Ogólnopolska Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej w roku szkolnym 2015/2016 „Wszechprawosławny Sobór z perspektywy prawosławnej eklezjologii”Pobieranie 10.1 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar10.1 Kb.

Ogólnopolska Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej w roku szkolnym 2015/2016


Wszechprawosławny Sobór z perspektywy prawosławnej eklezjologii”
Literatura.


 1. Tadeusz Kałużny, Nowy Sobór Ogólnoprawosławny. Natura, historia przygotowań, tematyka. Kraków 2008

 2. Biskup Jerzy (Pańkowski), Aktualny stań przygotowań do Soboru Panprawosławnego, [w:] Elpis Nr 12 (2010) Białystok

 3. Ks. Jerzy Tofiluk, O przygotowaniach do Soboru wszechprawosławnego, [w:] Elpis 1999, R I (XII), z. 1 (14) i

http://www.psd.edu.pl/files/artykuly/przygorowanie_do_soborupanpraw.pdf

 1. Anchimiuk Jan, Prawosławne rozumienie soborowości, [w:]Wiadomości PAKP 1-2/1977.

 2. Bendza Marian, ks., Zasady soborowości i jej znaczenie w Cerkwi Prawosławnej, Rocznik Teologiczny, ChAT XXXIV - z. 2/1992.

 3. Мейендорф Иоанн, прот., Что такое Вселенский Собор? [w:] Православие в современном мире, Chalidze Publications, New York 1981

 4. Bułhakow Sergiusz, Prawosławie. Zarys nauki Kościoła Prawosławnego, przeł. ks. Henryk Paprocki, Białystok 1992.

 5. Афанасьев Николай прот. Церковные соборы и их происхождение. Москва 2003

 6. Włodarski Szczepan, ks., Siedem Soborów ekumenicznych, IW Odrodzenie, Warszawa 1968.

 7. Paul Evdokimov, Prawosławie, Warszawa 1964

 8. J. Klinger, Konferencja Przedstawicieli kościołów Prawosławnych w Chambesy koło Genewy, [w:] Cerkiewny Wiestnik 8/1968

 9. Dokumenty Komisji Przygotowawczej do Wielkiego Soboru Kościoła Prawosławnego, [w:] Wiadomości PAKP 1/1972

 10. Materiały przygotowawcze do Soboru Wszechprawosławnego – Ekonomia w Kościele Prawosławnym, [w:] Wiadomości PAKP 2/1974

 11. Pierwsza Wszechprawosławna Konferencja Przedsoborowa, [w:] Wiadomości PAKP 1-2/1978

 12. Ks. Jan Anchimiuk, Przygotowania do Soboru Wszechprawosławnego, [w:] Wiadomości PAKP 1-2/1983

 13. Decyzje Drugiej Wszechprawosławnej Konferencji Przedsoborowej, [w:] Wiadomości PAKP 1-2/1983

 14. Ks. Aleksy Znosko, Prawosławne prawo kościelne, cz. I, Warszawa 1973, cz. II, Warszawa 1975

 15. Wizyta w Patriarchacie Konstantynopolitańskim Jego Eminencji Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, [w:] Wiadomości PAKP Nr 4 (293) Rok 2014

 16. Wystąpienie Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, podczas spotkania Zwierzchników Prawosławnych Cerkwi Lokalnych (Istambuł – Konstantynopol, 6-9 marca 2014 roku), [w:] Wiadomości PAKP Nr 4 (293) Rok 2014

 17. Orędzie Zwierzchników Cerkwi Prawosławnych (Fanar, 6-9 marca 2014 r.), [w:] Wiadomości PAKP Nr 4 (293) Rok 2014

 18. Decyzja Zwierzchników Cerkwi Prawosławnych (Fanar, 6-9 marca 2014 roku), [w:] Wiadomości PAKP Nr 4 (293) Rok 2014

 19. Ks. Andrzej Kuźma, Przygotowania do Wielkiego Soboru Ogólnoprawosławnego, [w:] Wiadomości PAKP Nr 11 (300) Rok 2014

 20. Ks. Andrzej Kuźma, Spotkanie komisji przedsoborowej, [w:] Wiadomości PAKP Nr 3 (304) Rok 2015

 21. Ks. Andrzej Kuźma, Trzecie spotkanie komisji przygotowawczej, [w]: Wiadomości PAKP Nr (306) Rok 2015
: public -> data
public -> Dlaczego dzieci sięgają po alkohol?
public -> Zestaw pytań obowiązujących na egzaminie magisterskim na kierunku Matematyka
public -> Zamówienie Regulaminu na rjp 2014/2015 pkp polskie Linie Kolejowe S. A. Centrala
public -> Mehmet Aktas (Rochester, usa) Adrian Baranchuk
public -> Akte, dawną kochanką Nerona, schylały się niegdyś najwyższe głowy w Rzymie
public -> „dzieci bez przyszłOŚCI”
public -> Instytut Psychologii kul, Towarzystwo Naukowe kul, Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej VI konferencja „Psychologia ekonomiczna”
public -> Z. Zaorska, Dodać życia do lat. Materiały metodyczne ułatwiające organizację różnych form aktywności wśród osób starszych oraz w grupach wielopokoleniowych, Wydawnictwo klanza, Lublin 1996
public -> GŁÓwnymi imprezami towarzyszącymi targom byłY
data -> Plan wynikowy dla klasy IV
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy