Nazwa grupowaniaPobieranie 3.17 Mb.
Strona1/14
Data19.06.2016
Rozmiar3.17 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Symbol

PKWiU/ PRODPOL

NAZWA GRUPOWANIA

Oznaczenie jednostki miary

W

B

Zliterowe

cyfrowe24.1

CHEMIKALIA PODSTAWOWE

tys. zł

01124.11

Gazy techniczne

tys. zł

01124.11.11-20.00

Argon

dam3

06124.11.11-30.00

Gazy szlachetne (oprócz argonu)

m3

06024.11.11-50.00

Wodór

dam3

06124.11.11-60.00

Azot

dam3

061
B

24.11.11-70.00

Tlen

t

dam3034

061

B

24.11.12-30.00

Ditlenek węgla

t

03424.11.12-50.00

Tritlenek siarki (SO3), tritlenek arsenu

t

03424.11.12-70.00

Tlenki azotu

t

dam3034

061
24.11.12-90.00

Nieorganiczne związki tlenu z niemetalami, z wyłączeniem tritlenku siarki (SO3), tritlenku arsenu, tlenków azotu, ditlenku krzemu, ditlenku siarki, ditlenku węgla

t

03424.11.13-00.00

Powietrze ciekłe, włączając pozbawione gazów szlachetnych; sprężone powietrze

t

03424.12

Barwniki i pigmenty

tys. zł

01124.12.11-30.00

Tlenek cynku, nadtlenek cynku

t

03424.12.11-50.00

Tlenki tytanu

t TiO2

39824.12.12-15.00

Tritlenek chromu

t

03424.12.12-19.00

Tlenki i wodorotlenki chromu (z wyłączeniem tritlenku chromu)

t

03424.12.12-35.00

Ditlenek manganu

t

03424.12.12-39.00

Tlenki manganu (z wyjątkiem ditlenku manganu)

t

03424.12.12-53.00

Tlenek ołowiu (II) (glejta, masykot)

t

03424.12.12-55.00

Minia ołowiana i minia pomarańczowa

t

t PbO


034

362
24.12.12-57.00

Tlenki ołowiu, gdzie indziej niesklasyfikowane

t

03424.12.12-70.00

Tlenki i wodorotlenki miedzi

t

03424.12.13-13.00

Tlenki i wodorotlenki żelaza

t

03424.12.13-15.00

Pigmenty mineralne zawierające =>70% masy związanego żelaza w przeliczeniu na Fe2O3

t

03424.12.13-30.00

Tlenki i wodorotlenki kobaltu: techniczne tlenki kobaltu

kg

03324.12.13-53.00

Tlenek i wodorotlenek litu

kg

03324.12.13-55.00

Tlenki i wodorotlenki wanadu

kg

03324.12.13-63.00

Tlenki i wodorotlenki niklu

kg

03324.12.13-65.00

Tlenki germanu i ditlenek cyrkonu

kg

03324.12.13-73.00

Tlenki i wodorotlenki molibdenu

kg

03324.12.13-75.00

Tlenki antymonu

kg

03324.12.13-90.00

Pozostałe zasady nieorganiczne, pozostałe tlenki, wodorotlenki i nadtlenki metali, gdzie indziej niesklasyfikowane

t

03424.12.21

z tego:


Środki barwiące organiczne syntetyczne oraz laki barwnikowe i preparaty wytworzone na ich bazie

t

034
B

24.12.21-10.00

Barwniki zawiesinowe oraz preparaty na ich bazie

(CN 3204 11)t

034
B

24.12.21-20.00

Barwniki kwasowe i zaprawowe oraz preparaty na ich bazie(CN 3204 12)

t

034
B


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy