Strona główna

Nazwisko i imię Data otwarcia przewodu, nazwisko promotora


Pobieranie 289.17 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar289.17 Kb.

Nazwisko i imię

Data otwarcia przewodu, nazwisko promotora

Temat pracy doktorskiej

Skład Komisji

Recenzenci

Data obrony rozpr.dokt

Data nadania stopnia dokt

Sala Anna

15.11.2007 r.

Polityka książąt mazowieckich

 Manikowska Halina przew

 Koczerska Maria

 29.01.2010

 25.02.2010

zd. Barańska

Kuczyński Stefan K.

wobec władz Kościoła od

 Bylina Stanisław

 Wilska Małgorzata

 

 

 

 

początku XIV wieku do 1526 roku

 Jurek Tomasz

Opaliński Edward

Rachuba Andrzej


 

 

 

Wilk Hubert

17.01.2008 r.

Współzawodnictwo pracy

Śliwowska Wiktoria-przew

Kaliński Janusz

 29.10.2009

 5.11.2009

 

Jarosz Dariusz

robotników w Polsce w latach

Kornat Marek

Żarnowski Janusz

 

 

 

 

1947 - 1955

Koźmiński Maciej

 

 

 

 

 

 

Micińska Magdalena

 

 

 

 

 

 

Szarota Tomasz

 

 

 

Kuczara Konrad

Chynczewska-Hennel

Grecy w Kościołach Wschodnich

 Opaliński Edward przew.

Dziubiński Edward

Lulewicz Henryk

Mędrzecki Włodzimierz



Samsonowicz Henryk

 Wisner Henryk

 17.03.2010

 25.3.2010

 

Teresa

w Rzeczypospolitej (1585-1621)

 

 Mironowicz Antoni

 

 

Brudek Paweł

12.06.2008 r.

Rosja i Rosjanie na łamach

Wierzbicki Andrzej-przew.

Molenda Jan

23.06.2009

25.06.2009

 

Mędrzecki Włodzimierz

Deutsche Warschauer Zeitung

Janowski Maciej

Schramm Tomasz

 

 

 

 

w latach 1915-1918

Kizwalter Tomasz

 

 

 

 

 

 

Landau-Czajka Anna

 

 

 

 

 

 

Wolsza Tadeusz

 

 

 

Krupiński Bogumił

03.04.2008 r.

Powstanie, rozbudowa i funkcjo-

Wolsza Tadeusz-przew.

Włodarkiewicz Wojciech

24.02.2009

19.03.2009

 

Kamiński Marek K.

nowanie systemu polskiego

Gmurczyk-Wrońska Małgorzata

Kondracki Tadeusz

 

 

 

 

szkolnictwa oficerskiego i szko-

Ney-Krwawicz Marek

 

 

 

 

 

lenie oficerów w latach 1908-1928

Nowak Andrzej

 

 

 

 

 

 

Znamierowska-Rakk Elżbieta

 

 

 

Artymowski Stefan

12.06.2008 r.

Repatriacja żołnierzy Polskich

Ney-Krwawicz M.-przew.

Rojek Wojciech

 26.10.2009

 5.11.2009

 

Nowak Andrzej

Sił Zbrojnych z Europy Zachodniej

Gmurczyk-Wrońska Małg.

Wolsza Tadeusz

 

 

 

 

do Polski w latach 1945-1948

Kamiński Marek K.

 

 

 

 

 

 

Landau-Czajka Anna

 

 

 

 

 

 

Wierzchosławski Szczepan

 

 

 

Linkiewicz Olga

23.03.2006

Wiejskie społeczności lokalne

Znamierowska-Rakk E.-przew

Janowski Maciej

14.07.2009r.

 8.10.2009

 

Mędrzecki Włodzimierz

na obszarze polsko-ukraińskiego

Gmurczyk-Wrońska M.

Traba Robert

 

 

 

 

pogranicza etnicznego w Galicji

Micińska Magdalena

 

 

 

 

 

Wschodniej 1918-1939

Śliwowska Wiktoria

 

 

 

 

 

 

Żarnowski Janusz

 

 

 

Ceranka Paweł

25.01.2007 r.

Klub Krzywego Koła jako salon

 

 

 

 

 

Eisler Jerzy

polityczny i kulturalny Warszawy

 

 

 

 

 

 

1955-1962

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaliski Bartosz

22.03.2007

Pomimo komunizmu czy wbrew

 

 

 

 

 

Kula Jan Marcin

niemu? Życie społeczne archidie-

 

 

 

 

 

 

cezji gnieźnieńskiej w latach

 

 

 

 

 

 

1945-1980

 

 

 

 

Zawadzki Jarosław

05.10.2006 r.

Dzieje rodziny, archiwum

 

 

 

 

 

Rachuba Andrzej

i majątku Kiszków herbu Dąbrowa.

 

 

 

 

 

 

Studium wzajemnych zależności

 

 

 

 

Spałek Robert

05.10.2006 r.

Poszukiwanie "wroga

 

 

 

 

 

Eisler Jerzy

wewnętrznego" w kierownictwie

 

 

 

 

 

 

PPR/PZPR w latach 1948-1956

 

 

 

 

Pyzel Piotr

02.06.2005 r.

Powstanie Białoruskiej Socjalistycznej

Mędrzecki Włod. -przew.

Wnuk Rafał

 13.04.2010

 6.5.2010

 

Borejsza Jerzy

Republiki Radzieckiej. Państwo,

Gmurczyk-Wrońska Małg.

Wołos Mariusz

 

 

 

 

naród, terytorium.

Koźminski Maciej

 

 

 

 

 

 

Nowak Andrzej

 

 

 

 

 

 

Wolsza Tadeusz

 

 

 

Radziwon Marek

16.10.2003 r.

Biografia polityczna Jarosława

Śliwowska Wiktoria-przew.

Głowiński Michał

 04.05.2010

 6.5.2010

 

Borejsza Jerzy

Iwaszkiewicza - próba syntezy.

Jedlicki Jerzy

Romanowski Michał

 

 

 

 

 

Kornat Marek

 

 

 

 

 

 

Micińska Magdalena

 

 

 

 

 

 

Szarota Tomasz

 

 

 

Rokicki Konrad

29.01.2009 r.

Relacje między literatami



 Wolsza Tadeusz przew.

Kamiński Marek K.

Nowak Andrzej

Ney-Krwawicz Marek

Landau-Czajka Anna


 Jarosz Dariusz

Friszke Andrzej




 

 

 

Eisler Jerzy

a władzami PRL w latach 1956-1970.

 

 

 

 

Krężołek Edyta

04.10.2007 r.

Życie codzienne w nowym mieście

 

 

 

 

 

Wolsza Tadeusz

przemysłowym doby socjalizmu.

 

 

 

 

 

 

Świdnik 1954-1970.

 

 

 

 

Grzybowska Agnieszka

01.06.2006 r.

Życie intelektualne Poznania

Śliwowska Wikt.-przew.

Molik Witold

10.12.2009

 

 

 

w połowie XIX wieku.

Janowski Maciej

Szwarc Andrzej

 Zamknięto przewód doktorski

 

 

 

 

Landau-Czajka Anna

 

 

 

 

 

 

Mędrzecki Włodzimierz

 

 

 

 

 

 

Wierzbicki Andrzej

 

 

 

Cieśla Maria

25.09.2008

Żydzi w Wielkim Księstwie

Rachuba Andrzej przew. 

 Goldberg Jakub

 

 

 

Kriegseisen Wojciech

Litewskim 1632-1764.

 Janowski Maciej

Karpiński Andrzej

Lulewicz Henryk

Zaremska Hanna



Wisner Henryk 

 

 

Libera Paweł

17.01.2008 r.

Józef Łobodowski (1909-1988).

 

 

 

 

 

Borejsza Jerzy

 

 

 

 

 

Jusupović Monika

04.12.2008 r.

Polityka lokalna w Wielkim

 

 

 

 

 

Kriegseisen Wojciech

Księstwie Litewskim w XVIII w.

 

 

 

 

 

 

Działalność polityczna rodziny

 

 

 

 

 

 

Zabiełłów w latach 1732-1795.

 

 

 

 

Gajewska Agnieszka

04.12.2008 r.

Teatr i muzyka w Londynie epoki

 

 

 

 

 

Manikowski Adam

Restauracji w świetle

 

 

 

 

 

 

pamiętników Samuela Pepysa.

 

 

 

 

Adamski Łukasz

19.03.2009 r.

Mychajło Hruszewski i jego

 

 

 

 

 

Borejsza Jerzy

poglądy na Polskę i Polaków.

 

 

 

 

Dąbrowska Anna D.

19.03.2009 r.

Propaganda wizualna w polityce

 

 

 

 

 

Koźmiński Maciej

partii komunistycznych w Polsce

 

 

 

 

 

 

i na Węgrzech w latach 1944-1956.

 

 

 

 

Kołodziejska Ewa

04.12.2008 r.

Elity lokalne Drugiej Rzeczy-

 

 

 

 

 

Mędrzecki Włodzimierz

pospolitej. Przykład Płocka.

 

 

 

 

Piber-Zbieranowska

29.01.2009 r.

Księżna Mazowiecka Anna

 

 

 

 

Marta

Koczerska Maria

Radziwiłłówna i jej regencja na

 

 

 

 

 

 

Mazowszu w latach 1503-1518.

 

 

 

 

Napiontek Anna

02.06.2005 r.

Emigracja - mit a rzeczywistość

 

 

 

 

 

Zamojski Jan

(Polacy i Chorwaci w Peru i Chile

 

 

 

 

 

 

w latach 1850-1939).

 

 

 

 

Dembiński Paweł

25.09.2008 r.

Poznańska kapituła katedralna

 Manikowska Halina przew

Bylina Stanisław

Samsonowicz Henryk

Wilska Małgorzata

Zaremska Hanna


 Gąsiorowski Antoni

 17.03.2010

 25.3.2010

 

Jurek Tomasz

schylku wieków średnich.

 

 Radzimiński Andrzej

 

 

 

 

Studium prozopograficzne

 

 

 

 

 

 

1428-1500.

 

 

 

 

Kondracka Mariola

04.12.2008 r.

Posłanki i senatorki

 

 

 

 




Landau-Czajka Anna

II Rzeczypospolitej. Nowe obszary

 

 

 

 




 

publicznej działalności kobiet.

 

 

 

 

Tokarski Jan

12.06.2008 r.

Wizje przyszłości bolszewickiej

 Wolsza Tadeusz przew.

Kamiński Marek K.

Landau-Czajka Anna

Ney-Krwawicz Marek



Wierzbicki Andrzej

 Kornat Marek

 18.05.2010

 17.6.2010

 

Nowak Andrzej

Rosji. Przewidywania czołowych

 

 Materski Wojciech

 

 

 

 

polityków polskich a koncepcje

 

 

 

 

 

 

polityków brytyjskich

 

 

 

 

 

 

i amerykańskich, 1917-1921.

 

 

 

 

Frątczak Magdalena

05.10.2006 r.

Exilio w Hiszpanii.

 

 

 

 

 

Zamojski Jan

Argentyńska emigracja

 

 

 

 

 

 

polityczna okresu dyktatury

 

 

 

 

 

 

wojskowej 1976-1983.

 

 

 

 

Straszewicz Michał

02.06.2005 r.

O realizację pokoju polanowskiego.

Karpiński Andrzej-przew.

Dzięgielewski Jan

 

 

 

Rachuba Andrzej

Stosunki Rzeczypospolitej

Dybaś Bogusław

Wisner Henryk

 

 

 

 

 

Kriegseisen Wojciech

 

 

 

 

 

 

Lulewicz Henryk

 

 

 

 

 

 

Opalinski Edward

 

 

 

Osłowska Iwona

16.10.2003 r.

Samorząd terytorialny

 

 

 

 

 

Drozdowski Marian M.

województwa warszawskiego

 

 

 

 

 

 

w latach 1918-1939.

 

 

 

 

Łazoryk Ewa

03.10.2002 r.

Sposoby i metody ukrywania się

 

 

 

 

 

Szarota Tomasz

i ukrywania Żydów w okresie

 

 

 

 

 

 

okupacji hitlerowskiej w Polsce.

 

 

 

 

Rostkowski Grzegorz

28.10.2004 r.

Patronalni święci książąt ziem

 

 

 

 

 

Wasilewski Tadeusz

kijowskiej, czernihowskiej

 

 

 

 

 

 

i perejasławskiej (od chrztu Olgi

 

 

 

 

 

 

do 1139 r.).

 

 

 

 

Romaniuk Przemysław

16.05.2002 r.

Konflikt wewnętrzny w Wielkim

 

 

 

 

 

Kriegseisen Wojciech

Księstwie Litewskim na przełomie

 

 

 

 

 

 

XVII i XVIII wieku.

 

 

 

 

Lenarczyk Wojciech

24.01.2002 r.

Problematyka niemiecka w kręgu

 

 

 

 

 

Szarota Tomasz

"Tygodnika Powszechnego"

 

 

 

 

 

 

1945-1989.

 

 

 




Kasperski Robert



8.10.2009

Dalewski Zbigniew



Tradycja dynastyczna Amalów.

Legitymizacja władzy w państwie Teodoryka Wielkiego.















Kuc-Czerep Marta


28.01.2010

Kriegseisen Wojciech



Niemieckojęzyczni mieszkańcy osiemnastowiecznej Warszawy













Syska Zbigniew


25.3.2010

Kucharczyk Grzegorz





Działalność opozycyjna gorzowskich środowisk młodzieżowych w latach 1975-1989.












Szczepański Michał



6.05.2010

Romanowski Michał




Władza i dziewictwo w myśli Hrotswity z Gandersheim. Studium z dziejów kultury politycznej królestwa wschodniofrankijskiego w X wieku.















Mysiakowska-Muszyńska Jolanta


6.05.2010

Wolsza Tadeusz




Zabiegi o legalizację Stronnictwa Narodowego w kraju w latach 1945-1947.













Losson Katarzyna


17.6.2010


Ideologia Hetmanatu w literaturze kancelistów kozackich (1670-1720)













Kijek Kamil


17.06.2010


Świadomość i socjalizacja polityczna ostatniego pokolenia młodzieży żydowskiej w II Rzeczypospolitej










 


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość