Strona główna

Obraz przedstawia Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, patronki świątyni


Pobieranie 38.32 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar38.32 Kb.
Pytania i odpowiedzi z zakresu malarstwa:

 1. CO PRZEDSTAWIA OBRAZ AUTORSTWA SZYMONA CZECHOWICZA, Z 1730 R., ZNAJDUJĄCY SIĘ W KIELECKIEJ KATEDRZE?

Obraz przedstawia Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, patronki świątyni.

 1. KTO JEST AUTOREM OBRAZU MATKA BOSKA PIEKOSZOWSKA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W KOŚCIELE NARODZENIA NMP W PIEKOSZOWIE?

Obraz Matka Boska Piekoszowska został namalowany w 1691 r. przez Krzysztofa Latockiego przebywającego w nowicjacie jasnogórskiego klasztoru Paulinów.

 1. WE WNĘTRZU KOŚCIOŁA NARODZENIA NMP W PIEKOSZOWIE, OPRÓCZ OBRAZU MATKA BOSKA PIEKOSZOWSKA, ZNAJDUJĄ SIĘ TAKŻE INNE MALOWIDŁA; AUTOREM JEDNEGO Z NICH JEST WOJCIECH GERSON – PODAJ TYTUŁY TYCH OBRAZÓW.

We wnętrzu kościoła znajdują się – oprócz cudownego obrazu – osiemnastowieczny obraz przedstawiający Chrystusa Boleściwego i Wniebowstąpienie Wojciecha Gersona.

 1. PODAJ TYTUŁ SCENY GŁÓWNEJ JEDNEGO ZE STROPÓW RAMOWYCH AUTORSTWA TOMASZA DOLABELLI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W PAŁACU BISKUPÓW KRAKOWSKICH W KIELCACH. CO PRZEDSTAWIA TO DZIEŁO?

Tomasz Dolabella wykonał m.in. malowidło Sąd nad arianami. Przedstawia ono obrady sejmowe w 1638 r.

 1. PODAJ TYTUŁ OBRAZU AUTORSTWA JÓZEFA PESZKI ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W MUZEUM NARODOWYM W KIELCACH.

Jest to Portret rodziny Borchów z 1807 r.

 1. FRANCISZEK KOSTRZEWSKI AUTOR OBRAZU POLOWANIE BYŁ NAUCZYCIELEM ZNANEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PEJZAŻYSTY. PODAJ IMIĘ I NAZWISKO JEGO UCZNIA.

Franciszek Kostrzewski był nauczycielem Józefa Szermentowskiego.

 1. PODAJ TYTUŁ OBRAZU AUTORSTWA STANISŁAWA KAMOCKIEGO, PREZENTOWANEGO W GALERII MALARSTWA W MUZEUM NARODOWYM W KIELCACH.

Obraz nosi tytuł Maki polne. Biecz.

 1. NA WYŚWIETLONYM PRZEŹROCZU PREZENTUJEMY OBRAZ ZNAJDUJĄCY SIĘ W ZBIORACH MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH. PODAJ JEGO TYTUŁ LUB NAZWISKO AUTORA.

Jest to Widok Rynku w Szydłowcu Józefa Szermentowskiego.

 1. NA WYŚWIETLONYM PRZEŹROCZU PREZENTUJEMY OBRAZ ZNAJDUJĄCY SIĘ W ZBIORACH MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH. PODAJ JEGO TYTUŁ LUB NAZWISKO AUTORA.

Jest to Klasztor na Świętym Krzyżu Józefa Szermentowskiego.

 1. NA WYŚWIETLONYM PRZEŹROCZU PREZENTUJEMY PEJZAŻ ZNAJDUJĄCY SIĘ W ZBIORACH MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH. PODAJ JEGO TYTUŁ LUB NAZWISKO AUTORA.

Jest to Widok Kępy Puławskiej Józefa Szermentowskiego.

 1. NA WYŚWIETLONYM PRZEŹROCZU PREZENTUJEMY PEJZAŻ ZNAJDUJĄCY SIĘ W ZBIORACH MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH. PODAJ JEGO TYTUŁ LUB NAZWISKO AUTORA.

Jest to Chrzest na wsi Józefa Szermentowskiego.

 1. NA WYŚWIETLONYM PRZEŹROCZU PREZENTUJEMY PEJZAŻ ZNAJDUJĄCY SIĘ W ZBIORACH MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH. PODAJ JEGO TYTUŁ LUB NAZWISKO AUTORA.

Jest to Widok Chęcin Józefa Szermentowskiego.

 1. NA WYŚWIETLONYM PRZEŹROCZU PREZENTUJEMY OBRAZ ZNAJDUJĄCY SIĘ W ZBIORACH MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH. PODAJ JEGO TYTUŁ LUB NAZWISKO AUTORA.

Jest to Droga do wsi Józefa Szermentowskiego.

 1. NA WYŚWIETLONYM PRZEŹROCZU PREZENTUJEMY OBRAZ ZNAJDUJĄCY SIĘ W ZBIORACH MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH. PODAJ JEGO TYTUŁ LUB NAZWISKO AUTORA.

Jest to Ratusz w Sandomierzu Józefa Szermentowskiego.

 1. NA WYŚWIETLONYM PRZEŹROCZU PREZENTUJEMY OBRAZ ZNAJDUJĄCY SIĘ W ZBIORACH MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH. PODAJ JEGO TYTUŁ LUB NAZWISKO AUTORA.

Jest to Widok Sandomierza od strony Wisły Józefa Szermentowskiego.

 1. PODAJ TYTUŁ OBRAZU AUTORSTWA KIELECKIEGO ARTYSTY ZBIGNIEWA KURKOWSKIEGO (1936–2005), ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W ZBIORACH MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH.

Ten obraz zatytułowany jest Ptaki.

 1. KTÓRA Z PRAC ADAMA WOLSKIEGO (1937–2011) ZNAJDUJE SIĘ W ZBIORACH MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH?

Jest to projekt muralu Krzyżówka dla PKS-u w Kielcach wykonany na papierze długopisem i flamastrem.

 1. NA WYŚWIETLONYM PRZEŹROCZU PREZENTUJEMY OBRAZ ZNAJDUJĄCY SIĘ W ZBIORACH MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH. PODAJ JEGO TYTUŁ LUB NAZWISKO AUTORA.

Są to Miraże Władysława Podkowińskiego.

 1. NA WYŚWIETLONYM PRZEŹROCZU PREZENTUJEMY OBRAZ ZNAJDUJĄCY SIĘ W ZBIORACH MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH. PODAJ JEGO TYTUŁ LUB NAZWISKO AUTORA.

Jest to Widok na Wawel Władysława Maleckiego.

 1. NA WYŚWIETLONYM PRZEŹROCZU PREZENTUJEMY OBRAZ ZNAJDUJĄCY SIĘ W ZBIORACH MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH. PODAJ JEGO TYTUŁ LUB NAZWISKO AUTORA.

Jest to Pejzaż z kościółkiem Władysława Maleckiego.

 1. NA WYŚWIETLONYM PRZEŹROCZU PREZENTUJEMY OBRAZ ZNAJDUJĄCY SIĘ W ZBIORACH MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH. PODAJ JEGO TYTUŁ LUB NAZWISKO AUTORA.

Jest to Katedra w Amalfi Aleksandra Gierymskiego.

 1. NA WYŚWIETLONYM PRZEŹROCZU PREZENTUJEMY OBRAZ ZNAJDUJĄCY SIĘ W ZBIORACH MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH. PODAJ JEGO TYTUŁ LUB NAZWISKO AUTORA.

Jest to Morskie Oko Jana Nepomucena Głowackiego.

 1. NA WYŚWIETLONYM PRZEŹROCZU PREZENTUJEMY OBRAZ ZNAJDUJĄCY SIĘ W ZBIORACH MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH. PODAJ JEGO TYTUŁ LUB NAZWISKO AUTORA.

Jest to Pejzaż tatrzański z góralem. Ulewa Wojciecha Gersona.

 1. NA WYŚWIETLONYM PRZEŹROCZU PREZENTUJEMY OBRAZ ZNAJDUJĄCY SIĘ W ZBIORACH MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH. PODAJ JEGO TYTUŁ LUB NAZWISKO AUTORA.

Jest to Pejzaż morski z Bretanii Władysława Ślewińskiego.

 1. NA WYŚWIETLONYM PRZEŹROCZU PREZENTUJEMY OBRAZ ZNAJDUJĄCY SIĘ W ZBIORACH MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH. PODAJ JEGO TYTUŁ LUB NAZWISKO AUTORA.

Jest to Wnętrze lasu Władysława Maleckiego.

 1. NA WYŚWIETLONYM PRZEŹROCZU PREZENTUJEMY OBRAZ ZNAJDUJĄCY SIĘ W ZBIORACH MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH. PODAJ JEGO TYTUŁ LUB NAZWISKO AUTORA.

Jest to Pejzaż z kapliczką Stanisława Kanockiego.

 1. NA WYŚWIETLONYM PRZEŹROCZU PREZENTUJEMY OBRAZ ZNAJDUJĄCY SIĘ W ZBIORACH MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH. PODAJ JEGO TYTUŁ LUB NAZWISKO AUTORA.

Jest to Aleja cyprysowa. Grenada Leona Wyczółkowskiego.

 1. NA WYŚWIETLONYM PRZEŹROCZU PREZENTUJEMY OBRAZ ZNAJDUJĄCY SIĘ W ZBIORACH MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH. PODAJ JEGO TYTUŁ LUB NAZWISKO AUTORA.

Jest to Pejzaż ze strumieniem Władysława Maleckiego.

 1. NA WYŚWIETLONYM PRZEŹROCZU PREZENTUJEMY OBRAZ ZNAJDUJĄCY SIĘ W ZBIORACH MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH. PODAJ JEGO TYTUŁ LUB NAZWISKO AUTORA.

Jest to Cerkiew nad Dnieprem Jana Stanisławskiego.

 1. WYMIEŃ MIEJSCOWOŚCI REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PRZEDSTAWIONE NA OBRAZACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZBIORACH MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH.

Sandomierz, Święty Krzyż, Chęciny, Szydłowiec.

 1. WYMIEŃ NAZWISKA PRZYNAJMNIEJ DWÓCH MALARZY ZWIĄZANYCH Z REGIONEM ŚWIĘTOKRZYSKIM, KTÓRYCH OBRAZY ZNAJDUJĄ SIĘ W ZBIORACH MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH.

Józef Szermentowski, Franciszek Kostrzewski, Władysław Aleksander Malecki.

 1. KTÓRY MALARZ Z REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NAMALOWAŁ SEJM BOCIANI ZNAJDUJĄCY SIĘ W ZBIORACH MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE?

Był to Władysław Aleksander Malecki.

 1. PODAJ NAZWISKO AUTORA PEJZAŻY WIEJSKICH GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH ORAZ ZIEMI SZYDŁOWIECKIEJ URODZONEGO W MASŁOWIE KOŁO KIELC.

Był to Władysław Aleksander Malecki (1836–1900).

 1. JAKI STYL W MALARSTWIE POLSKIM REPREZENTOWAŁ WŁADYSŁAW ALEKSANDER MALECKI?

Władysław Aleksander Malecki reprezentował realizm.

 1. WYMIEŃ PRZYNAJMNIEJ TRZY TYTUŁY OBRAZÓW AUTORSTWA WŁADYSŁAWA ALEKSANDRA MALECKIEGO.

Wieś pod Kielcami, Pejzaż z kościółkiem, Widok na Wawel, Sejm bociani, Pejzaż ze stawem i bocianami.

 1. PODAJ TYTUŁY OBRAZÓW AUTORSTWA WŁADYSŁAWA ALEKSANDRA MALECKIEGO PRZEDSTAWIAJĄCYCH SCENY Z POWSTANIA STYCZNIOWEGO.

Pochód Kozaków, Patrol powstańczy.

 1. KTÓRE ZE SZKÓŁ W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM MAJĄ ZA PATRONA JÓZEFA SZERMENTOWSKIEGO?

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach oraz Liceum Ogólnokształcące w Bodzentynie.

 1. JAKIE ISTOTNE ELEMENTY WPROWADZIŁ DO MALARSTWA JÓZEF SZERMENTOWSKI? CO CHARAKTERYZOWAŁO NAMALOWANE PRZEZ NIEGO PEJZAŻE?

Jako pierwszy wyzwolił pejzaż z zastarzałych konwencji, oparł jego realizację na bezpośrednim studium natury i wprowadził ważne czynniki: światło i powietrze.

 1. WYMIEŃ PRZYNAJMNIEJ DWÓCH NAUCZYCIELI JÓZEFA SZERMENTOWSKIEGO.

Franciszek Kostrzewski, Chrystian Breslauer, Juliusz Kossak, Wojciech Gerson.

 1. PODAJ DATĘ POWSTANIA BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W SANDOMIERZU. MOŻNA POMYLIĆ SIĘ O 5 LAT.

Galeria BWA w Sandomierzu powstała w 1975 roku.

 1. PODAJ DATĘ OTWARCIA BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. MOŻNA POMYLIĆ SIĘ O 5 LAT.

Galeria BWA w Kielcach została otwarta 5 marca 1965 roku.

 1. W KTÓRYM ROKU POWSTAŁA GALERIA BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W OSTROWCU ŚWIĘOKRZYSKIM? MOŻNA POMYLIĆ SIĘ O 5 LAT.

Ostrowieckie BWA powstało w 1995 roku.

 1. JAKI STYL W MALARSTWIE REPREZENTOWAŁ JÓZEF SZERMENTOWSKI?

Był prekursorem realizmu w nurcie malarstwa pejzażowo-rodzajowego.

 1. GDZIE I W KTÓRYM ROKU URODZIŁ SIĘ JÓZEF SZERMENTOWSKI?

Józef Szermentowski urodził się w Bodzentynie koło Kielc w 1833 roku.

 1. GDZIE I W KTÓRYM ROKU ZMARŁ JÓZEF SZERMENTOWSKI?

Józef Szermentowski zmarł w Paryżu w 1876 roku.

 1. DLACZEGO JÓZEF SZERMENTOWSKI WYRZUCIŁ Z PISOWNI SWOJEGO NAZWISKA LITERĘ „Ę” I ZAMIENIŁ JĄ NA „EN”?

Kiedy w 1860 r. Szermentowski otrzymał pięcioletnie stypendium i wyjechał do Francji, był już uznanym malarzem. Wtedy też zmienił pisownię swojego nazwiska, zamieniając niewymawialną dla Francuzów literę „ę” na „en”. I tak Szermętowski z Bodzentyna został pejzażystą Szermentowskim.

 1. PODAJ TYTUŁ OBRAZU O TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z KRAKOWEM, AUTORSTWA WŁADYSŁAWA ALEKSANDRA MALECKIEGO, KTÓRY ZNAJDUJE SIĘ W MUZEUM NARODOWYM W KIELCACH.

Jest to Widok Wawelu z Dębnik.

 1. DO TWÓRCZOŚCI KTÓREGO Z ARTYSTÓW PORÓWNYWANE JEST DZIEŁO O TEMATYCE POWSTAŃCZEJ AUTORSTWA WŁADYSŁAWA ALEKSANDRA MALECKIEGO?

Jego Sceny z powstania styczniowego przypominają obrazy Maksymiliana Gierymskiego.

 1. PODAJ IMIĘ I NAZWISKO AUTORA OBRAZU WJAZD PIŁSUDSKIEGO DO KIELC.

Autorem tego obrazu jest Stanisław Kaczor-Batowski.

 1. WYMIEŃ TYTUŁ JEDNEJ Z PASTELI AUTORSTWA STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO SPOŚRÓD PRAC TEGO ARTYSTY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZBIORACH MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH.

Np. Portret Elizy Pareńskiej.

 1. KTO JEST AUTOREM PORTRETU DZIEWCZYNKI W CZERWONEJ SUKIENCE Z 1897 R. ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W ZBIORACH MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH?

Autorem tego obrazu jest Józef Pankiewicz.

 1. JAKI TYTUŁ NOSI JEDEN Z NAJBARDZIEJ ZNANYCH AUTOPORTRETÓW JACKA MALCZEWSKIEGO, ZNAJDUJĄCY SIĘ W ZBIORACH MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH?

Jest to Autoportret w zbroi.

 1. MUZEUM NARODOWE W KIELCACH POSIADA PŁÓTNA DWÓCH WIELKICH INDYWIDUALNOŚCI MALARSKICH OŚWIECENIA. PODAJ ICH NAZWISKA LUB TYTUŁY OBRAZÓW.

Jest to Portret Elżbiety Grabowskiej autorstwa Jana Chrzciciela Lampiego Starszego oraz Portret Tadeusza Kościuszki pędzla Józefa Grassiego.

 1. JEDNYM Z NAJWYBITNIEJSZYCH PRZEDSTAWICIELI MALARSTWA POLSKIEGO XIX W. BYŁ ALEKSANDER GIERYMSKI. KTÓRY OBRAZ TEGO ARTYSTY NALEŻY DO ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH?

Jest to Katedra w Amalfi.

 1. PODAJ TYTUŁ OBRAZU JÓZEFA BRANDTA ZE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH.

Jest to kompozycja Wyjazd Marysienki z Wilanowa.

 1. WYMIEŃ TYTUŁ MARTWEJ NATURY AUTORSTWA OLGI BOZNAŃSKIEJ ZE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH.

Jest to Martwa natura z budzikiem.

 1. W ZBIORACH MALARSTWA POLSKIEGO MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH ZNAJDUJE SIĘ M.IN. PORTRET ZNANEGO SKRZYPKA. ODPOWIEDZ O KOGO CHODZI I CZYJEGO AUTORSTWA JEST TEN POTRTET.

Tym pełnym ekspresji portretem jest Paganini pędzla Felicjana Szczęsnego Kowarskiego.

 1. KTÓRA RZEKA ZAINSPIROWAŁA JÓZEFA SZERMENTOWSKIEGO DO NAMALOWANIA PEJZAŻU OBECNIE ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W ZBIORACH MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH?

To rzeka Bobrza była inspiracją do namalowania Pejzażu wiejskiego znad rzeki Bobrzy.

 1. OBRAZY KTÓRYCH CZOŁOWYCH PRZEDSTAWICIELI POLSKIEGO ROMANTYZMU ZNAJDUJĄ SIĘ W ZBIORACH MUZEUM NARODOWEGO W KIELCACH?

Są to obrazy Piotra Michałowskiego oraz Aleksandra Orłowskiego.

 1. W KTÓRYM KOŚCIELE W KIELCACH ZNAJDUJE SIĘ OBRAZ SZYMONA CZECHOWICZA?

Ołtarz ozdobiony obrazem Szymona Czechowicza znajduje się w bazylice katedralnej w Kielcach.

 1. PODAJ PRZYKŁAD MALARSTWA GOTYCKIEGO NA TERENIE REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO.

Np. tryptyk bodzentyński z kościoła parafialnego w Bodzentynie.

 1. OKREŚL STYL MALARSTWA OBRAZÓW FRANCISZKA SMUGLEWICZA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W KOŚCIELE TRÓJCY ŚWIĘTEJ NA ŚWIĘTYM KRZYŻU. WYMIEŃ CO NAJMNIEJ JEDEN TYTUŁ OBRAZU.

Obrazy autorstwa Franciszka Smuglewicza reprezentują styl klasycystyczny. Wnętrze kościoła Trójcy Świętej zdobi sześć jego dzieł, są to: Trójca przenajświętsza, Śmierć św. Józefa, Święty Emeryk, Święta Scholastyka na rozmowie z rodzonym bratem Benedyktem, Najświętsza Maryja Panna Niepokalanie Poczęta oraz Śmierć świętego Benedykta.

 1. PODAJ TYTUŁY OBRAZÓW JANA STYKI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W KOŚCIELE ŚW. WOJCIECHA W KIELCACH.

Wewnątrz kościoła św. Wojciecha znajdują się trzy obrazy autorstwa Jana Styki: Rozmnożenie chleba, Św. Rozalia i Św. Franciszek.

Pytania opracował: Tomasz IrskiKonsultacja merytoryczna: dr Piotr Rosiński

Korekta tekstu: Inga Pamuła


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość