Strona główna

Nauki o państwie I prawie


Pobieranie 11.59 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar11.59 Kb.
NAUKI O PAŃSTWIE I PRAWIE 1. DAWNE prawo i myśl prawnicza : prace historyczno-prawne poświęcone pamięci Wojciecha Marii Bartla / red. Jerzy Malec, Wacław Uruszczak ; Uniwersytet Jagielloński. Wydział Prawa i Administracji. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 1995. - 282, [2] s., [1] k. tabl. : 1 fot. ; 24 cm
  Sygn. 15415 – 15418
  4 egz. 2. Fundamenty współczesnych państw / Hubert Izdebski.- Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007.
  Sygnatura: 27071 , 27072 , 27073 , 27074
  4 egz. 3. HISTORIA doktryn politycznych i prawnych / Andrzej Sylwestrzak. - Wyd. 5 rozsz.. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2006. - 483 s. ; 24 cm
  Sygn. 14893 , 18381 – 18383
  4 egz. 4. HISTORIA doktryn politycznych i prawnych : podręcznik akademicki / Krystyna Chojnicka, Henryk Olszewski. - Poznań : Ars Boni et Aequi, 2004. - 399, [1] s. ; 24 cm
  Sygn. 15386 – 15389
  4 egz. 5. HISTORIA polityczna Polski : 1989 - 2005 / Antoni Dudek. - Wyd. 2. - Kraków : Wydaw. Arcana, 2007. - 535 s. : fot., mapy, rys., tab. ; 24 cm . - (Arkana Historii)
  Sygn. 25986 – 25989
  4 egz.

 1. HISTORIA ustroju i prawa polskiego / Juliusz Bardach, Bogusław Leśnodorski, Michał Pietrzak. - Wyd. 5, dodr. 3. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2005. - 666, [1] s. : mapy, schem., tab., 1 wykr. ; 24 cm
  Sygn. 18378 – 18380
  3 egz.
 2. HISTORIA ustroju i prawa polskiego / Juliusz Bardach, Bogusław Leśnodorski, Michał Pietrzak. - Wyd. 5, dodr. 4. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2005. - 666, [1] s. : mapy, schem., tab., 1 wykr. ; 24 cm
  Sygn. 14897
  1 egz. 3. Instytucje państwa a społeczeństwo obywatelskie / red. nauk.: Andrzej Chodubski, Lech Kacprzak, Kazimierz Pająk.- Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2009.
  Sygnatura: 28494
  1 egz. 4. KOMPENDIUM wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie / red. Sławomira Wronkowska, Maria Zmierczak; Piotr Gabriel [et al.]. - Wyd. 9 uaktual., dodr. 2. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. - 388, [2] s. : rys. ; 21 cm
  Sygn. 15240
  1 egz.
 5. KOMPENDIUM wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie / red. Sławomira Wronkowska, Maria Zmierczak; Piotr Gabriel [et al.]. - Wyd. 9 uaktual., dodr. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. - 388, [2] s. : rys. ; 21 cm
  Sygn. 10298
  1 egz. 6. NAUKA o państwie / Piotr Winczorek. - Warszawa : Liber, 2005. - 302 s. ; 21 cm
  Sygn. 19909 – 19914
  6 egz. 7. PAŃSTWA świata / wyd. Beata Lewandowska-Kaftan, Danuta Borowska-Mostafa ; red. Bartłomiej Kaczorowski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2009. - 947, [5] s. : il. kolor. ; 30 cm . - (Encyklopedia PWN)
  Sygn. 27980
  1 egz. 8. PAŃSTWO i prawo w cywilizacji łacińskiej / Feliks Koneczny. - Wyd. nowe i popr. - Warszawa ; Komorów : Fundacja Pomocy Antyk : Wydaw. Antyk - Marcin Dybowski, 2001. - 259 s. ; 21 cm
  Sygn. 4884
  1 egz. 9. PODSTAWOWE pojęcia prawa i prawoznawstwa / Sławomira Wronkowska. - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Poznań : Ars boni et aequi, cop. 2005. - 205, [1] s. : rys., schem. ; 24 cm
  Sygn. 20160 – 20165
  6 egz. 10. POLSKIE problemy ustrojowe : (konstytucja, źródła prawa, samorząd terytorialny, prawa człowieka) / Andrzej Bałaban. - Kraków : Zakamycze, 2003. - 153, [1] s. ; 21 cm . - (Monografie Zakamycza)
  Sygn. 15402 , 18743 – 18745
  4 egz. 11. POWSZECHNA historia państwa i prawa / Michał Sczaniecki ; oprac. Katarzyna Sójka-Zielińska. - Wyd. 9, dodr. 9. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2005. - 559, [1] s. ; 24 cm
  Sygn. 14904
  1 egz. 12. Rada Narodowa Republiki Słowackiej / Grzegorz Chmielewski.- Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2011.
  (Parlamenty)
  Sygnatura: 32241
  1 egz.
 13. REGLAMENTOWANA rewolucja : rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988 - 1990 / Antoni Dudek. - Wyd. 5. - Kraków : Wydaw. Arcana, 2009. - 511 s. : 2 tab. ; 22 cm . - (Arkana Historii)
  Sygn. 25982 – 25985
  4 egz. 14. Rządzić państwem : centrum decyzyjne rządu w wybranych krajach europejskich / Leszek Skiba.- Warszawa : Instytut Sobieskiego, cop. 2010.
  Sygnatura: 30790
  1 egz.
 15. WPROWADZENIE do nauki o państwie i polityce / red. Bogumił Szmulik, Marek Żmigrodzki. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - 520 s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 23334 – 23343
  10 egz. 16. WSTĘP do nauk prawnych / Jolanta Jabłońska-Bonca. - Poznań : Ars Boni et Aequi, 1994. - 158 s. ; 22 cm
  Sygn. 11153
  1 egz. 17. WSTĘP do prawoznawstwa / Józef Nowacki, Zygmunt Tobor. - Wyd. 2. - Kraków : Zakamycze, 2002. - 300, [1] s. : schem. ; 24 cm . - (Seria Akademicka. Podręcznik)
  Sygn. 14915
  1 egz.
 1. WSTĘP do prawoznawstwa / Józef Nowacki, Zygmunt Tobor. - Wyd. 3. - Kraków : Wolters Kluwer, cop. 2007. - 236, [1] s. ; 24 cm . - (Seria Akademicka. Podręcznik)
  Sygn. 20566 – 20570
  5 egz.
 2. WSTĘP do prawoznawstwa / Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek. - 2 wyd. - Warszawa : C.H. Beck, 1999. - IX, [1], 182 s. : 2 schem ; 24 cm . - (Skrypty Becka ; z. 2)
  Sygn. 1110
  1 egz.

 1. WSTĘP do prawoznawstwa / Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek. - 4 wyd. popr. i uzup. - Warszawa : C.H. Beck, 2003. - XII, 249 s. : 1 rys., 1 schem ; 24 cm . - (Skrypty Becka ; z. 2)
  Sygn. 5117
  1 egz.
 2. WYBÓR tekstów źródłowych z historii doktryn polityczno-prawnych / oprac. Janusz Justyński. - Wyd. 2 zm. i uaktual.. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2004. - 363 s. ; 24 cm
  Sygn. 16814 – 16819
  6 egz.

 1. Zasady ustroju federalnego w państwach niemieckojęzycznych : studium porównawcze ustrojów federalnych Szwajcarii, Niemiec i Austrii / Agnieszka Nitszke.- Kraków : Krakowska Oficyna Naukowa TEKST, 2013.
  Sygnatura: 34260
  1 egz.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość