Strona główna

Oferta ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków


Pobieranie 51.61 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar51.61 Kb.

Oferta ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie z Klasą"zapewniamy ochronę 24 godz. na dobę w kraju i zagranicą (z wyłączeniem usług Assistance realizowanych na terenie RP oraz kosztów leczenia poniesionych wyłącznie na terytorium RP - wypadek może się zdarzyć na całym świecie)
• prolongata składki do 60 dni od zawarcia polisy
* 25% zniżki na kursy pierwszej pomocy organizowanych przez firmę EmerMed
Ubezpieczający: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w ŁomżyUbezpieczeni: osoby dorosłeOgólna liczba osób objętych ubezpieczeniem:Forma ubezpieczenia: imienna

Okres ubezpieczenia: 1 rok

Rodzaj placówki: uczelnie wyższekod oferty

1400 / 2600 / 5028 / UD / 3500 /Liczba osób opłacających składkę

2342Suma ubezpieczenia

16 000,00 złZakres ubezpieczenia

Program 11

Świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu

16 000,00 zł2

Podwójne świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu

32 000,00 zł4

Świadczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku

16 000,00 zł5

Przeszkolenie zawodowe inwalidów

4 000,00 zł6

Transport medyczny z miejsca zamieszkania lub wypadku do odpowiedniej placówki medycznej oraz z placówki medycznej do miejsca zamieszkania

do 400 zł10

Zasiłek szpitalny w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu)

32,00 złSKŁADKA ZA 1 OSOBĘ

35,00 zł 

Warunki dodatkowe:Do przedstawionej oferty mają zastosowanie: Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczenie z Klasą przyjęte na mocy uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 46/2009 z dnia 9 kwietnia 2009 roku oraz Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku przyjęta na mocy uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 63/2006 z dnia 28 lipca 2006 zmieniona uchwałą uchwałą nr 50/2009 w sprawie zatwierdzenia suplementu do wyżej wymienionej Tabeli.KONTAKTMamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem. W przypadku pytań, pozostajemy do dyspozycji.Andrzej Maciaszczyk

Agent

Agencja Rogalski i Woś

Tel.: 604-430-190andrzej.maciaszczyk@port.allianz.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego: : 377 240 000 złotych (wpłacony w całości).
wer4
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość