Strona główna

Notatka prasowa


Pobieranie 11.33 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar11.33 Kb.

Komisja Europejska

NOTATKA PRASOWA

Bruksela, 13 lutego 2014 r.Pytania i odpowiedzi: Komisja rozpoczyna konsultacje w sprawie substancji zapachowych mogących powodować alergie

Czym są substancje zapachowe mogące powodować alergie?

Niektóre składniki występujące w substancjach zapachowych mogą powodować alergie skórne lub oddechowe. Obecne konsultacje społeczne dotyczą jedynie alergenów skórnych (zwanych także alergenami kontaktowymi). Zarówno syntetyczne produkty chemiczne, jak i substancje pochodzenia naturalnego mogą być alergenami skórnymi.Ile osób ma alergie skórne na substancje zapachowe? Jakie są ich objawy?

Szacuje się, że alergia skórna na substancje zapachowe występuje u 1-3 proc. populacji w Europie. Najczęstsze objawy to podrażnienie, opuchlizna i wysypka, ale mogą one też przejść w stan chroniczny (wyprysk). Reakcja alergiczna na daną substancję zależy od wielu czynników, w tym od uwarunkowań genetycznych, wieku i intensywności narażenia na tę substancję.Dlaczego Komisja poprosiła Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) o opinię w sprawie substancji zapachowych mogących powodować alergie?

Rozporządzenie dotyczące produktów kosmetycznych zawiera wykaz substancji zakazanych w produktach kosmetycznych (załącznik II do wymienionego rozporządzenia) oraz wykaz substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych wyłącznie z zastrzeżeniem określonych ograniczeń (załącznik III). Niektóre substancje ujęte w załączniku II i III są substancjami zapachowymi mogącymi powodować alergie.

Istnieje potrzeba regularnego przeglądu tych wykazów. Biorąc pod uwagę fakt, że ostatnią aktualizację dotyczącą substancji zapachowych mogących powodować alergie przeprowadzono w 2003 r. (w tym w odniesieniu do dodatkowych substancji niż te zawarte w załączniku III), służby Komisji zwróciły się do SCCS o przegląd tej kwestii; w lipcu 2012 r. Komitet wydał swoją opinię.

Jakie były ustalenia zawarte w opinii Komitetu w odniesieniu do substancji zapachowych mogących powodować alergie?

Najważniejsze ustalenia SCCS były następujące:  • Trzy alergeny (HICC, atranol i chloroatranol) uznano za niebezpieczne.

  • Konsument powinien być świadomy obecności dodatkowych alergenów w produkcie kosmetycznym.

  • W oparciu o liczbę osób, u których wyniki testów skórnych płatkowych były pozytywne, wyszczególniono 12 substancji chemicznych oraz 8 ekstraktów naturalnych, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Zasugerowano, że dla tych 12 substancji chemicznych należy wprowadzić limity stężenia w danym produkcie kosmetycznym, nawet jeżeli są one obecne w ekstraktach naturalnych.

W jaki sposób ustalenia te przekładają się na proponowane zmiany do rozporządzenia dotyczącego produktów kosmetycznych?

Propozycje służb Komisji w ramach konsultacji społecznych są następujące:  • Trzy substancje, które uznano za niebezpieczne, powinny być zakazane w produktach kosmetycznych.

  • Dodatkowe alergeny powinny podlegać obowiązkowi indywidualnego oznakowania na opakowaniu produktu kosmetycznego. Innymi słowy, muszą być one wymienione w wykazie składników oprócz wyrazów „zapach” lub „aromat”. Ze względu na powszechne stosowanie substancji zapachowych uniknięcie wszystkich może okazać się bardzo trudne. Należy zatem unikać tych, na które dana osoba jest już uczulona.

Konieczne są dalsze prace naukowe, aby określić bezpieczne limity stężeń dla substancji chemicznych, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

Jak wygląda proces zmiany załączników do rozporządzenia dotyczącego produktów kosmetycznych? Jakie będą kolejne kroki?

Komitet Naukowy wydał swoją opinię w czerwcu 2012 r. Następnie przeprowadzono nieformalne konsultacje z przedstawicielami przemysłu, organizacji konsumenckich, służby zdrowia i z państwami członkowskimi UE. Kolejnym krokiem jest zainicjowanie konsultacji społecznych. Proponowane zmiany do rozporządzenia dotyczącego produktów kosmetycznych w formie aktu wykonawczego, z uwzględnieniem wyników konsultacji społecznych, będą przedmiotem głosowania przez państwa członkowskie w ramach Stałego Komitetu ds. Kosmetyków. Po zatwierdzeniu przez państwa członkowskie – Parlament Europejski i Rada będą miały trzy miesiące na skorzystanie ze swoich uprawnień kontrolnych. Jeżeli Rada i Parlament nie wyrażą sprzeciwu wobec wniosku, formalnego przyjęcia tych zmian należy się spodziewać pod koniec 2014 r. lub na początku 2015 r.Czy Komisja zamierza zakazać określonych perfum?

Służby Komisji nie proponują zakazywania żadnych perfum. Proponujemy jednak zakaz stosowania trzech substancji zapachowych mogących powodować alergie, które to substancje zostały uznane za niebezpieczne. Jeżeli występują one w perfumach, skład takich perfum powinien zostać dostosowany w taki sposób, by zakazane alergeny zostały zastąpione inną substancją.Czy istnieje możliwość uniknięcia alergii na substancje zapachowe poprzez nieużywanie kosmetyków, w tym perfum?

Substancje zapachowe są używane w różnych typach kosmetyków, takich jak perfumy, kremy i dezodoranty. Uniknięcie wszystkich substancji zapachowych byłoby bardzo trudne, ale ważne jest, aby unikać tych, na które dana osoba jest już uczulona. Z tego względu tak ważny jest obowiązek wyszczególnienia określonych alergenów na opakowaniu produktu kosmetycznego.Dodatkowe informacje

Bieżące konsultacje w sprawach konsumenckich:http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca_current_consultations_en.htm

Komisarz Mimica w serwisie Twitter: @NevenMimicaEUUnijni konsumenci w serwisie Twitter: @EU_Consumer

MEMO/14/108


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość