Strona główna

Nazwa Podmiotu: „Alter Ego” Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych Adres: ul. Erazma Ciołka 13 lok. 4; 01-445 Warszawa tel. 22 877 38 10 Email


Pobieranie 19.06 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar19.06 Kb.
Nazwa Podmiotu: „Alter Ego” Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych

Adres: ul. Erazma Ciołka 13 lok. 4; 01-445 Warszawa

tel. 22 877 38 10

Email: alterego@alterego.org.pl

Strona www: alterego.org.pl
Zakres świadczonej pomocy zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej;

2) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną;

3) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocy uprawnionym nieobjętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, a także świadczeń nieznajdujących się w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;

4) pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także


na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;

5) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;

6) dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności nastąpiła w wyniku przestępstwa;

7) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw wymienionych w pkt 1-7;
Rozkład dyżurów od 1 marca do 31 grudnia 2013r.

specjalista

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Psycholog

13:00 – 17:00
Prawnik
14:00 – 16:00


10:00 – 12:00


15:00 – 17:00
Osoba pierwszego kontaktu9:00 – 16:00


9:00 – 16:00


9:00 – 16:00


9:00 – 16:00


9:00 – 16:00


Prezes

Janusz Popieltel. 601-180-520

8:00 – 20:00

8:00 – 20:00

8:00 – 20:00

8:00 – 20:00

8:00 – 20:00

Poradnia telefoniczna


9:00 – 16:00

9:00 – 16:00

9:00 – 16:00

9:00 – 16:00

9:00 – 16:00
8) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość