Strona główna

Nauka Jazdy speed ul. Anieli Krzywoń 8A


Pobieranie 24.23 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar24.23 Kb.

Nauka Jazdy SPEED

ul. Anieli Krzywoń 8A

65-514 Zielona Góra

NIP: 928-149-95-90


Tel. 502 325 793


www.speed.zgora.pl

Zielona Góra 2012-10-22OFERTA
Instytucja szkoleniowa:

Nauka jazdy SPEED

Elżbieta Kawecka

ul. Anieli Krzywoń 8A

65-514 Zielona Góra

NIP: 928-149-95-90

Nr licencji: 00830862Nr ew. w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych: 2.08/00006/2011


Rodzaj szkolenia

Szkolenie dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy w zakresie kat. B

Adres szkolenia

ul. Anieli Krzywoń 8A; Zielona Góra lub Sulechów os.Promień 3A/1

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia;

Szkolenie dla kandydatów na instruktora nauki jazdy może rozpocząć osoba, która:

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie, - nie jest wymagana matura.

 • posiada, przez okres co najmniej 3 lat, uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem,

 • przedstawiła orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – jako instruktor nauki jazdy,

 • nie była karana wyrokiem sądu lub orzeczeniem kolegium ds. wykroczeń za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym,
Termin rozpoczęcia szkolenia

2012-10-27

Termin zakończenia szkolenia

2012-12-29

Program szkolenia

 • Psychologia 10x45”

  • psychologia ogólna,

  • charakterystyka słuchacza kursu.

  • psychologia komunikacji drogowej.

  • ocena predyspozycji kandydata na kierowcę

 • metodyka nauczania 50x45”

  • proces nauczania,

  • szkolenie dorosłych.

  • ocenianie kwalifikacji kandydata na kierowcę.

  • metodyka prowadzenia zajęć.

  • organizacja zajęć.

 • prawo o ruchu drogowym 30x45”

  • problemy interpretacyjne przepisów ruchu drogowego,

  • omawianie wybranych zagadnień, których znajomość powinna być sprawdzana na kursie nauki jazdy.
 • technika kierowania i obsługa pojazdu 18x45”

  • przygotowanie do jazdy,

  • mechanizmy sterowania pojazdem.

  • bezpieczne prowadzenie pojazdu i wykonywanie manewrów na drodze.

  • zachowanie wobec innych uczestników ruchu.

  • przewidywanie zagrożeń.

  • dynamika i kultura jazdy.

  • czynności kontrolno-obsługowe pojazdu.

 • bezpieczeństwo ruchu drogowego 10x45”

  • organy administracji państwowej zajmującej się problematyką ruchu drogowego,

  • akty prawne.

  • zatrzymywanie i cofanie uprawnień.

  • kontrola ruchu drogowego.

  • sankcje.

  • ubezpieczenia.
 • zasady prowadzenia ośrodka szkolenia 6x45”

  • rozpoczęcie działalności,

  • rozpoczęcie pracy instruktora.

  • zarządzanie ośrodkiem szkolenia.

  • prowadzenie dokumentacji.

  • nadzór.

  • techniki marketingowe dotyczące prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.

 • praktyka instruktorska 39x45” + 45x60”

  • organizacja zajęć,

  • pokazy przeprowadzania zajęć.

  • udział w charakterze obserwatora.
cel szkolenia

Uzyskanie uprawnień instruktora nauki jazdy

wykaz literatury oraz środków i materiałów dydaktycznych;

 • Wewnętrzny regulamin szkoleń dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy w naszym Ośrodku Szkolenia Kierowców

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowanie i uzyskiwania uprawnień przez kierującycg pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. [Dz.U.05.217.1834]

 • Prawo o ruchu drogowym [Dz.U.1997 Nr 98, poz. 602]

 • Opracowanie wykładowcy z metodyki nauczania i psychologii

Ilość godzin szkolenia

208 jednostek lekcyjnych.(163x45”+45x60”)

Koszt szkolenia

2300 PLN

Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia

Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy (Załącznik nr. 8, Dz.U. Nr 217, Poz. 1834 )


Osoba do kontaktu


Jakub Kawecki

Tel. 502-325-793biuro@speed.zgora.pl

GG: #3893737

Z poważaniem

Jakub Kawecki
.........................................


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość