Strona główna

MY, mieszczanie


Pobieranie 18.45 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar18.45 Kb.


MY, MIESZCZANIE

program performatywny kuratora Tomasza Platy w Centrum Kultury ZAMEK
premierowe spektakle / wykłady / projekcje / spotkania z pisarzami / badania socjologiczne / warsztaty

Interdyscyplinarny program „My, mieszczanie” skupia się na problematyce związanej z kondycją tytułowego mieszczaństwa i sytuacją współczesnej klasy średniej. Mieszczaństwo to poznański fenomen, jak nigdzie indziej w Polsce, fantastycznie tu zachowany. Czy posiada ono swój etos, czy tylko formę zewnętrzną, na którą składa się zestaw formalnych obyczajów, zachowań, rytuałów ('słodkie' po niedzielnej mszy, futro na Wszystkich Świętych, upięte – prawie po niemiecku firanki i cały, różnorodny zestaw mentalnych zachowań)? Pytając, porównując, eksperymentując, artyści, naukowcy, badacze opisują ten fenomen


w jego różnorodności i spójnych rysach. Opisują: spektaklami, dyskusjami, wykładami, pokazami filmowymi i badaniami „na żywym organizmie”.
W ramach programu „My, mieszczanie” Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu produkuje, we współpracy
z Komuną//Warszawa, trzy premierowe przedstawienia teatralne, realizowane przez uznanych artystów młodego/średniego pokolenia działających na styku różnych dziedzin sztuki – Weronikę Szczawińską („TEREN BADAŃ: JEŻYCJADA”/ 28.05.), Grzegorza Laszuka („TOCQUEVILLE. ŻYCIE CODZIENNE PO WIELKIEJ REWOLUCJI”/ 13.09.) i Wojtka Ziemilskiego („PIGMALION”/ 25.10.).

Punktem wyjścia każdej z owych realizacji teatralnych jest jeden z ważnych tekstów kultury (kolejno: „Jeżycjada” M. Musierowicz, prace A. de Tocquevilla, „Pigmalion” G. B. Shawa), będący sformułowanym


w przeszłości zapisem specyficznego doświadczenia mieszczańskiego, próbą opisu kondycji klasy średniej.

Produkcji i prezentacji spektakli towarzyszy każdorazowo seria wykładów kontekstowych, spotkań literackich i prezentacji filmowych. Dodatkowym istotnym elementem programu są badania mające na celu określenie poziomu czy też rodzaju „mieszczańskości” współczesnych Poznaniaków, prowadzone przez socjologów z Uniwersytetu Adama Mickiewicza.


Goście: Weronika Szczawińska, Andrzej Leder, Przemysław Czapliński, Jan Sowa, Grzegorz Laszuk,
Agata Bielik-Robson, Henryk Domański, Wojtek Ziemilski, Tomasz Plata, Ignacy Karpowicz

Organizatorzy: Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu oraz Komuna//WarszawaProjekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


ZAPRASZAMY NA WYDARZENIA MAJOWE:

_PREMIEROWY SPEKTAKL

TEREN BADAŃ: JEŻYCJADA”, reż. Weronika Szczawińska

28.05. g. 20 Sala Wielka / bilety: 15, 20 zł  

(premiera poznańska 28.05., premiera warszawska 30.05.)

Reżyserka Weronika Szczawińska zapowiada: „Powieściowy cykl poddamy uważnemu close reading, aby uchwycić rysującą się w nim konfigurację kulturową, która zostanie wprawiona na scenie w ruch. Podstawowym gestem dramaturgicznym, porządkującym strukturę spektaklu, stanie się tworzenie spisów i klasyfikacji: wyszczególnianie, niczym w pracach antropologów strukturalnych, obyczajów obejmujących wszelkie aktywności codzienne (nawyki żywieniowe, higieniczne, erotyczne; upodobania lekturowe, wzorce zachowań, model wychowawczy itp.). Być może takie szczególne odpodobnienie tego, co bliskie i swojskie, uczynienie z niego terenu obcej kultury, pozwoli zbliżyć się do obrazu polskiego mieszczaństwa, a przede wszystkim do projektowanych przez nie fantazji”._WYKŁAD

PROF. ANDRZEJA LEDERA POŁĄCZONY Z PROMOCJĄ JEGO NAJNOWSZEJ KSIĄŻKI „Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej”

28.05. g. 17 Scena Nowa / wstęp wolny
Andrzej Leder (1960) – filozof kultury. Studiował medycynę i filozofię. Kieruje Zespołem Filozofii Kultury
w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Autor książek: „Przemiana mitów, czyli życie w epoce schyłku”, „Zbiór esejów” (1997), „Nieświadomość jako pustka” (2001), „Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit” (2007).
Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej” – to książka o wydarzeniach, które nas ukształtowały,
a o których wolimy nie pamiętać. Filozof bada naszą zbiorową amnezję, poddając psychoanalizie traumy najnowszej historii: okupację z  Zachodu i rewolucję ze Wschodu, zagładę Żydów i likwidację ziemiaństwa, wyparte winy
i  nieopowiedziane krzywdy. Prześniona rewolucja to rzadkie w polskiej humanistyce połączenie  głębokiego namysłu nad kulturą i literaturą z trzeźwą analizą kwestii politycznych i  ekonomicznych – mocna lektura, która każe na nowo przemyśleć `polską duszę`. Andrzej Leder wyjaśnia, dlaczego polska klasa średnia po 1989 roku tak polubiła sushi i jaki to ma związek z Zagładą i komunizmem
. (Agnieszka Graff)

_ROZMOWA
PROF. PRZEMYSŁAWA CZAPLIŃSKIEGO Z DR. JANEM SOWĄ

Czy możliwy jest sojusz sarmackości i mieszczaństwa?”28.05. g. 18.15 Scena Nowa / wstęp wolny
Jan Sowa dr socjologii, pracownik naukowy Katedry Kultury Współczesnej UJ, eseista, tłumacz. Współtwórca Korporacji Ha!art. Jest autorem około stu tekstów opublikowanych w Polsce i za granicą oraz m.in. książki „Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą”, której przedmiotem jest przede wszystkim współczesna Polska i jej problemy z nowoczesnością.


Przemysław Czapliński – prof. w Instytucie Filologii Polskiej (UAM), wybitny literaturoznawca, historyk literatury XX
i XXI wieku, przenikliwy i błyskotliwy krytyk, laureat m.in. Nagrody im. Kościelskich oraz Nagrody im. Kazimierza Wyki. W centrum jego zainteresowań badawczych znajduje się konfrontacja literatury z nowoczesnością i wynikające stąd problemy: konflikt modernizacji i tradycji, przemoc nowoczesna (wojna, obozy, Zagłada) jako narzędzie przebudowy człowieka i społeczeństwa, zanik i powrót utopii jako rezultaty kryzysu projektowania przyszłości. 
 

_PROJEKCJA
PIERWSZYCH PIĘCIU ODCINKÓW SERIALU „WOJNA DOMOWA” W REŻ. JERZEGO GRUZY 


27.05. g. 19 Sala Kinowa / bilety: 5 zł 

„Wojna domowa” polski serial komediowy z lat 1965–1966 powstały na kanwie felietonów Marii Zientarowej, wł. Miry Michałowskiej, publikowanych w „Przekroju”._WARSZTATY DRAMATURGICZNE / Dyskusyjny Klub Teatralny

Prowadzenie: dramaturg Agnieszka Jakimiak 

24, 25.05. g. 10-14 / zgłoszenia do 23.05. / ilość miejsc ograniczona

Warsztaty dramaturgiczne towarzyszące spektaklowi „Teren badań: Jeżycjada” czerpią inspirację z gestu „zgłębienia tego, co tak bardzo wydaje się wypływać samo z siebie, że już zapomnieliśmy, skąd się wzięło”. W ramach dwóch spotkań wraz z uczestnikami warsztatów spojrzymy wstecz – w kierunku tego, co pamiętamy z młodości jako doświadczenie kluczowe, fundacyjne dla kształtowania własnego gustu, krystalizowania upodobań i światopoglądu. Postaramy się w ten sposób sprawdzić, czy nasze wspomnienie o lekturze, teledysku, filmie jest niewinne. Słowem – przeczytamy jeszcze raz to, co od wieków przestało nas dziwić i sprawdzimy, w jaki sposób możemy poddać to rewizji, wpuścić na nowy teren, wyciągnąć inne wnioski.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość