Strona główna

OGÓlnopolska konferencja naukowa przedsiębiorczośĆ w słUŻbie zdrowia


Pobieranie 15.07 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar15.07 Kb.


OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SŁUŻBIE ZDROWIA

,,Podmioty niepubliczne w publicznej służbie zdrowia”

Organizatorzy:

Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Stowarzyszenie Centrum Społecznej Demokracji
Termin: 12 maj 2016 r. (czwartek)

Miejsce: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

Miejsce: Sala 12 Budynek G

Godz. 12.00-15.00


11.30 - Rejestracja

12.00 - Otwarcie konferencji

Adam Abramowicz - Poseł na Sejm RP

Cezary Kaźmierczak - Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Prof. nzw. dr hab. Anna Gołębiowska - Prodziekan ds. Nauki Wydziału Administracji i Nauk

Społecznych Politechniki Warszawskiej

Dr n. pr. Marek Woch - Stowarzyszenie Centrum Społecznej Demokracji

12.20 - Dr n. ekon. Ewelina Rabiej – Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski, Funkcjonowanie niepublicznych podmiotów leczniczych w modelu Beveridge'a - w aspekcie
reformy polskiego systemu ochrony zdrowia

12.30 - Dr n. med. Andrzej Gabryel - Med-Consulting Andrzej Gabryel Olsztyn, Miejsce podmiotów publicznych i niepublicznych w systemie ochrony zdrowia. Nierównoprawność podmiotów działalności leczniczej na etapie tworzenia prawa

12.40 - Marcin Połowniak - Dyrektor Departamentu Przychodni Medycznych - spółka Grupy NEUCA, Ryzyka związane z budową ogólnopolskiej sieci przychodni lekarskich
w Polsce

12.50 - Szymon Chrostowski - Obywatele dla Zdrowia, Udział sektora prywatnego


w polskiej służbie zdrowia

13.00 - Marcin Szulwiński - Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., Pracodawcy RP, Rola polskich prywatnych szpitali w poprawie dostępności do bezpłatnych usług medycznych

13.10 - Dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska, Wydział Administracji I Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska, Lokalne konflikty w związku z próbami prywatyzacji gminnych ośrodków zdrowia

13.20 - Marek Tomków, Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej/Michał Byliniak, Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Rola państwa w ochronie rynków
strategicznych. Apteka - pacjent to nie klient

13.30 - Rafał Momot, Fundacja Republikańska, Rynek farmaceutyczny w Polsce

13.40 - Dr n. pr. Sebastian Sikorski, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska, Wybrane problemy dotyczące dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych

13.50 - Roland Szymczykiewicz, Adwokat, Warszawa, Prywatne gabinety dentystyczne


w publicznej służbie zdrowia


14.00 - Paweł Ossowski, ZARYS International Group sp. z o.o. sp. k., Procedury zakupowe w publicznych i niepublicznych jednostkach służby zdrowia

14.10 - Marzena Rudnicka, Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Rozwój systemów opieki medycznej i pozamedycznej nad osobami starszymi. Perspektywy rozwoju, nowe technologie, innowacje społeczne, źródła finansowania i formy współpracy


z publicznym partnerem

14.20 - Dr n. med. Krzysztof Filip, Sekretariat Zdrowia NSZZ ,,Solidarność”, Status pracownika w placówkach publicznych i niepublicznych14.30 - Anna Rutkiewicz, Prezes Zarządu Lux Med Sp. z o.o., Prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, Publiczne i prywatne podmioty w służbie zdrowia – synergia czy konkurencja?

14.40 - Maria Jasińska, Radca prawny, WSP, Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Szpital, jako dłużnik lub wierzyciel - prawa i obowiązki. Ochrona wierzyciela poprzez instytucję prawną skargi pauliańskiej

14.50 - Andrzej Maciejczyk, Centrum Innowacji OPTA-TECH, Diagnostyka, jako kluczowy element funkcjonowania podmiotów leczniczych
15.00 - Podsumowanie konferencji
Rada Programowa:

prof. nzw. dr hab. Anna Gołębiowska - Przewodnicząca, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska

prof. nzw. dr hab. Zbigniew Król - Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska

dr hab. Jacek Breczko - Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

dr n. pr. Marek Woch - Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Centrum Społecznej Demokracji

dr n. med. Andrzej Gabryel - Med-Consulting Andrzej Gabryel Olsztyn

dr n. med. Krzysztof Filip - Sekretariat Zdrowia NSZZ Solidarność

dr n. pr. Marta Roma Tużnik - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

dr n. pr. Karol Kuźmicz - Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet w Białymstoku

adw. Roland Szymczykiewicz - Warszawa

Lek. med. Piotr Kasztelowicz - Ordynator Oddziału Wewnętrznego Szpital Miejski, Chełmża
Komitet organizacyjny

prof. nzw. dr hab. Anna Gołębiowska - Przewodnicząca

dr n. pr. Marek Woch

dr n. pr. Marta Roma Tużnikadw. Roland Szymczykiewicz


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość