Strona główna

Niwersytet kazimierza wielkiego w bydgoszczy


Pobieranie 7.22 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar7.22 Kb.

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

W BYDGOSZCZY

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

UKW/BZP-D-37/2013 Bydgoszcz, 15.07.2013 r.

Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem


dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:


Renowacja i czyszczenie elewacji w budynku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy Alei Ossolińskich 12 w Bydgoszczy

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że w dniu 12.06.2013 r wpłynęło mailem zapytanie o następującej treści:
  1. Jesteśmy zainteresowani w/w przetargiem. Niestety na Waszej stronie nie ma przedmiaru do obiektu. Proszę o informację, czy mają Państwo przedmiar do w/w obiektu? Jeśli tak, to czy jest możliwe zamieszczenie go na stronie?

Odpowiedź na pytanie:

Ad 1 Zgodnie z punktem 5.3 SIWZ oraz opisem przedmiotu zamówienia, ustęp 3 zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej budynku w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego. Nie przewiduje się załączenia do dokumentacji przetargowej przedmiaru robót. Należy w czasie wizji lokalnej zapoznać się z budynkiem i dokonać własnego obmiaru robót.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

na lata 2007-2013 oraz z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość