MY, mieszczaniePobieranie 18.45 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar18.45 Kb.


MY, MIESZCZANIE

program performatywny kuratora Tomasza Platy w Centrum Kultury ZAMEK
premierowe spektakle / wykłady / projekcje / spotkania z pisarzami / badania socjologiczne / warsztaty

Interdyscyplinarny program „My, mieszczanie” skupia się na problematyce związanej z kondycją tytułowego mieszczaństwa i sytuacją współczesnej klasy średniej. Mieszczaństwo to poznański fenomen, jak nigdzie indziej w Polsce, fantastycznie tu zachowany. Czy posiada ono swój etos, czy tylko formę zewnętrzną, na którą składa się zestaw formalnych obyczajów, zachowań, rytuałów ('słodkie' po niedzielnej mszy, futro na Wszystkich Świętych, upięte – prawie po niemiecku firanki i cały, różnorodny zestaw mentalnych zachowań)? Pytając, porównując, eksperymentując, artyści, naukowcy, badacze opisują ten fenomen


w jego różnorodności i spójnych rysach. Opisują: spektaklami, dyskusjami, wykładami, pokazami filmowymi i badaniami „na żywym organizmie”.
W ramach programu „My, mieszczanie” Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu produkuje, we współpracy
z Komuną//Warszawa, trzy premierowe przedstawienia teatralne, realizowane przez uznanych artystów młodego/średniego pokolenia działających na styku różnych dziedzin sztuki – Weronikę Szczawińską („TEREN BADAŃ: JEŻYCJADA”/ 28.05.), Grzegorza Laszuka („TOCQUEVILLE. ŻYCIE CODZIENNE PO WIELKIEJ REWOLUCJI”/ 13.09.) i Wojtka Ziemilskiego („PIGMALION”/ 25.10.).

Punktem wyjścia każdej z owych realizacji teatralnych jest jeden z ważnych tekstów kultury (kolejno: „Jeżycjada” M. Musierowicz, prace A. de Tocquevilla, „Pigmalion” G. B. Shawa), będący sformułowanym


w przeszłości zapisem specyficznego doświadczenia mieszczańskiego, próbą opisu kondycji klasy średniej.

Produkcji i prezentacji spektakli towarzyszy każdorazowo seria wykładów kontekstowych, spotkań literackich i prezentacji filmowych. Dodatkowym istotnym elementem programu są badania mające na celu określenie poziomu czy też rodzaju „mieszczańskości” współczesnych Poznaniaków, prowadzone przez socjologów z Uniwersytetu Adama Mickiewicza.


Goście: Weronika Szczawińska, Andrzej Leder, Przemysław Czapliński, Jan Sowa, Grzegorz Laszuk,
Agata Bielik-Robson, Henryk Domański, Wojtek Ziemilski, Tomasz Plata, Ignacy Karpowicz

Organizatorzy: Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu oraz Komuna//WarszawaProjekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


ZAPRASZAMY NA WYDARZENIA MAJOWE:

_PREMIEROWY SPEKTAKL

TEREN BADAŃ: JEŻYCJADA”, reż. Weronika Szczawińska

28.05. g. 20 Sala Wielka / bilety: 15, 20 zł  

(premiera poznańska 28.05., premiera warszawska 30.05.)

Reżyserka Weronika Szczawińska zapowiada: „Powieściowy cykl poddamy uważnemu close reading, aby uchwycić rysującą się w nim konfigurację kulturową, która zostanie wprawiona na scenie w ruch. Podstawowym gestem dramaturgicznym, porządkującym strukturę spektaklu, stanie się tworzenie spisów i klasyfikacji: wyszczególnianie, niczym w pracach antropologów strukturalnych, obyczajów obejmujących wszelkie aktywności codzienne (nawyki żywieniowe, higieniczne, erotyczne; upodobania lekturowe, wzorce zachowań, model wychowawczy itp.). Być może takie szczególne odpodobnienie tego, co bliskie i swojskie, uczynienie z niego terenu obcej kultury, pozwoli zbliżyć się do obrazu polskiego mieszczaństwa, a przede wszystkim do projektowanych przez nie fantazji”._WYKŁAD

PROF. ANDRZEJA LEDERA POŁĄCZONY Z PROMOCJĄ JEGO NAJNOWSZEJ KSIĄŻKI „Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej”

28.05. g. 17 Scena Nowa / wstęp wolny
Andrzej Leder (1960) – filozof kultury. Studiował medycynę i filozofię. Kieruje Zespołem Filozofii Kultury
w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Autor książek: „Przemiana mitów, czyli życie w epoce schyłku”, „Zbiór esejów” (1997), „Nieświadomość jako pustka” (2001), „Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit” (2007).
Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej” – to książka o wydarzeniach, które nas ukształtowały,
a o których wolimy nie pamiętać. Filozof bada naszą zbiorową amnezję, poddając psychoanalizie traumy najnowszej historii: okupację z  Zachodu i rewolucję ze Wschodu, zagładę Żydów i likwidację ziemiaństwa, wyparte winy
i  nieopowiedziane krzywdy. Prześniona rewolucja to rzadkie w polskiej humanistyce połączenie  głębokiego namysłu nad kulturą i literaturą z trzeźwą analizą kwestii politycznych i  ekonomicznych – mocna lektura, która każe na nowo przemyśleć `polską duszę`. Andrzej Leder wyjaśnia, dlaczego polska klasa średnia po 1989 roku tak polubiła sushi i jaki to ma związek z Zagładą i komunizmem
. (Agnieszka Graff)

_ROZMOWA
PROF. PRZEMYSŁAWA CZAPLIŃSKIEGO Z DR. JANEM SOWĄ

Czy możliwy jest sojusz sarmackości i mieszczaństwa?”28.05. g. 18.15 Scena Nowa / wstęp wolny
Jan Sowa – dr socjologii, pracownik naukowy Katedry Kultury Współczesnej UJ, eseista, tłumacz. Współtwórca Korporacji Ha!art. Jest autorem około stu tekstów opublikowanych w Polsce i za granicą oraz m.in. książki „Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą”, której przedmiotem jest przede wszystkim współczesna Polska i jej problemy z nowoczesnością.


Przemysław Czapliński – prof. w Instytucie Filologii Polskiej (UAM), wybitny literaturoznawca, historyk literatury XX
i XXI wieku, przenikliwy i błyskotliwy krytyk, laureat m.in. Nagrody im. Kościelskich oraz Nagrody im. Kazimierza Wyki. W centrum jego zainteresowań badawczych znajduje się konfrontacja literatury z nowoczesnością i wynikające stąd problemy: konflikt modernizacji i tradycji, przemoc nowoczesna (wojna, obozy, Zagłada) jako narzędzie przebudowy człowieka i społeczeństwa, zanik i powrót utopii jako rezultaty kryzysu projektowania przyszłości. 
 

_PROJEKCJA
PIERWSZYCH PIĘCIU ODCINKÓW SERIALU „WOJNA DOMOWA” W REŻ. JERZEGO GRUZY 


27.05. g. 19 Sala Kinowa / bilety: 5 zł 

„Wojna domowa” polski serial komediowy z lat 1965–1966 powstały na kanwie felietonów Marii Zientarowej, wł. Miry Michałowskiej, publikowanych w „Przekroju”._WARSZTATY DRAMATURGICZNE / Dyskusyjny Klub Teatralny

Prowadzenie: dramaturg Agnieszka Jakimiak 

24, 25.05. g. 10-14 / zgłoszenia do 23.05. / ilość miejsc ograniczona

Warsztaty dramaturgiczne towarzyszące spektaklowi „Teren badań: Jeżycjada” czerpią inspirację z gestu „zgłębienia tego, co tak bardzo wydaje się wypływać samo z siebie, że już zapomnieliśmy, skąd się wzięło”. W ramach dwóch spotkań wraz z uczestnikami warsztatów spojrzymy wstecz – w kierunku tego, co pamiętamy z młodości jako doświadczenie kluczowe, fundacyjne dla kształtowania własnego gustu, krystalizowania upodobań i światopoglądu. Postaramy się w ten sposób sprawdzić, czy nasze wspomnienie o lekturze, teledysku, filmie jest niewinne. Słowem – przeczytamy jeszcze raz to, co od wieków przestało nas dziwić i sprawdzimy, w jaki sposób możemy poddać to rewizji, wpuścić na nowy teren, wyciągnąć inne wnioski.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy