Strona główna

Obwieszczenie arkusz z Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 października 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach


Pobieranie 49.98 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar49.98 Kb.

O B W I E S Z C Z E N I E Arkusz z

Prezydenta miasta stołecznego Warszawy

z dnia 17 października 2014 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
w wyborach do Rady m.st. Warszawy, rad dzielnic m.st. Warszawy, Sejmiku Województwa Mazowieckiego
i Prezydenta m.st. Warszawy, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz uchwały


Nr XLV/1214/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 18 października 2012 roku w sprawie podziału m.st. Warszawy na stałe obwody głosowania (z późn. zm.) oraz uchwały Nr XCI/2341/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 września 2014 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku, podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Rady m.st. Warszawy, rad dzielnic m.st. Warszawy, Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz w wyborach Prezydenta m.st. Warszawy zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej


651

ul. Atlasowa: cała, ul. Ciszewska: cała, ul. Dźwigowa: cała, ul. Galaktyki: cała, ul. Globusowa: cała, ul. Nastrojowa: cała, ul. Nike: cała, ul. Parowcowa: cała, ul. Redaktorska: cała, ul. Rejonowa: cała, ul. Trzcinowa: cała, ul. Wałowicka: cała, ul. Zodiakalna: cała

ul. Globusowa 24

(Szkoła Muzyczna)652

ul. Cienista: od nr 4 do nr 20, ul. Flagowa: 2, 3, 4, ul. Koziorożca: cała, ul. ks. J. Chrościckiego: 1, 1A, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 14, 16/18, 20, 22, ul. Łuczek: cała, ul. Łuki Małe: cała, ul. Łuki Wielkie: cała, ul. Obrońców Pokoju: cała , ul. P. Michałowskiego: cała, ul. Promienista: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 10, ul. Przednia: cała, ul. Rybnicka: 29A, 31 i od nr 35 do nr 103, ul. Świerszcza: 2, ul. Świetlana: 1, 1A, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 6A, 7, 8, 8A, 11, ul. Tumska: numery parzyste - od 4 do 46, ul. Zdobnicza: cała

ul. ks. J. Chrościckiego 2

(Biblioteka Publiczna)

(podjazd)


653

ul. Flagowa: 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, ul. F. Szuberta: od nr 45 do nr 78, ul. Głubczycka: 26 i od nr 28 do nr 43, ul. J. I. Kraszewskiego: od nr 29 do nr 52, ul. ks. J. Chrościckiego: numery parzyste od nr 26 do nr 76, ul. Latarnika: od nr 33 do nr 33B i od nr 35 do nr 62, ul. Notecka: od nr 3 do nr 39, ul. Promienista: 9 i od nr 11 do nr 48, ul. Świetlana: 10, 10A i od nr 12 do nr 42, ul. Tumska: numery nieparzyste – od 3 do 41, ul. Urszuli: numery parzyste: od nr 6 do nr 28 i numery nieparzyste: od nr 17 do nr 47, ul. Znicz: cała

ul. Promienista 12A

(Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 17)654

ul. Dymna: cała, ul. F. Szuberta: numery parzyste: od nr 2 do nr 24 i numery nieparzyste: od nr 1 do nr 25, ul. Fraszki: cała, ul. Gęślarska: cała, ul. Głubczycka: numery parzyste: 6, 8 i numery nieparzyste: od nr 1 do nr 7, ul. Jagny: cała, ul. J. I. Kraszewskiego: numery parzyste: od nr 2 do nr 8 i numery nieparzyste: od nr 3 do nr 9, ul. Latarnika: numery parzyste: od nr 4 do nr 18A i numery nieparzyste: od nr 1 do nr 11, ul. Obywatelska: numery parzyste, ul. Piątkowska: cała, ul. Potażowa: cała, ul. Przepiórki: cała, ul. Przyłęcka: numery parzyste: od nr 26 do nr 36 i numery nieparzyste: od nr 33 do nr 47A, ul. Rybnicka: numery parzyste: od nr 2 do nr 18A i numery nieparzyste: od nr 1 do nr 21, ul. Świerszcza: od nr 42 do nr 88, ul. Wszemirowska: cała, ul. Zaranie: cała,

ul. Przepiórki 16/18

(Szkoła Podstawowa nr 66)655

ul. Dekarska: cała, ul. F. Szuberta: numery parzyste: od nr 26 do nr 42 i numery nieparzyste: od nr 27 do nr 41, ul. Głubczycka: numery parzyste: od nr 10 do nr 22a i numery nieparzyste: od nr 11 do nr 27, ul. J. I. Kraszewskiego: numery parzyste: od nr 12 do nr 26A i numery nieparzyste: od nr 11 do nr 25, ul. ks. J. Chrościckiego: numery nieparzyste – od 13 do 83, ul. Latarnika: numery parzyste: od nr 22 do nr 34 i numery nieparzyste: od nr 13 do nr 29, ul. N. Paganiniego: cała, ul. Obywatelska: numery nieparzyste, ul. Pianistów: cała, ul. Przyłęcka: numery parzyste: od nr 2 do nr 24 i numery nieparzyste: od nr 1 do nr 31 ul. Rybnicka: numery parzyste: od nr 20 do nr 36 i numery nieparzyste: 25 i 27, ul. Świerszcza: od nr 5 do nr 40, ul. Urszuli: numery nieparzyste: od nr 1 do nr 13, ul. Uśmiech: cała, ul. W. Żeleńskiego: cała

ul. ks. J. Chrościckiego 14

(Artystyczny Dom Animacji „ADA”) (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)656

ul. Solipska: cała, ul. Zapustna: cała

ul. Solipska 17/19

(Gimnazjum Nr 112)657

ul. Batalionu AK „Włochy”: cała, ul. Fasolowa: cała

ul. Solipska 17/19

(Gimnazjum Nr 112)658

ul. Akurat: cała, ul. Bolesława Chrobrego: cała, ul. Husarska: od nr 3 do nr 12A, ul. Kleszczowa: od nr 1A do nr 14, ul. Łamana: cała, ul. Milanowska: cała, ul. Na Krańcu: cała, ul. Popularna: 4/6, 6, 8/10, 12, ul. Ryżowa: od nr 1 do nr 29, oraz nr 30, nr 30B, 32A i 34 ul. Sklepowa: cała, ul. Szczera: cała, ul. Tomnicka: od nr 1 do nr 8A, ul. Tynkarska: cała, ul. Wilczycka: numery parzyste – od 4 do 32

ul. Bolesława Chrobrego 27

(Dom Kultury ,,Włochy”)659

ul. Bratnia: cała, ul. Cegielniana: cała, ul. Cz. Kłosia: cała, ul. Drukarzy: 8, 12, 18, ul. Dziupli: cała, ul. Owalna: cała, ul. Plastyczna: cała, ul. Płużańska: od nr 5 do nr 30, ul. Popularna: numery nieparzyste od 7 do 47, ul. Potrzebna: od nr 1 do nr 49, ul. Przecznica: cała, ul. Przesmyk: cała, ul. Składowa: cała, ul. Stajenna: cała, ul. Stawy: cała, ul. Śląska: numery parzyste: od nr 6 do nr 52, numery nieparzyste: od nr 3 do nr 31B, ul. Techników: cała

ul. Śląska 50/52

(Przedszkole Nr 71)


Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej


660

ul. Budki Szczęśliwickie: 17, 19, 21, 33, 59, 59A, 59B, 67, 69, ul. Chylońska: 9, 9A, ul. Czereśniowa: numery nieparzyste od nr 63A do końca, numery parzyste od nr 102 do końca, ul. Czółenkowa: cała, ul. Drukarzy: 26, 32, 34, 36, 36A, 38, ul. Gryczana: 2, ul. Mikołajska: cała, ul. Naukowa: cała, ul. Patrolowa: cała, ul. Popularna: numery nieparzyste od 49 do 65, ul. Poronińska: cała, ul. Poziomkowa: cała, ul. Starowiejska: cała, ul. Szczęsna: cała, ul. Śląska: numery parzyste: od nr 54 do nr 74 i numery nieparzyste: od nr 33 do końca, ul. Włodarzewska: 97, 99/101, 112/114, 124, 125, ul. Wyrzyska: cała

ul. Czereśniowa 118

(Ośrodek Pomocy Społecznej)

(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)


661

ul. Badylarska: 2, 4, ul. Cietrzewia: cała, ul. Denarowa: cała, ul. Dukatowa: cała, ul. Husarska: od nr 13/15 do nr 62, ul. Karatowa: cała, ul. Kleszczowa: od nr 15 do nr 41E, ul. Konewki: cała, ul. Krańcowa: cała, ul. Pana Tadeusza: cała, ul. Płomyka: cała, ul. Popularna: numery parzyste od 14 do 64, ul. Sobótki: cała, ul. Tomnicka: od nr 9 do nr 25, ul. Wilczycka: numery nieparzyste od 1 do 31, ul. Wylot: cała, ul. Zbocze: cała

ul. Cietrzewia 22A

(Szkoła Podstawowa nr 94)


(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

662

Aleje Jerozolimskie: numery parzyste od nr 192 do nr 198 M, ul. Czereśniowa: numery nieparzyste od nr 3 do nr 53A, numery parzyste od nr 6 do nr 98, ul. Łopuszańska: 132,

ul. Czereśniowa 35

(Ośrodek Pomocy Społecznej)663

Aleja Krakowska: numery nieparzyste od 201 do 291B, ul. Analityczna: cała, ul. Bakalarska: cała, ul. Borsucza: cała, ul. Działkowa; 131, 131A, ul. Fajansowa: cała, ul. Geologiczna: cała, ul. Głuszycka: cała, ul. Hejnałowa: cała, ul. Instalatorów: cała, ul. Jantar: cała, ul. Jutrzenki: od nr 99/101 do nr 186, ul. Kazimierza Wielkiego: cała, ul. Kolneńska: cała, ul. Łobeska: cała, ul. Łopuszańska: od nr 4/6 do nr 118, ul. M. Flisa: cała, ul. Nadziei: cała, ul. Narożna: cała, ul. Nasienna: cała, ul. Orzechowa: cała, ul. Podborska: cała, ul. Porcelanowa: cała, ul. Pryzmaty: cała, ul. Równoległa: cała, ul. Skromna: cała, ul. Startowa: cała, ul. Stokrotki: cała, ul. Światowa: cała, ul. Wagonowa: cała, ul. Zagadki: cała, ul. Zbąszyńska: cała

al. Krakowska 257

(Ratusz)


(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

664

al. Krakowska: numery parzyste: 118 i 134 i numery nieparzyste: od nr 131A do nr 195, ul. Boryny: cała, ul. Cyprysowa: cała, ul. Jakobinów: cała, ul. Jamińska: cała, ul. Janiszowska: cała, ul. Jutrzenki: od nr 81 do nr 98, ul. Krakowiaków: od nr 1 do nr 66, ul. Leonidasa: cała, ul. Materii: cała, ul. Modularna: cała, ul. Muszkieterów: od nr 41 do nr 76, ul. P. Lipowczana: cała, ul. Prudnicka: cała, ul. Robotnicza: cała, ul. Saperów: cała, ul. Serwituty: cała, ul. Skrzydlata: cała, ul. Statyczna: cała, ul. Trojańska: cała, ul. Żegoty: cała

ul. Robotnicza 15

(Ośrodek Pomocy Społecznej

- Filia)


665

ul. Aksamitna: od nr 1 do nr 15 i nr 17, 17A, al. Krakowska: numery nieparzyste od nr 85 do nr 127A, ul. Badylarska: 33, 41, 43A, 45, 49A, 51, 63, 91, ul. Buńczuk: cała, ul. Centralna: cała, ul. Daleszycka: cała, ul. Długopolska:, cała, ul. Działkowa: 26, 28, 30 i numery nieparzyste od 57 do 97, ul. Dzwonkowa: 1, 1A, 1B, 3, 5, 7, 7A, 9, ul. Jutrzenki: od nr 2 do nr 79, ul. K. Kolumba: 51, 57, 61, 63, ul. Maciejki: cała, ul. Malownicza: cała, ul. Mineralna: cała, ul. Minutowa: cała, ul. Municypalna: cała, ul. Muszkieterów: od nr 3 do nr 32, ul. Nieduża: cała, ul. Obotrycka: cała, ul. Perlonowa: cała, ul. Rękodzielnicza: cała, ul. Ruchliwa: cała, ul. Salomejska: 2, 4, 4A, 6, 8, 10, 14, 16, 18, ul. Scholastyków: cała, ul. Skibicka: cała, ul. Sycowska: cała, ul. Trzos: cała

ul. Malownicza 31

(Szkoła Podstawowa nr 87)

(winda)


666

ul. Aksamitna: 16, 18, 20 i od nr 22 do nr 61, al. Krakowska: od nr 4 do nr 78 i numery parzyste: od nr 98 do nr 102A, ul. A. Struga: cała, ul. B. Gidzińskiego: cała, ul. Działkowa: numery nieparzyste od 7 do 51, ul. Dzwonkowa: od nr 17 do nr 66A, ul. Emaliowa: cała w granicach administracyjnych m.st. Warszawy, ul. Finałowa: cała w granicach administracyjnych m.st. Warszawy, ul. Foliałowa: cała, ul. Hipolitowo: cała, ul. Hipotezy: cała, ul. Janka Muzykanta: cała, ul. Katalogowa: cała, ul. Krótka: cała, ul. K. Kolumba: od nr 1 do nr 36A, ul. Kurzawska: cała, ul. Na Skraju: numery parzyste od 2B do 66 i nr 19, ul. Odblask: cała, ul. Ogrodników: cała, ul. Paluch: 1, 4, 5, 12, ul. Pograniczna: cała, ul. Popas: cała, ul. Rebusowa: cała w granicach administracyjnych m.st. Warszawy, ul. Sworzniowa: cała, ul. Szyszkowa: cała w granicach administracyjnych m.st. Warszawy, ul. Świetlista: cała, ul. Wolborska: cała, ul. Załuski: cała, ul. Zbiorowa: cała, ul. Żniwna: cała

ul. Malownicza 31

(Szkoła Podstawowa nr 87)

(podjazd od strony boiska szkolnego)


667

ul. 17 Stycznia: od nr 54 do nr 76A, al. Krakowska: numery parzyste – od 212 do 236, ul. Gładka: cała, ul. Pilchowicka: cała, ul. Radarowa: od nr 34 do nr 65, ul. Sabały: od nr 21 do nr 62, ul. Słowicza: 29 i od nr 31 do nr 60, ul. Tapicerska: cała

ul. Gładka 16

(Zespół Szkół

im. Bohaterów Narwiku)


Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej


668

ul. 17 Stycznia: 42, 44, 46, ul. Astronautów: 10, 12, 14, 15, 16, 16A, 17, ul. Iłżecka: 10, 16, ul. K. Zarankiewicza: 7, 9, ul. Sasanki: 6, 12, 14, ul. S. Drzewieckiego: cała, ul. Żwirki i Wigury: 14, 15, 15a, 17, 17A, 19

ul. Astronautów 17

(Szkoła Podstawowa nr 227)

(podjazd od strony boiska szkolnego)


669

ul. 17 Stycznia: od nr 17 do nr 40, ul. Astronautów: 3, 4, 6, 8, ul. Bogucicka: 1, 7, 9, 11, ul. Cz. Tańskiego: cała, ul. F. Hynka: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 17, ul. K. Zarankiewicza: 4, 6A, ul. Kinetyczna: 4, ul. Szybowcowa: cała, ul. Wirażowa: cała, ul. Żwirki i Wigury: 1, 1A, 1B, 2B, 3, 5

ul. Astronautów 5

(Przedszkole nr 175)670

al. Dwudziestolatków: 20, al. Krakowska: numery parzyste – od 262 do 272, ul. Czardasza: cała, ul. F. Hynka: 4A, ul. Sabały: od nr 4 do nr 20, ul. Słowicza: od nr 1 do nr 28 i nr 30, ul. Strubiczów: 1, 3, 4, 4A, 5, 6, 8, ul. Trapez: cała, ul. Węgorzewska: cała

al. Krakowska 257

(Ratusz)


(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

671

ul. 1 Sierpnia: 45, 47, 47A, 49, 49A, 49B, 53, al. Dwudziestolatków: 10, 12, 14, 15, 16, 18, ul. Lechicka: nr 14 i 14A i numery nieparzyste: od nr 17 do nr 29, ul. Radarowa: 4A,

ul. Radarowa 4A

(Przedszkole nr 78)672

al. Dwudziestolatków: 1, 1A, 3, ul. Lechicka: od nr 1 do nr 13 i nr 15, ul. Radarowa: nr 1 i od nr 6A do nr 32

ul. Radarowa 4B

(Szkoła Podstawowa Nr 88)


(podjazd od strony parkingu szkoły

673

ul. 1 Sierpnia: 33, 35, 37, 39, 41, al. Dwudziestolatków: 2, 2A, 4, 4A, 6, ul. Radarowa: 2A, 4,

ul. Radarowa 4B

(Szkoła Podstawowa nr 88)674

ul. 1 Sierpnia: 11, 18, 19A, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, ul. Leżajska: cała, ul. Solińska: cała, ul. Sulmierzycka: cała, ul. Ustrzycka: cała

ul. Sulmierzycka 1

(Przedszkole nr 313)675

ul. 1 Sierpnia: 32A, 34, 34A, 36, 36B, 38, 38A, 40, 40A, 40B, 42, 42A, 44, 44A

ul. 1 Sierpnia 36A
(Przedszkole Integracyjne
Nr 314)

(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)


Prezydent m.st. Warszawy
/ - / Hanna Gronkiewicz-Waltz
Uwaga

Wyborca niepełnosprawny może być dopisany do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,


na swój wniosek złożony w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy al. Krakowska 257, parter pokój nr 20,  najpóźniej do dnia 11 listopada 2014 r.

Wyborcy niepełnosprawni, w celu złożenia wniosku o dopisanie do spisu mogą zamówić wizytę domową urzędnika dzwoniąc pod numer telefonu 22 443 44 51.

Wyborcy niepełnosprawni mogą również głosować korespondencyjnie, osoby zainteresowane muszą najpóźniej do dnia 26 października 2014 roku zgłosić zamiar skorzystania z tej formy głosowania w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy parter, pokój nr 20, numer telefonu pod którym można uzyskać dodatkowe informacje 22 443 43 47, 22 443 42 08, 22 443 42 10.

Obwodowymi komisjami wyborczymi wyznaczonymi na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy dla celów głosowania korespondencyjnego są komisje: w okręgu wyborczym nr I okw nr 662 z siedzibą przy ul. Czereśniowej 35 (Ośrodek Pomocy Społecznej), w okręgu wyborczym nr II okw nr 663 z siedzibą przy al. Krakowskiej 257 (Ratusz),

w okręgu wyborczym nr III okw nr 670 z siedzibą przy al. Krakowskiej 257 (Ratusz)

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 16 listopada 2014 r. będą otwarte w godz. 700 - 2100Dodatkowe informacje na temat wyborów można uzyskać dzwoniąc na numer miejskiej infolinii 19115 czynnej całodobowo.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość