga.L. Kiedy to nastąpi?

Jest to zakryte przed światem, choć wcześniejsze znaki będą mówić o zbliżającym się czasie.L. Panie nasz, to przerażająca apokalipsa.

Synu, ale uprzedzałem w różnych objawieniach, choć bez skutku. Ludzie są głusi i ślepi. Znam niestety ich postawę. Nawet kiedy przed nadejściem czasu będę ostrzegał znakami, ludzie nie uwierzą, aż się to stanie. Kto jednak jest otwarty na Słowo niech słucha.L. Panie, czy to znaczy, że nikt nie zna czasu Twego nawiedzenia?

Nie!


L. Panie nasz, powiedz, proszę, co mamy uczynić, aby uchronić się przed tym nieszczęściem, Twoim dopustem?

Módlcie się do Mojego Miłosierdzia, godząc się z Moją wolą, powierzając się Mojej Opatrzności. Jak już wcześniej w Słowie objawiłem, nie wychodźcie przez trzy dni z domu. Zapasy żywności nic nie pomogą, bo i one będą zepsute i skażone. Człowiek musi doświadczyć przez autopsję, że sam w sobie nic nie znaczy, że jest prochem i nic sam nie może. Wreszcie musi uwierzyć, będąc na samym dnie dna, że cały jego byt i wszystko, co posiada, ode Mnie otrzymał. Musi wreszcie uwierzyć i zaufać, że całe jego jestestwo, istnienie i ratunek zależą wyłącznie ode Mnie i Mojej mocy. Opatrzność Moja niech będzie dla szukających Mnie – portem i przystanią. Każdy, kto nie boi się spotkania ze Mną, a zaufa Mojemu Miłosierdziu do końca zachowa życie wieczne! Wszystko to musi się niestety dopełnić, aby stary świat umarł, a nowy oczyszczony, odrodzony, stał się rajem utęsknionym i obiecanym, do którego ponownie powróci Zbawiciel, Jezus Chrystus ze swoją Matką i Królową wraz ze zmartwychwstałymi i świętymi. Będzie to Nowy Świat z Nowym Adamem i Nową Ewą i ich dziećmi – zrodzonymi w Nich z miłości Boga Ojca tak, aby się dopełniło, co było powiedziane: najpierw było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. A wszystko, co Bóg stworzył, było dobre!Pokój tobie! Amen
A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to się stanie, abyście uwierzyli, gdy to się stanie” (J 14,29)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość