Strona główna

Organizowany przez z partnerami przy wsparciu Ekran 2009 Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy ogłasza nabór na edycję Międzynarodowego Programu Szkoleniowego dla Profesjonalistów Filmowych – ekran 2009


Pobieranie 20.77 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar20.77 Kb.


organizowany przezz partneramiprzy wsparciu


Ekran 2009

Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy ogłasza nabór na 5. edycję Międzynarodowego Programu Szkoleniowego dla Profesjonalistów Filmowych – EKRAN 2009.
KTO POWINIEN APLIKOWAĆ?

Profesjonaliści z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.


EKRAN opiera się na pracy zespołowej profesjonalistów z różnych dziedzin filmowych. Głównymi uczestnikami są europejscy reżyserzy lub scenarzyści/reżyserzy, którzy mają już na koncie film pełnometrażowy albo kilka krótkometrażowych. Scenarzysta/reżyser zgłasza swój własny scenariusz, natomiast reżyser zgłasza scenariusz, nad którego rozwojem będzie pracował ze swoim scenarzystą. Uczestnikami aplikującego zespołu są:

- reżyser lub scenarzysta/reżyser

- scenarzysta lub współscenarzysta
- producent zaangażowany w projekt
- operator (nieobowiązkowo) 

JAK APLIKOWAĆ?

Aplikacja w JĘZYKU ANGIELSKIM powinna zawierać:

- CV wszystkich członków zespołu – 3 egzemplarze w jęz. polskim, 1 egz. w jęz. angielskim
- treatment (maximum 10 stron) – 3 egz. w jęz. polskim, 1 egz. w jęz. angielskim
- list intencyjny od producenta lub firmy produkcyjnej – 1 egzemplarz w jęz. polskim, 1 egz. w jęz. angielskim
- formularz (do ściągnięcia   podpisany przez wszystkich członków zespołu – 1 egzemplarz w jęz. angielskim
- film lub filmy reżysera – 1 egzemplarz
- filmografia (w obu językach) i fragmenty pracy operatora – 1 egzemplarz

Aplikacje z Polski i krajów Europy (poza Niemcami, Szwajcarią, Norwegią, Wielką Brytanią i Holandią, gdzie selekcji dokonują Partnerzy programu) należy przesłać do 15 listopada 2008 roku na adres:


Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy
ul. Chełmska 21
00-724 Warszawa

Aplikacji nie odsyłamy.JAK BĘDZIE PRZEBIEGAŁA REKRUTACJA?

Wstępna selekcja – na poziomie lokalnym - zostanie dokonana na podstawie materiałów nadesłanych do 15 listopada 2008 . W styczniu 2009 wybrani kandydaci odbędą rozmowy z Wojciechem Marczewskim, szefem EKRANu.O EKRANIE
EKRAN to europejski projekt szkoleniowy dla profesjonalistów filmowych, skupiający się na kreatywnym procesie pre-produkcji. Jego głównym założeniem jest rozwój projektu poprzez realizację 2 scen ze scenariusza. Ekran umożliwia znalezienie właściwego tonu dla filmu i strategii wizualizacji, rozwijanie umiejętności opowiadania historii obrazami, możliwość eksperymentowania z castingiem i próbami aktorskimi, opracowanie aspektów strategii marketingowej filmu na etapie developmentu.
Program EKRANu obejmuje:

- rozwój treatmentu/scenariusza, grupowe i indywidualne analizy treatmentów/scenariuszy

- przygotowanie do zdjęć; casting, storyboard i indywidualne konsultacje z tutorami

- zdjęcia; konsultacje z opiekunami artystycznymi

- montaż; konsultacje z opiekunem artystycznym

- analiza zrealizowanych scen – indywidualna i grupowa

- pitching; indywidualna i grupowa prezentacja projektów

- strategie produkcyjne i marketingowe dla projektu; indywidualne i grupowe konsultacje z tutorami


Każdy z projektów jest reprezentowany przez grupę składającą się z reżysera, scenarzysty, producenta oraz (opcjonalnie) operatora. Kurs EKRAN zakłada ścisłą współpracę całego zespołu i ma być pierwszym krokiem na drodze do realizacji filmu.
EKRAN organizowany jest we współpracy z europejskimi partnerami: fundacją Focal ze Szwajcarii, Norwegian Film Institute, Danish Film Institute (edycja 2006), internationale filmschule Koeln, NordheinWestfalen Filmstiftung, International Filmschool Wales, Netherlands Film Institute, oraz Polskim Instytutem Sztuki Filmowej.
EKRAN jest współfinansowany przez program Unii Europejskiej Media Training.
Dotychczas odbyły się 4 edycje programu: w 2004, 2006, 2007 i 2008:

- na podstawie scenariuszy rozwijanych podczas Ekranu powstały 3 filmy pełnometrażowe („Teraz ja” Anny Jadowskiej, nagrodzony na FPFF w Gdyni w 2006 za najlepszy debiut, „Out of ropes” Fulvio Berlusconi’ego, premiera na IFF w Locarno 2007 i „Ma salama Jamil” Omara Shargavi’ego, wyprodukowany przez Zentropę)

- „Bunker 5” Harry’ego Flotera dostał nagrodę za najlepszy niemiecki scenariusz- „Deutschen Drehbuchpreis” w 2005 roku

- 5 projektów jest w trakcie produkcji

- wśród producentów projektów EKRANU znaleźli się m.in. Zentropa (Lars von Trier),„Les Films du Fleuve” (Jean Pierre i Luc Dardenne), Pandora Film Studio (Karl Baumgartner), teamWorx Television & Film GmbH (Christian Granderath), RFF International (Stefan Kitanov) oraz Ventura Film (Andreas Pfaeffli, Elda Guinetti).
Wykładowcy i tutorzy Ekranu to: Andrzej Wajda, Volker Schloendorff, Alexander Sokurov, Wojciech Marc­zewski (twórca i szef programu EKRAN) Programme, Agnieszka Holland, Jerzy Zieliński, Lone Scherfig, Morgens Rukov (Dania); Ildiko Enyedi (Węgry); Udayan Prasad, Paweł Pawlikowski, Witold Stok, Nigel Orrillard, Marilyn Milgrom, Alan Fountain (Anglia), Antoine Jaccoud (Szwajcaria), Roshanak Behesht Nedjad (Niemcy).

Program EKRANu 2009

SESJA I  ( 2 marca – 7 marca 2009)
6 dni
Uczestnicy: reżyserzy i scenarzyści/reżyserzy, współscenarzyści.
Podczas pierwszej sesji zostaną ustalone główne metody pracy. Projekty zostaną omówione i poddane ocenie podczas analiz grupowych i indywidualnych. Uczestnicy spotkają się z reżyserem castingu i scenografem w celu przygotowania obsady i miejsc zdjęciowych do scen z własnego scenariusza realizowanych na drugiej sesji. Seminaria tematyczne poprowadzą: na temat swoich wieloletnich doświadczeniach reżyserskich Andrzej Wajda; na temat przyszłości kina artystycznego Volker Schloendorff; na temat castingu i pracy z aktorem Agnieszka Holland, oraz o kreatywnym podejściu do scenografii filmowej Allan Starski.

SESJA II (19 – 30 kwietnia 2009)
12 dni
Uczestnicy: reżyserzy, scenarzyści/reżyserzy, współscenarzyści i producenci.

Sesja poświęcona dalszym omówieniom projektów i aspektom kreatywnej pre-produkcji: znaczeniu obiektu zdjęciowego, wizualizacji za pomocą storyboardu, castingu, porozumienia z aktorami, kompozycji obrazu. Kluczowym zadaniem będzie  sfilmowanie wybranych ze scenariuszy uczestników scen z udziałem 2-3 polskich aktorów mówiących po angielsku. Każdy z uczestników będzie miał do dyspozycji czas na próby z aktorami, przygotowanie storyboardu do sceny (Mateusz Rakowicz), jeden dzień zdjęć i jeden dzień montażu. Seminarium oparte na filmie “Dreszcze” (Srebrny Niedźwiedxwiedż na Berlinale 1982) na temat relacji biografii i fikcji poprowadzi reżyser Wojciech Marczewski.

Specjalnie dla producentów we współpracy z EAVE (jednym z najlepszych programów szkoleniowych dla producentów w Europie) odbędą się grupowe i indywidualne analizy projektów oraz pitching komentowany przez doświadczona producentkę i konsultantkę EAVE Roshanak Behesht Nedjad. Na kolejną sesję producenci przygotują pakiety producenckie.

Sesja zakończy się prezentacją i omówieniem zrealizowanych scen, oraz spotkaniem z reżyserem castingu i scenografem w celu przygotowania scen na trzecią sesję.
SESJA III (14 czerwca – 27 czerwiec 2009)
14 dni 
Uczestnicy: reżyserzy, współscenarzyści, producenci, operatorzy.
W zajęciach uczestniczyć mogą operatorzy oraz 2 aktorów z krajów uczestników wybrani przez reżysera. Każdy z reżyserów nakręci 3-4 minutową scenę z własnego scenariusza we własnym, ojczystym języku. Przygotowania do zdjęć obejmować będzie omówienie strategii reżyserskich, wybór miejsca zdjęciowego, rekwizytów i oświetlenia. Każdy z uczestników będzie miał do dyspozycji czas na próby z aktorami, przygotowanie storyboardu do sceny (Mateusz Rakowicz), jeden dzień zdjęć i jeden dzień montażu. Sesja poświęcona będzie również dalszym grupowym i indywidualnym analizom treatmentów/scenariuszy z naciskiem na zagadnienia: dramaturgia sceny, rozwój postaci, wizualizacja, znalezienie tonu filmu, nakreślenie strategii produkcji i dystrybucji filmu. Seminarium na temat kreatywnej osobowości autora poprowadzi Alexander Sokurov.

Producenci wezmą udział w indywidualnych konsultacjach projektów i pakietów produkcyjnych, oraz w pitchingu komentowanym przez Roshanak Behesht Nedjad. Sesja zakończy się analizą scen i dyskusją o przyszłości rozwijanych projektów.


Pod koniec programu EKRAN każdy z uczestników będzie mógł zaprezentować potencjalnym producentom i koproducentom rozwinięty pierwszy draft scenariusza, dwie sceny ze scenariusza pokazujące ton filmu, obsadę, i wizualne aspekty projektu.ILE TO KOSZTUJE?

Dzięki wsparciu z programu Media Training udział w kursie jest bezpłatny.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.ekran.info.pl


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość