Strona główna

Naczelnik Warszawa, 21 listopada 2008 r. Związku Harcerstwa Polskiego


Pobieranie 28.16 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar28.16 Kb.
Naczelnik Warszawa, 21 listopada 2008 r.

Związku Harcerstwa Polskiego

Rozkaz L. 11/2008
1. Zarządzenia i informacje

1.2. Informacje

1.2.1. Informuję, że Główna Kwatera ZHP dnia 6 listopada 2008 r. podjęła uchwałę nr 159/2008 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie powołania Społecznego Zespołu Prawnego ZHP.

1.2.2. Informuję, że Główna Kwatera ZHP dnia 13 listopada 2008 r. podjęła następujące uchwały: nr 160/2008 w sprawie zatwierdzenia „Instrukcji w sprawie przydziału służbowego i przynależności członków do jednostek ZHP” oraz
nr 161/2008 w sprawie wprowadzenia systemu Ewidencja Związku Harcerstwa Polskiego.

Ww. dokumenty dostępne są na www.dokumenty.zhp.pl.

1.2.3. Podaję do wiadomości, że z dniem 15 listopada nastąpiły zmiany w składzie szefostwa Harcerskiej Szkoły Ratownictwa:

- z funkcji sekretarza HSR zrezygnowała pwd. Ewa SĘTOWSKA – Chorągiew Mazowiecka

Serdecznie dziękuję Druhnie za pełnioną służbę.

- na funkcję sekretarza HSR powołana została pwd. Daniela KOWALICKA - Chorągiew Stołeczna


3. Główna Kwatera ZHP

3.1. Zwolnienia

3.1.1. Zwalniam z funkcji szefa Harcerskiej Sekcji Spadochronowej hm. Marka JEDYNAKA – Chorągiew Kielecka.

3.1.2. Zwalniam z funkcji szefa Inspektoratu Drużyn Lotniczych hm. Czesława PRZYBYTKA – Chorągiew Krakowska.

Dziękuję Druhom za pełnioną służbę i życzę sukcesów na nowych polach służby.3.2. Mianowania

3.2.1. Mianuję na funkcję p.o. kierownika Wydziału Seniorów i Starszyzny Harcerskiej hm. Zbigniewa POŁUDNIKIEWICZA – Chorągiew Stołeczna.

3.2.2. Mianuję na funkcję szefa Inspektoratu Lotniczego Wydziału Specjalności
hm. Marka JEDYNAKA – Chorągiew Kielecka.

3.2.3. Mianuję na funkcję kierownika Wydziału Pozyskiwania Środków hm. Beatę MATYJASZCZYK – Chorągiew Gdańska.

3.2.4. Mianuję na funkcję sekretarza Wydziału Seniorów i Starszyzny Harcerskiej pwd. Elżbietę MATYSIAK – Chorągiew Stołeczna.

3.2.5. Mianuję na funkcję redaktora biuletynu „Co słychać u Seniorów”


phm. Adama SMOLIŃSKIEGO – Chorągiew Stołeczna.

3.2.6. Mianuję na funkcję szefa Harcerskiej Sekcji Spadochronowej pwd. Samantę NAWROCKĄ – Chorągiew Śląska.

3.2.7. Mianuję na funkcję instruktora Wydziału Seniorów i Starszyzny Harcerskiej hm. Krzysztofa DŁUGOKĘCKIEGO – Chorągiew Mazowiecka.

3.2.8. Mianuję na funkcję przewodniczącego Społecznego Zespołu Prawnego


hm. Przemysława MARCHLEWICZA – GK ZHP.

3.3. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów

3.3.1. Rozwiązuję komendę Rajdu Komend Hufców „Na kresach przygody”


w składzie:

- hm. Jolanta KRECZMAŃSKA – komendantka rajdu – GK ZHP

- hm. Sławomir ANDRYSZEWSKI – zastępca ds. organizacyjnych – Chorągiew Białostocka

­- hm. Przemysław MARCHLEWICZ – zastępca ds. programowych – GK ZHP

­- hm. Agata PIETRYSZYK – instruktorka komendy - Chorągiew Białostocka

3.3.2. Odwołuję z funkcji komendantki IX Zlotu Skautów Środkowoeuropejskich Silesia 2008 hm. Annę PETERKO – Chorągiew Śląska.

3.3.3. Odwołuję komendę IX Zlotu Skautów Środkowoeuropejskich Silesia 2008 w składzie:

- phm. Agnieszka POSPISZYL - zastępca komendanta Zlotu ds. programowych

- Chorągiew Dolnośląska

- phm. Robert DUDA  - członek komendy ds. logistyki - Chorągiew Śląska

- pwd. Tomasz KAZUBSKI - członek komendy ds. pozyskiwania środków

- Chorągiew Śląska

- hm. Janusz POLAK  - członek komendy ds. bezpieczeństwa

- Chorągiew Śląska

- hm. Marcin JURKOWSKI - członek komendy - Chorągiew Śląska

- dh. Alina KOMAREK - księgowa Zlotu - Chorągiew Śląska

- phm. Ewa PAWEŁCZYK - rzeczniczka Zlotu - Chorągiew Śląska

3.3.4. Zwalniam z funkcji komendantki polskiej reprezentacji na 41. Zlot InterCamp 2008 phm. Agnieszkę POSPISZYL - Chorągiew Dolnośląska.

3.3.5. Zwalniam z funkcji komendanta polskiego kontyngentu na IX Zlot Skautów Środkowoeuropejskich Silesia 2008 hm. Piotra KOWALSKIEGO – Chorągiew Łódzka.

3.3.6. Powołuję komendę Wędrowniczej Watry 2009, która odbędzie się


w Imiołkach na terenie Chorągwi Wielkopolskiej w dniach 23–27 sierpnia 2009 r. (wędrówki) i 27–30 sierpnia 2009 r.(zlot), w składzie:

- phm. Piotr PATEREK – komendant – Chorągiew Wielkopolska

- pwd. Małgorzata LELIWA – zastępca ds. programowych - Chorągiew Wielkopolska

- pwd. Julian DĄBROWSKI – zastępca ds. wędrówek - Chorągiew Wielkopolska

- hm. Monika JURECKA – zastępca ds. organizacyjnych - Chorągiew Wielkopolska

3.3.7. Powołuję na funkcję komendantki warsztatów „Kształcenie dorosłych”


hm. Katarzynę KRAWCZYK – Chorągiew Mazowiecka.
6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

6.1. Zwolnienia

6.1.1. Zwalniam z funkcji Pełnomocnika Naczelnika ZHP ds. Harcerskiej Akcji Letniej 2008 hm. Krzysztofa BUDZIŃSKIEGO.

6.1.2. Zwalniam z funkcji komendantki obozu integracyjnego „W kolorach tęczy” hm. Annę KUBICKĄ – Chorągiew Dolnośląska.

6.2.3. Zwalniam z funkcji komendanta obozu integracyjnego „Zdobywamy szczyty” phm. Piotra ŁUKASZEWICZA – Chorągiew Łódzka.11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia

11.1. Odznaczenia harcerskie

Podaję do wiadomości decyzję Przewodniczącego ZHP z dnia 24 października


2008 r. w sprawie odznaczenia Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.

11.1.1. Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:


Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP


hm. Antoni BRZEZICKI hm. Wojciech KUNA

hm. Wanda BRZEZICKAChorągiew Podkarpacka ZHP

hm. Maria DEC hm. Alicja KASPROWICZ

ksiądz hm. Zdzisław JASTRZĘBIEC PESZKOWSKI - pośmiertnie

Chorągiew Wielkopolska ZHP

hm. Ewa DYBAŁA hm. Ireneusz KUBIAK

hm. Zbigniew GRABOWSKI hm. Beata OWCZARZAK

Chorągiew Zachodniopomorska ZHP

hm. Halina CZOSNOWICZ11.1.2. Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:

Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP

hm. Jerzy RĘBACZ hm. Krystyna RĘBACZ


Chorągiew Krakowska ZHP

hm. Wincenty CIEŚLEWICZChorągiew Mazowiecka ZHP

hm. Aleksandra ZIÓŁEKChorągiew Podkarpacka ZHP

phm. Wojciech MŁODNICKI phm. Anna ZIĘBAChorągiew Wielkopolska ZHP

hm. Lidia Anna DRZEWIECKA hm. Inga RUSINChorągiew Zachodniopomorska ZHP

hm. Edyta SIWIŃSKA


11.1.3. Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:

Chorągiew Dolnośląska ZHP

phm. Paulina LEWChorągiew Mazowiecka ZHP

phm. Małgorzata ADAMKOWSKA hm. Krzysztof RYCHLIK

phm. Anna HABAJ phm. Rafał ZIÓŁEK

phm. Arkadiusz KANIAChorągiew Podkarpacka ZHP

phm. Agnieszka BERNACKA phm. Janina MAŃKOWSKA

phm. Helena GŁĄB phm. Maria OSIADACZ

phm. Romualda KUREK phm. Krystyna PADYKUŁA

phm. Barbara LORENZ phm. Irena SERWAŃSKA

Chorągiew Wielkopolska ZHP

pwd. Paweł MICHALSKI phm. Zbigniew SIKORA

phm. Monika PAWLICKA-MĄDRY phm. Magdalena STACHOWSKA

Chorągiew Zachodniopomorska ZHP

phm. Rafał ROŻEK


Serdecznie gratuluję Druhnom i Druhom oraz życzę wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.
11.2. Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa

11.2.2. Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa otrzymuje:

- Firma PHU RECON z Płocka na wniosek Chorągwi Mazowieckiej.

11.3. Pochwały i wyróżnienia

Składam serdeczne podziękowania i udzielam pochwały za wzorowe reprezentowanie Związku Harcerstwa Polskiego i pełnienie służby podczas uroczystości związanych ze Świętem Odzyskania Niepodległości:


- I Szczepowi Harcerskiemu im. Obrońców Katowic, Hufiec Katowice - Chorągiew Śląska,
- 30 PDH „Odsiecz” i 31 PDH „Parasol”, Hufiec Pabianice - Chorągiew Łódzka,

- Sztafecie Rowerowej z Hufca Zgierz - Chorągiew Łódzka,


- reprezentacjom Hufców Milanówek, Praga Południe, Pruszków i Żoliborz - Chorągiew Stołeczna.
14. Sprostowania

14.1. W rozkazie L.7/2008 z dnia 20 lipca 2008 r. w punkcie 1.2.1. błędnie podano nazwę funkcji w szefostwie HSR, na którą została powołana phm. Anna MAZURCZAK.

Jest:

- członkini szefostwa HSR ds. programów kursówPowinno być:

- członkini szefostwa HSR ds. programów kursów i metodyki

14.2. W rozkazie L.10/2008 z dnia 30 października 2008 r. błędnie podano nazwisko Druhny i Druha mianowanych na funkcję instruktora Wydziału Programowego.

Jest:


- phm. Joannę STEFAŃSKĄ

- hm. Lucjana KUPCZYKA

Powinno być:

- phm. Joannę STEFANIAK

- hm. Lucjana KUPCZAKA

14.3. W rozkazie L.10/2008 w punkcie 3.1.1. błędnie podano nazwę funkcji,


z której został zwolniony hm. Tomasz KUC

Jest:


- z funkcji pełnomocnika naczelnika ZHP ds. wizerunku.

Powinno być:- z funkcji pełnomocnika Głównej Kwatery ZHP ds. wizerunku.
Bardzo przepraszam za pomyłki.
Czuwaj!
hm. Małgorzata Sinica


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość