Strona główna

Oferta reklamy w Informatorze „Polscy eksporterzy na rynkach Azji Środkowej 2015/2016”


Pobieranie 23.33 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar23.33 Kb.


OFERTA REKLAMY w Informatorze

Polscy eksporterzy na rynkach Azji Środkowej 2015/2016”
Szanowni Państwo,

zapraszamy do prezentacji firmy w wyjątkowej publikacji:

Polscy eksporterzy na rynkach Azji Środkowej 2015/2016”.


Informator drukowany będzie w dwóch językach: polskim i rosyjskim.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą i życzymy sukcesów.


 1. Kto jest adresatem tej oferty?

Adresatami przedsięwzięcia wydawniczego są wszystkie firmy polskie prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski, reprezentujące różne branże i grupy wyrobów. W szczególności ofertę wydawniczą Izba kieruje do przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na rozpoczęcie działalności eksportowej na rynkach Azji Środkowej, w szczególności w Turkmenistanie i Uzbekistanie, bądź też rozważają możliwość wzmocnienia eksportu i potrzebują w tym celu wsparcia w zakresie zdobywania nowych kontrahentów. Nie wykluczamy również w w/w przedsięwzięciu wydawniczym przedsię-biorstw, które mają już duże doświadczenie w działalności na rynkach turkmeńskim i uzbekistańskim. 1. Jaki jest cel wydania Informatora?

Celem naszego przedsięwzięcia wydawniczego poświęconego polskim przedsiębiorcom i producentom jest przede wszystkim pozyskanie nowych partnerów z Turkmenistanu i Uzbekistanu, utrzymanie kontaktów z dotychczasowymi importerami polskich produktów i usług. Prezentacja potencjału eksportowego zainteresowanych firm będzie przedstawiana w informatorze w formie profili przedsię-biorstw, tj. informacji zawierających dane teleadreso-we i aktualną ofertę produktową firmy. 1. Jakie są główne cele wydania Informatora?
 • Prezentacja i promocja produktów i usług polskich przedsiębiorstw na rynkach turkmeń-skim i uzbekistańskim;

 • Pozyskanie nowych kontaktów handlowych z turkmeńskimi i uzbekistańskimi firmami zainte-resowanymi rozszerzeniem polsko-turkmeńsko-uzbekistańskiej współpracy handlowej;

 • Rozeznanie możliwości eksportowych turkmeńsko-uzbekistańskiego rynku, znalezienie nisz rynkowych;

 • Zwiększenie świadomości polskich firm w aspekcie potrzeby udziału w przedsięwzięciach informacyjno-promocyjno-wydawniczych, których celem jest prezentacja oferty eksportowej firm i wchodzeniu na zagraniczne rynki zbytu;

 • Tworzenie pozytywnego wizerunku polskich produktów, przede wszystkim z punktu widzenia ich wysokiej jakości. 1. Gdzie będzie rozpowszechniony Informator?
 • W Turkmenistanie i Uzbekistanie w takich organizacjach jak: • Podczas imprez targowo-wystawienniczych odbywających się w Turkmenistanie i Uzbekistanie oraz przedsięwzięć tego typu realizowanych na terytorium Polski, mających na celu prezentację oferty eksportowej polskich przedsiębiorców i producentów z różnych branż czy grup towarowych.
 • Informator „Polscy eksporterzy na rynkach Azji Środkowej 2015/2016”, służy jako źródło informacji w okresie poprzedzającym udział firmy w imprezie promocyjnej (match making
  dla firm), w trakcie imprez targowo-wystawienniczych oraz po zakończeniu wszelkich działań promocyjnych.

 1. Dane techniczne o informatorze:
Format

A4

Nakład

2 500 egz.

Druk

arkuszowy, offset, CMYK

Oprawa

klejona

Papier

Kreda mat 125 g/m2, okładka: papier kredowy

Uszlachetnienie druku

zewnętrzna część okładki (I i IV strona) lakierowana

Materiały

CD - zgodne ze specyfikacją

Data druku publikacji

listopad 2015 r.

Czas dystrybucji

2015-2016 r.
 1. Cennik powierzchni reklamowych:
1/4 strony A4

600,00 zł (netto)

połowa strony A4

1 200,00 zł (netto)

pełna strona A4

2 100, 00 zł (netto)

rozkładówka na dwóch stronach A4

3 200, 00 zł (netto)

tył okładki

4 000, 00 zł (netto)


Do cen należy doliczyć podatek VAT – 23 %. Dla członków i partnerów PKIHP - rabat negocjowany!


 1. Warunki techniczne dla dostarczanych reklam:
 • preferowane formaty plików: pdf, tif, jpg (dobrej jakości) i grafika wektorowa;

 • wymiary reklamy powinny odpowiadać proporcjom wybranej powierzchni druku + 5mm spadu z każdej strony;

 • tekst powinien być oddalony od krawędzi o min. 1 cm.

 • rozdzielczość grafiki bitmapowej - 300 dpi.;

 • kolor CMYK. 1. Rozszerzenie oferty:

W przypadku, gdy nie dysponują Państwo gotowym materiałem reklamowym, oferujemy bezpłatne wykonanie reklamy. Do tego celu wymagane jest przysłanie przez Państwa treści tekstowej, jaką chcą Państwo zamieścić w reklamie (opis produktów / usług, dane teleadresowa), a także przesłanie logotypu firmy oraz fotografii towarów / głównej grafiki. Oferujemy również bezpłatne tłumaczenie tekstu


na język rosyjski.
Szczegółowe informacje otrzymają Państwo

pod nr telefonu i e-mailem:
tel. 504 370 451

email: jan.wyrozumski@pkihp.pl


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość