Strona główna

N Parkingi zwiększają bezpieczeństwo ruchu drogowego


Pobieranie 301.35 Kb.
Strona1/5
Data20.06.2016
Rozmiar301.35 Kb.
  1   2   3   4   5
Szanowni Państwo. Witam i przesyłam kolejny serwis informacyjny PRAWO DROGOWE @ NEWS. W numerze 203/22 serwisu m.in.:

n Parkingi zwiększają bezpieczeństwo ruchu drogowego;

n Watykan ogłosił dekalog kierowcy;

n Dofinansowanie kursu dla niepełnosprawnego:

n Licencja dla taksówkarza.

Więcej w załączonym pliku. Miłego dnia Jolanta Michasiewicz


PRAWO DROGOWE @ NEWS

Ruch drogowy @ Transport @ Drogownictwo @ Ruch drogowy @ Transport @ Drogownictwo

Szanowni Państwo, poniżej tygodniowy serwis informacyjny. Przygotowujemy omówienia, natomiast sposób dotarcia do pełnych tekstów wskazujemy poprzez systemem przypisów i aktywnych odsyłaczy. Pamiętajmy, iż artykuły źródłowe w sieci dostępne są często tylko przez ograniczony czas. Zapraszamy do korzystania z archiwum, które znajdziecie na www.prawodrogowe.pl Redakcja PRAWO DROGOWE @ NEWSPRAWO DROGOWE @ NEWS 22/203/2007

Serwis informacyjny od dnia 18.6.2007 r. do 24.6.2007 r.

e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl

P r o j e k t y @ U c h w a l o n e @ D y s k u t o w a n e @ O p u b l i k o w a n e @ O b o w i a z u j a c eWyszukaj według kategorii: http://www.grupaimage.com.pl/?s=prd&i=wyszukiwarka

Najważniejsze informacje tygodnia:


Zmiany czasu pracy kierowców już obowiązują (Kronika legislacyjna 20.6.2007)

Jakie auto na egzaminie? (Kronika legislacyjna 20.6.2007)

Dofinansowanie kursu dla niepełnosprawnego (Kronika legislacyjna 20.6.2007)

Wywłaszczenia pod autostradę (Kronika legislacyjna 21.6.2007)Watykan ogłosił dekalog kierowcy
(News Tygodnia)


Winny tylko, co piąty motocyklista

(Statystyka)Licencja dla taksówkarza (Przegląd prasy/internetu 19.6.2007)

Odsłaniajmy znaki drogowe (Przegląd prasy/internetu 19.6.2007)

Symulator zdarzeń trafi do ośrodków szkolenia (Przegląd prasy/internetu 22.6.2007)

Program likwidacji miejsc niebezpiecznych podsumowany (Przegląd internetu 20.6.2007)

Kto powinien zwrócić nadpłatę za wydanie karty pojazdu (Pytania i odpowiedzi)

Parkingi zwiększają bezpieczeństwo ruchu drogowego (Pytania i odpowiedzi)

Ubezpieczenie assistance w kraju i za granicą (Pytania i odpowiedzi)

Z ubezpieczeniem OC za granicę (Pytania i odpowiedzi)Całość informacji tygodnia:
KRONIKA LEGISLACYJNA

18.6.2007 (poniedziałek)
Ostrzejsze kary dla piratów drogowych

Kategorie:  » bezpieczeństwo ruchu drogowego  » mandaty » Wielka Brytania

Kierowcy firmowi w Wielkiej Brytanii wzywają tamtejszy rząd do wprowadzenia ostrzejszych kar dla kierowców łamiących przepisy oraz wdrożenia inicjatyw zwiększających bezpieczeństwo na drogach. Większość z nich opowiada się za tym, aby m.in.: dane personalne kierowców, którzy prowadzą auto pod wpływem alkoholu były ujawniane publicznie, wprowadzono wyrywkowe kontrole alkotestami, oraz zmniejszono dopuszczalną ilość wypijanego alkoholu, po której można prowadzić auto. Blisko połowa z nich (47%) opowiada się za większą ilością fotoradarów przy drogach. Dane zostały opublikowane z specjalnym raporcie przygotowanym przez brytyjską organizację RAC zajmującą się walką na rzecz większego bezpieczeństwa na drogach oraz ochrony środowiska. Wynika z niego, że ponad trzy czwarte respondentów (85%) chce, aby rząd zmniejszył ilość śmiertelnych wypadków na drogach o co najmniej 10%. Natomiast ponad połowa jest za tym, aby ta liczba zmniejszyła się o 50%.Link do źródła: AUTO FIRMOWE on-line – „Brytyjskie drogi mniej bezpieczne” - http://www.autofirmowe.pl/11375,brytyjskie_drogi_niebezpieczne.html

19.6.2007 (wtorek)
Nowy wykaz towarów niebezpiecznych

Kategorie:  » towary niebezpieczne  » przewóz towarów niebezpiecznych

Opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 4 lipca 2007 r. Traci moc rozporządzenie z 2005 roku oraz zmieniające je z roku 2006. Wykaz towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia do komendanta wojewódzkiego Policji oraz do komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, określa załącznik do rozporządzenia. Zgłoszenia, o którym mowa, dokonuje się w formie pisemnej, podając takie dane, jak: numer UN towaru niebezpiecznego i jego prawidłową nazwę przewozową - zgodnie z umową ADR: numer klasy oraz numer grupy pakowania, o ile występuje, a w przypadku towaru klasy 1 - kod klasyfikacji, zgodnie z umową ADR; ilość towaru i sposób jego przewozu - odpowiednio w cysternie, luzem lub w sztukach przesyłki; planowane miejsce i czas rozpoczęcia przewozu; planowaną trasę przewozu oraz odpowiednio imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo nazwę i siedzibę oraz adres przewoźnika, nadawcy i odbiorcy towaru.Link do źródła: Dziennik Ustaw z dnia 19 czerwca 2007 r., Nr 107, poz. 742.

Kto zbuduje drogi i autostrady

Kategorie:  » inwestycje drogowe  » Ministerstwo Transportu » GDDKiA

Ministerstwo Transportu chce powołania nowej instytucji do budowy dróg i autostrad. Obecna Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad miałaby zająć się tylko ich utrzymaniem - informuje "The Wall Street Journal Polska". - Powołanie w przyszłości odrębnej Dyrekcji Inwestycji Autostradowych, która zajęłaby się realizacją samych inwestycji, zwiększy skuteczność naszego działania. Pozostawi także najważniejsze zadania w rękach państwa bez potrzeby przekazywania ich samorządom - tłumaczy, cytowany przez gazetę minister Jerzy Polaczek. Nie będzie to jednak wcale nowy pomysł. W gazecie czytamy, że oznaczałby on raczej powrót do modelu z lat 90., gdy obok siebie działały Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych oraz Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad. Obie zlikwidowano w 2002 roku, argumentując decyzje potrzebą usprawnienia działań administracji.Link do źródła: Onet.pl - "Nowy pomysł na przyspieszenie budowy dróg" - http://wiadomosci.onet.pl/1556110,10,1,0,120,686,item.html

20.6.2007 (środa)
Zmiany czasu pracy kierowców już obowiązują

Kategorie:  » czas pracy kierowców  

W życie wchodzi ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw.  Zgodnie z nowymi przepisami czasem pracy kierowcy jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, która obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego, między innymi: prowadzenie pojazdu, załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem, nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym, czynności spedycyjne. Nowelizacja wyłącza pewne okresy z wliczania ich do czasu pracy kierowcy. I tak do czasu pracy nie wlicza się: czasu dyżuru, jeżeli podczas dyżuru kierowca nie wykonywał pracy, nieusprawiedliwionych postojów w czasie prowadzenia pojazdu, dobowego nieprzerwanego odpoczynku, przerwy w pracy, jeżeli kierowcę obowiązuje przerywany system czasu pracy – komentuje „Gazeta Prawna”. Tygodniowy czas pracy kierowcy, łącznie z godzinami nadliczbowymi, nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Wskazany powyżej wymiar czasu pracy obowiązuje także kierowcę zatrudnionego u więcej niż jednego pracodawcy. W ustawie nowelizującej rozszerzono zakres obowiązywania ustawy o czasie pracy kierowców poprzez odpowiednie stosowanie jej przepisów do motorniczych tramwajów. Zdecydowano się na ten krok ze względu na porównywalną uciążliwość pracy motorniczych tramwajów i kierowców pojazdów w komunikacji miejskiej. Dlatego obie te grupy zawodowe zostaną objęte zasadami ochronnymi, jakie rozporządzenie (WE) nr 561/2006 przewidziało dla kierowców pojazdów użytkowanych w przewozach regularnych osób na trasach poniżej 50 km. Przepis wprowadzający obowiązek odpowiedniego stosowania przepisów o czasie pracy kierowców do motorniczych tramwajów wejdzie w życie1 stycznia 2009 r.Link do źródła: Dziennik Ustaw z 5 czerwca 2007 r., Nr 99, poz. 661 oraz "Gazeta Prawna" - "Nowe prawo dla twórców, inwestorów, kierowców i adwokatów" - http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=1988.86.0.39.2.1.0.1.htm


Rozliczenia za auta z kratką

Kategorie:  » podatek  » samochody ciężarowe » paliwo

Ponad 200 tys. właścicieli aut z kratką prawdopodobnie odzyska zapłacony VAT za benzynę. Błąd urzędników sprzed trzech lat może kosztować podatników kilkaset milionów złotych – czytamy w „Dzienniku Bałtyckim”. Była to częsta praktyka. Właściciele firm kupowali specjalne kratki i instalowali w autach osobowych, po to by zarejestrować je jako ciężarówki. Dzięki temu odzyskiwali 22 proc. VAT od zakupionego paliwa. Ale 1 maja 2004 roku fiskus zmienił przepisy, uznając, że przedsiębiorcy nie mogą odliczać podatku VAT od zakupionego paliwa. Miało to ograniczyć nadużycia. Zdarzało się, że biznesmeni instalowali kratkę nawet w swych luksusowych mercedesach. Nowe prawo zaskarżyła mała spółka ze Świdnicy BMS. W kwietniu tego roku spółka wygrała z urzędem skarbowym przed sądem we Wrocławiu. Ostateczny werdykt zapadnie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym zaraz po wakacjach. I wtedy może ruszyć lawina wniosków o zwrot VAT. Joanna Stawowska, ekspert podatkowy z firmy doradczej Deloitte, jest pewna, że werdykt będzie po myśli kierowców, gdyż wprowadzone 1 maja 2004 r. przepisy są sprzeczne z prawem unijnym. Pogorszyły warunki prowadzenia biznesu, a tego wyraźnie zabrania prawo wspólnotowe - mówi Stawowska. Hubert Laszczyk, dyrektor wypożyczalni aut Express Rent a Car, dysponował w 2004 r. flotą ponad 850 aut z kratką. Szacuje, że na zmianie przepisów jego firma straciła 1,5 mln zł. To i tak sporo, bo jako wypożyczalnia Express nie kupował dużo paliwa, zapewniając klientom jedynie pełny bak na początek. Jeśli tylko pojawi się taka możliwość, to zwrócimy się o zwrot niesłusznie pobranego podatku - podkreśla Laszczyk. Za jego przykładem z pewnością pójdą setki innych przedsiębiorców. Według danych instytutu Samar, w Polsce zarejestrowano w latach 2000-2006 ponad 200 tys. aut z kratką. Dla ich właścicieli odzyskanie VAT będzie bardzo proste. Wystarczy złożyć wniosek o zwrot podatku do odpowiedniej izby skarbowej i powołać się na wyrok NSA. Fiskus będzie musiał w ciągu dwóch miesięcy zwrócić pieniądze.


Link do źródła: "Dziennik Bałtycki" - "Auta z kratką, czyli kosztowny błąd fiskusa?" - http://media.wp.pl/kat,37954,wid,8945614,wiadomosc.html 

Motoakcyza bez zmian

Kategorie:  » bezpieczeństwo ruchu drogowego  » akcyza » Unia Europejska

Miało być nawet 2,5 mld zł, a jest tylko 80 mln zł. Tylko tyle domagają się podatnicy, którzy zapłacili akcyzę od aut z importu. Gdy 18 stycznia 2007 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) orzekł, że polskie stawki akcyzy od sprowadzanych z Unii Europejskiej używanych aut są zbyt wysokie, importerzy i kierowcy triumfowali. Tuż po wyroku ETS urzędy celne zalała fala wniosków o zwrot nadpłaty motoakcyzy (odnotowano także żądania zwrotu całej zapłaconej akcyzy). Ministerstwo Finansów (MF) szacowało ostrożnie, że na tej fali roszczeń budżet państwa może stracić 580 mln zł. Niektóre szacunki wskazywały nawet o 2,5 mld zł. Resort finansów zagroził, że podejrzane przypadki będą weryfikowane, a osoby, które zaniżyły akcyzę, będą musiały dopłacać. To był kubeł zimnej wody. Z informacji, jakie „PB” uzyskał ze wszystkich izb celnych, podatnicy domagają się łącznie tylko 80 mln zł, czyli ponad 7 razy mniej, niż się spodziewał fiskus. Mało tego - urzędy celne nie oddają pieniędzy, bo od pięciu miesięcy MF nie może skończyć prac nad ustawą, która miała określić zasady zwrotu motoakcyzy. Wyrok ETS nie pomógł więc polskim podatnikom.


Link do źródła: Puls Biznesu" - "Fiskus straszy. lawety pasują" - http://media.wp.pl/kat,38144,wid,8937889,wiadomosc.html
Jakie auto na egzaminie?

Kategorie:  » pojazdy szkoleniowe  » pojazdy egzaminacyjne » ustawa o kierujących pojazdami
  1   2   3   4   5


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość