Olimp to: mityczny śpiewak i muzyk imię boga mórz i oceanów miasto w starożytnej Grecji góra w Grecji, siedziba bogówPobieranie 37.78 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar37.78 Kb.

Olimp to:
mityczny śpiewak i muzyk
imię boga mórz i oceanów
miasto w starożytnej Grecji
góra w Grecji, siedziba bogów

Żona Orfeusz była:
nimfą drzewną
znaną harfistką
córką króla Minosa
córką boga Apollina

Co stało się z Eurydyką?
zmarła, bo ukąsiła ją żmija
porwał ją Hades i zabrał do świata podziemnego
nic się z nią nie stało, żyła szczęśliwie u boku męża
odeszła od Orfeusza, bo zakochała się w Aristajosie

Jaki warunek musiał spełnić Orfeusz, żeby wyjść z Hadesu:
musiał całą drogę milczeć
musiał stoczyć walkę z Cerberem
nie wolno mu było obejrzeć się za siebie
w Hadesie było bardzo gorąco, a on nie mógł się napić

Kim był Orfeusz?
królem i śpiewakiem
śpiewakiem i pasterzem
królem i wojownikiem
wojownikiem i śpiewakiem

Mit o Ikarze jest opowieścią o:
walce i miłości
miłości i tęsknocie
bogactwie i sławie
wolności i swobodzie

Ikar zginął, ponieważ:
miał wypadek
sprzeciwił się królowi
nie posłuchał rad ojca
walczył z silniejszym od siebie przeciwnikiem

Minotaur był:
złym jednookim olbrzymem
groźnym potworem podobnym do lwa
istotą podobna do uskrzydlonego konia
szkaradnym stworzeniem o wyglądzie byka i człowieka

Król Minos nie zgodził się na wyjazd Dedala, gdyż:
nie chciał zostać sam
niepokoił się o jego los
miał wyrzeźbić posąg króla
znał on różne tajemnice państwowe

Bogowie ukarali Prometeusz bo:
ukradł zarzewie ognia
wykradł z Olimpu napój bogów
opowiadał ludziom o życiu bogów
wyjawił tajemnicę bogów i uwięził boga śmierci

Karą Prometeusza było:
wygnanie z Olimpu
oglądanie śmierci ludzi
wtaczanie wielkiego głazu na górę
przykucie do skały a drapieżny ptak wydziobywał mu wątrobę

Wskaż błędną odpowiedź: Dzięki Prometeuszowi ludzie...
byli bogaci
mogli się ogrzać
czuli się bezpieczni
mieli ciepłe jedzenie

Które ze znaczeń wyrażenia puszka Pandory jest właściwe?
mitologiczne pamiątki
zbiór kosztowności bogini Afrodyty
źródło niekończących się niepowodzeń i nieszczęść
żadna z tych odpowiedzi nie jest poprawna

Syzyf stracił łaskę bogów, gdy dowiedzieli się oni, że:
nie posłuchał rady Zeusa
wykradł z Olimpu pokarm bogów
opowiadał ludziom o życiu bogów
wyjawił tajemnicę bogów i uwięził boga śmierci

Karą Syzyfa było:
śmierć
przykucie do skały
wygnanie z Olimpu
wtaczanie wielkiego głazu na górę

Wskaż błędną odpowiedź: Syzyfowa praca jest:
lekka i przyjemna
ciężka i nieskuteczna
ciężka i nieprzyjemna
bezcelowa i bezsensowna

Odyseusz był królem:
Teb
Itaki
Krety
Koryntu

Co zrobił Odyseusz, aby pokonać Trojan?
zburzył mury Troi
poprosił o pomoc bogów
wymyślił konia trojańskiego
zasilił swoje wojsko cyklopami

Żoną Odyseusza była :
Helena
Jokasta
Demeter
Penelopa

Mit o Demeter i Korze opowiada o:
dwu siostrach
walce dwu rywalek
zmienności pór roku
o tym jak powstała przyroda

Mitologiczna Demeter jest symbolem:
zdrady
wierności
przebiegłości
miłości macierzyńskiej

Persefona została porwana przez Hadesa po tym jak:
zbłądziła w lesie
rozgniewała Zeusa
pokłóciła się z matką
zerwała kwiat Narcyza

Hera, żona Zeusa była:
piękna i dobra
miła i uprzejma
zazdrosna i kłótliwa
wyrozumiała i uczynna

Która z postaci nie jest grecką muzą?
Klio
Nike
Errato
Kaliope

Pokarm i napój bogów to:
ambrozja i nektar
róg obfitości i nektar
ambrozja i mleko kokosowe
marcepany i mleko Amaltei

Hermes to:
lekarz bogów
kowal bogów
doradca bogów
posłaniec bogów

Charon to:
bóg mórz i oceanów
bóg kupców i złodziei
pies strzegący wejścia do Hadesu
przewoźnik dusz zmarłych do Hadesu

Amor jest symbolem:
zdrady
miłości
przyjaźni
wierności

Arkadia to:
nazwa świata podziemnego
symbol bezowocnego wysiłku
kraina wiecznej szczęśliwości
miejsce, w którym żył Orfeusz

Pole Elizejskie to miejsce:
biesiad zmarłych
zabaw nimf
odpoczynku Zeusa
spotkań Orfeusza i Eurydyki


Bogów olimpijskich było:
6
8
10
12


Olimp to:
władca Teb
miasto w Grecji
świat podziemny
siedziba bogów olimpijskich


Nektar to:
napój mieszkańców Aten
pożywienie śmiertelników
napój bogów olimpijskich
pożywienie bogów olimpijskich


Ares był bogiem:
zimnej wojny
wojny obronnej
wojny zaborczej
wojny podstępnej


Mieszkał na Parnasie:
Zeus
Apollo
Hades
Hefajstos


Bóg, który nie uczestniczył w biesiadach olimpijskich to:
Hades
Hermes
Hefajstos
Posejdon


Wykuł zbroję Achillesa:
Hades
Hermes
Posejdon
Hefajstos


Była trzecią żoną Zeusa:
Hera
Atena
Afrodyta
Artemida


Wysłaniec bogów to:
Apollo
Hades
Hermes
Hefajstos


Opiekunka ogniska domowego to:
Hera
Atena
Hestia
Artemida


Bóg bogów to:
Ares
Zeus
Apollo
Hefajstos


Jego domem były morza i oceany:
Zeus
Hades
Hermes
Posejdon


Kochała łowy i dziką przyrodę:
Atena
Hera
Hestia
Artemida


Jej atrybutem był rydwan zaprzężony w gołębie:
Hera
Atena
Hestia
Afrodyta


Podarowała Attyce drzewko oliwne:
Hera
Atena
Afrodyta
Hestia


: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Ustawa z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów I usług
2013 -> Ślepy kosztorys Podane ceny prac zawierają wszystkie koszty netto związane z wykonaniem poszczególnych prac w roku 2013
2013 -> 59th Janusz Kusocinski Memorial Szczecin, 15/06/2013 Men' results Hammer Throw Men
2013 -> Znak sprawy: Nr s 262 2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2013 -> Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)
2013 -> Karta kursu
2013 -> Wymagania edukacyjne z przedmiotu Historia I społeczeństwo dla klasy V szkoły podstawowej Ocena niedostateczna
2013 -> Nr 6 nazwa usługi zawarcie I rejestracja małŻEŃstwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
2013 -> Przykładowy wykaz archiwaliów wchodzących w skład zasobów archiwum parafialnego. Dokumenty
2013 -> Organizator
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy