Strona główna

Olsztyn, dnia 23 kwietnia 2014 r. Znak: ta. 211 2014


Pobieranie 8.3 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar8.3 Kb.
Olsztyn, dnia 23 kwietnia 2014 r.

Znak: TA.211.3.2014Hurtownia ELEKTRYK Spółka z o.o.

ul. Lubelska 43A

10-410 Olsztyn

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę oświetlenia wystawienniczego.
  1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.

W wyniku analizy otrzymanych ofert na dostawę oświetlenia wystawienniczego w związku z realizacją projektu „Rewitalizacja Tartaku Raphaelsohnów na Centrum Techniki i Rozwoju Regionu „Muzeum Nowoczesności” w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, zawiadamiam o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Hurtownia ELEKTRYK Spółka z o.o.

ul. Lubelska 43A

10-410 Olsztyn

Uzasadnienie - złożona w przedmiotowym zapytaniu oferta przedstawia najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia spośród otrzymanych ofert.

W związku z powyższym zostanie podpisana z Państwem umowa w dniu 24.04.2014 r.


o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego – Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie,
ul. Dąbrowszczaków 3, pokój 205.


  1. NAZWY I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

1

Hurtownia ELEKTRYK Spółka z o.o.

ul. Lubelska 43A

10-410 Olsztyn


7.392,30 zł

2

Przedsiębiorstwo Handlowe ALFA-ELEKTRO Spółka z o.o.

ul. Towarowa 20B10-417 Olsztyn

7.492,91 zł
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość