Strona główna

Nowości wydawnicze 2006 004 Informatyka i technika komputerowa. Internet


Pobieranie 150.25 Kb.
Strona1/4
Data20.06.2016
Rozmiar150.25 Kb.
  1   2   3   4


Nowości wydawnicze 2006
004 Informatyka i technika komputerowa. Internet


 1. Gry komputerowe, Internet i telewizja : co robić, gdy nasze dzieci są nimi zafascynowane? / Nessia Laniado, Gianfilippo Pietra ; przekł. [z ang.] Jacek Partyka. - Kraków : "eSPe", 2006;

Ta książka to praktyczny poradnik, który wyjaśnia, jak rodzice mogą uczestniczyć w życiu swoich dzieci, nawet jeśli są oni mniej „zaawansowani” w korzystaniu z urządzeń teleinformatycznych. Książka pomaga w: - zrozumieniu, jak komputer i telewizja mogą wpływać na umysł dziecka; - poznaniu zagrożeń z nich płynących, a także możliwości, jakie stwarzają; - postępowaniu w taki sposób, aby komputer i telewizja stały się narzędziami wspomagającymi rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka, a nie powodowały jego wyizolowania; - wyróżnianiu i udostępnianiu dziecku tylko wartościowych treści.
 1. Komunikacja językowa w internecie / Jan Grzenia. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006 . - 214, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 201-214

Opracowanie dotyczy funkcjonowania języka w sieci, z odniesieniem do innych mediów: telefonu, radia i telewizji. Książka omawia związki języka z technologią, typ komunikacji elektronicznej oraz najistotniejsze cechy języka internetowego: słownictwo, pisownię, strukturę zdań i gatunku tekstu. Pozycja przeznaczona dla studentów polonistyki, dziennikarstwa, socjologii, pedagogiki, marketingu oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z nowymi technologiami.
 1. Media wobec wielorakich potrzeb dziecka / pod red. Stanisława Juszczyka, Ireny Polewczyk. - Toruń: Adam Marszałek, cop. 2006

Prezentowana publikacja stanowi przegląd problematyki dotyczącej wykorzystania mediów wobec wielorakich potrzeb dziecka w transformującej się rzeczywistości pedagogicznej.
 1. Multimedia w kształceniu / Józef Bednarek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

Książka jest adresowana do nauczycieli wszystkich przedmiotów i pedagogów, a także innych osób przygotowujących i organizujących tradycyjne kształcenie, jak i edukację na odległość, w której korzysta się z najnowszych rozwiązań technologicznych. Adresatami jej mogą być także osoby doskonalące swoje kwalifikacje ogólne i specjalistyczne z wykorzystaniem najnowszych aplikacji multimedialnych. Jest ona kierowana także do uczniów (studentów) i dorosłych (rodziców), wzbogacających swą wiedzę o najnowszych elektronicznych źródłach informacyjnych, jak również poszukujących informacji przydatnych nie tylko w szkole (uczelni), ale również w pracy zawodowej i wypoczynku.
 1. Psychologia Internetu / Patricia Wallace ; przeł. Tomasz Hornowski. - Wyd. 1, dodr. - Poznań : "Rebis", 2005. - 354, [1] s. : rys. ; 20 cm. - (Nowe Horyzonty). - Indeks.

Patricia Wallace bada psychiczne aspekty cyberprzestrzeni. Miliony ludzi z całego świata codziennie spotykają się w wirtualnym świecie, aby porozmawiać, zdobyć potrzebne informacje, nauczyć się, zabawić się czy zarobić. Autorka opisuje, w jaki sposób sieć oddziałuje na naszą psychikę. Czy pod jej wpływem zmieniamy się? Czy wywieramy wpływ na innych użytkowników cyberprzestrzeni? Jaki wpływ wywiera wirtualny świat na rozwój stosunków międzyludzkich? Internet to jeszcze nie do końca zbadany twór technologiczny, mamy więc niepowtarzalną okazję, aby przekonać się, jak wpływa on na nas samych.
 1. Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji / Tadeusz Barski. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2006. - 175 s. : il. ; 24 cm. - (Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, ISSN 1233-6408 ; nr 365). - Bibliogr. s. 161-166.

Celem prezentowanej książki jest przedstawienie – usystematyzowanie poglądów na temat technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Konstrukcja pracy opiera się na zasadach porządkujących, które przedstawiono w kolejnych rozdziałach. Rozdz. 1 przedstawia w skrótowy i uproszczony sposób rzeczywistość społeczeństwa informacyjnego, kolejne rozdziały obejmują systematyzację tematyczną pracy, z wyakcentowaniem podstawowych pojęć, kategorii i prawidłowości edukacyjnych z zakresu komunikacji – Rozdz. 2, informacji – Rozdział 3 i wiedzy – Rozdział 4. Zakończenie wraz z leksykonem terminów pomaga w dodatkowym kształtowaniu umiejętności. Opisano i wyjaśniono zarówno najprostsze relacje występujące w edukacji, jak i bardziej złożone struktury oraz procesy występujące w globalnym społeczeństwie informacyjnym. Omówiono przykłady od prostych do złożonych, od bazowych elementów do ekspertowego systemu oraz pojęcia kategorii i modeli teoretycznych w powiązaniu z praktyką. Książka przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich nauczających pedagogiki i psychologii, polecana jest również nauczycielom, studentom kierunków nauczycielskich szczególnie tym, którzy pragną zgłębić problematyką TIK w edukacji oraz przygotowującym prace licencjackie, magisterskie, doktorskie.


028:615.851 Biblioterapia


 1. Bajkoterapia : o lękach dzieci i nowej metodzie terapii / Maria Molicka. - Poznań : "Media Rodzina", 2002. - 222 s. ; 21 cm.

Sukces bajek terapeutycznych utwierdził autorkę w przekonaniu, że preferowana przez nią metoda terapeutyczna znajduje coraz więcej zwolenników. W Bajkoterapii podbudowuje ją od strony naukowej i osadza w kontekście kulturowym, a także daje przykłady nowych bajek terapeutycznych, które uczą, jak radzić sobie z rozmaitymi problemami osaczającymi dziecko w dzisiejszym świecie.
 1. Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / pod red. Eweliny /J. Koniecznej. - Wyd. 2 popr. - Kraków : "Impuls", 2006. - 266 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. [265]-266

W książce przedstawiono wyjątkowe scenariusze, przeznaczone do pracy z grupą. Głównym celem zamieszczonych tekstów jest profilaktyka oraz praca z emocjami. Scenariusze mogą być zastosowane zarówno na zajęciach dydaktycznych, jak i socjoterapeutycznych, czy spotkaniach z grupą wsparcia. Książka jest nie tylko źródłem pomysłów do pracy z grupą, ale również poradnikiem, w jaki sposób pisać własne, autorskie scenariusze biblioterapeutyczne. Realizatorami przedstawionych tekstów mogą być nauczyciele szkół szczebli podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych oraz licealnych. Mogą być one proponowane uczniom w ramach zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych (np. w świetlicach terapeutycznych).


159.9 Psychologia


 1. Agresja / Barbara Krahe ; przekł. [z ang.] Jacek Suchecki. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006;

Książka w sposób kompleksowy, wielostronny i wyczerpujący przedstawia zagadnienie agresji. Cechuje się licznymi walorami dydaktycznymi, takimi jak kompetencja i kompletność wykładu, jasny język, przejrzystość struktury i prezentacja całości współczesnego i klasycznego podejścia psychologii społecznej do problematyki agresji i przemocy.
 1. Anoreksja : trudne pytania / Małgorzata Starzomska. - Kraków : „Impuls”, 2006. - 128 s.

Niniejsza publikacja przedstawia wiedzę naukową i kliniczną dla czytelnika szerszego niż środowisko profesjonalistów. Sposób prezentacji aktualnej wiedzy o anoreksji w tej monografii pozwala na dotarcie do: rodziców osób chorych, nauczycieli i wychowawców, wreszcie do osób doświadczających problemów z anoreksją. [Z recenzji naukowej prof.dr hab. Czesława Czabały]. Większość tekstu to próba odpowiedzi na pytania dotyczące natury, przebiegu i leczenia tych zaburzeń. Wśród pytań pojawiają się m.in. Czy anoreksja jest chorobą? Jak rozpoznać osobę z anoreksją w najbliższym otoczeniu? Czy anoreksja jest nałogiem? Czy przyczyną anoreksji jest kultura? Jaki jest tajemniczy kod osób z anoreksją? Dlaczego stosuje się terapię anoreksji za pomocą poczty elektronicznej? Czy osoba z anoreksją chce umrzeć? Jak powinno się rozmawiać z osobą z anoreksją?
 1. Empatia i rozwój moralny / Martin L. Hoffman ; przekł. [z ang.] Olena Waśkiewicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006. - 296 s. ; 24 cm. - (Psychologia Społeczna / GWP ; 5). - Bibliogr. s. 273-286. - Indeks.

Współczesne teorie skupiają się na ogół na behawioralnym, poznawczym lub emocjonalnym wymiarze prospołecznego rozwoju moralnego. W niniejszej książce Martin L. Hoffman łączy te trzy wymiary, przekazując czytelnikom pierwsze wszechstronne ujęcie prospołecznego rozwoju moralnego u dzieci. Rozpatruje rolę empatii w pięciu sytuacjach moralnych: wyrządzanie krzywdy; pozycja niewinnego obserwatora; oskarżanie siebie mimo braku winy; konieczność wyboru jednej osoby spośród kilku potrzebujących; rozterka pomiędzy sprzecznymi oczekiwaniami opiekuńczości i sprawiedliwości.
 1. Podatność młodzieży na oddziaływania grup kultowych / Sławomir Bukalski. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2006

Co decyduje o tym, że młodzi ludzie są werbowani do grup kultowych (sekt)? Które z psychospołecznych uwarunkowań mają najistotniejszy związek z podatnością na działania tychże grup? Jakie są przejawy dysfunkcjonalności w grupie młodzieży wysokiego ryzyka, wysokiej podatności na oddziaływania grup kultowych? Kogo przede wszystkim przestrzegać i ochraniać przed manipulacyjną działalnością grup kultowych? Jakich obszarów życia powinna, w sposób szczególny, dotyczyć działalność profilaktyczna? Autor szuka odpowiedzi na te pytania, przedstawiając psychologiczny profil osób najbardziej i najmniej podatnych na oddziaływania grup kultowych oraz psychospołeczne uwarunkowania tejże podatności.
 1. Psychologia kłamstwa : motywy, strategie, narzędzia / Tomasz Witkowski. - Wyd. 2. - Wrocław : "Moderator", 2006. - 380 s. : il. ; 20 cm. - (Biblioteka Moderatora). - Bibliogr. s. 369-375. - Indeks

Kłamstwo to temat atrakcyjny i modny. Jeśli nasze komunikowanie się z innymi ma charakter gry, jak twierdzi wielu, miejsce kłamstwa w komunikowaniu się jest trwałe i konieczne. Choć, oczywiście, kłamstwem powinniśmy gardzić, czytamy o nim dość chętnie. Książka jest nie tylko ciekawie i barwnie napisana, pełna rzetelnej wiedzy i świetnych przykładów - jest także prawdziwa. Pozwala kłamców rozumieć, ale pozwala też bronić się przed nimi. Umożliwia nam też obronę przed naszymi kłamstwami. Czym jest kłamstwo i dlaczego kłamiemy? Czy predyspozycje ku temu są wrodzone, czy jest to jedna z umiejętności przystosowawczych? W jaki sposób kłamiemy i jakiego rodzaju zysk osiągamy? Czy są ludzie, którym obce jest łamanie ósmego przykazania? Czy są wiarygodne sposoby wykrycia kłamstwa? "Psychologia kłamstwa" jest sondą, zapuszczającą się w głąb tego morza pytań i ustanawiającą podstawowy porządek. Żywo napisana i ilustrowana wieloma przykładami z życia i literatury szkicuje zarysy dziwnego i trochę przerażającego uniwersum, którego władcą jest homo mendosus, człowiek kłamiący.
 1. Psychologia starzenia się : wprowadzenie / Ian Stuart-Hamilton ; przekł. Aleksandra Błachnio. - Poznań : Zysk- S-ka, cop. 2006. 303 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 263-303.- Indeks

Niekwestionowanie najlepsze, najbardziej profesjonalne opracowanie psychologii starzenia się. Podstawowa lektura dla psychologów klinicznych i terapeutów. Trudno znaleźć zagadnienie psychogerontologiczne, które zostałoby tu pominięte. Książka ta jest kompletna, ujmuje problem z każ-dej możliwej perspektywy. Pozycja godna polecenia każdemu, kto pragnie zrozumieć psychologiczny proces starzenia się. Jest to zrozumiały i bogaty w materiał tekst opracowany w przystępny sposób. Profesor Ian Stuart-Hamilton prowadził prace badawcze w Age and Cognitive Research Centra na University of Manchester, a następnie został pierwszym pełnoetatowym wykładowcą psychologii na University of Buckingham. Obecnie jest wykładowcą na wydziale psychologii University College w Worcester.
 1. Sekty : manipulacja psychologiczna / Jean-Marie Abgrall ; przekł. [z fr.] Wiesława Dzieża. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. 264 s. ; 24 cm

W jaki sposób udaje się rozmaitym guru zdobyć taką władzę nad swoimi wyznawcami, że normalni do tej pory ludzie są gotowi do ekstremalnych zachowań, oddania całego swojego majątku lub na-wet do pozbawienia się życia? Autor poznał szczegółowo stosowane przez sekty mechanizmy werbowania, uzależniania i wykorzystywania swoich członków. Omawia skuteczne sposoby terapii.
 1. Sen : poradnik na temat zaburzeń snu i poprawy snu nocnego / J. Paul Caldwell ; przeł. [z ang.] Hanna i Marcin Żarowscy. - Poznań : "Rebis", 2006. - 287, [1] s. ; 21 cm. - (Dbam o Zdrowie : zdrowie, dieta, styl życia). - Indeks.

Sen jest niezbędny do życia i prawidłowego przebiegu procesów psychicznych. Potrzeba snu to po-tężna biologiczna siła i podstawowa ludzka potrzeba, której zaspokojenie można odłożyć, ale z której nie sposób zrezygnować. Autor wyjaśnia, co służy, a co szkodzi nocnemu odpoczynkowi, wy-mienia zaburzenia snu i radzi, jak postępować, by nie mieć kłopotów z zaśnięciem i utrzymaniem snu. Są tu też informacje o wpływie, jaki na sen wywierają wysiłek, dieta i nieregularna praca, o przyczynach chrapania i bezdechu sennego, a także o typowych problemach ze snem u dzieci i osób starszych. J. Paul Caldwell przez ponad 25 lat był lekarzem domowym, pracował też jako wolontariusz w Etiopii oraz krajach Ameryki Południowej i Środkowej.
 1. Wprowadzenie do psychologii / Czesław Matusewicz. - Warszawa : "Vizja Press & IT", 2006. - 346 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.

Opracowanie zostało pomyślane jako pomoc dydaktyczna dla studentów rozpoczynających trudny proces przyswajania zawiłych zagadnień wiedzy z dziedziny zwanej psychologią. Dokonano w nim selekcji materiału na podstawie kryterium znaczenia, to jest przedstawiono wszystkie osiągnięcia myślicieli i psychologów-empiryków, trwale, zdaniem autora, wpływające na procesy badań psychologicznych. W tym zestawie znalazły się trudne problemy sformułowane jeszcze przez filozofów starożytnych, ale mimo licznych prób psychologów współczesnych, nierozwiązane do dnia dzisiejszego. Z dorobku psychologów nowożytnych uwzględniono przede wszystkim inspirujące teorie, koncepcje metodologiczne i pomysłowe eksperymenty. Wspólną właściwością tych trzech elementów jest to, że wyznaczały one kierunki poszukiwań i torowały drogę kolejnym pracom badawczym, wzbogacającym wiedzę o procesach psychiki człowieka.
 1. Zabawy dla odreagowania agresji / Andrea Erkert ; [tł. z niem. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : "Jedność", cop. 2006

Książka zawiera zabawy na każdą okazję (aktywizujące, relaksujące, integrujące), zabawy z podziałem na role, zabawy ruchowe, plastyczne i muzyczne.
 1. Zasady negocjacji : kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów / Roy J. Lewicki [i in.] ; przeł. Marian Baranowski. - Poznań : "Rebis", 2005. - 384 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 345-371. - Indeks

To zwarty, ale wszechstronny przewodnik. Prezentując zagadnienia teoretyczne, autorzy – uznani specjaliści i doskonali praktycy - nie stronią od przykładów. Czytelnik znajdzie tu najważniejsze definicje oraz wiedzę na temat teorii konfliktu, planowania negocjacji i ich etapów, głównych strategii negocjacyjnych, zajmowanych podczas nich pozycji, a także prowadzenia negocjacji w trudnych warunkach. Roy J. Lewicki, David M. Saunders i Bruce Barry to profesorowie uczelni ekonomicznych, specjaliści z zakresu zarządzania i prowadzenia negocjacji. John W. Minton jest prezesem firmy zajmującej się zarządzaniem, rozwojem, coachingiem i rekrutacją.


159.922.7 Psychologia dziecka


 1. ADHD - nadpobudliwość ruchowa : poradnik dla rodziców, nauczycieli, lekarzy, terapeutów / Alison Munden, Jon Arcelus ; tł. [z ang.] Elżbieta Niegowska-Drachal. - Warszawa : "Bellona", 2006

Poradnik zawiera obszerne wyjaśnienia wielu zagadnień i praktyczne rady dla rodziców, nauczycieli, pracowników opieki społecznej i innych osób zawodowo zajmujących się dziećmi z ADHD i ich rodzicami. Autorzy poświęcają dużą uwagę perspektywom takich dzieci i trudnościom, które mogą one w przyszłości napotkać. Książka zawiera również rozdział poświęcony ADHD u dorosłych.
 1. Czy babcia jest w niebie?: o przeżywaniu rozstań i smutku / Heike Baum ; [przekł. z niem. Magdalena Rykowska]. - Kielce: "Jedność", 2006

Co robić, kiedy dzieci po raz pierwszy spotykają się ze śmiercią? W jaki sposób możemy pomóc dzieciom w pokonywaniu ich lęków? Łatwe w realizacji, bliskie codzienności pomysły przedstawione w tym poradniku pomogą dzieciom w wieku od trzech do siedmiu lat w radzeniu sobie zarówno z małymi, codziennymi rozstaniami, jak i z tymi ostatecznymi, najtrudniejszymi w życiu.
 1. Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun ; przeł. [z ang.] Monika Hartman. - Poznań : "Zysk i S-ka", cop. 2006. - 380 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 376-380

Dar uczenia się jest kontynuacją i poszerzeniem przełomowej książki „Dar dysleksji” tych samych autorów. Obok już znanych metod prezentuje nowe, mające zastosowanie w korekcji wielu zaburzeń uczenia się. Oprócz dysleksji odnosi się ona do:

- ADD (zespół deficytu uwagi),

- ADHD (ADD z towarzyszącą hiperaktywnością),

- kłopotów z matematyką (akalkulia i dyskalkulia),

- kłopotów z pisaniem odręcznym (agrafia i dysgrafia).Swoje sprawdzone techniki autorzy prezentują w sposób na tyle przystępny, że każdy nauczyciel, rodzic, terapeuta czy sama osoba mająca trudności w uczeniu się może je z powodzeniem zastosować i dzięki temu przyjąć swój dar i uczyć się z radością. Książka ta prezentuje niezwykły punkt widzenia na kwestię zaburzeń uczenia się. Korzystając z własnych doświadczeń życiowych, Davis dzieli się wiedzą, którą każdy powinien posiadać. Praca Davisa to wyraz zrozumienia i zachęty dla wszystkich tych, którzy czują się zagubieni w świecie pełnym niejasności i frustracji. Ronald D. Davis dorastał, cierpiąc na zaburzenia uczenia się. Chociaż nie był w stanie poradzić sobie w systemie szkolnym, dzięki kursom technicznym odniósł sukces w wielu przedsięwzięciach. Był praktycznie analfabetą do trzydziestego ósmego roku życia, kiedy odkrył sposób pozwalający na umysłowe orientowanie własnej percepcji, dzięki któremu nauczył się czytać, pisać oraz literować. Poświęcając się pomocy ludziom z darem dysleksji, w roku 1981 założył Reading Research Council, a w 1995 Davis Dyslexia Association International. W odpowiedzi na zapotrzebowanie na zindywidualizowane programy Davis i jego organizacja przeprowadzają corocznie ponad dwieście warsztatów dla profesjonalistów w dziedzinie uczenia na całym świecie. Eldon M. Braun jest byłym agentem reklamowym i dyrektorem twórczy, współautorem Daru dysleksji.


 1. Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2005. - 402 s. : rys. ; 24 cm. - (Diagnostyka... / Akademia Bydgoska ; 02). - Bibliogr. przy rozdz.


Praca powstała w wyniku zbiorowego wysiłku przedstawicieli dziewięciu ośrodków akademickich, jednego instytutu naukowego oraz pedagoga-praktyka. Składają się na nią trzy wyraźnie wyodrębnione części poświęcone diagnostyce pedagogicznej, profilaktyce i socjoterapii. W części pierwszej poruszono problemy diagnozy pedagogicznej. Rozpoczyna ją artykuł zawierający krótką prezentację sposobu rozumienia diagnozy pedagogicznej przez czołowych polskich pedagogów społecznych: Helenę Radlińską, Ryszarda Wroczyńskiego, Aleksandra Kamińskiego, Stanisława Kawulę i Ewę Marynowicz-Hetkę. Następny artykuł zawiera propozycję poznawania ucznia i nauczyciela dzięki metodzie wizualizacji. W kolejnym artykule rozważany jest problem pedagogicznego wspierania rodziny i diagnozowania środowiska rodzinnego. Przeglądowi narzędzi służących poznawaniu różnorodnych aspektów funkcjonowania rodziny towarzyszy prezentacja dwóch narzędzi: kwestionariusza do badania więzi i kontroli między rodzeństwem oraz kwestionariusza do badania poczucia wsparcia społecznego w rodzinie. Interesujące narzędzie służące do badania postawy młodzieży wobec eksperymentowania z narkotykami zaprezentowane jest w kolejnym artykule. W przedostatnim artykule tej części przed-stawiono koncepcję diagnozowania sytuacji społecznej dzieci nieśmiałych w grupie rówieśniczej. W ostatnim omówiono wybrane aspekty badań nad rodziną z problemem alkoholowym. Część druga poświęcona jest profilaktyce i otwiera ją tekst traktujący o teoretycznych podstawach profilaktyki zachowań problemowych młodzieży. Zawiera on szczegółową charakterystykę czynników warunkujących zachowania problemowe młodzieży oraz sugestie dotyczące rozwoju działań profilaktycznych. W kolejnym artykule podjęto problem roli rodziców w tworzeniu dzieciom warunków niezbędnych do pokonywania kryzysów rozwojowych i osiągania tożsamości przez młodzież. Przegląd celów i sposobów interwencji profilaktycznej powiązanej z dwiema indywidualnymi ścieżkami ryzyka zawiera następny artykuł. Uszczegółowienie podjętej problematyki znajdziemy w kolejnych artykułach, gdzie zamieszczono zarówno opisy programów wychowawczych i profilaktycznych, jak i refleksje natury ogólnej o przyczynach niekorzystnych zjawisk i możliwościach ich ograniczania. Część poświęconą profilaktyce zamykają rozważania dotyczące problemu występowania subkultur młodzieżowych. Część trzecia dotyczy metody socjoterapii i rozpoczyna ją artykuł, w którym analizowane są mechanizmy zmian w procesie socjoterapii. Kolejny tekst zawiera sprawozdanie z badań nad skutecznością socjoterapii w zmniejszaniu poziomu lęku i zmianie stylów funkcjonowania w grupie. W artykule następnym przedstawiono losy wychowanków jednej ze świetlic socjoterapeutycznych. Ostatni artykuł zawiera prezentację wyników badań dotyczących pracowników świetlic socjoterapeutycznych. Rozmiary poszczególnych części tej pracy wskazują wyraźnie na występujące w nauce dysproporcje w zakresie zainteresowania prezentowanymi tu trzema obszarami działalności pedagogów. Efektem dużego zainteresowania pedagogów i psychologów profilaktyką jest wielość rozważań teoretycznych, analiz zjawisk zagrażających rozwojowi dzieci i młodzieży oraz prób naukowego opisu rozmaitych sposobów przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom. Żałować należy, że równolegle nie rozwija się tak dynamicznie diagnostyka pedagogiczna dotycząca wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży, czego efektem jest ciągle skromna oferta wystandaryzowanych narzędzi poznawania zjawisk będących przedmiotem zainteresowania pedagogów. Tym bardziej cieszy możliwość przedstawienia czytelnikom narzędzia służącego do poznawania postawy młodzieży wobec eksperymentowania z narkotykami, bowiem może ono być stosowane przed podejmowaniem oddziaływań profilaktycznych dla określania celów działań profilaktycznych i po ich zakończeniu dla oceny ich efektów. Udało się także w tym tomie zgromadzić kilka analiz poświęconych socjoterapii - metodzie powstałej w Polsce w latach osiemdziesiątych, bardzo w ostatnich latach popularnej w profilaktyce drugiego stopnia adresowanej do dzieci i młodzieży z grup ryzyka. Metoda ta doczekała się dotąd niewielu analiz teoretycznych i badań empirycznych. Podjęte więc w tej części próby wydają się szczególnie cenne. Z pracy tej skorzystać mogą zarówno studenci pedagogiki, jak i praktykujący pedagodzy, którzy znajdą w niej pomoc w działaniu i inspirację do własnych poszukiwań.

  1   2   3   4


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość