O g ł oszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobieranie 50.96 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar50.96 Kb.
O G Ł O S Z E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r poz. 907) Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej publikuje ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego i medycznego w podziale na 8 części, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 307624 – 2013 z dnia 01.08.2013r., (sprawa: ZP.3520/36/13).
W dniu 29.08.2013 r. dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert:
Część 2

Zakład Techniki Medycznej

TECH-MED” Sp. z o. o.ul. Piękna 13

85-303 Bydgoszcz

cena brutto oferty: 10 233,60 zł

słownie złotych: dziesięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy 60/100.

Wyboru dokonano w oparciu o kryterium zawarte w siwz. Złożono jedną ofertę.


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

cena

Razem punkty

9.

Zakład Techniki Medycznej

„TECH-MED” Sp. z o. o.

ul. Piękna 13

85-303 Bydgoszcz100,00

100,00

Część 3

Zakład Techniki Medycznej

TECH-MED” Sp. z o. o.ul. Piękna 13

85-303 Bydgoszcz

cena brutto oferty: 3 136,50 zł

słownie złotych: trzy tysiące sto trzydzieści sześć 50/100.

Wyboru dokonano w oparciu o kryterium zawarte w siwz. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

cena

Razem punkty

9.

Zakład Techniki Medycznej

„TECH-MED” Sp. z o. o.

ul. Piękna 13

85-303 Bydgoszcz100,00

100,00

10.

TRIBO Spółka z o. o.

ul. Aleja Pokoju 5

86-060 Nowa Wieś Wielka


79,74

79,74

6.

„Hammerlit Polska” Sp. z o. o.

ul. Pokrzywno 3a

61-315 Poznań


78,70

78,70

2.

ALVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka komandytowa

ul. Południowa 21a

64-030 Śmigiel73,91

73,91

Część 4

TRIBO Spółka z o. o.

ul. Aleja Pokoju 5

86-060 Nowa Wieś Wielka

cena brutto oferty: 9 717,00 zł

słownie złotych: dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście 00/100.

Wyboru dokonano w oparciu o kryterium zawarte w siwz. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

cena

Razem punkty

10.

TRIBO Spółka z o. o.

ul. Aleja Pokoju 5

86-060 Nowa Wieś Wielka


100,00

100,00

2.

ALVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka komandytowa

ul. Południowa 21a

64-030 Śmigiel69,30

69,30

Część 5

RENA” SPÓŁDZIELNIAul. Rejtana 10

35-310 Rzeszów

cena brutto oferty: 5 751,00 zł

słownie złotych: pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden 00/100.

Wyboru dokonano w oparciu o kryterium zawarte w siwz. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

cena

Razem punkty

5.

„RENA” SPÓŁDZIELNIA

ul. Rejtana 10

35-310 Rzeszów


100,00

100,00

7.

Z.P.H. METALPOL Przemysław Polaczek

ul. Ogrodowa 72/74

91-071 Łódź


94,14

94,14

8.

GARMEX

Andrzej Jafiszow, Wojciech Kamiński Spółka jawna

ul. Przemysłowa 1

16-010 Wasilków93,75

93,75

3.

REVITA Rafał Krutul

Podamirowo 30

76-031 Mścice


72,55

72,55

4.

„JAMRO”

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Jamróz Jacek

ul. Małobądzka 186

42-500 Będzin


72,22

72,22

1.

ALMED” Alina Michalak

ul. Lubartowska 30

20-084 Lublin

58,94

58,94

Część 7

REVITA Rafał Krutul

Podamirowo 30

76-031 Mścice

cena brutto oferty: 3 804,40 zł

słownie złotych: trzy tysiące osiemset cztery 40/100.

Wyboru dokonano w oparciu o kryterium zawarte w siwz. Złożono jedną ofertę.


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

cena

Razem punkty

3.

REVITA Rafał Krutul

Podamirowo 30

76-031 Mścice


100,00

100,00

Część 8

Zakład Techniki Medycznej

TECH-MED” Sp. z o. o.ul. Piękna 13

85-303 Bydgoszcz

cena brutto oferty: 4 006,80 zł

słownie złotych: cztery tysiące sześć 80/100.

Wyboru dokonano w oparciu o kryterium zawarte w siwz. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

cena

Razem punkty

9.

Zakład Techniki Medycznej

„TECH-MED” Sp. z o. o.

ul. Piękna 13

85-303 Bydgoszcz100,00

100,00

2.

ALVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka komandytowa

ul. Południowa 21a

64-030 Śmigiel80,13

80,13

Z-CA DYREKTORA


Henryk Chmiel


: attachments -> article
article -> WSzSp rzp 333/75/2011 Lublin dn. 2011-11-14 Informacja o wyniku postępowania
article -> WSzSp rzp 333/61/2009 Lublin dn. 2009-10-16
article -> WSzSp rzp 333/43/2011 Lublin dn. 2011-08-12
article -> Księgozbiór Biblioteczki matematycznej mieszczącej się w sali 211
article -> Sformatuj tekst w dokumencie i wstaw hiperłącza z zaznaczonych na zielono nazwisk matematyków
article -> Ustawa z dnia o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–20201, 2
article -> M. P. 2002. 13. 221 z późn zm. Uchwała nr 49 rady ministróW
article -> Narracja w trzech aktach
article -> Dr Agnieszka Ziółkowska, Dr Anna Gronkiewicz Wykaz zagadnień w prawa administracyjnego
article -> Jak wnieść prywatny akt oskarżenia?
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy