Strona główna

Nr sprawy: szpzlo/ZP/04/12


Pobieranie 29.85 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar29.85 Kb.

SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO
WARSZAWA – PRAGA POŁUDNIE

04 – 082 Warszawa, ul. Krypska 39Centrala tel: 813-30-51, fax: 810-11-63. Dyrektor tel/fax: 810-06-04.

Warszawa, dnia 16.03.2012 r.
Nr sprawy: SZPZLO/ZP/04/12INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na remont pomieszczeń Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Abrahama 16 w Warszawie, po dokonaniu oceny ofert oraz na podstawie streszczenia oceny, wybrano ofertę nr 9


firma (nazwa): PPUH „AMONIT” S.C. Katarzyna Barbusińska, Jerzy Migier

adres: 40-881 Katowiceul. B. Chrobrego 31/153

W/w wykonawca przedstawił ofertę, która po dokonaniu oceny ofert zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium oceny jest dla zamawiającego ofertą najkorzystniejszą - oferta z najniższą ceną.

Wykonawca w kryterium „cena” uzyskał 100 punktów, co stanowi najwyższą liczbę uzyskanych punktów.


W niniejszym postępowaniu złożono również następujące oferty:
Oferta Nr 1

Firmy: Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Drogowych „TREBOR” Tomaszewski Robert

adres: ul. Kościelna 63

05-200 Wołomin
Oferta Nr 2
Firmy: Zakład Remontowo Budowlany Stanisław Czekalski

adres: ul. Wieruchowska 1505-082 Babice Nowe
Oferta Nr 3
Firmy: REMDEK Zakład Budownictwa Ogólnego

adres: ul. Jagiellońska 7803-301 Warszawa

Oferta Nr 5
Firmy: „MARABUD” Zakład Remontowo- Budowlany M. Chmielewski i M. Dąbrowski” Sp. J.

adres: ul. Kajetańska 902-495 Warszawa
Oferta Nr 6

Firmy: OL-BUD Zakład Usług Budowlanych Krzysztof Bąbik

adres: ul. Wiślana 11

05-530 Góra Kalwaria
Oferta Nr 7
Firmy: SZPF BUDO- INSTAL

adres: ul. Puszczyka 2002-785 Warszawa
Oferta Nr 13
Firmy: Zakład Usługowy „AGMAW” Wiesław Kaczyński

adres: ul. Łochowska 13/3103-757 Warszawa
Oferta Nr 14
Firmy: VOLTBUD Sp. z o.o.

adres: Al. Prymasa Tysiąclecia 103 L101-424 Warszawa
Oferta Nr 15
Firmy: Zakład Robót Remontowo- Budowlanych Zofia Woś

adres: ul. Krasnowolska 29D/602-849 Warszawa
Oferta Nr 19
Firmy: MARO Małgorzata Sobczyńska
adres: ul. Racławicka 24

05-200 Majdan


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Numer oferty

Liczba pkt w kryterium cena

Razem

1

68,51

68,51

2

86,28

86,28

3

88,13

88,13

5

85,37

85,37

6

89,84

89,84

7

79,39

79,39

9

100

100

13

54,53

54,53

14

68,26

68,26

15

90,53

90,53

19

90,53

90,53

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.Dziękujemy za udział w postępowaniu.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość