Strona główna

Odkrycie amorficznego stanu materii. Otrzymywanie materiałów amorficznych. Opis struktury układów niekrystalicznych. Metody eksperymentalne analizy strukturalnej materiałów niekrystalicznych


Pobieranie 1.9 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar1.9 Kb.
Odkrycie amorficznego stanu materii. Otrzymywanie materiałów amorficznych. Opis struktury układów niekrystalicznych. Metody eksperymentalne analizy strukturalnej materiałów niekrystalicznych. Szkła metaliczne: własności mechaniczne, elektryczne, magnetyczne i antykorozyjne. Teoria transportu elektronowego w ośrodkach nieuporządkowanych. Nadprzewodniki amorficzne. Półprzewodniki amorficzne. Zastosowania techniczne materiałów amorficznych.
Uwagi:

Forma zaliczenia: dwa kolokwia pisemne (w połowie i na końcu semestru). Wymagana jest również obecność na wykładach.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość