Strona główna

Nacobezu pozytywizm


Pobieranie 11.21 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar11.21 Kb.
NACOBEZU - POZYTYWIZM

 1. Wskażesz daty graniczne epoki. Określisz, jakie zdarzenia są z nimi związane.

 2. Podasz główne założenia filozofii A. Comte’a, J. Milla. Zdefiniujesz hasła filozoficzne: organicyzm, ewolucjonizm, utylitaryzm, liberalizm, filozofia pozytywna.

 3. Wyjaśnisz, co oznaczają hasła charakterystyczne dla polskiego pozytywizmu: praca u podstaw, praca organiczna, emancypacja kobiet, scjentyzm.

 4. Wyjaśnisz pojęcie języka ezopowego.

 5. Wyjaśnisz, czym jest naturalizm jako nurt literacki. Wskażesz jego cechy.

 6. Na podstawie „Mendla Gdańskiego” dokonasz charakterystyki społeczeństwa polskiego i jego stosunku do asymilacji Żydów. Wyjaśnisz to pojęcie. Swoją charakterystykę poprzesz przykładami z tekstu (np. polemika Mendla
  i zegarmistrza, postawy innych ludzi).

 7. Omówisz, jaki stosunek do romantycznej tradycji powstańczej mieli pozytywiści. Odniesiesz się do przykładów
  z utworów: „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej i „Do młodych” Adama Asnyka.

 8. Wyjaśnisz, na czym polegał konflikt pokoleniowy w „Nad Niemnem”. Odniesiesz się do rozmów bohaterów: Andrzejowej Korczyńskiej z synem Zygmuntem, Benedykta Korczyńskiego z synem Witoldem.

 9. Wyjaśnisz pojęcie sokoła noweli. Podasz przykład utworu (tytuł, autor).

 10. Zdefiniujesz pojęcie felietonu, wskażesz jego trzy cechy charakterystyczne. Podasz przykład felietonu pozytywistycznego (autor, tytuł).

 11. Rozpoznasz style funkcjonalne polszczyzny w podanych fragmentach. Wskażesz ich cechy charakterystyczne. Powiążesz je z funkcjami wypowiedzi. Określisz odmiany języka polskiego.

NACOBEZU - POZYTYWIZM

 1. Wskażesz daty graniczne epoki. Określisz, jakie zdarzenia są z nimi związane.

 2. Podasz główne założenia filozofii A. Comte’a, J. Milla. Zdefiniujesz hasła filozoficzne: organicyzm, ewolucjonizm, utylitaryzm, liberalizm, filozofia pozytywna.

 3. Wyjaśnisz, co oznaczają hasła charakterystyczne dla polskiego pozytywizmu: praca u podstaw, praca organiczna, emancypacja kobiet, scjentyzm.

 4. Wyjaśnisz pojęcie języka ezopowego.

 5. Wyjaśnisz, czym jest naturalizm jako nurt literacki. Wskażesz jego cechy.

 6. Na podstawie „Mendla Gdańskiego” dokonasz charakterystyki społeczeństwa polskiego i jego stosunku do asymilacji Żydów. Wyjaśnisz to pojęcie. Swoją charakterystykę poprzesz przykładami z tekstu (np. polemika Mendla
  i zegarmistrza, postawy innych ludzi).

 7. Omówisz, jaki stosunek do romantycznej tradycji powstańczej mieli pozytywiści. Odniesiesz się do przykładów
  z utworów: „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej i „Do młodych” Adama Asnyka.

 8. Wyjaśnisz, na czym polegał konflikt pokoleniowy w „Nad Niemnem”. Odniesiesz się do rozmów bohaterów: Andrzejowej Korczyńskiej z synem Zygmuntem, Benedykta Korczyńskiego z synem Witoldem.

 9. Wyjaśnisz pojęcie sokoła noweli. Podasz przykład utworu (tytuł, autor).

 10. Zdefiniujesz pojęcie felietonu, wskażesz jego trzy cechy charakterystyczne. Podasz przykład felietonu pozytywistycznego (autor, tytuł).

 11. Rozpoznasz style funkcjonalne polszczyzny w podanych fragmentach. Wskażesz ich cechy charakterystyczne. Powiążesz je z funkcjami wypowiedzi. Określisz odmiany języka polskiego.

NACOBEZU - POZYTYWIZM

 1. Wskażesz daty graniczne epoki. Określisz, jakie zdarzenia są z nimi związane.

 2. Podasz główne założenia filozofii A. Comte’a, J. Milla. Zdefiniujesz hasła filozoficzne: organicyzm, ewolucjonizm, utylitaryzm, liberalizm, filozofia pozytywna.

 3. Wyjaśnisz, co oznaczają hasła charakterystyczne dla polskiego pozytywizmu: praca u podstaw, praca organiczna, emancypacja kobiet, scjentyzm.

 4. Wyjaśnisz pojęcie języka ezopowego.

 5. Wyjaśnisz, czym jest naturalizm jako nurt literacki. Wskażesz jego cechy.

 6. Na podstawie „Mendla Gdańskiego” dokonasz charakterystyki społeczeństwa polskiego i jego stosunku do asymilacji Żydów. Wyjaśnisz to pojęcie. Swoją charakterystykę poprzesz przykładami z tekstu (np. polemika Mendla
  i zegarmistrza, postawy innych ludzi).

 7. Omówisz, jaki stosunek do romantycznej tradycji powstańczej mieli pozytywiści. Odniesiesz się do przykładów
  z utworów: „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej i „Do młodych” Adama Asnyka.

 8. Wyjaśnisz, na czym polegał konflikt pokoleniowy w „Nad Niemnem”. Odniesiesz się do rozmów bohaterów: Andrzejowej Korczyńskiej z synem Zygmuntem, Benedykta Korczyńskiego z synem Witoldem.

 9. Wyjaśnisz pojęcie sokoła noweli. Podasz przykład utworu (tytuł, autor).

 10. Zdefiniujesz pojęcie felietonu, wskażesz jego trzy cechy charakterystyczne. Podasz przykład felietonu pozytywistycznego (autor, tytuł).

 11. Rozpoznasz style funkcjonalne polszczyzny w podanych fragmentach. Wskażesz ich cechy charakterystyczne. Powiążesz je z funkcjami wypowiedzi. Określisz odmiany języka polskiego.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość