Strona główna

Objętych zimowym utrzymaniem w poszczególnych standardach


Pobieranie 164.51 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar164.51 Kb.
Zał. nr 3 do Uchwały nr 240/2006

Zarządu Powiatu Rawskiego

z dnia 1 wrzesień 2006r.

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH ZAMIEJSKICHOBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMANIEM

- w poszczególnych standardach

StandardNr drogi

Nazwa ciągu drogowego

Nazwa odcinka

Długość

odcinka


km

Km

Początko-wyKm

końcowy
III

4101E


Gr.woj.-Piekarowo - Biała Rawska

Grzymkowice - Biała Rawska

5,3

6+319

11+625

1334E


Gr.pow.- Zakrzew –Biała Rawska

Turowa Wola – Biała Rawska

5,8

6+520

12+338

4104E


Biała Rawska –Babsk


Biała Rawska - Babsk

7,8

1+400

9+196

4105E


Rossocha-Wołucza-Pągów-Rylsk-Zuski


Pągów – Rylsk Duży3,319+91723+1954108E


Wałowice - Wilkowice

Wałowice – Wilkowice

9,2

0+000

9+200

1333E


(Chojnata) -Gr.pow. - Grzymkowice


Gr. powiatów – Grzymkowice


1,66+7468+3774306E


(Wiechnowice)-gr.pow-Sierzchowy-Regnów Lesiew

Sierchowy-Cielądz

7,0

1+510

8+481

4302E


Gr.pow.- Sierzchowy-Grabice-Cieladz


Gr. pow. Sierzchowy

- Cielądz

10,9

0+000


10+906


4118E


Pukinin –gr. woj. –(Mogielnica)

Pukinin -Sadkowice

16,1

0+000

16+150


4122E


Biała Rawska-Sadkowice –

Olszowa Wola-gr.woj. (Rossocha)

Biała Rawska-Olszowa Wola

14,5

2+367

16+874


4128E


Olszowa Wola - -Broniew-gr. woj.

Olszowa Wola – Broniew – gr.woj.

10,1

0+000

10,130


Razem IIIstandard zimowego utrzymania dróg

91,6


IVUlica Opoczyńska


ul. Krakowska – ul. Reymonta – rz. Rylka1,30+0001+300

RSP

Ul. Reymonta-ul. Zamkowa Wola

0,7

0+000

0+708

4102EByki –gr.woj.(Czesławin)


Byki-Czesławin

3,4

0+000

3+4104103E


Dańków – Byki –gr.woj. (Czesławin)

Dańków – Wilcze Piętki

5,7

0+000

5+707

4105E


Rossocha-Wołucza-Pągów-Zuski

Przez m. Wołucza

Przewodowice-Wólka Lesiewska
Rylsk Duży-Zuski-dr.woj.707

2,4


5,7

5,0

3+616


10+341

23+195

6+061


16+087


28+217

4107E


Gołyń- Chrząszczewek-Julianów Lesiewski-dr. woj. nr 725

Dr. kraj. Nr 8- Gołyń1,8


0+000


1+805


1333E


(Chojnata)-gr.pow. –Grzymkowice

(odcinek przejęty w utrzymanie od ZDP z Skierniwewic)

Turowa Wola –gr.pow.

2,5

4+246

6+7461334E


Gr. pow. –Zakrzew-Biała Rawska

(odcinek przejęty w utrzymanie od PZD z Skierniewic)

Turowa Wola- gr. pow.


Ok.

1km

5+520

6+520


1316E

Gr.pow. (Pod Borem) – Wilkowice – (Raducz)

odcinek przekazany w utrzymanie do PZD z Skierniewic/

Gr. gm. Głuchów – gr.

pow. skierniewickiego- 3,6

4+157

7+726
4109E


Dr. woj. nr 707-Kurzeszyn-Janolin – dr. pow.

Kurzeszyn - Janolin

7,4

0+000

7+410

4111E


Wałowice - Konopnica

Żydomice - Konopnica

2,2

0+000

2+170


4110E


Rawa Maz.-Boguszyce – gran. pow.-(Nowe Byliny)

gran. miasta Rawa Maz. – gran. pow.

6,9

2+128

9+0714153E


Dr. kraj. Nr 72 –Soszyce – Boguszyce-(Podkonice)

Soszyce--Boguszyce

2,7

0+000

2+7064331E


(Łochów)-gr.pow.-Zarzecze

Byliny - Zarzecze

3,1

1+554

4+6924306E


(Wiechnowice)-gr.pow.Cieladz-Lesiew

Bartoszówka – Sierzchowy

Cielądz -Kazimierzów

1,5

9,3

0+000

8+481

1+510

17+770


4113ESierzchowy- gr. pow. –(Bartoszówka)

Sierzchowy-Mroczkowice


1,30+0001+3474114E


Gortatowice –Kuczyzna-gran. pow.

Gortatowice - Kuczyzna

2,2

0+000

2+229

4115E


Grabice – gran. woj. (Strzałki)

Grabice-Stolniki

1,4

0+000

1+382

4117E


Ossowice-Komorów-Kaleń

Komorów-Kaleń

4,9

4+945

9+811

4118E


Pukinin –Sadkowice – (Mogielnica)

Sadkowice - Trębaczew.

6,2

16+150

22+312

4119E


Regnów-Rylsk

Regnów-Rylsk Mały

3,8

0+000

3+774

4120E


Biała Rawska-Pągów-Regnów

gr.m. Biała Rawska-Pągów-Regnów

7,2

0+680

7+840

4121E


Biała Rawska –Zofiów-Rylsk Duży

gr.m. Biała Rawska-Rylsk Duży

4,9

1+609

6+518

4124E


Gr.woj.-Lewin-Turobowice

Lewin-Turobowice

4,2

1+735

5+979

4126E


Stara Wieś - Szczuki

Stara Wieś –Szczuki – gr.pow.

5,2

0+000

5+237

4127E


Biała Rawska –Chodnów-gr.woj.(Wilków)

Gr.miasta Biała Rawska-Chodnów

6,5

2+417

8+898

4129E


Kaleń - Lubania

Kaleń - Lubania

3,7

0+000

3+698


Razem IV standard zimowego utrzymania

114,1


3,6 ZDP S-ce
V4105E


Rossocha-Wołucza-Pągów-Rylsk Duży- Zuski

Wólka Lesiewska -

Rosławowice

2,4

16+087

18+460

4106E


Dr.woj.725-Ossa-Wólka Babska-Babsk

Dr.woj.725-Wóla Lesiewska-Ossa

Wólka Babska-Bask

1,8
1,8

0+000
4+266

1+757
6+048

4107EDr.kraj. nr8-Gołyń-Chrząszczew-Julianów Lesiewski- dr.woj.725

m. Chrząszczew

Chrząszczewek-Marianów

1,0

1,4

4+585

6+588

5+616

7+942

4112EKonopnica - gran. m.

Rawa Mazowiecka

Konopnica –Gr. m. Rawa Mazowiecka

1,1

0+000

1+0684153EDr.kr.nr72-Soszyce-Boguszyce-gr.pow.-(Podkonice)


Boguszyce – Księża Wola

3,5

2+706

6+218


4116E


Dr.woj.725-Głuchówek-Matyldów -Sanogoszcz

Świnice-Matyldów

2,8

3+851


6+6904117E


Ossowice-Komorów- Kaleń- dr.woj. 725

Ossowice-Komorów

3,9

1+057

4+945

4118E


Pukinin-Sadkowice-gr.woj. –(Mogielnica)

Kłopoczyn-Kłopoczyn Nowy

1,5

24+452

25+915


4123E


Dr. woj.707-Cielądz-Sadkowice-Józefów

Rylsk Mały - Lewin

Lutobory –Celinów

Szczuki-Józefów

3,0

4,6

6,3

4+780

10+386

16+811

7+767

15+011

23+125


4125E


Sadkowice-Konstantynów

Sadkowice -Konstantynów

3,8

0+000

3+837

4130E


Broniew –Zaborze-gr.woj.

Broniew - Zaborze

1,8

0+000

1+8354131E


Olszowa Wola-Żelazna-Skarbkowa-Kłopoczyn

Olszowa Wola –Żelazna

Skarbkowa-Kłopoczyn

4,0

2,1

0+000

5+845

3+979

7+917Razem V standard zimowego utrzymania

46,8VI

1315E

Gr.pow. – Rawa Maz.

Skoczykłody-Rawa Maz.

4,1

4+110

8+210

1321E

Gr. pow.-Zakrzew

Gr.pow. – Zakrzew

3,4

4,230

7+645


4101E

Gr.woj.-Piekarowo—Biała Rawska

gr. pow. -Biała Wieś-Grzymkowice


3,9
2+400


6+319

4105E

Rossocha-Wołucza-Pągów-Rylsk-Zuski

Rossocha

Wołucza

Wołucza – Przewodowice

Rosławowice-Pągów

Zuski-Wierzchy

1,1

0,9

4,3

1,5

1,9

0+000

2+743

6+061

18+460

28+217

1+076

3+616

10+341

19+917

30+153


4106E

Wólka Lesiewska -Babsk

Ossa-Wólka Babska

2,5

1+757

4+266


4107E

Gołyń-Chrząszczew-Julianów Lesiewski

Gołyń-Chrząszczew

Chrząszczewek

Marianów

2,8

1,0

1,0

1+805

5+616

7+942

4+585

6+588

8+9504116E

Sanogoszcz - Głuchówek

Sanogoszcz-Świnice

3,9

0+000

3+851


4117E

Ossowice-Komorów-Kaleń

Ossowice

1,1

0+000

1+057


4118E

Pukinin-gr.woj.-(Mogielnica)

Kłopoczyn-gr.pow.

1,5

25+915

27+390

4123E

Cielądz-Sadkowice-Chodnóqw-Józefów

Cielądz-Rylsk

Lewin-Lutobory

Celinów-Szczuki

4,8

2,6

1,8

0+000

7+767

15+011

4+780

10+386

16+811


4131E

Olszowa Wola-Żelazna-Kłopoczyn

Żelazna-Skarbkowa

1,9

3+979

5+845


4306E

(Wiechnowice)-gr.pow.-Sierzchowy-Regnów-Lesiew

Kazimierzów-Lesiew

1,7

17+770

19+487

4313E

Sierzchowy-gr.pow.

Mroczkowice

0,9

1+347

2+240

4314E

Gortatowice-Kuczyzna-gr.pow.

Kuczyzna-Gr.pow.

1,3

2+229

3+490

4315E

Grabice-Stolniki-gr.pow.

Stolniki-gr.pow.

0,7

1+382

2+102


4331E

Łochów-Zarzecze

Gr.pow.-Byliny

1,6

0+000

1+554

Razem VII standard zimowego utrzymania dróg

52,2Ogółem drogi powiatowe zakwalifikowane do zimowego utrzymania 304,7


III - ..................................................

IV - ..................................................

V - .................................................

VI - ................................

.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość