Nr sprawy: szpzlo/ZP/04/12Pobieranie 29.85 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar29.85 Kb.

SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO
WARSZAWA – PRAGA POŁUDNIE

04 – 082 Warszawa, ul. Krypska 39Centrala tel: 813-30-51, fax: 810-11-63. Dyrektor tel/fax: 810-06-04.

Warszawa, dnia 16.03.2012 r.
Nr sprawy: SZPZLO/ZP/04/12INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na remont pomieszczeń Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Abrahama 16 w Warszawie, po dokonaniu oceny ofert oraz na podstawie streszczenia oceny, wybrano ofertę nr 9


firma (nazwa): PPUH „AMONIT” S.C. Katarzyna Barbusińska, Jerzy Migier

adres: 40-881 Katowiceul. B. Chrobrego 31/153

W/w wykonawca przedstawił ofertę, która po dokonaniu oceny ofert zgodnie z przyjętym w SIWZ kryterium oceny jest dla zamawiającego ofertą najkorzystniejszą - oferta z najniższą ceną.

Wykonawca w kryterium „cena” uzyskał 100 punktów, co stanowi najwyższą liczbę uzyskanych punktów.


W niniejszym postępowaniu złożono również następujące oferty:
Oferta Nr 1

Firmy: Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Drogowych „TREBOR” Tomaszewski Robert

adres: ul. Kościelna 63

05-200 Wołomin
Oferta Nr 2
Firmy: Zakład Remontowo Budowlany Stanisław Czekalski

adres: ul. Wieruchowska 1505-082 Babice Nowe
Oferta Nr 3
Firmy: REMDEK Zakład Budownictwa Ogólnego

adres: ul. Jagiellońska 7803-301 Warszawa

Oferta Nr 5
Firmy: „MARABUD” Zakład Remontowo- Budowlany M. Chmielewski i M. Dąbrowski” Sp. J.

adres: ul. Kajetańska 902-495 Warszawa
Oferta Nr 6

Firmy: OL-BUD Zakład Usług Budowlanych Krzysztof Bąbik

adres: ul. Wiślana 11

05-530 Góra Kalwaria
Oferta Nr 7
Firmy: SZPF BUDO- INSTAL

adres: ul. Puszczyka 2002-785 Warszawa
Oferta Nr 13
Firmy: Zakład Usługowy „AGMAW” Wiesław Kaczyński

adres: ul. Łochowska 13/3103-757 Warszawa
Oferta Nr 14
Firmy: VOLTBUD Sp. z o.o.

adres: Al. Prymasa Tysiąclecia 103 L101-424 Warszawa
Oferta Nr 15
Firmy: Zakład Robót Remontowo- Budowlanych Zofia Woś

adres: ul. Krasnowolska 29D/602-849 Warszawa
Oferta Nr 19
Firmy: MARO Małgorzata Sobczyńska
adres: ul. Racławicka 24

05-200 Majdan


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Numer oferty

Liczba pkt w kryterium cena

Razem

1

68,51

68,51

2

86,28

86,28

3

88,13

88,13

5

85,37

85,37

6

89,84

89,84

7

79,39

79,39

9

100

100

13

54,53

54,53

14

68,26

68,26

15

90,53

90,53

19

90,53

90,53

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.Dziękujemy za udział w postępowaniu.©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy