Strona główna

Organizator: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie


Pobieranie 15.7 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar15.7 Kb.


RODZINNY RAJD ROWEROWY

„OD JUNIORA DO SENIORA”


 • Organizator:

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 69, 96-500 Sochaczew

tel.: 46 864 18 30, faks: 46 864 18 38/71

e-mail: promocja@powiat.sochaczew.pl

REGULAMIN

Termin, miejsce, trasa:

ZBIÓRKA: 28 czerwca 2014 (sobota), godzina 9:20

START: 10:00


 • Sochaczew (parking główny Starostwa Powiatowego w Sochaczewie;

ul. Marsz J. Piłsudskiego 65).

 • Sochaczew – parking Starostwa Powiatowego – ul. Piłsudskiego 65 – START
  ul. Botaniczna, ul. Piłsudskiego, al. 600-lecia, ul. Polna, ul. Kochanowskiego, ul. Targowa, ul. Trojanowska, Kożuszki Parcel, Feliksów, Orły Cesin, Żelazowa Wola, Mokas – postój przy szkole, Olszowiec, Wólka Smolana, Lasocin, Andrzejów, Sianno, Janów, Brochów – piknik przy szkole, Witkowice, Mistrzewice, Żuków – postój przy szkole, Sochaczew – ul. Gawłowska, ul. Warszawska, ul. Traugutta, ul. Licealna, ul. Botaniczna, parking – Starostwo Powiatowe – META

 • Piknik – teren szkoły w Brochowie (ok.1,5 godziny).

 • META: około 16:00 – Sochaczew – parking Starostwa Powiatowego – ul. Piłsudskiego 65

 • Dystans: do 40 km


Cel imprezy: popularyzacja sportu rowerowego, poznawanie walorów Ziemi Sochaczewskiej, aktywna forma spędzania czasu z rodziną i znajomymi – integracja.
 Zgłoszenie:

 • Osobiście w godzinach od 8:00 do 16:00 w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie, Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Piłsudskiego 69, 96-500 Sochaczew lub faksem: 46 864-18-38; 864-18-71 bądź na adres e-mail: promocja@powiat.sochaczew.pl

 • Zgłoszenia dokonujemy za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiat.sochaczew.pl w zakładce RODZINNY RAJD ROWEROWY.

 • Zgłoszenie należy złożyć do 18.06.2014 roku.

 • Przyjęcie identyfikatora jest równoznaczne z akceptacją regulaminu rajdu, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystaniem wizerunku uczestnika dla potrzeb organizatora.

 Zobowiązania uczestnika: • Prawo startu w rajdzie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w nim.

 • Uczestnik rajdu zobowiązany jest do posiadania w czasie rajdu dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy o ruchu drogowym i umiejętności poruszania się po drogach.

 • Każdy z uczestników powinien posiadać sprawny rower i za jego uszkodzenia odpowiada.

 • Udział w rajdzie mogą wziąć osoby w każdym wieku.

 • Osoby poniżej 18. roku życia mogą zostać zapisane jedynie przez rodziców po wypełnieniu specjalnie przygotowanego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Starostwa zakładce RODZINNY RAJD ROWEROWY(zgłoszenie niepełnoletniego uczestnika Rajdu).

 • W rajdzie na własnych rowerach, mogą wziąć udział dzieci powyżej 7. roku życia. Dzieci młodsze jedynie w charakterze pasażera. Dzieci do lat 14 mogą wziąć udział w rajdzie wyłącznie pod opieką dorosłych.

 • Udział w rajdzie jest bezpłatny.

 • Wyżywienie i napoje we własnym zakresie. Prosimy o zabranie prowiantu na przygotowane ognisko podczas pikniku, wedle uznania i upodobań.

 • W TRAKCIE RAJDU ZABRANIA SIĘ SPOŻYWANIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I UŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, OSOBY POD ICH WPŁYWEM BEZWZGLĘDNIE NIE BĘDĄ DOPUSZCZONE DO RAJDU.

 • Każdy z uczestników otrzymuje bezpłatnie: koszulkę, identyfikator imienny.

 • Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu oraz podporządkowanie się decyzjom organizatorów.

 • Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu powoduje wykluczenie z rajdu.

 • Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własny koszt i odpowiedzialność.

 • Organizatorzy rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników, jak i osób trzecich.

 • Nieprzestrzeganie regulaminu oraz samowolna zmiana trasy powodują wykluczenie z rajdu.

  

Zasady poruszania się po drogach publicznych w czasie trwania rajdu:

 • Rajd otwiera i prowadzi komandor główny.

 • Rajd będzie przebiegał przy ruchu otwartym.

 • Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

 • Uczestnicy rajdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

 • W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności, sytuacji na drodze oraz kontrolować szybkość i hamowanie tak, aby nie utrudniać przebiegu rajdu.

 • Każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować i przewidywać, zwłaszcza podczas przejazdu przez skrzyżowanie.

 • Każdy uczestnik powinien być wyposażony w akcesoria niezbędne do uczestnictwa w rajdzie. Na wszelki wypadek prosimy o zabranie płaszcza przeciwdeszczowego lub peleryny na wypadek deszczu, mile widziane kaski rowerowe we własnym zakresie.


Zobowiązania organizatora:

 • Zabezpieczenie przekraczania jezdni przez policję.

 • Zapewnienie opieki medycznej podczas rajdu.

 • Zapewnienie uczestnikom zabezpieczenia technicznego.


Organizator zastrzega sobie:

 • Nie ponosić odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników rajdu a wywołane przez osoby trzecie lub będące skutkiem okoliczności niezależnych od organizatora.


Informacje dodatkowe:

 • Rajd odbywać się będzie przy ograniczonym ruchu drogowym.

 • Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego.

 • Ze względu na warunki atmosferyczne rajd może być przełożony na inny termin.

 • Przed przystąpieniem do rajdu należy sprawdzić stan techniczny roweru.

 • Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń POLICJI oraz zabezpieczającej trasę ekipy porządkowej na całej trasie rajdu a nie stosowanie się do nich, skutkuje wykluczeniem.

 • Osobą odpowiedzialną za całość rajdu, trasę oraz rozstawienie służb jest: Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

 • Organizatorzy przewidują podczas pikniku: ognisko, konkursy, zawody sprawnościowe i rekreacyjne. Podczas pikniku wystąpi z przedstawieniem Teatr Cieni.

 • Uczestnik rajdu otrzyma imienny identyfikator, a pierwsze 700 osób koszulkę.

 • Dla osoby, która zgłosi największą liczbę uczestników na rajd czeka nagroda.

 • Dla NAJMŁODSZEGO i NAJSTARSZEGO uczestnika rajdu czeka nagroda.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość