Obwieszczenie gminnej komisji wyborczej w papowie biskupimPobieranie 37.63 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar37.63 Kb.


OBWIESZCZENIE

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PAPOWIE BISKUPIM

z dnia 4 listopada 2010 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Papowo Biskupie


zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza


w Papowie Biskupim podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

Okręg Wyborczy Nr 1

Lista nr 18 – KWW „NASZA WIEŚ NASZĄ SZANSĄ”

1.

SIKORSKI Piotr Andrzej, lat 51, zam. Dubielno
2.

BUKOWSKI Krzysztof, lat 48, zam. Firlus
Lista nr 19 – KWW TWOJA GMINA

1.

LESZCZYŃSKI Sławomir, lat 38, zam. Dubielno
2.

CHMARZYŃSKI Mirosław, lat 35, zam. Dubielno

Okręg Wyborczy Nr 2

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD

1.

MALINOWSKI Marian, lat 61, zam. Wrocławki

popierany przez SLD


Lista nr 18 – KWW „NASZA WIEŚ NASZĄ SZANSĄ”

1.

BRODEWICZ Edmund, lat 58, zam. Niemczyk
Lista nr 19 – KWW TWOJA GMINA

1.

PUDLEWSKI Zygmunt, lat 60, zam. Niemczyk
2.

DAMS Sławomir Adam, lat 33, zam. Nowy Dwór Królewski

Okręg Wyborczy Nr 3

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1.

DAMS Marcin Paweł, lat 34, zam. Folgowo
Lista nr 18 – KWW „NASZA WIEŚ NASZĄ SZANSĄ”

1.

URTNOWSKI Mirosław Grzegorz, lat 28, zam. Folgowo
Lista nr 19 – KWW TWOJA GMINA

1.

KŁOS Janusz Kazimierz, lat 40, zam. Staw


Okręg Wyborczy Nr 4

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD

1.

FLIS Emilia, lat 39, zam. Papowo Biskupie

popierana przez SLD2.

BRZOZOWSKA Maria Elżbieta, lat 52, zam. Papowo Biskupie

popierana przez SLDLista nr 18 – KWW „NASZA WIEŚ NASZĄ SZANSĄ”

1.

ŻAKOWSKI Piotr Zbigniew, lat 38, zam. Papowo Biskupie

2.

KOTOWICZ Adam, lat 28, zam. Papowo Biskupie

3.

ŻAKOWSKA Iwona Elżbieta, lat 42, zam. Falęcin

4.

MIELCARSKI Grzegorz Zenon, lat 55, zam. Papowo Biskupie

Lista nr 19 – KWW TWOJA GMINA

1.

CHUDZIK Aleksandra Elżbieta, lat 43, zam. Papowo Biskupie

2.

JEZIORNY Rafał, lat 36, zam. Papowo Biskupie

3.

ŻURALSKA Barbara Grażyna, lat 55, zam. Falęcin

4.

PODLASZEWSKI Andrzej, lat 34, zam. Papowo Biskupie


Okręg Wyborczy Nr 5

Lista nr 18 – KWW „NASZA WIEŚ NASZĄ SZANSĄ”

1.

MĄDRZEJEWSKI Albin Henryk, lat 38, zam. Zegartowice

2.

KRAKÓWKA Anna Irena, lat 58, zam. Zegartowice

Lista nr 19 – KWW TWOJA GMINA

1.

ADWENT Marian Andrzej, lat 65, zam. Zegartowice

2.

SZAŁACH Piotr, lat 52, zam. Zegartowice


Okręg Wyborczy Nr 6

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1.

STARSZAK Józef Edwin, lat 67, zam. Żygląd

Lista nr 18 – KWW „NASZA WIEŚ NASZĄ SZANSĄ”

1.

CICHOCKA Marzena, lat 44, zam. Żygląd

Lista nr 19 – KWW TWOJA GMINA

1.

KALCZYŃSKI Roman, lat 57, zam. Żygląd


Okręg Wyborczy Nr 7

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD

1.

ZIEMECKI Jarosław, lat 38, zam. Storlus

popierany przez SLDLista nr 18 – KWW „NASZA WIEŚ NASZĄ SZANSĄ”

1.

PIOTROWSKA Magdalena, lat 25, zam. Storlus

2.

LĄKIERT Grażyna, lat 47, zam. Storlus

3.

KASPRZYKOWSKI Zbigniew, lat 48, zam. Jeleniec

Lista nr 19 – KWW TWOJA GMINA

1.

GAŁUS Tadeusz Piotr, lat 53, zam. Jeleniec

2.

RZEŹNIKOWSKI Stanisław Jan, lat 49, zam. Jeleniec

3.

KORSZLA Zbigniew, lat 55, zam. Jeleniec

Zastępca Przewodniczącej

Gminnej Komisji Wyborczej(-)Anna Złotowska

 

: nt-bin -> private
private -> Specyfikacja
private -> Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy
private -> Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały sprawa prowadzona przez Wydział Organizacyjny
private -> Wojewódzki sąd administracyjny wydział VIII zamiejscowy w radomiu ul. Słowackiego 7 26-600 Radom Skarżący
private -> Uchwała nr xii/80/2011 rady gminy tarnówka z dnia 28 grudnia 2011r w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnówce
private -> Urząd Stanu Cywilnego w Okonku pokój nr 13 akt zgonu zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu
private -> Uchwała nr xxxi/195/2014 rady gminy tarnówka z dnia 30 września 2014r w sprawie oceny aktualności „Studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnówka”
private -> Akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę
private -> Gmina dominowo
private -> 1. Informacje i dane ogólne: Informacje o Inwestorze i Projektancie
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy