Organizator: Starostwo Powiatowe w SochaczewiePobieranie 15.7 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar15.7 Kb.


RODZINNY RAJD ROWEROWY

„OD JUNIORA DO SENIORA”


 • Organizator:

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 69, 96-500 Sochaczew

tel.: 46 864 18 30, faks: 46 864 18 38/71

e-mail: promocja@powiat.sochaczew.pl

REGULAMIN

Termin, miejsce, trasa:

ZBIÓRKA: 28 czerwca 2014 (sobota), godzina 9:20

START: 10:00


 • Sochaczew (parking główny Starostwa Powiatowego w Sochaczewie;

ul. Marsz J. Piłsudskiego 65).

 • Sochaczew – parking Starostwa Powiatowego – ul. Piłsudskiego 65 – START
  ul. Botaniczna, ul. Piłsudskiego, al. 600-lecia, ul. Polna, ul. Kochanowskiego, ul. Targowa, ul. Trojanowska, Kożuszki Parcel, Feliksów, Orły Cesin, Żelazowa Wola, Mokas – postój przy szkole, Olszowiec, Wólka Smolana, Lasocin, Andrzejów, Sianno, Janów, Brochów – piknik przy szkole, Witkowice, Mistrzewice, Żuków – postój przy szkole, Sochaczew – ul. Gawłowska, ul. Warszawska, ul. Traugutta, ul. Licealna, ul. Botaniczna, parking – Starostwo Powiatowe – META

 • Piknik – teren szkoły w Brochowie (ok.1,5 godziny).

 • META: około 16:00 – Sochaczew – parking Starostwa Powiatowego – ul. Piłsudskiego 65

 • Dystans: do 40 km


Cel imprezy: popularyzacja sportu rowerowego, poznawanie walorów Ziemi Sochaczewskiej, aktywna forma spędzania czasu z rodziną i znajomymi – integracja.
 Zgłoszenie:

 • Osobiście w godzinach od 8:00 do 16:00 w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie, Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Piłsudskiego 69, 96-500 Sochaczew lub faksem: 46 864-18-38; 864-18-71 bądź na adres e-mail: promocja@powiat.sochaczew.pl

 • Zgłoszenia dokonujemy za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiat.sochaczew.pl w zakładce RODZINNY RAJD ROWEROWY.

 • Zgłoszenie należy złożyć do 18.06.2014 roku.

 • Przyjęcie identyfikatora jest równoznaczne z akceptacją regulaminu rajdu, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystaniem wizerunku uczestnika dla potrzeb organizatora.

 Zobowiązania uczestnika: • Prawo startu w rajdzie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim.

 • Uczestnik rajdu zobowiązany jest do posiadania w czasie rajdu dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy o ruchu drogowym i umiejętności poruszania się po drogach.

 • Każdy z uczestników powinien posiadać sprawny rower i za jego uszkodzenia odpowiada.

 • Udział w rajdzie mogą wziąć osoby w każdym wieku.

 • Osoby poniżej 18. roku życia mogą zostać zapisane jedynie przez rodziców po wypełnieniu specjalnie przygotowanego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Starostwa zakładce RODZINNY RAJD ROWEROWY(zgłoszenie niepełnoletniego uczestnika Rajdu).

 • W rajdzie na własnych rowerach, mogą wziąć udział dzieci powyżej 7. roku życia. Dzieci młodsze jedynie w charakterze pasażera. Dzieci do lat 14 mogą wziąć udział w rajdzie wyłącznie pod opieką dorosłych.

 • Udział w rajdzie jest bezpłatny.

 • Wyżywienie i napoje we własnym zakresie. Prosimy o zabranie prowiantu na przygotowane ognisko podczas pikniku, wedle uznania i upodobań.

 • W TRAKCIE RAJDU ZABRANIA SIĘ SPOŻYWANIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, OSOBY POD ICH WPŁYWEM BEZWZGLĘDNIE NIE BĘDĄ DOPUSZCZONE DO RAJDU.

 • Każdy z uczestników otrzymuje bezpłatnie: koszulkę, identyfikator imienny.

 • Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu oraz podporządkowanie się decyzjom organizatorów.

 • Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu powoduje wykluczenie z rajdu.

 • Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własny koszt i odpowiedzialność.

 • Organizatorzy rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników, jak i osób trzecich.

 • Nieprzestrzeganie regulaminu oraz samowolna zmiana trasy powodują wykluczenie z rajdu.

  

Zasady poruszania się po drogach publicznych w czasie trwania rajdu:

 • Rajd otwiera i prowadzi komandor główny.

 • Rajd będzie przebiegał przy ruchu otwartym.

 • Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

 • Uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

 • W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności, sytuacji na drodze oraz kontrolować szybkość i hamowanie tak, aby nie utrudniać przebiegu rajdu.

 • Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować i przewidywać, zwłaszcza podczas przejazdu przez skrzyżowanie.

 • Każdy uczestnik powinien być wyposażony w akcesoria niezbędne do uczestnictwa w rajdzie. Na wszelki wypadek prosimy o zabranie płaszcza przeciwdeszczowego lub peleryny na wypadek deszczu, mile widziane kaski rowerowe we własnym zakresie.


Zobowiązania organizatora:

 • Zabezpieczenie przekraczania jezdni przez policję.

 • Zapewnienie opieki medycznej podczas rajdu.

 • Zapewnienie uczestnikom zabezpieczenia technicznego.


Organizator zastrzega sobie:

 • Nie ponosić odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników rajdu a wywołane przez osoby trzecie lub będące skutkiem okoliczności niezależnych od organizatora.


Informacje dodatkowe:

 • Rajd odbywać się będzie przy ograniczonym ruchu drogowym.

 • Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego.

 • Ze względu na warunki atmosferyczne rajd może być przełożony na inny termin.

 • Przed przystąpieniem do rajdu należy sprawdzić stan techniczny roweru.

 • Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń POLICJI oraz zabezpieczającej trasę ekipy porządkowej na całej trasie rajdu a nie stosowanie się do nich, skutkuje wykluczeniem.

 • Osobą odpowiedzialną za całość rajdu, trasę oraz rozstawienie służb jest: Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

 • Organizatorzy przewidują podczas pikniku: ognisko, konkursy, zawody sprawnościowe i rekreacyjne. Podczas pikniku wystąpi z przedstawieniem Teatr Cieni.

 • Uczestnik rajdu otrzyma imienny identyfikator, a pierwsze 700 osób koszulkę.

 • Dla osoby, która zgłosi największą liczbę uczestników na rajd czeka nagroda.

 • Dla NAJMŁODSZEGO i NAJSTARSZEGO uczestnika rajdu czeka nagroda.

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy