Strona główna

OGŁoszenie na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn zm.) zawiadamia się, że w prowadzonym przez Podkarpacką Wojewódzką Komendę ohp w Rzeszowie, al


Pobieranie 101.27 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar101.27 Kb.Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

___________________________________________________________________________BWK-ZP-271-5/14/GDM Rzeszów, 24 października 2014 r.OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia się, że w prowadzonym przez Podkarpacką Wojewódzką Komendę OHP w Rzeszowie, al. Piłsudskiego 31, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przygotowanie i dostarczenie wyżywienia dla uczestników projektu „Równi na rynku pracy” w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” Operacja wspierana
w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
w trybie przetargu nieograniczonego
w dniu 24 października 2014 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
I. Na podstawie badania ofert została wybrana oferta złożona przez Rzeszowska Rafał Witek,
35-002 Rzeszów, Pl. Ofiar Getta 5
– na realizację cz. 1 – Rzeszów, która otrzymała najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zbiorcze zestawienie ofert:Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Cena brutto za 1 posiłek dla


1 uczestnika


Łączna punktacja

2

Spółdzielnia Socjalna „Sztuka Smaku”, 36-046 Zgłobień 73


13,00

83,08 pkt

3

ALEGRIA Sp. z o.o., 35-308 Rzeszów, ul. Ułanów 4a


11,50 zł

93,91 pkt

4

EKAM” Edward Rzepka, 35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 16


11,80 zł

91,53 pkt

6

Rzeszowska Rafał Witek,

35-002 Rzeszów, Pl. Ofiar Getta 5

10,80 zł

100 pkt

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. nie wcześniej niż


4 listopada 2014 r.
II. Na podstawie badania ofert została wybrana oferta złożona przez Party Serwis Paweł Kosiba, 38-200 Jasło, ul. Sikorskiego 15 – na realizację cz. 2 – Dębica, która otrzymała najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zbiorcze zestawienie ofert:Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Cena brutto za 1 posiłek dla


1 uczestnika


Łączna punktacja

6

Rzeszowska Rafał Witek,

35-002 Rzeszów, Pl. Ofiar Getta 5


19,50 zł

61,49 pkt

8

Party Serwis Paweł Kosiba,

38-200 Jasło, ul. Sikorskiego 15

11,99 zł

100 pkt

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. nie wcześniej niż


4 listopada 2014 r.
III. Na podstawie badania ofert została wybrana oferta złożona przez Party Serwis Paweł Kosiba, 38-200 Jasło, ul. Sikorskiego 15 – na realizację cz. 3 – Mielec, która otrzymała najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zbiorcze zestawienie ofert:Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Cena brutto za 1 posiłek dla


1 uczestnika


Łączna punktacja

6

Rzeszowska Rafał Witek,

35-002 Rzeszów, Pl. Ofiar Getta 5


28,00 zł

42,82 pkt

8

Party Serwis Paweł Kosiba,

38-200 Jasło, ul. Sikorskiego 15

11,99 zł

100 pkt

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. nie wcześniej niż


4 listopada 2014 r.
IV. Na podstawie badania ofert została wybrana oferta złożona przez Party Serwis Paweł Kosiba, 38-200 Jasło, ul. Sikorskiego 15 – na realizację cz. 4 – Łańcut, która otrzymała najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zbiorcze zestawienie ofert:Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Cena brutto za 1 posiłek dla


1 uczestnika


Łączna punktacja

6

Rzeszowska Rafał Witek,

35-002 Rzeszów, Pl. Ofiar Getta 5


12,80 zł

93,67 pkt

8

Party Serwis Paweł Kosiba,

38-200 Jasło, ul. Sikorskiego 15

11,99 zł

100 pkt

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. nie wcześniej niż


4 listopada 2014 r.
V. Na podstawie badania ofert została wybrana oferta złożona przez Party Serwis Paweł Kosiba,
38-200 Jasło, ul. Sikorskiego 15 – na realizację cz. 5 –Strzyżów,
która otrzymała najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zbiorcze zestawienie ofert:Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Cena brutto za 1 posiłek dla


1 uczestnika


Łączna punktacja

6

Rzeszowska Rafał Witek,

35-002 Rzeszów, Pl. Ofiar Getta 5


28,00 zł

42,82 pkt

8

Party Serwis Paweł Kosiba,

38-200 Jasło, ul. Sikorskiego 15

11,99 zł

100 pkt

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. nie wcześniej niż


4 listopada 2014 r.
VI. Na podstawie badania ofert została wybrana oferta złożona przez P.P.H.U. „ZBYCH” Zbigniew Szczytyński, 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1-go Maja 4 – na realizację cz. 6 – Tarnobrzeg, która otrzymała najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zbiorcze zestawienie ofert:Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Cena brutto za 1 posiłek dla


1 uczestnika


Łączna punktacja

5

P.P.H.U. „ZBYCH” Zbigniew Szczytyński, 39-400 Tarnobrzeg,

ul. 1-go Maja 4


12,00 zł

100 pkt

6

Rzeszowska Rafał Witek,

35-002 Rzeszów, Pl. Ofiar Getta 5

34,00 zł

35,29 pkt

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. nie wcześniej niż


4 listopada 2014 r.
VII. Na podstawie badania ofert została wybrana oferta złożona przez Party Serwis Paweł Kosiba, 38-200 Jasło, ul. Sikorskiego 15 – na realizację cz. 7 – Gorzyce, która otrzymała najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zbiorcze zestawienie ofert:Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Cena brutto za 1 posiłek dla


1 uczestnika


Łączna punktacja

6

Rzeszowska Rafał Witek,

35-002 Rzeszów, Pl. Ofiar Getta 5


28,00 zł

42,82 pkt

8

Party Serwis Paweł Kosiba,

38-200 Jasło, ul. Sikorskiego 15

11,99 zł

100 pkt

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. nie wcześniej niż


4 listopada 2014 r.
VIII. Na podstawie badania ofert została wybrana oferta złożona przez Party Serwis Paweł Kosiba, 38-200 Jasło, ul. Sikorskiego 15 – na realizację cz. 8 – Nowa Dęba, która otrzymała najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zbiorcze zestawienie ofert:Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Cena brutto za 1 posiłek dla


1 uczestnika


Łączna punktacja

6

Rzeszowska Rafał Witek,

35-002 Rzeszów, Pl. Ofiar Getta 5


28,00zł

42,82 pkt

8

Party Serwis Paweł Kosiba,

38-200 Jasło, ul. Sikorskiego 15

11,99 zł

100 pkt

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. nie wcześniej niż


4 listopada 2014 r.
IX. Na podstawie badania ofert została wybrana oferta złożona przez Rzeszowska Rafał Witek,
35-002 Rzeszów, Pl. Ofiar Getta 5
– na realizację cz. 9 – Nisko, która otrzymała najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zbiorcze zestawienie ofert:Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Cena brutto za 1 posiłek dla


1 uczestnika


Łączna punktacja

6

Rzeszowska Rafał Witek,

35-002 Rzeszów, Pl. Ofiar Getta 5

15,00 zł

100 pkt

Na podstawie art. 93 ust. 2 pkt 3 lit. a Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.,


poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy. Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze.
X. Na podstawie badania ofert została wybrana oferta złożona przez Rzeszowska Rafał Witek,
35-002 Rzeszów, Pl. Ofiar Getta 5
– na realizację cz. 10 – Krosno, która otrzymała najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zbiorcze zestawienie ofert:Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Cena brutto za 1 posiłek dla


1 uczestnika


Łączna punktacja

6

Rzeszowska Rafał Witek,

35-002 Rzeszów, Pl. Ofiar Getta 5

15,00 zł

100 pkt

Na podstawie art. 93 ust. 2 pkt 3 lit. a Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.,


poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy. Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze.

XI. Na podstawie badania ofert została wybrana oferta złożona przez Party Serwis Paweł Kosiba, 38-200 Jasło, ul. Sikorskiego 15 – na realizację cz. 11 – Jasło, która otrzymała najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zbiorcze zestawienie ofert:Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Cena brutto za 1 posiłek dla


1 uczestnika


Łączna punktacja

6

Rzeszowska Rafał Witek,

35-002 Rzeszów, Pl. Ofiar Getta 5


28,00zł

42,82 pkt

8

Party Serwis Paweł Kosiba,

38-200 Jasło, ul. Sikorskiego 15

11,99 zł

100 pkt

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. nie wcześniej niż


4 listopada 2014 r.
XII. Na podstawie badania ofert została wybrana oferta złożona przez Rzeszowska Rafał Witek,
35-002 Rzeszów, Pl. Ofiar Getta 5
– na realizację cz. 12 – Brzozów, która otrzymała najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zbiorcze zestawienie ofert:Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Cena brutto za 1 posiłek dla


1 uczestnika


Łączna punktacja

6

Rzeszowska Rafał Witek,

35-002 Rzeszów, Pl. Ofiar Getta 5

15,00 zł

100 pkt

Na podstawie art. 93 ust. 2 pkt 3 lit. a Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.,


poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy. Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze.
XIII. Na podstawie badania ofert została wybrana oferta złożona przez Party Serwis Paweł Kosiba, 38-200 Jasło, ul. Sikorskiego 15 – na realizację cz. 13 – Sanok, która otrzymała najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zbiorcze zestawienie ofert:Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Cena brutto za 1 posiłek dla


1 uczestnika


Łączna punktacja

6

Rzeszowska Rafał Witek,

35-002 Rzeszów, Pl. Ofiar Getta 5


28,00zł

42,82 pkt

7

Bar Smak Waldemar Bukowski,

38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 4


14,00 zł

85,64 pkt

8

Party Serwis Paweł Kosiba,

38-200 Jasło, ul. Sikorskiego 15

11,99 zł

100 pkt

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. nie wcześniej niż


4 listopada 2014 r.
XIV. Na podstawie badania ofert została wybrana oferta złożona przez Ośrodek Szkolenia Kierowców „Karczma” Beata Bugiera, 37-700 Przemyśl, ul. Mnisza 3 – na realizację cz. 14 – Przemyśl, która otrzymała najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zbiorcze zestawienie ofert:Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Cena brutto za 1 posiłek dla


1 uczestnika


Łączna punktacja

6

Rzeszowska Rafał Witek,

35-002 Rzeszów, Pl. Ofiar Getta 5

34,00 zł

44,12 pkt

9

Ośrodek Szkolenia Kierowców „Karczma” Beata Bugiera,

37-700 Przemyśl, ul. Mnisza 3

15,00 zł

100 pkt

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. nie wcześniej niż


4 listopada 2014 r
XV. Na podstawie badania ofert została wybrana oferta złożona przez Rzeszowska Rafał Witek,
35-002 Rzeszów, Pl. Ofiar Getta 5
– na realizację cz. 15 – Przeworsk, która otrzymała najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zbiorcze zestawienie ofert:Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Cena brutto za 1 posiłek dla


1 uczestnika


Łączna punktacja

6

Rzeszowska Rafał Witek,

35-002 Rzeszów, Pl. Ofiar Getta 5

15,00 zł

100 pkt

Na podstawie art. 93 ust. 2 pkt 3 lit. a Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.,


poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy. Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze.
XVI. Na podstawie badania ofert została wybrana oferta złożona przez Zakład Obsługi Gminy
Sp. z o.o. w Cieszanowie, 37-611 Cieszanów, ul. Kościuszki 6 – na realizację cz. 16 – Cieszanów,
która otrzymała najwyższą liczbę punktów, jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zbiorcze zestawienie ofert:Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Cena brutto za 1 posiłek dla


1 uczestnika


Łączna punktacja

1

Zakład Obsługi Gminy Sp. z o.o.

w Cieszanowie, 37-611 Cieszanów, ul. Kościuszki 6


12,00 zł

100 pkt

6

Rzeszowska Rafał Witek,

35-002 Rzeszów, Pl. Ofiar Getta 5

28,00 zł

42,86 pkt

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. nie wcześniej niż


4 listopada 2014 r
KOMENDANT WOJEWÓDZKI

Ochotniczych Hufców Pracy


Magdalena Andrzejak-Klecha

Otrzymują:

 1. Zakład Obsługi Gminy Sp. z o.o. w Cieszanowie, 37-611 Cieszanów, ul. Kościuszki 6
 1. Spółdzielnia Socjalna ‘Sztuka Smaku”, 36-046 Zgłobień 73
 1. ALEGRIA Sp. z o.o., 35-308 Rzeszów, ul. Ułanów 4a
 1. EKAM” Edward Rzepka, 35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 16
 1. P.P.H.U. „ZBYCH” Zbigniew Szczytyński, 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1-go Maja 4
 1. Rzeszowska Rafał Witek, 35-002 Rzeszów, Pl. Ofiar Getta 5
 1. Bar Smak Waldemar Bukowski, 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 4
 1. Party Serwis Paweł Kosiba, 38-200 Jasło, ul Sikorskiego 15
 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców „Karczma” Beata Bugiera, 37-700 Przemyśl,
  ul. Mnisza 3

 1. a/a.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość