Strona główna

OGÓlnopolska konferencja naukowa 9-10 czerwca 2010


Pobieranie 21.05 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar21.05 Kb.


OGÓLNOPOLSKA
KONFERENCJA NAUKOWA

9-10 czerwca 2010
Aksjologiczne podstawy edukacji:
milczenie, monolog, dialogKomunikat nr 4


Szanowni Państwo!
Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się uczestniczyć w konferencji Aksjologiczne podstawy edukacji: milczenie, monolog, dialog. Zgłosiło się trzydzieści osób chcących wygłosić referaty oraz kilkanaście zainteresowanych uczestnictwem biernym. Jesteśmy przekonani, że ta liczba uczestników zagwarantuje interesującą wymianę intelektualną oraz umożliwi nawiązanie wielu kontaktów naukowych.
W poprzednim komunikacie napisaliśmy, że tytuły pierwszych propozycji wystąpień wskazują na różnorodność podejmowanych przez Państwa wątków. Kolejne zgłoszenia potwierdziły to. Jako organizatorzy wyróżniliśmy cztery nurty możliwego namysłu nad milczeniem, monologiem i dialogiem w kontekście wartości:


 1. nurt filozoficzny, w którym dominuje prezentacja konkretnych filozofów i ich koncepcji milczenia, monologu, dialogu, lub ogólniej słowa;

 2. nurt ideologiczno-historyczny, w którym podejmowane są kwestie wykorzystania wartości w przekazie i praktyce społeczno-edukacyjnych;

 3. nurt aksjologiczny, w którym uwypuklona jest problematyka natury, poznania, komunikowania oraz przejawów wartości;

 4. nurt badawczy, w którym sytuują się wystąpienia nawiązujące do własnych badań empirycznych uczestników.

Po wyróżnieniu tych nurtów dokonaliśmy wstępnego przypisania poszczególnych wystąpień do poszczególnych nurtów. Ta lista przedstawia się następująco:


Nurt filozoficzny (sekcja A – wystąpienia 9 czerwca)
Mgr Jakub Błaszak 14.30-15.00

Dr Rafał Godoń 15.00-15.30

Dr Jarosław Horowski 15.30-16.00

Dr Monika Kamińska 16.00-16.30


przerwa kawowa 16.30-17.00
Dr Janusz Maj 17.00-17.30

Dr Andrzej Ryk 17.30-18.00

Dr Krzysztof Skorulski 18.00-18.30
Nurt ideologiczno-historyczny (sekcja B – wystąpienia 9 czerwca)
Dr Ilona Błaszczyk 14.30-15.00

Dr Krystyna Koziołek 15.00-15.30

Mgr Magdalena Kucińska 15.30-16.00

Dr Helena Ostrowicka 16.00-16.30


przerwa kawowa 16.30-17.00
Mgr Paweł Piotrowski 17.00-17.30

Mgr Monika Popow 17.30-18.00

Dr hab. Hanna Zielińska-Kostyło, prof. UMK 18.00-18.30
Nurt aksjologiczny (sekcja C - wystąpienia 10 czerwca)
Mgr Agata Borońska 9.00-9.30

Mgr Anna Gutowska 9.30.10.00

Mgr Jolanta Jarocka-Piesik 10.00-10.30

Dr Sławomir Krzyśka 10.30.-11.00


przerwa kawowa 11.00-11.30
Dr hab. Marek Melnyk, prof. UWM 11.30-12.00

Dr Anna Walczak 12.00-12.30

Dr hab. Mariusz Zawodniak, prof. UKW 12.30-13.00

Dr Zofia Zgoda 13.00-13.30


Nurt badawczy (sekcja D – wystąpienia 10 czerwca)
Dr Ryszarda Cierzniewska 9.00-9.30

Lic. Przemysław Chmielecki 9.30-10.00

Dr Wanda Kamińska 10.00-10.30

Dr Yuliya Kravchenko 10.30-11.00


przerwa kawowa 11.00-11.30
Dr Amelia Krawczyk-Bocian 11.30-12.00

Dr hab. Grażyna Kwiatkowska, prof. UMCS 12.00-12.30

Dr hab. Joanna Michalak, prof. UŁ 12.30-13.00

Mgr Justyna Spychalska-Stasiak 13.00-13.30


Jeżeli ktoś z Państwa chciałby znaleźć się w innej grupie ze względu na problematykę własnego wystąpienia, prosimy o jak najszybszy kontakt z organizatorami. Jeżeli chodzi o wystąpienia innych uczestników, to ponieważ na każde z nich przeznaczamy 30 minut (15 minut referat + 15 minut dyskusja) i w programie konferencji znajdzie się ich dokładny plan, można będzie swobodnie przechodzić z grupy do grupy, aby wysłuchać konkretnego wystąpienia.
Jako wprowadzenie do całej konferencji zaplanowaliśmy trzy wystąpienia planarne w środę 9 czerwca przed południem. Wystąpienia te będą dotyczyły problematyki milczenia (prof. zw. dr hab. Urszula Ostrowska), monologu (dr hab. Piotr Kostyło, prof. UKW), oraz dialogu (prof. zw. dr hab. Tadeusz Gadacz).
Zwracając się do osób, które zgłosiły się na konferencję, lecz z różnych przyczyn nie dokonały jeszcze opłaty konferencyjnej, pragniemy poinformować, iż mając na względzie czas majowego weekendu, wydłużamy termin dokonywania opłat do 10. maja 2010 roku. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości bądź pytań, prosimy o kontakt za pośrednictwem skrzynki mailowej aksjolog@ukw.edu.pl lub telefonicznie na numer 607-72-00-55 (sekretarz konferencji).
Pragniemy również przypomnieć, że:


 1. Miejscem konferencyjnych obrad jest Hotel Maraton, zlokalizowany przy ul. Powstańców Warszawy 13 w Bydgoszczy.
 1. Rozpoczęcie konferencji planowane jest na dzień 9. czerwca o godz. 9.00, natomiast zakończenie na dzień 10. czerwca o godzinie 14.00.
 1. Przewidywany czas na każde wystąpienie to 15 minut, zaś bezpośrednio po wystąpieniu kolejne 15 minut będzie przeznaczone na zadawanie pytań i dyskusję.
 1. Wystąpienie może mieć formę referatu, komunikatu, sprawozdania, bądź też posteru (preferowany format plakatu naukowego to B3).
 1. Istnieje możliwość wzbogacenia wystąpienia prezentacją multimedialną. Jako organizatorzy zapewniamy sprzęt najwyższej jakości oraz najnowsze oprogramowanie komputerowe. Prezentację można umieścić na nośniku typu CD lub DVD, bądź na przenośnej pamięci PENDRIVE.
 1. Istnieją dwie stawki opłat konferencyjnych (bez względu na typ udziału: czynny LUB bierny), a mianowicie:

 1. Minimalna opłata konferencyjna (materiały konferencyjne, serwisy kawowe, bankiet 9. czerwca, publikacja) wynosi 180 zł.

UWAGA! Uczestnicy wnoszący minimalną opłatę pokrywają koszt noclegów
i wyżywienia we własnym zakresie.


 1. Pełna opłata konferencyjna (nocleg, wyżywienie, materiały konferencyjne, serwisy kawowe, bankiet 9. czerwca, publikacja) wynosi 420 zł.

UWAGA! Uczestnicy wnoszący pełną opłatę proszeni są o deklarację, co do daty noclegu. Do wyboru jest nocleg z 8 na 9 czerwca LUB nocleg z 9 na 10 czerwca
w pokojach jedno, bądź też dwuosobowych. W przypadku pokoju dla dwóch osób prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika konferencji, z którym ma być dzielony pokój, by nie doszło do zdublowania kwaterunku. Preferencje związane
z zakwaterowaniem można przesłać mailowo na adres aksjolog@ukw.edu.pl lub zgłosić telefonicznie dzwoniąc na numer 607-72-00-55.


 1. Opłatę konferencyjną należy uiścić najpóźniej do 10. maja 2010 roku na poniższe konto bankowe UKW z dopiskiem „Milczenie, monolog, dialog”:


Kredyt Bank S.A. O/Bydgoszcz 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000


 1. Wszystkie komunikaty przedkonferencyjne są do pobrania na stronie Katedry Aksjologii Pedagogicznej i Metodologii Badań UKW w Bydgoszczy

Strona główna UKW (www.ukw.edu.pl) > Struktura > Wydział Pedagogiki i Psychologii > Instytut Pedagogiki > Katedra Aksjologii Pedagogicznej i Metodologii Badań


Sekretarz konferencji Opiekun naukowy konferencji

Mgr Katarzyna Grzesiak Prof. UKW dr hab. Piotr Kostyło


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość