Strona główna

Obchody 100 rocznicy urodzin twórcy „Kręgu z Krzyżowej” Helmuta Jamesa von Moltke w dniach 9 – 11 marca 2007 Fundacji „Krzyżowa”


Pobieranie 12.09 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar12.09 Kb.
Obchody 100 rocznicy urodzin twórcy „Kręgu z Krzyżowej” - Helmuta Jamesa von Moltke

W dniach 9 – 11 marca 2007 Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego zorganizowała w Berlinie międzynarodową konferencję pt. „…weil wir zusammen gedacht haben / …ponieważ razem myśleliśmy“. Spotkanie to zostało zorganizowane z okazji 100 rocznicy urodzin Helmuta Jamesa von Moltke. Udział w nim wzięła m.in. wdowa po wspomnianym opozycjoniście antynazistowskim - Freya von Moltke, jej syn, wnukowie, krewni rodziny, jak również naukowcy, politycy oraz pracownicy i przyjaciele Fundacji „Krzyżowa”.Za wielkie wyróżnienie uznajemy, że jednym z uczestników tej konferencji była pracownica Instytutu Stosunków Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu Pani Patrycja Sokołowska.
Freya von Moltke z pracownikami i przyjaciółmi Fundacji „Krzyżowa” podczas spotkania w Berlinie
Tematyka konferencji w całości była poświęcona ważnej postaci najnowszej historii Niemiec, przeciwnikowi narodowego socjalizmu i jednocześnie jednemu z przywódców antyfaszystowskiego ruchu oporu - Helmutowi Jamesie von Moltke oraz aktualności jego rozważań nad przyszłością Europy.
Helmut James von Moltke urodził się 11 marca 1907 roku w miejscowości Kreisau – dzisiejszej Krzyżowej - znanej nie tylko z „Mszy Pojednania”, która odbyła się w 1989 roku z udziałem premiera RP – Tadeusza Mazowieckiego oraz kanclerza RFN Helmutem Kohlem, ale również z działalności Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży.

Helmut James był przeciwnikiem narodowego socjalizmu. „Od chwili, gdy w Niemczech zapanował narodowy socjalizm, starałem się łagodzić jego skutki dla ofiar i przygotowywać grunt dla przemian. Wymagało tego ode mnie moje sumienie…" mówił młody von Moltke. Jego przekonania skłoniły go do założenia w 1940 roku, wraz z Peterem Yorkiem von Wartenburg, grupy zwanej później „Kręgiem z Krzyżowej”. Specyfiką tej opozycyjnej wobec Hitlera grupy była różnorodność jej członków, którzy mimo iż wywodzili się z różnych politycznych, religijnych, społecznych i naukowych środowisk, potrafili wspólnie rozmawiać i zastanawiać się nad przyszłością Niemiec i Europy po upadku Hitlera. Za swoją działalność Helmut James von Moltke został stracony w styczniu 1945 r.
Freya von Moltke z kanclerz Niemiec – Angelą Merkel
W ostatnim dniu konferencji – 11 marca 2007 roku, czyli w dniu 100 rocznicy urodzin Helmuta Jamesa von Moltke odbyło się w Berlinie nabożeństwo ekumeniczne z udziałem arcybiskupa Alfonsa Nossola oraz ewangelickiej biskup Margot Käßmann.


Goście honorowi podczas uroczystego koncertu
Obchody zostały zakończone uroczystym koncertem, w którym w charakterze gości honorowych uczestniczyli - kanclerz Republiki Federalnej Niemiec – Angela Merkel oraz były minister spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej - Bronisław Geremek. W swojej mowie powitalnej pani kanclerz, jako przewodnicząca Unii Europejskiej, zwróciła uwagę na ciągłą aktualność wolnościowych i demokratycznych wizji oraz idei Helmuta Jamesa von Moltke, szczególnie w kontekście procesu integracji Europy. Pani kanclerz podkreśliła, iż działalność oraz dorobek „Kręgu z Krzyżowej” powinny być nie tylko formą przypomnienia, ale przeze wszystkich wspólnym zadaniem stojącym przed zjednoczoną Europą, gdyż to właśnie tego rodzaju wizje i idee przyczyniają się do politycznego rozwoju.


Mowa powitalna pani kanclerz - Angeli Merkel
Prof. Bronisław Geremek podkreślił znaczenie osobowości Helmuta Jamesa von Moltke, dorobku „Kręgu z Krzyżowej oraz działalności Fundacji „Krzyżowa” dla polsko -niemieckiego i ogólnoeuropejskiego pojednania.

Należę do tej generacji Polaków, która podczas wojny nie wiedziała nic o tych innych Niemcach, którzy sprzeciwiali się Hitlerowi. Zbrodnie, których byłem świadkiem, były dla mnie niemieckimi zbrodniami. Jeszcze długo po wojnie, gdy słyszałem język niemiecki, powracał do mnie strach. Wspomnienie bohaterstwa Helmutha Jamesa von Moltkego jest dla mnie silnym argumentem dla mojego osobistego pojednania się z Niemcami” – powiedział Bronisław Geremek.

Prof. Bronisław Geremek wygłasza mowę powitalną
Dalszy ciąg obchodów związanych z rocznicą urodzin Hemuta Jamesa von Moltke będzie miał miejsce we Wrocławiu w dniach 21 – 22 kwietnia br. Patronat honorowy nad uroczystościami objęli Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, Konsul Generalny Niemiec we Wrocławiu, Helmut Schöps, Arcybiskup Marian Gołębiewski, Biskup Ryszard Bogusz oraz Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego - Prof. dr hab. Leszek Pacholski.  Freya z synem Helmutem Casparem von MoltkeFreya z wnukiem Johannesem von Moltke


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość