Strona główna

Opracowano w Centrum unep/grid-warszawa w ramach projektu „Zrozumieć otaczający świat


Pobieranie 13.13 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar13.13 Kb.

Warsztaty „Czy Grenlandia się odchudza? Zmiany klimatu obserwowane z kosmosu” opracowano
w Centrum UNEP/GRID-Warszawa w ramach projektu „Zrozumieć otaczający świat”, realizowanego przy wsparciu finansowym Biura Edukacji m. st. Warszawa, w oparciu o materiały Badawczej Kampanii Klimatycznej Programu GLOBE przy współpracy z nauczycielką geografii Jolantą Wawrzyniak-Rószczką (Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
w Nysie), dr Andrzejem Kotarbą (Centrum Badań Kosmicznych) oraz metodykiem Anną Woźniak.


Karta pracy GRUPA I

Czy ze wzrostem temperatury powietrza spada masa lodu na Grenlandii?

Analiza zmian właściwości lądolodu Grenlandii - zmiana albedo
Zadanie 1

Zaznacz na mapie konturowej Grenlandii (Załącznik 1) obszary, gdzie występują zmiany albedo lądolodu. Ustal i zapisz tytuł mapy. Sporządź legendę do mapy. W wykonaniu tego zadanie pomoże Ci analiza materiałów zawartych w podanych źródłach Internetowych:
  1. Przeanalizuj średnie dobowe albedo (jasność, białość) powierzchni Grenlandii (podane w %) w latach 2000-2012

Na wykresie, na osi poziomej zaznaczone są dni roku (od 50. do 300.) z podziałem na miesiące, a na osi pionowej wartość średniego dobowego albedo (jasność, białość) dla lądolodu Grenlandii (%). Roczny przebieg zmian albedo dla każdego roku zaznaczony jest innym kolorem.

Jak zmienia się albedo w ciągu roku? Jak zmienia się albedo w ciągu lat?

Materiały źródłowe:

http://polarmet35.mps.ohio-state.edu/albedo/0-3200m_Greenland_Ice_Sheet_Reflectivity_Byrd_Polar_Research_Center.png


  1. Mapa przedstawia różnice między średnią jasnością (albedo) lądolodu Grenlandii w latach 2000-2006, a jasnością w roku 2011. Przeanalizuj zmiany albedo lądolodu Grenlandii.

Czy albedo maleje czy rośnie? Gdzie widoczne są największe/najmniejsze zmiany? Kiedy albedo było najmniejsze?

Materiały źródłowe:http://blog.teledetekcja.pl/archives/tag/albedo


  1. Przeanalizuj obrazy satelitarne strefy brzegowej lądolodu Grenlandii ilustrujące zjawisko pojawiania się jezior na powierzchni lądolodu

Uwaga: Zdjęcie NIE jest zorientowane w kierunku północnym! Obraz satelitarny przedstawia fragment południowo-zachodniego wybrzeża Grenladii, około 300×300 km. Widoczne są (idąc od góry zdjęcia): Morze Baffina, pas lądu wolny od śniegu i lodu, strefa brzegowa lądolodu i lądolód.

Jak i gdzie zmienia się jasność lądolodu? I co w związku z tym dzieje się z albedo lądolodu Grnlandii?

Materiały źródłowe:

http://blogs.discovermagazine.com/imageo/files/2013/08/Greenland-Melt-Ponds-8-2-13.jpg
Zadanie 2


  1. Opisz krótko zmiany albedo Grenlandii. W wykonaniu tego zadania pomoże Ci analiza materiałów zawartych w podanych źródłach Internetowych zadania 1.

  1. Korzystając z materiałów poniżej wyciągnij wnioski nt. zmiany masy Grenlandii. Przeanalizuj zmiany masy Grenlandii w latach 2003-2009 na podstawie obserwacji grawimetrycznych (pola grawitacyjnego Grenlandii).

Grenlandia nie tylko staje się ciemniejsza, ale i lżejsza, co pokazują satelitarne dane grawimetryczne. Badając pole grawitacyjne Grenlandii zauważono, że z biegiem lat jej przyciąganie grawitacyjne słabnie. Przyciąganie słabnie, gdyż?
………………………..

Materiały źródłowe:http://svs.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/details.cgi?aid=3663
Załączniki:

Mapa konturowa Grenlandii

Rys. 1. Mapa globalnej temperatury powietrza

Rys. 2. Mapa zmian temperatury powietrza na Grenlandii

Instrukcja prezentacji wyników

Słowniczek pojęć

Przygotowanie warsztatu:

Centrum UNEP/GRID-Warszawawww.gridw.pl, edukacja@gridw.pl

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość