Strona główna

Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej Konkurs poświęcony pamięci generała Stanisława Dąbka Regulamin konkursu Organizatorzy Konkursu


Data18.06.2016
Rozmiar11 Kb.
Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej
Konkurs

poświęcony pamięci

generała Stanisława Dąbka

Regulamin konkursu

Organizatorzy Konkursu:

1. Organizatorem i koordynatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaczowie
z/s w Baszni Dolnej oraz SP nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie, zwany dalej Organizatorem

2. Patronat nad Konkursem sprawują wójt Gminy Lubaczów, Burmistrz Miasta Lubaczów

3. Autorami regulaminu konkursu są Halina Zaniewicz i Aleksandra Bek ze Szkoły Podstawowej nr 1
im. gen. Stanisława Dąbka w Lubaczowie.
Cele Konkursu:

- krzewienie wiedzy o generale Stanisławie Dąbku jako polskim patriocie, żołnierzu, obywatelu swoich czasów,

- eksponowanie postawy odpowiedzialności w ważnych chwilach dziejowych,

- formowanie kreatywno-krytycznego myślenia o dziejach minionych, a także rozwijanie umiejętności pracy ze źródłami historycznymi.


Zakres i tematyka Konkursu:

- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V–VI szkół podstawowych powiatu lubaczowskiego


oraz SP nr 1 w Nisku,

- tematyka konkursu obejmuje życie generała Stanisława Dąbka na tle wydarzeń historycznych.


Struktura organizacyjna Konkursu:
1. Szkoły zgłaszają swój udział na adres e-mail: sekretariat@sp1.lubaczow.pl lub telefonicznie
16632
90 55 do dnia 7 września 2015 r.
2. Konkurs odbywa się w dwóch etapach przeprowadzanych w następujących terminach:

I etap – szkolny (przeprowadzony do 10 września 2015 r.), organizowany przez zaangażowanych nauczycieli w zgłoszonych do konkursu szkołach. Informacje o uczniach zakwalifikowanych do II etapu Konkursu należy dosłać do dnia 14 września 2015 r. na adres Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaczowie.

II etap – lokalny - 17 września 2014 r. o godzinie 10.00 w SP nr 1 w Lubaczowie.
3. I etap szkolny prowadzą nauczyciele według własnego pomysłu, wyłaniając trzyosobowy zespół szkolnych zwycięzców konkursu.

II etap lokalny prowadzi Organizator GBP w Lubaczowie z/s w Baszni Dolnej, SP nr 1 w Lubaczowie.  1. uczestnicy rozwiązują zadania konkursowe, mające charakter testów z pytaniami zamkniętymi
    i otwartymi (krótkie odpowiedzi).

  2. Laureatami zostają uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów.

  3. czas trwania testu 45 minut.

  4. testy oparte będą o materiały zawarte w podanej niżej bibliografii.


Bibliografia:
Jagodziński, Stanisław. Wspomnienia. Generał Stanisław Dąbek. Wspomnienia i uwagi. Rocznik Lubaczowski. T.VIII, s. 189-194. Lubaczów. 1998

Kubrak, Zygmunt. Rok 1918 w Lubaczowie. Lubaczów maj-czerwiec 1998. Jednodniówka Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej. Urząd Miasta w Lubaczowie

Kubrak, Zygmunt. Tryptyk niepodległości. Lubaczów 2002. Jednodniówka Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej. Urząd Miasta w Lubaczowie

Kubrak, Zygmunt. Wojna polsko-sowiecka 1919-1920. Lubaczów 2010. Jednodniówka Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej. Urząd Miasta w LubaczowieKubrak, Zygmunt. Biografii pułkownika Stanisława Dąbka białe plamy. Lubaczów 2012. Jednodniówka Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubaczowskiej. Urząd Miasta w Lubaczowie
Strony internetowe:

https://www.youtube.com/watch?v=V74IEHmxWm8

http://sp1lubaczow.blogspot.com/

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_D%C4%85bek

https://www.youtube.com/watch?v=QZKywAH0k6M

http://www.stefczyk.info/publicystyka/historia/plk-stanislaw-dabek,-zapomniany-bohater-,8482724211

Podsumowanie Konkursu:
Organizatorzy przewidują uroczyste zakończenie Konkursu z ogłoszeniem wyników oraz wręczeniem nagród rzeczowych zwycięzcom i dyplomów uczestnikom.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość