Strona główna

Oraz przewidywanych utrudnieniach w ruchu


Pobieranie 90.71 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar90.71 Kb.


I N F O R M A C J A
DOTYCZĄCA ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

ORAZ PRZEWIDYWANYCH UTRUDNIENIACH W RUCHUW DNIACH 27.10 – 2.11.2006 r. NA DROGACH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO.

UTRUDNIENIA NA DROGACH KRAJOWYCH NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGODroga krajowa Nr 9 Radom-Opatów-Łoniów-Kolbuszowa-Rzeszów-Lutcza-Domaradz-Dukla-Barwinek-GP


powiat tarnobrzeski
Nagnajów-Tarnowska Wola
134 km na odcinku 6,5 km

Remont drogi

   

powiat strzyżowski
Jawornik Niebylecki-Lutcza - odcinkami
223,975 km na odcinku 3,97 km

Remont drogi

  


Droga krajowa Nr 28 Zator-Wadowice-Rabka-Nowy Sącz-Jasło-Krosno-Sanok-Kuźmina-Przemyśl-Medyka-GP


powiat jasielski
Skrzyżowanie drogi woj. Nr 988 z droga 28
213,482 km na odcinku 460 m

Przebudowa skrzyżowania

   


Droga krajowa Nr 73 Sulejów-Kielce-Opatów-Ożarów--Kraśnik-Janów Lubelski-Zamość-Zosin-GP


powiat dębicki
most na rz. Jasiołka w Jaworzu
139,6 km na odcinku 550 m

Remont mostu

       Droga krajowa Nr 77 Lipnik-Sandomierz-Stalowa Wola-Leżajsk-Tryncza-Jarosław-Radymno-Przemyśl


powiat przeworski
Tryncza - Jarosław
111,5 km na odcinku 450 m

Budowa ronda

 


Droga krajowa Nr 84 Sanok-Lesko-Ustrzyki Dolne-Krościenko-GP


powiat leski
Lesko-Uherce
19,92 km na odcinku 150 m

Czynne osuwisko

   
* Żródło GDDPiA


ORGANIZACJA RUCHU PODCZAS AKCJI „ZNICZ 2006”

na ulicach Rzeszowa przy:


Cmentarz Komunalny przy ul. Cienistej

Dojazd samochodów osobowych do parkingu przed cmentarzem będzie odbywał się ul. Bałtycką i Morgową, które na czas trwania akcji będą oznakowane jako jednokierunkowe /wjazd od strony ul. Lwowskiej /. Wyjazd tych samochodów będzie odbywał się ul. Cienistą , która również będzie oznakowana jako jednokierunkowa – zakaz wjazdu od strony ul. Lwowskiej. Zakaz ten jednak nie będzie dotyczył autobusów MPK i samochodów TAXI, które będą mogły się nią przemieszczać w kierunku parkingu przed cmentarzem. Na ul. Morgowej i Bałtyckiej będzie obowiązywał B-36 „zakaz zatrzymywania się”.

Na ulicach : Mazowieckiej /znajdującej się po wschodniej stronie ul. Cienistej/, Podlaskiej i Kaszubskiej zostaną ustawione znaki C-4 „nakaz jazdy w lewo” , natomiast na ulicach : Pomorskiej, Mazowieckiej / znajdującej się po zachodniej stronie ul. Cienistej/ ,Morgowej /znajdującej się po zachodniej stronie ul. Cienistej / i Bałtyckiej / znajdującej się po północnej stronie ul. Morgowej / zostaną ustawione znaki C-2 „nakaz jazdy w prawo”.

Na ul. Lwowskiej przed skrzyżowaniem z ul. Cienistą / patrząc w kierunku Łańcuta/ ustawiony zostanie znak B-21 „ zakaz skrętu w lewo „ nie dotyczy MPK i samochodów TAXI ” oraz zostaną ustawione tablice informacyjne o kierunku dojazdu do parkingu przed cmentarzem. Na skrzyżowaniu ( w razie uzasadnionej konieczności ) będzie wyłączona sygnalizacja świetlna, a nad płynnością ruchu będą czuwać policjanci Sekcji Ruchu Drogowego KMP Rzeszów, którzy będą wykonywali regulację ręczną ruchem.

Po prawej stronie na odcinku ul. Lwowskiej /patrząc z kierunku od Łańcuta do Rzeszowa / pomiędzy ul. Bałtycka i ul. Cienista zostanie ustawiony znak A-12b „ zwężenie jezdni prawostronne”. Znak ten wyłączy prawy pas ul. Lwowskiej dla pojazdów jadących z omawianego kierunku i pozwoli na swobodne włączanie się do ruchu pojazdów wyjeżdżających z ul. Cienistej i skręcających w prawo w kierunku centrum Rzeszowa.

Na wjeździe w ul. Kujawską od strony ul. Lwowskiej zostanie ustawiny znak B-2 „zakaz wjazdu”. Uniemożliwi to niekontrolowany wjazd dużej ilości pojazdów przez ul. Morgową w rejon cmentarzy przy ul. Lwowskiej lub Cienistej. Kierujący pojazdami w celu dojechania do parkingów przy cmentarzach będą musieli skorzystać z ul. Bałtyckiej lub Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego.

Na terenie parkingu przed cmentarzem zostaną wyznaczone miejsca postoju dla osób niepełnosprawnych.

Największe nasilenie ruchu przewiduje się na ul. Lwowskiej . Ulica ta bowiem stanowi nie tylko drogę dojazdu do cmentarza przy ul. Cienistej , ale przede wszystkim należy ona do drogi międzynarodowej A-4, którą przypuszczalnie w dużej ilości będą przemieszczały się pojazdy osób jadących na wschód .Cmentarz Komunalny przyl. Lwowskiej –„POBITNO”
Ruch ulicami wokół tego cmentarza odbywał się będzie zgodnie z obecnie obowiązującymi oznakowaniami. Zmiana w organizacji ruchu nastąpi jedynie na skrzyżowaniu ul. Morgowej z ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego. Na wjazdach z ul. Morgowej i Konfederatów Barskich w ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego zostaną ustawione znaki C-2 „Nakaz jazdy w prawo za znakiem”. Natomiast na ul Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego zawracanie w rejonie cmentarza dopuszczone będzie dopiero na skrzyżowaniu ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego z ul. Solidarności. Nie będzie można będzie wykonywać skręcania i zawracania na skrzyżowaniu ulic: Morgowa - Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – Konfederatów Barskich (ustawione zostaną zapory). Nie przewiduje się innych dodatkowych oznakowań.

Parkowanie pojazdów dozwolone będzie:

- na ul. Lwowskiej /patrząc w kierunku centrum Rzeszowa/ po prawej stronie jezdni za przejściem

dla pieszych, które usytuowane jest na wysokości cmentarza, • na ul. Armii Krajowej / patrząc w kierunku ul. Aleja Niepodległości / po prawej stronie jezdni,

 • na Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego na prawych pasach ruchu obu jezdni do ul. Solidarności.

 • na parkingu przy Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie ul. Lwowska zgodnie z obowiązującym tam oznakowaniem.

Na ulicy Polnej ( dojazd o bramy Cmentarza ) z uwagi na bardzo małą przepustowość będzie obowiązywał w czasie największego nasilenia ruchu zakaz ruchu pojazdów, który nie dotyczył będzie mieszkańców tej ulicy, zaopatrzeni na czas rozładunku towarów i pojazdów wiozących osoby niepełnosprawne

Miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych znajduje się na wysokości bramy wejściowej na cmentarz od strony ul. Lwowskiej i oznaczone jest odpowiednio znakiem D-18 z tabliczką T-29.

Największe nasilenie ruchu w rejonie tego cmentarza przewidywane jest na RONDZIE. Dlatego też będzie tam stały posterunek regulacji ręcznej ruchem wykonywanej przez policjantów ruchu drogowego.

Cmentarz przy ul. Witosa
Ruch pojazdów i osób pieszych ul. Witosa będzie odbywał się zgodnie z obecnie owiązującymi oznakowaniami. Na wysokości cmentarza i jego okolicy po obu stronach ul. Witosa będzie obowiązywał znak B-36 „ zakaz zatrzymywania się”. Pojazdy będą mogły parkować na parkingu przed cmentarzem i tam będzie wyznaczone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Nad bezpieczeństwem w ruchu w okolicach tego cmentarza będzie czuwał patrol Policji, który w miarę potrzeby podejmie regulację ręczną ruchem.
Cmentarz przy ul. Krakowskiej
Ruch pojazdów będzie odbywał się zgonie z obowiązującymi oznakowaniami. Parkowanie będzie dozwolone tylko na parkingu przed cmentarzem, gdzie będzie wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych . W rejonie tego cmentarza nad całością czuwał patrol policyjny.

Powiat brzozowski

W dniach 27.10 – 2.11.2006 r. przewidywane utrudnienia w ruchu drogowym wystąpią na drodze Nr 886


w miejscowościach: Brzozów, Humniska, Grabownica, Stara Wieś, Blizne (w pobliżu cmentarzy) oraz na drodze Nr 9 w miejscowości Domaradz. Utrudnień na innych drogach na terenie powiatu brzozowskiego nie przewiduje się.

Parkingi przy cmentarzach usytuowane są w następujących miejscowościach:
 1. Domaradz, w obrębie skrzyżowania drogi krajowej Nr 9 z drogą wojewódzką Nr 884, oraz obok cmentarza na poboczu drogi Nr 884 po prawej stronie patrząc od strony miejscowości Barycz. Ponadto można parkować pojazdy obok Urzędu Gminy w Domaradzu (w odległości 300 metrów od cmentarza),

 2. Blizne, obok cmentarza w odległości około 100 metrów od drogi wojewódzkiej Nr 886, nowego
  i starego kościoła oraz szkoły podstawowej,

 3. Stara Wieś, bezpośrednio przy cmentarzu ( w odległości około 10 metrów od drogi wojewódzkiej nr 886), na parkingu obok zakładu „Koronki”, Zakładu Tworzyw Sztucznych oraz Domu Strażaka (odległość około 150 metrów od cmentarza). Miejsca parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych zlokalizowane będą po lewej stronie przy bramie cmentarnej oraz przy Domu Strażaka,

 4. Brzozów, bezpośrednio przy cmentarzu, w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 886
  i drogi powiatowej nr P2036R, na ul. Bohaterów II Wojny Światowej (po prawej stronie patrząc od strony miejscowości Przysietnica). Dodatkowe parkingi znajdują się na ul. Legionistów (obok stadionu) oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej (odległość około 300 metrów od cmentarza). Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy skrzyżowaniu.

 5. Humniska, bezpośrednio przy cmentarzu, na poboczu po prawej stronie drogi wojewódzkiej
  Nr 886 (patrząc od strony Sanoka),

 6. Grabownica, bezpośrednio przy kościele (odległość około 150 metrów od drogi wojewódzkiej Nr 886) oraz po obydwu stronach drogi Nr 886 (w rejonie kościoła).

W pozostałych miejscowościach powiatu brzozowskiego parkowanie pojazdów odbywać się będzie na poboczach dróg, w pobliżu cmentarzy i kościołów.Powiat dębicki

Utrudnienia w ruchu i organizacja ruchu:Miasto Dębica

 • Przy ul. Cmentarnej w Dębicy znajduje się większość miejskich cmentarzy. Ulica Cmentarna znajduje się w centrum miasta i w przeważającej części prowadzi do osiedli mieszkaniowych. Przy samych cmentarzach w ostatnim okresie powiększono liczbę miejsc parkingowych oraz wyznaczono takie miejsca na jezdni. W okresie od 30.10 godz.7.00 do 1.11 br. godz.21.00 wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu, która będzie polegała na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego od skrzyżowania z ul Świętosława do skrzyżowania z ul Drogowców. Od ul Karłowicza skrzyżowanie z ul Cmentarną obowiązywał będzie zakaz skrętu w lewo ( znak B-21) a na ul Tuwima skrzyżowanie z Cmentarną ustawiony będzie znak (C-2) nakaz jazdy w prawo. Ponadto na ul Cmentarnej będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się pojazdów (B-36), a przy skrzyżowaniach ustawione zostaną znaki (B-2) zakaz wjazdu.

 • Cmentarz przy ul Wielopolskiej umieszczony jest po lewej stronie ulicy patrząc od strony centrum Dębicy. Utrudnienia tu to przede wszystkim przejazd przez ul Lwowską (droga nr 4 obwodnica dębicka) – na ww. skrzyżowaniu wystawiony zostanie stały posterunek regulacji ruchem. Ponieważ droga dojazdowa do cmentarza jest kręta i biegnie pod wzniesienie ustawione tu w obydwu kierunkach zostaną znaki (B-36) zakaz zatrzymywania.Powiat jarosławski


W dniach od 27.10 – 2.11.2006 r. wystąpią utrudnienia w ruchu w rejonie cmentarzy na następujących drogach:


Droga krajowa Nr 4:

- ul. Krakowska w Jarosławiu w rejonie Cmentarza Nowego”,

- ul. Jana Pawła II w Jarosławiu w rejonie „Cmentarza Starego”

- Munina w rejonie cmentarza i kościoła parafialnego,

- ul. Budowlanych w Radymnie w rejonie cmentarza.
Droga krajowa nr 77:

- Pełkinie w rejonie kościoła parafialnego,

- Wólka Pełkińska w rejonie kościoła.
Droga wojewódzka nr 881:

- Rokietnica w rejonie kościoła parafialnego i cmentarza,

- Pruchnik w rejonie cmentarza.
Droga wojewódzka nr 870:

- Szówsko w rejonie cmentarza,

- Wiązownica w rejonie cmentarza.
Zmiany w organizacji ruchu na drogach w okresie od 27.10 br. do 2.11.2006 r.:
Droga krajowa nr 4 odcinek Wierzbna – Korczowa:


 • w miejscowości Radymno ul. Budowlanych jednostronny zakaz zatrzymywania się i postoju dodatkowo znakując znakami B-36 stronę drogi przyległa do cmentarza,Droga wojewódzka nr 870 Szówsko – Sieniawa

 • w miejscowości Szówsko na odcinku ok. 300 m jednostronny zakaz zatrzymywania
  i postoju dodatkowo znakując znakami B-36 stronę drogi przyległą do cmentarza,

 • w miejscowości Wiązownica na odcinku 200 m jednostronny zakaz zatrzymywania się
  i postoju dodatkowo znakując znakami B-36 stronę drogi przeciwną do położenia cmentarza.

Droga wojewódzka nr 881 odcinek Rokietnica – Pruchnik:

 • w miejscowości Rokietnica na odcinku 200 m jednostronny zakaz zatrzymywania i postoju dodatkowo znakując znakami B-36 stronę drogi przyległą do cmentarza.

W innych miejscach i przy innych trasach nie przewiduje się wprowadzania zmian w oznakowaniu.

W Jarosławiu ul. Krakowska i Jana Pawła II w obrębie cmentarzy w okresach nasilonego ruchu kołowego i pieszego wystawione będą stałe posterunki Policji do kierowania ruchem.
Istnieje możliwość parkowania pojazdów na parkingach:

- w Jarosławiu ul. Krakowska ( w zatoce parkingowej bezpośrednio przy drodze nr 4, na placu cmentarnym i na placu przy stacji obsługi samochodów, w czasie kierowania ruchem przez policjantów dopuszczona będzie możliwość parkowania na poboczach drogi nr 4,

- w Jarosławiu ul. Cmentarna,

- w Jarosławiu ul. Grunwaldzka (parking strzeżony),

- w Jarosławiu ul. Piekarska,

- w Muninie (parking na placu cmentarnym i na placu stacji paliw ORLEN,

- w Radymnie ul. Budowlanych (plac cmentarny) i plac nieutwardzony przy ZEK,

- w Rokietnicy (plac przy drodze nr 881 i parking przy kościele).


Na wymienionych placach parkingowych ilość stanowisk do parkowania nie jest wystarczająca
w okresie wzmożonego ruchu w czasie Święta Zmarłych. Nie ma wyznaczonych stanowisk dla osób niepełnosprawnych.

Powiat jasielski
W dniach od 28.10 – 01.11.2005 r. na terenie powiatu jasielskiego zostaną wprowadzone następujące zmiany w organizacji ruchu: 1. JasłoCmentarz Komunalny ul. Zielona – parkingi: plac targowy (bazar), ul. Kilińskiego
  i Farna. Na ul. Zielonej zostanie ustawiony znak C – 5 „nakaz jazdy prosto przez skrzyżowanie” na skrzyżowaniu z ul. Bartłomieja. Na ul. Kilińskiego zostanie ustawiony znak B-36 na odcinku od ul. Gołębiej do ul. Farnej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy (obecnie ulica jednokierunkowa). Na ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Gołębiej do ul. Farnej ustawiony będzie znak B-36 „zakaz zatrzymywania się z tabliczką nie dotyczy osób niepełnosprawnych – około 15 miejsc parkingowych. Ulica Gołębia za skrzyżowaniem z ul. Modrzejewskiego ustawiony zostanie znak B-36 „zakaz zatrzymywania się”.
 1. JasłoCmentarz Komunalnyna ul. Mickiewicza, od skrzyżowania z ul. Kaczorowy do skrzyżowania z ul. Starowiejską będzie obowiązywał „zakaz zatrzymywania się” (B – 36) po lewej stronie – miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczono na ul. Mickiewicza, obok kaplicy cmentarnej. Możliwość parkowania pojazdów przy ul. Mickiewicza, na drodze dojazdowej do Domu Pogrzebowego i na parkingu wewnętrznym oraz po prawie strony ulicy.
 1. JasłoCmentarz Komunalny ul. Gajowa – postój pojazdów na parkingu obok cmentarza i po prawej stronie ulicy. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone są na terenie cmentarza (około 10 miejsc).Zmiany w organizacji ruchu wprowadzone zostaną na ul. Zielonej, Gołębiej, Mickiewicza
i Kilińskiego od godzin popołudniowych w dniu 31.10 do 2.11.2006 r. do północy.
Powiat kolbuszowski

W miejscowości Kolbuszowa będzie można parkować pojazdy na parkingu przy cmentarzu oraz po prawej stronie ul. Narutowicza na jednym pasie ruchu w kierunku Mielca. Inne parkingi usytuowane są poza obrębem dróg.

W miejscowościach Dzikowiec i Raniżów pojazdy będzie można parkować na parkingach usytuowanych obok cmentarzy.

W pozostałych miejscowościach na terenie powiatu kolbuszowskiego cmentarze oddalone są od głównych ciągów komunikacyjnych i nie przewiduje się znacznego utrudnienia w ruchu.
Powiat krośnieński

W Krośnie będą obowiązywać od dnia 27.10 godz. 14.00 do dnia 2.11.2006 r. do następujące zmiany


w organizacji ruchu :
Wyznaczone zostały miejsca parkowania pojazdów:

 1. Parking na wysokości cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego,

 2. Parking przy kościele św. Piotra i Jana przy ul. Wyszyńskiego,

 3. Na ul. Podkarpackiej od strony cmentarza na odcinku od zatoki przystankowej do ul. Lwowskiej,

 4. Wszystkie parkingi w rejonie Starostwa Powiatowego / dawna siedziba Urzędu Wojewódzkiego/ oraz parkingi przy PZU ul. Bieszczadzka,

 5. Parking osiedlowy na osiedlu mieszkaniowym im.Grota Roweckiego od strony ul. Podkarpackiej,

 6. Wykorzystane mogą zostać również parkingi przy pawilonie handlowym LIDL ul. Lwowska.

Obowiązywać będą zakazy zatrzymywania pojazdów oznaczone znakami pionowymi B-36 na następujących ulicach: 1. ul. Podkarpacka po prawej stronie od ul. Lwowskiej do ul. Grodzkiej,

 2. ul. Wyszyńskiego / w kierunku Dzielnicy Suchodół/ po obydwu stronach od ul. Podkarpackiej do bramy wjazdowej na cmentarz.

W miejscach szczególnie uczęszczanych przez pieszych tj. na odcinku ul. Podkarpackiej od


ul. Lwowskiej do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego - Grodzka obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/godz. oznaczone znakiem pionowym B-33.
W rejonie cmentarza komunalnego w Dzielnicy Polanka obowiązywać będą następujące zasady ruchu drogowego:

 1. Na ul.Baczyńskiego obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy, wjazd od ul. Decowskiego,

 2. Od strony Dobieszyna obowiązywał będzie zakaz wjazdu, miejsce to oznakowane zostanie znakiem pionowym B-2,

 3. Po lewej stronie ul. Baczyńskiego w kierunku Dobieszyna obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się, oznakowany znakiem pionowym B-36,

 4. Parkowanie samochodów na ul.Baczyńskiego możliwe będzie po prawej stronie ulicy /w kierunku Dobieszyna/ od strony cmentarza równolegle do osi jezdni, miejsce parkowania oznakowane zostanie znakiem pionowym D-18.

Ruchem drogowym na ulicach i parkingach kierować będą funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej.

Prosimy kierowców o dostosowanie się do wszystkich zmian w organizacji ruchu oraz do poleceń kierujących ruchem funkcjonariuszy , zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wzmożony ruch pieszych w rejonie cmentarzy jak również przestrzeganie wymogów wynikających ze znaków drogowych.

Wszystkie w/w ustalenia obowiązywać będą od dnia 28.10.2006 /sobota/ od godzin popołudniowych do 2.11.2006r./czwartek/ .

Powiat leski
Na terenie powiatu leskiego cmentarze znajdują się w miejscowościach;


 • Lesko ul. Witosa – droga prowadząca do miejscowości Jankowce o małym natężeniu ruchu, parking przy cmentarzu.

 • Olszanica – przy drodze krajowej K84, 26,1 km, parking przy cmentarzu

 • Stefkowa - przy drodze krajowej K84, 28,5 km, pojazdy parkują po lewej stronie drogi przy cmentarzu jadąc w kierunku Ustrzyk Dolnych.

 • Hoczew – przy drodze wojewódzkiej W893, 6,9 km miejsca parkingowe na drodze wojewódzkiej do cmentarza.

 • Baligród – przy drodze wojewódzkiej W893, 19,5 km parking przy cmentarzu.

 • Cisna – przy drodze wojewódzkiej W897, 67,1 km , brak parkingu.

 • Wetlina – przy drodze wojewódzkiej W897, 85,3 km, brak parkingu

 • Średnia Wieś – przy drodze wojewódzkiej W894, 2,9 km brak parkingu.

 • Myczków – przy drodze wojewódzkiej W894, 9,0 km, parking przy cmentarzu.

 • Polańczyk – przy drodze wojewódzkiej W894, 10,0 km miejsca parkingowe na drodze dojazdowej do cmentarza.

 • Wołkowyja – przy drodze wojewódzkiej W894 17,9 km po prawej stronie drogi przy cmentarzu.

 • Solina – przy drodze wojewódzkiej W895, 11,9 km, na drodze wjazdowej do cmentarza.

 • Uherce – przy drodze wojewódzkiej W895, 0,6 km, miejsca parkingowe na drodze dojazdowej do cmentarza.

 • Jankowce, Bezmiechowa, Manasterzec, Stężnica, Kołonice, Berezka, Górzanka, Terka, Zawóz, Wersal – drogi powiatowe, brak parkingów.

W powiecie leskim nie przewiduje się zmian zasad organizacji ruchu.
Powiat leżajski

Utrudnienia w ruchu na terenie powiatu leżajskiego mogą wystąpić w rejonach cmentarzy: Leżajsk ul. Rzeszowska (ciąg drogi wojewódzkiej Nr 877), Giedlarowa (ciąg drogi wojewódzkiej Nr 877),

Parkingi:


 • Leżajsk ul. Cmentarna (miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na łączniku ul. Rzeszowskiej i Cmentarnej,

 • Leżajsk ul. Plac Targowy (w rejonie Urzędu Skarbowego)

 • Leżajsk ul. Rynek

 • Grodzisko Dolne – parking przy kościele parafialnym oraz na poboczu drogi powiatowej, dopuszcza się parkowanie po prawej stronie na odcinku 300 m,

 • Nowa Sarzyna - dopuszcza się parkowanie na poboczu drogi lokalnej z lewej strony na odcinku 400 m,

 • Ruda Łańcucka – parking przy cmentarzu (wjazd od drogi lokalnej).Powiat lubaczowski

Miasto Lubaczów


 • cmentarz komunalny przy ul. Kościuszki, usytuowany jest przy drodze wojewódzkiej 867.
  W dniach od 27 października do 2 listopada 2006 r. na drodze obowiązuje zakaz zatrzymywania się B-36 po obu stronach drogi, z możliwością parkowania na chodniku po lewej stronie drogi . Parking usytuowany jest przy ul. Kurierów AK.

 • cmentarz komunalny przy ul. Kolejowej usytuowany na obrzeżach miasta nie powoduje utrudnień w ruchu drogowym

 • cmentarz stary prz ul Mickiewicza- parking przy cmentarzu nie przewiduje się utrudnień
  w ruchu drogowym.

Załuże – cmentarz usytuowany koło Szkoły Podstawowej i SKR na uboczu miejscowości, nie powoduje utrudnień w ruchu drogowym, parking przy cmentarzu.
Basznia Dolna – cmentarz usytuowany przy drodze wojewódzkiej nr 867. W trakcie trwania działań „ZNICZ 2006” przewiduje się ustawienie znaku „zakaz zatrzymywania się” B-36, po prawej stronie, miejsca parkowania na jezdni i przyległych łąkach.

Młodów cmentarz usytuowany jest poza miejscowością na trasie Młodów - Borowa Góra. Parkingi na pobliskich łąkach i przy drodze., nie powoduje utrudnień w ruchu drogowym.Lisie Jamy - cmentarz usytuowany jest poza miejscowością, parkingi w rejonie pól uprawnych łąk i nie powoduje utrudnień w ruchu drogowym.
Krowica Sama – cmentarz usytuowany jest na uboczu miejscowości przy drodze prowadzącej do Krowicy Lasowej, parkingi przy pobliskich drogach i poboczu drogi.

Na parkingach nie ma wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.


2) Gmina Cieszanów
Cmentarz w Dachnowie - trasa 865 – Dachnów – Bełżec usytuowany jest przy Szkole Podstawowej. Parking znajduje się wzdłuż cmentarza po prawej stronie jezdni.

Przy cmentarzu będzie ustawiony znak: zakaz zatrzymywania się B-36, obowiązujący po stronie lewej.


Cmentarz w Cieszanowie - trasa Cieszanów – Tarnogród usytuowany jest przy ul. Warszawskiej. Przy cmentarzu znajduje się duży parking dla samochodów. Bez zmiany organizacji ruchu.
Cmentarz w Niemstowie – trasa Cieszanów –Ułazów. Przy cmentarzu na drodze powiatowj nr P1648R ustawiony będzie znak B-36 po lewej stronie drogi.
Cmentarz w Starym Lublińcu – trasa Cieszanów – Tarnogród. Parking wzdłuż prawej i lewej strony jezdni. Bez zmiany organizacji ruchu.

3) Gmina Oleszyce
Cmentarz w Oleszycach znajduje się na ul. Spokojnej i przy nim umiejscowiony jest parking. Ponadto istnieje możliwość parkowania samochodów na ulicach przyległych bez utrudniania ruchu.
Cmentarz w Borchowie – istnieje tu możliwość parkowania na drodze gruntowej przyległej do placu kościelnego.
W wymienionych miejscowościach nie ma przeszkód utrudniających parkowanie osobom niepełnosprawnym.
4) Gmina Stary Dzików
W miejscowości Stary Dzików cmentarz mieści się przy ul. Cieszanowskiej, przy której znajduje się parking.
W miejscowości Cewków cmentarz usytuowany jest w odległości ok. 120 m. od drogi głównej, parkingi usytuowane są przy kościele oraz przy cmentarzu na drodze gruntowej.
W miejscowości Ułazów cmentarz znajduje się w odległości ok. 200 m. od drogi Niemstów – Ułazów. Parking usytuowany będzie w rejonie cmentarza.
5) Gmina Narol
W Płazowie cmentarz usytuowany jest przy drodze wojewódzkiej nr 865, w trakcie prowadzonych działań ZNICZ 2006, będzie obowiązywał znak „zakaz zatrzymywania się” B-36 po obu stronach drogi. Parking usytuowany jest przy kościele oraz na przyległych drogach gminnych.

W Narolu cmentarz znajduje się przy drodze wojewódzkiej nr 865, w dniach akcji ZNICZ 2006, będzie obowiązywał znak B-36 po prawej stronie z możliwością parkowania na chodniku. Parkingi znajdują przy ul. Sportowej i ul. Kościuszki na których brak jest wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.


6) Gmina Horyniec Zdrój
Na terenie tej gminy znajduje się 6 cmentarzy: w Horyńcu, Nowym Bruśnie, Werchracie, Prusiu, Dziewięcierzu i Moczarach.

Cmentarz w miejscowości Horyniec Zdrój usytuowany jest przy drodze wojewódzkiej nr 867 przy ul Wojska Polskiego, w czasie działań obowiązywał będzie znak B-36 „zakaz zatrzymywania się” po lewej stronie drogi. Przewiduje się że w okresie trwania akcji funkcjonował będzie parking na placu SKR w Horyńcu. Nie przewiduje się utrudnień w ruchu oraz miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Przy pozostałych cmentarzach nie przewiduje się utrudnień w ruchu drogowym.
7) Gmina Wielkie Oczy
Na terenie gminy Wielkie Oczy znajduje się 4 cmentarze.

- w Łukawcu cmentarz usytuowany jest przy drodze powiatowej na trasie Lubaczów – Wielkie Oczy – granica państwa. W czasie trwania akcji będzie obowiązywał znak B-36 „zakaz zatrzymywania się” usytuowany po lewej stronie drogi, parking znajduje się przy cmentarzu oraz na pobliskich łąkach i drogach gruntowych. Nie przewiduje się utrudnień w ruchu. • w Wielkich Oczach cmentarz znajduje się przy drodze powiatowej na ul. Krakowskiej przy trasie Lubaczów – granica państwa. W czasie trwania działań po stronie prawej drogi będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się oznaczony znakiem B-36. W rejonie cmentarza nie planuje się lokalizacji parkingu pojazdy parkują po lewej stronie drogi.

 • w Bihalach cmentarz usytuowany jest przy trasie Łukawuec – Bihale – Czerniawka, miejsca parkowania na jezdni i przy cmentarzu, nie powoduje utrudnień w ruchu drogowym.

 • w Kobylnicy Wołoskiej cmentarz znajduje się na trasie Kobylnica Ruska –Kobylnica Wołoska, miejsca parkingowe przy cmentarzu i na drodze leśnej.


Powiat łańcucki

Największe utrudnienia w ruchu wystąpią w rejonie cmentarzy w Łańcucie na ul. Mościckiego


i Armii Krajowej, w miejscowości Kosina (droga Nr 4), Żołyni na ul. Mickiewicza (droga Nr 877) oraz w Białobrzegach (droga Nr P-1519R).

W dniu 30 10 i 1.11.2006 r. w godz. 6.00 do 20.00 na ul. Mościckiego w Łańcucie obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy od ul. Armii Krajowej w kierunku miejscowości Albigowa. Objazd skierowany będzie w kierunku Rzeszowa drogami Nr 877 do Albigowej i w prawo do Kraczkowej drogą powiatową Nr 1549R.

Parkingi dla pojazdów zorganizowane będą przy ul. Sokoła, Tkackiej, Traugutta, Daszyńskiego, Piłsudskiego, Mościckiego – prawa strona w kierunku Albigowej oraz plac przy ul. Żardeckiego.

Skrzyżowanie ul. Armii Krajowej – Mościckiego w dniach od 27.10 do 02.11 br. w godzinach 6.00 – 20.00, będzie pod stałym nadzorem policjantów ruchu drogowego, którzy doraźnie podejmować będą ręczną regulację ruchem oraz informować o utrudnieniach i obowiązujących objazdach.
Powiat mielecki
 1. Mielec – na ul. Królowej Jadwigi nastąpi zmiana organizacji ruchu, z dwukierunkowej na drogę jednokierunkową, po prawej stronie na całej długości obowiązywał będzie „zakaz zatrzymywania się” (B – 36). Parking główny wyznaczony będzie przy cmentarzu oraz drogach gruntowych znajdujących się w rejonie cmentarza. Przy bramie głównej cmentarza zostaną wyznaczone miejsca do parkowania dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Ponadto utrudnienia w ruchu mogą wystąpić na ul. Wolności. Od ul. Wolności ustawiony zostanie znak „zakaz wjazdu. W okresie wyjazdu z cmentarza - w okresie największego szczytu ruchu pojazdów z ul. Wolności samochody kierowane będą w ul. Witosa ( objazd do centrum) w celu odciążenia skrzyżowania ul. Wolności – Partyzantów – Dąbrówki. Autobusy komunikacji miejskiej oraz pojazdy TAXI poruszać się będą ul. Królowej Jadwigi w kierunku do ul. Partyzantów mimo „zakazu wjazdu” w tą ulicę.
  W przypadku zablokowania ruchu pojazdów na ul. Wolności pojazdy kierowane będą na ul. Partyzantów oraz w kierunku na miejscowość Szydłowiec i drogę leśną (stawy).


Powiat niżański

Na terenie powiatu niżańskiego w dniach od 27.10 do 2.11.2006 r. wystąpią następujące zmiany


w organizacji ruchu :

 1. Droga krajowa Nr 19 – bezpośrednio przy wymienionej drodze nie ma cmentarzy;

 2. .Droga krajowa Nr 77 / km 60,3 / –miejscowość Racławice ul. Rudnicka, po lewej stronie będą ustawione znaki „B-36” –, cmentarz posiada parking, ponadto istnieje możliwość parkowania pojazdów na drogach bocznych o bardzo małym natężeniu ruchu;

 3. Droga krajowa Nr 77 / km 70,8 / – miejscowość Rudnik ul. Mickiewicza- po lewej stronie będą ustawione znaki o symbolu „B-36” – w rejonie cmentarza istnieją parkingi, ponadto istnieje możliwość skierowania pojazdów na boczne ulice o małym natężeniu ruchu pojazdów.

 4. Droga wojewódzka Nr 858 – miejscowość Zarzecze / poza obszarem zabudowanym /– po prawej stronie będą ustawione znaki o symbolu „B-36” – po lewej stronie nie utwardzone pobocze na wysokości cmentarza, które jest wykorzystywane do parkowania pojazdów, istnieje możliwość skierowania pojazdów na boczne drogi,

 5. Droga wojewódzka Nr 863 – miejscowość Kopki /km 0.3/ obustronnie ustawione znaki o symbolu „B-36” – obok kościoła, który usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza jest parking, istnieje możliwość skierowania pojazdów na boczne ulice o małym natężeniu ruchu pojazdów;

 6. .Droga wojewódzka Nr 872 – miejscowość Nisko ul. Głowackiego – po prawej stronie drogi będą ustawione znaki o symbolu „B-36”, po lewej stronie zatoka postojowa oraz plac nieutwardzony, który jest wykorzystywany jako parking;

 7. Droga powiatowa Nr 1044R - / Kurzyna Wielka / - po prawej stronie dróg będą ustawione znaki o symbolu „B-36”, brak parkingów oraz utwardzonych poboczy,

 8. Droga powiatowa Nr 1045R- skrzyżowanie z drogą Nr 1048R /Huta Krzeszowska/- po lewej stronie dróg będą ustawione znaki o symbolu „B-36”, brak parkingów oraz utwardzonych poboczy.

Pozostałe cmentarze znajdują się przy drogach o małym znaczeniu dla ruchu tranzytowego
i ewentualne utrudnienia w ruchu, jeśli powstały były krótkotrwałe i nie wymagały interwencji Policji. Wymienione wyżej parkingi z uwagi na wielkość i standard nawierzchni, nie posiadają wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Przedstawiona organizacja ruchu zostanie wprowadzona w dniach: 30 i 31.10.2006 roku, a przywrócona do stanu poprzedniego w dniu 2 i 3.11.2006 roku.

Policjanci, pełniący służbę nie wykorzystani do wykonywania czynności w rejonach cmentarzy będą pełnić służbę w rejonach węzłów komunikacyjnych, sprawując nadzór nad płynnością ruchu i reagując na powstałe utrudnienia i zagrożenia. Przewiduje się, że mogą powstać krótkotrwałe utrudnienia na skrzyżowaniu drogi nr 19 z ulicą Rzeszowską w Nisku.Powiat przemyski

Cmentarz Główny ul. Słowackiego (droga wojewódzka Nr 885)

W dniu 1.11 br. na ul. Słowackiego od Placu Na Bramie do skrzyżowania z ul. Bakończycką obowiązywał będzie po obu stronach ulicy „zakaz zatrzymywania się” (B – 36). Zakaz ten nie będzie dotyczył odcinka ul. Słowackiego przy cmentarzu po stronie prawej, od skrzyżowania z ul. Przemysława do wjazdu na parking Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Na odcinku tym dopuszcza się parkowanie pojazdu na jezdni, równolegle do jej krawędzi.


W dniu 01.11 br. w godz. od 10.00 do 18.00 ul. Przemysława zostanie wyłączona z ruchu (nie dotyczyć to będzie autobusów MZK i mieszkańców przyległych osiedli), na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Grochowskiej i obowiązywał będzie na niej „zakaz zatrzymywania się” (B – 36). Parkingi będą usytuowane przy cmentarzu na ul. Słowackiego, parking prywatny na wysokości cmentarza głównego (płatny), przy szkole muzycznej (płatny) oraz Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej.
Cmentarz Zasanie ul. Bolesława Śmiałego

W dniu 1.11 br. w godz. od 10.00 do 18.00 ul. Bolesława Śmiałego zostanie wyłączona


z ruchu na odcinku od ul. Drzymały do wjazdu na parking przy cmentarzu. Na całej długości tej ulicy obowiązywał będzie „zakaz zatrzymywania się” (B – 36). Parking przy cmentarzu (dojazd od ul. Biskupa Glazera) oraz na ulicach przyległych, gdzie nie obowiązuje „zakaz zatrzymywania się”
(B – 36).

Powiat przeworski
 • Przeworsk ul. Jagiellońska (droga wojewódzka Nr 835), w związku z natężeniem ruchu osób pieszych przewidywane są przejściowe utrudnienia w poruszaniu się pojazdów w rejonie ul. Konopnickiej, Krasickiego, Tysiąclecia. Nie przewiduje się zmian w organizacji ruchu. Kierujący pojazdami mogą korzystać z parkingu usytuowanego w rejonie cmentarza obok Miejskiego Domu Kultury. Przy wjeździe na parking wydzielone zostaną miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Rejon cmentarza będzie pod stałym nadzorem Policji i Straż Miejskiej.

 • Cmentarz komunalny przy ul. Pod Rozborzem, (droga powiatowa nr 1592 relacji Przeworsk – Pełkinie) – nie przewiduje się zmian w organizacji ruchu. Przy bramie wjazdowej zlokalizowany będzie parking oraz wydzielone zostaną miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Rejon cmentarza będzie pod stałym nadzorem Policji oraz Straży Miejskiej.

 • Mirocin – cmentarz przy drodze krajowej Nr 4. Parkowanie pojazdów przewidywane jest na parkingu obok kościoła oraz na drodze dojazdowej do cmentarza. Parkowanie pojazdów może odbywać się także na poboczu drogi powiatowej nr 1593 biegnącej przez Mirocin. Nie przewiduje się zmian w organizacji ruchu. Wystąpić mogą przejściowe utrudnienia związane z przekraczaniem jezdni przez osoby piesze

 • Kańczuga – cmentarz ul. Mickiewicza (droga wojewódzka Nr 835 relacji Przeworsk – Dynów). Nie przewiduje się zmian w organizacji ruchu. Parkowanie pojazdów przewidywane jest na poboczach drogi oraz na drodze dojazdowej do cmentarza. Rejon cmentarza objęty będzie stałym nadzorem Policji.

 • Manasterz – cmentarz przy drodze wojewódzkiej Nr 835 relacji Przeworsk – Dynów. Nie przewiduje się zmian w organizacji ruchu. Pojazdy będzie można parkować na parkingu obok kościoła oraz na poboczu drogi.

 • Zarzecze – cmentarz zlokalizowany przy drodze powiatowej Nr 128 relacji Przeworsk – Zarzecze. Nie przewiduje się zmian w organizacji ruchu. Pojazdy można parkować na poboczu drogi.

 • Tyrńcza – cmentarz zlokalizowany przy drodze krajowej Nr 77 relacji Jarosław – Leżajsk. Nie przewiduje się zmian w organizacji ruchu. Pojazdy można będzie parkować na poboczu drogi.

 • Sieniawa – cmentarz zlokalizowany przy drodze wojewódzkiej Nr 835 – ul. Sanowa – relacji Lublin – Przeworsk. Nie przewiduje się zmian w organizacji ruchu. Pojazdy można będzie parkować na poboczu drogi.

Wszystkie cmentarze będą pod stałym nadzorem Policji.

Powiat ropczycko – sędziszowski
Gmina Ropczyce:

- cmentarz ul. Piłsudskiego – przewidywana zmiana organizacji ruchu na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego do skrzyżowania z ul. Konarskiego ruch jednokierunkowy (droga oznakowana znakami pionowymi, parking po prawej stronie tej ulicy ),

- cmentarz przy ul. Witosa parking przy cmentarzu nie przewiduje się utrudnień w ruchu,

- cmentarz ul. Pałacowa parking przy cmentarzu nie przewiduje się utrudnień w ruchu,

- cmentarz ul. Św. Anny parking przy cmentarzu nie przewiduje się utrudnień w ruchu,

- cmentarz w miejscowości Łączki Kucharskie parking przy cmentarzu oraz przewiduje się możliwość parkowania pojazdów po jednej stronie drogi W 986,

- cmentarz w miejscowości Niedźwiada parking przy cmentarzu nie przewiduje się utrudnień w ruchu,

- cmentarz w miejscowości Mała parking przy cmentarzu nie przewiduje się utrudnień w ruchu,

- cmentarz w miejscowości Lubzina przy skrzyżowaniu drogi K-4 i powiatowej P-1287R parking przy cmentarzu, przewidywane utrudnienia na drodze powiatowej, duże natężenie ruchu pieszego na drodze krajowej K-4,
Gmina Sędziszów Młp:

- cmentarz Sędziszów ul. Maciąga - parking przy cmentarzu nie przewiduje się utrudnień w ruchu,

- cmentarz Góra Ropczycka – usytuowany przy drodze powiatowej nr P-1342 brak parkingu przy cmentarzu, przewidywane parkowanie pojazdów po jednej stronie drogi, możliwość wystąpień utrudnień w ruchu drogowym,

- cmentarz w Zagórzycach parking przy cmentarzu nie przewiduje się utrudnień w ruchu,

- cmentarz w Będziemyślu parking przy cmentarzu nie przewiduje się utrudnień w ruchu,

- cmentarz w Klęczanach parking przy cmentarzu nie przewiduje się utrudnień w ruchu,

- cmentarz w Czarnej Sędziszowskiej usytuowany przy drodze o małym natężeniu ruchu, przewidywane parkowanie pojazdów po jednej stronie drogi, nie przewiduje się utrudnień w ruchu,

- cmentarz w Kawęczynie parking przy cmentarzu nie przewiduje się utrudnień w ruchu,

- cmentarz w Borku Wielkim parking przy cmentarzu nie przewiduje się utrudnień w ruchu,

Gmina Ostrów:

- cmentarz w Ostrowie usytuowany przy drodze W-986, parking przy cmentarzu nie przewiduje się utrudnień w ruchu,

- cmentarz w Ociece parking przy cmentarzu nie przewiduje się utrudnień w ruchu,

- cmentarz w Kamionce parking przy cmentarzu nie przewiduje się utrudnień w ruchu,

- cmentarz w Skrzyszowie parking przy cmentarzu nie przewiduje się utrudnień w ruchu,
Gmina Wielopole Skrzyńskie:

- 2 cmentarze w Wielopolu usytuowane przy drodze gminnej do przysiółku Sośnice brak wyznaczonych parkingów, przewidywane parkowanie pojazdów po jednej stronie drogi, małe natężenie, nie przewiduje się utrudnień,

- cmentarz w Wielopolu w rejonie drogi nr 986, brak parkingu, przewidywane parkowanie pojazdów po jednej stronie drogi, możliwość wystąpienia utrudnień,

- cmentarz w Nawisu parking przy cmentarzu nie przewiduje się utrudnień w ruchu,

- cmentarz w Brzezinach parking przy cmentarzu nie przewiduje się utrudnień w ruchu,
Gmina Iwierzyce:

- cmentarz w Nockowej droga gminna do miejscowości Będzienica, brak parkingu, przewidywane parkowanie pojazdów po jednej stronie drogi, możliwość wystąpienia utrudnień w ruchu

- cmentarz w Bystrzycy - parking przy cmentarzu nie przewiduje się utrudnień w ruchu.

Powiat sanocki


W Sanoku cmentarz przy ul. Rymanowskiej oraz ul. Dmowskiego (droga krajowa nr 28) – do parkowania będą wykorzystane dwa skrajne pasy ruchu. Parking przy ul. Rymanowskiej oraz na przyległych ulicach: Kiczury i Matejki.Ulica Dąbrowiecka, która biegnie wewnątrz cmentarza będzie ulicą jednokierunkową i wykorzystana zostania jako parking.Cmentarz przy ul. Lipińskiego jest usytuowany jest bezpośrednio przy drodze nr 28 – do parkowania wykorzystane zostanie pobocze drogi oraz przyległe ulice Wierzbowa i Akacjowa.

Cmentarz w Zagórzu usytuowany jest przy drodze wojewódzkiej nr 892 – do parkowania wykorzystany zostanie przyległy parking oraz sąsiednie ulice.

Powiat stalowowolski

Na terenie powiatu stalowolskiego spodziewane utrudnienia w ruchu mogą wystąpić w rejonie cmentarzy:
 1. Stalowa Wola, ul. Rozwadowska (odcinek drogi krajowej Nr 77) – na ul. Klasztornej po obu stronach jezdni obowiązywał będzie znak „zakaz zatrzymywania się” (B – 36). Parkowanie pojazdów przewidywane jest na wyznaczonych parkingach przy cmentarzu (od strony ul. Klasztornej oraz ul. Rozwadowskiej),

 2. Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia oraz na ul. Bojanowskiej po przeciwnej stronie cmentarza obowiązywał będzie znak „zakaz zatrzymywania się” (B – 36), ponadto odcinek ul. Bojanowskiej od skrzyżowania z ul. Kwiatkowskiego do skrzyżowania z ul. Ofiar Katynia zostanie oznakowany jako droga jednokierunkowa (kierunek jazdy do miejscowości Przyszów). Przy cmentarzu znajduje się parking od strony ul. Bojanowskiej oraz wykorzystanie zostanie jedna strona ulicy Ofiar Katynia do parkowania pojazdów. Ponadto na ul. Ofiar Katynia w bliskim sąsiedztwie cmentarza znajdują się dwa parkingi (strzeżony) – na terenie bazy PKS oraz (nie strzeżony) – na terenie dawnego Polmozbytu,

 3. Turbia, droga krajowa Nr 77 – będzie obowiązywał znak „zakaz zatrzymywania się” (B – 36) po jednej stronie drogi, przy cmentarzu znajduje się parking o nawierzchni utwardzonej,

 4. Zaleszany, droga krajowa Nr 77 – będzie obowiązywał znak „zakaz zatrzymywania się” (B – 36) po jednej stronie drogi. Przy cmentarzu znajdują się dwa parkingi (jeden od strony wsi oraz drugi od strony drogi krajowej Nr 77),

Odcinek drogi krajowej nr 77 będzie pod stałym nadzorem Policji.

Powiat strzyżowski


Na terenie powiatu strzyżowskiego w związku ze spodziewanym zwiększonym natężeniem ruchu kołowego i pieszego, zmiany w organizacji ruchu nastąpią w rejonach cmentarzy położonych


w następujących miejscowościach:


 1. Strzyżów – (droga Nr 988) - z parkowania zostanie wyłączona ul. Łukasiewicza i Sobieskiego po jej obu stronach, od skrzyżowania z ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Sportową (patrząc w kierunku Rzeszowa). Parking zlokalizowany zostanie przy ul. Kombatantów, na której wprowadzony będzie jeden kierunek ruchu tj. w kierunku miejscowości Łętownia. Ponadto pojazdy kierowane będą na parkingi zlokalizowane przy ul. 1 Maja i 1000-lecia (ulice przylegające bezpośrednio do cmentarza).

 2. Dobrzechów – (droga Nr 988), z parkowania wyłączony zostanie lewy pas ruchu, łącznie z poboczem wzdłuż cmentarza, od skrzyżowania Tułkowice – wieś (patrząc w kierunku Strzyżowa). Pojazdy będzie można parkować na placu przy kościele, na parkingu oraz na prawym poboczu drogi wojewódzkiej nr 988 (od strony cmentarza).

 3. Czudec – (droga Nr 988), z parkowania wyłączony zostanie lewy pas ruchu ul. Rzeszowskiej (patrząc w kierunku Rzeszowa). Na odcinku od skrzyżowania z ul. Konopnickiej do Rynku pojazdy można będzie parkować po prawej stronie ul. Rzeszowskiej (od strony cmentarza). Ponadto na ul. Grabieńskich wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu.

 4. Szufnarowa – (droga nr 986), na odcinku wzdłuż cmentarza z parkowania wyłączony zostanie lewy pas ruchu łącznie z poboczem (patrząc w kierunku Wiśniowej). Pojazdy będzie można parkować na parkingu przy cmentarzu, na placu w rejonie Domu Strażaka oraz na poboczu drogi Nr 986 przylegającym do cmentarza.

 5. Lubla – (droga Nr 988), z parkowania wyłączony zostanie lewy pas ruchu na odcinku od cmentarza do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1837R. Parkowanie pojazdów odbywać się będzie na prawym poboczu (patrząc z kierunku Frysztaka).

Na pozostałych drogach znajdujących się na terenie powiatu strzyżowskiego nie przewiduje się zmian w organizacji ruchu.


Powiat tarnobrzeski


Na terenie powiatu tarnobrzeskiego utrudnienia w ruchu mogą wystąpić w następujących miejscach:
 1. Tarnobrzeg ul. Wisłostrada – (droga nr 871), obowiązywać będzie ograniczenie prędkości
  do 40 km/h, ze względu na usytuowanie dwóch cmentarzy znajdujących się po przeciwległych stronach jezdni. Wyłączone zostaną prawe pasy ruchu, które wykorzystane będą na postój pojazdów. W rejonie cmentarza znajduje się parking na który służby porządkowe oraz policjanci
  w pierwszej kolejności będą kierować pojazdy przewożące osoby niepełnosprawne,

 2. Tarnobrzeg ul. Warszawska (Osiedle Wielowieś – droga nr 723), obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz „zakaz zatrzymywania się” (B – 36) po obydwu stronach jezdni oraz „zakaz wyprzedzania”. Ruch pieszych odbywać się będzie częściowo chodnikiem poboczem oraz jezdnią. Postój pojazdów na wyznaczonych parkingach.

 3. Tarnowska Wola – (droga Nr 9), na odcinku od miejscowości Tarnowska Wola – Chmielów droga poddana gruntownemu remontowi nawierzchni oraz poboczy. Na odcinku jednego kilometra tj: od kościoła do cmentarza w dniach od 29.10 do 2.11 br. obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz „zakaz zatrzymywania się” (B – 36) i „zakaz wyprzedzania”. Ruch pieszych na tym odcinku odbywać się będzie poboczem oraz częściowo jezdnią (brak chodnika). Parking dla pojazdów usytuowany jest przy cmentarzu oraz wzdłuż drogi powiatowej (droga biegnąca obok cmentarza).Powiat bieszczadzki


Na terenie powiatu bieszczadzkiego utrudnienia w ruchu mogą występować na drodze krajowej Nr 84, w miejscowości Ustjanowa oraz na drodze wojewódzkiej Nr 896 w Ustrzykach Dolnych w rejonie cmentarza przy ul. Dwernickiego.

Opracowanie:
Wydział Ruchu Drogowego

Komendy Wojewódzkiej Policji

w R z e s z o w i e©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość