Strona główna

Nazwa przedmiotu: Specyfika masażu sportowego w sporcie osób niepełnosprawnych


Pobieranie 12.81 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar12.81 Kb.

Nazwa przedmiotu:

Specyfika masażu sportowego w sporcie
osób niepełnosprawnych


(sport paraolimpijski)

Kod przedmiotu:

SPORT: Sport, studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

RokII rok

SemestrIV

1. Jednostka prowadząca:

Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych

Zakład Odnowy Biologicznej

2. Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu:

dr Ryszard Pawelec,

dr Maciej Kochański

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia:

dr Ryszard Pawelec,

dr Maciej Kochański

(Wpisać) Języki w jakich jest (1) i może być realizowany kurs(2)

1. Polski

Typ przedmiotu: (wpisać: podstawowy, kierunkowy, obligatoryjny lub do wyboru).

Kierunkowy


Poziom przedmiotu: (wpisać: podstawowy, średnio zaawansowany, zaawansowany)

Podstawowy


Ogólna liczba godzin kursu: (wpisać)

30 godz.

Formuła nauczania z podziałem na godziny:

10 godzin wykładu

20 godzin ćwiczeń

Cel(e) przedmiotu (wpisać w punktach, maksymalnie 3):

- poznanie technik masażu klasycznego i sportowego u niepełnosprawnych sportowców

- opanowanie doboru form masażu sportowego do cykli treningowych w sporcie wyczynowym osób niepełnosprawnych.

- dobór form odnowy biologicznej w zależności od rodzaju i stopnia dysfunkcji niepełnosprawnych zawodników
Zakładane efekty po zakończeniu kursu w zakresie:

Wiedzy teoretycznej i praktycznej (wpisać):

- poznanie form odnowy biologicznej w zależności od rodzaju i stopnia dysfunkcji zawodników niepełnosprawnych

Umiejętności praktycznych (wpisać):

- umiejętność zastosowania odpowiedniej formy masażu sportowego w zależności od cyklu treningowego i stopnia dysfunkcji zawodników niepełnosprawnych


Treści merytoryczne przedmiotu: (wpisać w punktach tematy osobno dla wykładów, cwiczeń (itp) zgodnie z liczbą godzin kursu):

Wykłady:

 1. Pozyskanie wiedzy z masażu klasycznego - 3godz.

 2. Formy i rodzaje masażu sportowego u niepełnosprawnych zawodników - 3godz.

 3. Formy masażu w wybranych dyscyplinach sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych - 4godz.


Ćwiczenia – zajęcia praktyczne

 1. Doskonalenie technik masażu klasycznego u niepełnosprawnych zawodników - 4 godz.

 2. Masaż treningowy w sporcie wyczynowym osób niepełnosprawnych - 4 godz.

 3. Masaż przedstartowy w sporcie wyczynowym osób niepełnosprawnych - 4 godz.

 4. Masaż startowy w sporcie wyczynowym osób niepełnosprawnych - 4 godz.

 5. Masaż powysiłkowy w sporcie wyczynowym osób niepełnosprawnych - 4 godz.

 6. Masaż podtrzymujący w sporcie wyczynowym osób niepełnosprawnych - 4 godz.

 7. Zaliczenie przedmiotu – 2 godz.

Wymagania wstępne:

Opanowany masaż klasyczny w stopniu podstawowym

Metody oceny:

Zaliczenie przedmiotu

Zalecane lektury:

 1. Biriukow A.: Masaż sportowy, Sport i Turystyka Warszawa 1974

 2. Pawelec R., Szczuka E., Laber W. Metodyka masażu w odnowie biologicznej, AGIV Wrocław, 2008.

 3. Podgórski T.: Masaż w rehabilitacji i sporcie, AWF, Warszawa, 1996.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość