Obwodowej komisji wyborczej w maniowachPobieranie 39.6 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar39.6 Kb.
INFORMACJA

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MANIOWACH

z dnia 08.05.2014 r.

 

o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Maniowachdo przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 roku
Na podstawie art. 182, § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póź. zm.) podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Maniowach:
Przewodnicząca:

Czesława Maria KrólczykZastępca Przewodniczącej:

Zbigniew KonopkaCzłonkowie:

Piotr Wawrzyniec Łapczyński

Ryszard Marcin Jabłoński

Katarzyna Dobrzyńska

Sylwia Maria Janczy

Tomasz Franciszek Liptak


Przewodnicząca

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1
w Maniowach
/-/ Czesława Maria Królczyk


INFORMACJA__OBWODOWEJ_KOMISJI_WYBORCZEJ_W_MANIOWACH__z_dnia_08.05.2014_r.'>INFORMACJA

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MANIOWACH

z dnia 08.05.2014 r.

 

o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Maniowachdo przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 roku
Na podstawie art. 182, § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póź. zm.) podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Maniowach:
Przewodnicząca:

Monika Kobla


Zastępca Przewodniczącej:

Maria Helena GorlickaCzłonkowie:

Grzegorz Stanisław Grywalski

Barbara Bednarczyk

Anna Magdalena Potoniec

Kinga Katarzyna Bednarczyk

Paweł Klimczak


Przewodnicząca

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2
w Maniowach
/-/ Monika Kobla

INFORMACJA__OBWODOWEJ_KOMISJI_WYBORCZEJ_W_KLUSZKOWCACH__z_dnia_08.05.2014_r.'>INFORMACJA

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MIZERNEJ

z dnia 08.05.2014 r.

 

o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Mizernejdo przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 roku
Na podstawie art. 182, § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póź. zm.) podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Mizernej:
Przewodnicząca:

Kamila Maria WorwaZastępca Przewodniczącej:

Władysław MikołajczykCzłonkowie:

Grażyna Janina Zachwieja

Danuta Wolska

Grażyna Małgorzata Marek - Singh

Piotr Franciszek Janczy

Joanna Małgorzata Bator


Przewodnicząca

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3
w Mizernej
/-/ Kamila Maria Worwa

INFORMACJA__OBWODOWEJ_KOMISJI_WYBORCZEJ_W_SROMOWCACH_WYŻNYCH__z_dnia_08.05.2014_r.'>INFORMACJA

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KLUSZKOWCACH

z dnia 08.05.2014 r.

 

o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Kluszkowcachdo przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 roku
Na podstawie art. 182, § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póź. zm.) podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Kluszkowcach:
Przewodnicząca:

Julia Wojtaszek


Zastępca Przewodniczącej:

Dorota Anna OleśCzłonkowie:

Krystyna Babiak

Grażyna Tota

Agnieszka Anna Siedlarczyk

Mateusz Jan Janczak

Damian Krzysztof Firek

Przewodnicząca

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4


w Kluszkowcach
/-/ Julia Wojtaszek


INFORMACJA

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CZORSZTYNIE

z dnia 08.05.2014 r.

 

o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Czorsztyniedo przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 roku
Na podstawie art. 182, § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póź. zm.) podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Czorsztynie:
Przewodnicząca:

Krystyna Anna Bednarczyk


Zastępca Przewodniczącej:

Jan Mikołaj WęgrzyniakCzłonkowie:

Barbara Jadwiga Wojtaszek

Janina Dorota Knurowska

Kamila Krystyna Winczowska

Barbara Anna Babiak

Grzegorz Andrzej Bednarczyk


Przewodnicząca

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5


w Czorsztynie
/-/ Krystyna Anna Bednarczyk

INFORMACJA

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SROMOWCACH WYŻNYCH

z dnia 08.05.2014 r.

 

o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Sromowcach Wyżnychdo przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 roku
Na podstawie art. 182, § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póź. zm.) podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Sromowcach Wyżnych:
Przewodniczący:

Andrzej Janczy
Zastępca Przewodniczącego:

Grzegorz Andrzej ChmielCzłonkowie:

Adam Marcin Dębski

Marek Józef Kowalczyk

Patryk Kobla

Małgorzata Magdalena Dębska

Natalia Lech


Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6


w Sromowcach Wyżnych
/-/ Andrzej Janczy


INFORMACJA

OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SROMOWCACH NIŻNYCH

z dnia 08.05.2014 r.

 

o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Sromowcach Niżnychdo przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 roku
Na podstawie art. 182, § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póź. zm.) podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Sromowcach Niżnych:
Przewodniczący:

Robert DragoszZastępca Przewodniczącego:

Joanna Emilia WorkowskaCzłonkowie:

Wiktoria Maria Koszyk

Krzysztof Przybycin

Paweł Jan Pierwoła

Elżbieta Faustyna Dębska

Sylwester Wojciech Magiera


Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7


w Sromowcach Niżnych
/-/ Robert Dragosz
: 143
143 -> Sformatuj tekst w dokumencie i wstaw hiperłącza z zaznaczonych na zielono nazwisk matematyków
143 -> Krótka charakterystyka projektu „Aktywność kobiet na rynku pracy” Celem projektu
143 -> Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach
143 -> Katarzyna Horecka
143 -> Tematy prac zatwierdzone w roku ak. 2014/2015
143 -> Wykaz składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego, będących w zarządzie Centrum Języków Europejskich – Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Częstochowie, przeznaczonych do wykreślenia z ewidencji
143 -> Tajne przez poufne burn after reading
143 -> Załącznik nr 3 do siwz załącznik nr 1 do wzoru umowy szczegóŁowy opis przedmiotu zamówienia przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania merytorycznego albumu dotyczącego efektów realizacji efs na Śląsku
143 -> Aede+13gjd9ekib5nrb5U48
143 -> 143. Памятная книжка Люблинской губернии на 1874 годъ
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy