Osoby starszePobieranie 271.13 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar271.13 Kb.
SYSTEM POMOCY
Placówki publiczne i niepubliczne


nazwa

PODMIOT PROWADZĄCY

adres

telefony

Dyrektor/kierownik

Podmiot finansujący/dotujący


OSOBY STARSZE

DOMY POMOCY SPOŁCZENEJ


MIEJSKIE CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH (MCUS),
Jednostka budżetowa

w skład MCUS wchodzą 4 domy pomocy społecznej i 4 dzienne domy pomocy społecznej:


MIASTO WROCŁAW

DPS dla osób starych


ul. Mączna 3

54-131 Wrocław,


/SIEDZIBA MCUS/

tel. 376-99-00

fax 376-99-05

351-20-22

Janusz Nałęcki

MIASTO WROCŁAW

(jednostka budżetowa)DPS dla przewlekle somatycznie chorych

ul. Rędzińska 66/68

54-106 Wrocław


354-12-24,

354-16-25

DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych

ul. Kaletnicza 8

51-180 Wrocław


346-27-23,

346-27-54DPS dla przewlekle somatycznie chorych

ul. Karmelkowa 25/27

52-180 Wrocław


363-46-25,

363-46-09Dzienny Dom Pomocy Społecznej

ul. Skwierzyńska 23/2tel. 361-23-11

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

ul. Komuny Paryskiej 11tel. 343-25-30

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

ul. Żeromskiego 37tel. 321-47-48

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 67tel. 341-90-32

DPS dla osób starych SAMARYTANIN
(typ: dla osób starych)

- prowadzony przez podmiot niepubliczny

Diecezja Wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z siedzibą we Wrocławiu (Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. M. Lutra) z siedzibą we Wrocławiu przy
ul. Wejherowskiej 28

ul. Świątnicka 25/27

52-018 Wrocław
343-72-14

Ks. Robert Sitarek

MIASTO WROCŁAW

(dotacja)DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych
- prowadzony przez podmiot niepubliczny

Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej

z siedzibą we Wrocławiu przy ul. B. Kominka 3/5
ul. Farna 3

51-313 Wrocław
345-79-57

Siostra Bożena Jadach

MIASTO WROCŁAW

(dotacja)


DPS dla dzieci- prowadzony przez podmiot niepubliczny


Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej,

z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kominka 3/5ul. Objazdowa 40

54-513 Wrocław
357-68-57

Siostra Wanda Izdebska

MIASTO WROCŁA

(dotacja)DPS dla przewlekle somatycznie chorych
- prowadzony przez podmiot niepubliczny

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek MNP


z siedzibą w Krzyżanowicach, ul. Kolejowa 4

ul. Grunwaldzka 104

50-357 Wrocław
372-05-13

Siostra Kamila Wójtowicz

MIASTO WROCŁAW

(dotacja)


Dom Pomocy Społecznej „ARKA”


- prowadzony przez podmiot niepubliczny

Fundacją „ARKA” Wspólnota we Wrocławiu,


z siedzibą władz we Wrocławiu przy
ul. Jutrosińskiej 29,

ul. Jutrosińska 29

51-124 Wrocław325-68-23

Ewa Jaruzelska

MIASTO WROCŁAW

(dotacja)


OŚRODKI WSPARCIA I MIESZKANIA CHRONIONE

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży- prowadzony przez podmiot niepubliczny

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia


z siedzibą w Warszawie, ul. Żytnia 3/9,


pl. Grunwaldzki 3c,

50-377 Wrocław
328-00-98,

328-26-57 (fax)Siostra Stefania Panuś

MIASTO WROCŁAW

(dotacja)


Środowiskowy Dom Samopomocy- prowadzony przez podmiot niepubliczny

Międzynarodowy Instytut Ubóstwa prowadzony przez p. Danutę Zalewską
ul. Celtycka 15/2

ul. Szkolna 11

54-007 Wrocław349-45-80

Danuta Zalewska

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI (budżet państwa) za pośrednictwem Miasta WrocławŚrodowiskowy Dom Samopomocy typu B
- prowadzony przez podmiot niepubliczny


Fundacja „Przyjazny Dom” im. Stanisława Jabłonki z siedzibą we Wrocławiu przy
ul. Okulickiego 2

ul. Okulickiego 2

51-216 Wrocław796-04-60

Zbigniew Kobyłecki

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI (budżet państwa) za pośrednictwem Miasta Wrocław

Centrum Wsparcia wraz z zespołem mieszkań chronionych- prowadzony przez podmiot niepubliczny

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego,

z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Krasińskiego 13 (oficyna),ul. Lelewela 23

53-505 Wrocław341-28-97

Kierownik – Renata Ziółkowska

MIASTO WROCŁAW

(dotacja)


Zespół Mieszkań Chronionych


- prowadzony przez podmiot niepubliczny

Fundacja „Przyjazny Dom im. Stanisława Jabłonki z siedzibą we Wrocławiu przy
ul. Okulickiego 2

ul. Okulickiego 2

51-216 Wrocław796-04-60

Zbigniew Kobyłecki

MIASTO WROCŁAW

(dotacja)
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEWARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ


Warsztat Terapii Zajęciowej dla osób upośledzonych „Muminki” (dla dorosłych) Fundacji im. Brata Alberta,

- prowadzony przez podmiot niepubliczny

Fundacja im. Brata Alberta z siedzibą w Krakowie Radwanice, 32-064 Rudowa

ul. Obornicka 99

51-114 Wrocław352-75-25

Kierownik - Tomasz Zdobylak

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH za pośrednictwem Miasta Wrocław

Warsztat Terapii Zajęciowej „Wspólnota” dla osób niepełnosprawnych umysłowo Fundacji im. Brata Alberta,
- prowadzony przez podmiot niepubliczny


Fundacja im. Brata Alberta z siedzibą w Krakowie Radwanice, 32-064 Rudowa

ul. Wystawowa 1,
51-618 Wrocław

348-59-83

Kierownik - Grzegorz Krzykwa

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH za pośrednictwem Miasta Wrocław

Warsztat Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych umysłowo „U Ojca Damiana”

- prowadzony przez podmiot niepubliczny

Fundacja im. Błogosławionego Ojca Damiana z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Snopkowej 5

ul. Snopkowa 5

52-225 Wrocław373-04-70

373-03-80 (fax)Kierownik - Adam Zarzycki

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH za pośrednictwem Miasta Wrocław

Warsztat Terapii Zajęciowej dla osób upośledzonych (dla dorosłych)

- prowadzony przez podmiot niepubliczny

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

ul. Katedralna 7 we Wrocławiuul. Lwowska 20,

53-518 Wrocław361-85-29

Kierownik - Katarzyna Ziółkowska

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH za pośrednictwem Miasta Wrocław

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „OSTOJA”

- prowadzony przez podmiot niepubliczny

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i Młodzieży z MPDz „Ostoja” z siedzibą
we Wrocławiu przy
ul. Stawowej 1A

ul. Stawowa 1a

50-018 Wrocław344-78-02

Kierownik - Aleksandra Jaworska

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH za pośrednictwem Miasta Wrocław

Warsztaty Terapii Zajęciowej

- prowadzony przez podmiot niepubliczny

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „Ostoja” z siedzibą we Wrocławiu przy ul,. Stawowej 1A

ul. Litomska 10

53-641 Wrocław354-44-39

Kierownik - Robert Wieczorek

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH za pośrednictwem Miasta Wrocław

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Stowarzyszenia „SYNAPSA”

- prowadzony przez podmiot niepubliczny

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „SYNAPSA” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jarnołtowskiej 5

ul. Jarnołtowska 5

54-530 Wrocław349-26 -03

Kierownik - Lidia Zaleśna

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH za pośrednictwem Miasta Wrocław


DZIECI I MŁODZIEŻ


PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Dziecięcy Dom

Placówka Wielofunkcyjna

- prowadzony przez podmiot niepubliczny

MIASTO WROCŁAW


ul. Parkowa 2

51-616 Wrocław
348-50-07

348-50-08 (fax)Jolanta Dutkiewicz

MIASTO WROCŁAW

(dotacja)
Wielofunkcyjna Placówka „Przyjazny Dom”

- prowadzony przez podmiot niepubliczny

MIASTO WROCŁAW


ul. Chopina 9a

51-609 Wrocław
348-37-08

347-81-08 (fax)Iwona Siemińska

MIASTO WROCŁAW

(dotacja)
Dom dla Dzieci im. W. Rutkiewicz

- prowadzony przez podmiot niepubliczny

Towarzystwo „Nasz Dom”

z siedzibą w Warszawie, al. Zjednoczenia 34,ul. Lekcyjna 29

51-169 Wrocław325-32-72

325-51-11 (fax)Dorota Kamińska

MIASTO WROCŁAW

(dotacja)Placówka Opiekuńczo-Interwencyjna „Przystanek Dobrej Nadziei”
Jednostka budżetowa

MIASTO WROCŁAW


ul. Borowska 181-187

50-553 Wrocław799-89-06

799-89-07(fax)Ryszard Zieliński

MIASTO WROCŁAW

(jednostka budżetowa)
Zespół Ognisk Wychowawczych
Jednostka budżetowa

MIASTO WROCŁAW


pl. Św. Macieja 5

50-244 Wrocław322-41-14

Teresa Pasińska

MIASTO WROCŁAW

(jednostka budżetowa)
ul. Kołłątaja 26a

50-007 Wrocław343-92-00

ul. Legnicka 30

53-673 Wrocław355-92-90

pl. św. Macieja 5a

50-244 Wrocław372-10-99

ul. Kościuszki 169/2i3

50-438 Wrocław342-57-57

ul. Rogowska 54a

54-440 Wrocław357-91-28

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1


Jednostka budżetowa

MIASTO WROCŁAW


ul. Sokola 28/30 m. 5

53-147 Wrocław361-64-06

Beata Okoń

MIASTO WROCŁAW

(jednostka budżetowa)
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2

Jednostka budżetowa


MIASTO WROCŁAW


Nie funkcjonuje
MIASTO WROCŁAW

(jednostka budżetowa)
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3

Jednostka budżetowa


MIASTO WROCŁAW


ul. Rogowska 32/1a

54-440 Wrocław357-89-80

Mariola Ziółkowska

MIASTO WROCŁAW

(jednostka budżetowa)
Rodzinny Dom Dziecka Nr 4

Jednostka budżetowa


MIASTO WROCŁAW


ul. Pocztowa 17/8

53-313 Wrocław367-27-37

Barbara Osuch

MIASTO WROCŁAW

(jednostka budżetowa)
Rodzinny Dom Dziecka Nr 5

Jednostka budżetowa


MIASTO WROCŁAW


ul. Kasztelańska 7/10

51-200 Wrocław352-64-00

Krystyna Bochenkiewicz

MIASTO WROCŁAW

(jednostka budżetowa)
Rodzinny Dom Dziecka Nr 6

Jednostka budżetowa


MIASTO WROCŁAW


ul. Kamieńskiego 253

51-126 Wrocław327-60-89

Bartłomiej Grzyb

MIASTO WROCŁAW

(jednostka budżetowa)
Rodzinny Dom Dziecka Nr 7

Jednostka budżetowa


MIASTO WROCŁAW


ul. Kamieńskiego 253

51-126 Wrocław352-78-31 (fax)

Narcyza Kowalik

MIASTO WROCŁAW

(jednostka budżetowa)
Rodzinny Dom Dziecka Nr 8

Jednostka budżetowa


MIASTO WROCŁAW


ul. Kamieńskiego 200/1

51-126 Wrocław327-63-03

Małgorzata Zajączkowska

MIASTO WROCŁAW

(jednostka budżetowa)
Rodzinny Dom Dziecka Nr 9

Jednostka budżetowa


MIASTO WROCŁAW


Nie funkcjonujeMIASTO WROCŁAW

(jednostka budżetowa)
Rodzinny Dom Dziecka Nr 10

Jednostka budżetowa


MIASTO WROCŁAW


ul. Kasztelańska 11/12

51-200 Wrocław785-64-84

Danuta Miler - Issel

MIASTO WROCŁAW

(jednostka budżetowa)
Rodzinny Dom Dziecka Nr 11

Jednostka budżetowa


MIASTO WROCŁAW


ul. Zelwerowicza 16/ 6

53-676 Wrocław359-35-51

Mirosława Stawirej

MIASTO WROCŁAW

(jednostka budżetowa)
Rodzinny Dom Dziecka Nr 12

Jednostka budżetowa


MIASTO WROCŁAW


ul. Obornicka 20/2

51-113 Wrocław325-64-00

Marta Modlińska-Adamczewska

MIASTO WROCŁAW

(jednostka budżetowa)
Rodzinny Dom Dziecka Nr 13

Jednostka budżetowa


MIASTO WROCŁAW


ul. Maślicka 10b/23

54-107 Wrocław354-08-30

Monika Ciesielska

MIASTO WROCŁAW

(jednostka budżetowa)
Rodzinny Dom Dziecka Nr 14

Jednostka budżetowa


MIASTO WROCŁAW


ul. Kilinskiego 36/5

50-264 Wrocław795-09-79

Jacek Sujka

MIASTO WROCŁAW

(jednostka budżetowa)
Rodzinny Dom Dziecka Nr 15

Jednostka budżetowa


MIASTO WROCŁAW


ul. Bałuckiego 11/3

50-034 Wrocław342-85-84

Małgorzata Połonecka

MIASTO WROCŁAW

(jednostka budżetowa)
Rodzinny Dom Dziecka Nr 16

Jednostka budżetowa


MIASTO WROCŁAW


ul. Objazdowa 2/4/2

54-513 Wrocław357-90-87

Beata Skotnicka

MIASTO WROCŁAW

(jednostka budżetowa)
Rodzinny Dom Dziecka Nr 17

Jednostka budżetowa


MIASTO WROCŁAW


ul. Litewska 72/1

51-354 Wrocław324-91-43

Ewa Łuczak

MIASTO WROCŁAW

(jednostka budżetowa)
Rodzinny Dom Dziecka Nr 18

Jednostka budżetowa


MIASTO WROCŁAW


ul. Falzmanna 17/2

51-128 Wrocław327-66-65

Alina Domaradzka

MIASTO WROCŁAW

(jednostka budżetowa)
Rodzinny Dom Dziecka Nr 19

Jednostka budżetowa


MIASTO WROCŁAW


ul. Kłokoczycka 158a

51-376 Wrocław345-48-67

Jolanta Nowaczek

MIASTO WROCŁAW

(jednostka budżetowa)
Rodzinny Dom Dziecka Nr 20

Jednostka budżetowa


MIASTO WROCŁAW


ul. Kasztelańska 9/10

51-200 Wrocław795-89-63

795-89-64Aleksander Janicki

MIASTO WROCŁAW

(jednostka budżetowa)
Rodzinny Dom Dziecka Nr 21

Jednostka budżetowa


MIASTO WROCŁAW


ul. Włościańska 38b

54-514 Wrocław346-64-83

Małgorzata Wałowska

MIASTO WROCŁAW

(jednostka budżetowa)
Rodzinny Dom Dziecka Nr 22

Jednostka budżetowa


MIASTO WROCŁAW


ul. Miodowa 94

54-007 Wrocław349-45-10

Magdalena Małolepszy

MIASTO WROCŁAW

(jednostka budżetowa)
Rodzinny Dom Dziecka Nr 23

Jednostka budżetowa


MIASTO WROCŁAW


ul. Ignuta 101-103/3

54-151 Wrocław783-45-40

Małgorzata Czarny

MIASTO WROCŁAW

(jednostka budżetowa)
Rodzinny Dom Dziecka Nr 24

Jednostka budżetowa


MIASTO WROCŁAW


ul. Ostrowska 36

51-005 Wrocław78-15-646

Bogumiła Kuźniacka

MIASTO WROCŁAW

(jednostka budżetowa)
Rodzinny Dom Dziecka

Klementynka”- prowadzony przez podmiot niepubliczny

MIASTO WROCŁAW


ul. Główna 14

54-061 Wrocław356-08-63

Marta Ciesielska

MIASTO WROCŁAW

(dotacja)
Rodzinny Dom Dziecka Nr 26

Jednostka budżetowa


MIASTO WROCŁAW


ul. Poleska 15 m. 31

51-354 Wrocław
330-72-70

Aneta Krupińska – Wawerek

MIASTO WROCŁAW

(jednostka budżetowa)
Rodzinny Dom Dziecka Nr 27

Jednostka budżetowa


MIASTO WROCŁAW


Nie funkcjonujeMIASTO WROCŁAW

(jednostka budżetowa)
Rodzinny Dom Dziecka Nr 28

Jednostka budżetowa


MIASTO WROCŁAW


ul. Maślicka 8a/23

54-107 Wrocław354-06-51

Anna Matecka

MIASTO WROCŁAW

(jednostka budżetowa)


OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE


Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy
Jednostka budżetowa

MIASTO WROCŁAW


ul. Młodych Techników 58

53-645 Wrocław359-28-92

359-28-95Barbara Kruk-Ołpińska

MIASTO WROCŁAW

(jednostka budżetowa)
Archidiecezjalna Poradnia Adopcyjna Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
- prowadzony przez podmiot niepubliczny

Archidiecezjalna Poradnia Adopcyjna

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy,

z siedzibą przy ul. Katedralnej 4/25 we Wrocławiuul. Katedralna 4/25

50-328 Wrocław327-11-03

Ewa Ładyżyńska

MIASTO WROCŁAW

(dotacja)INNE

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnychul. św. Antoniego 36/38


50-073 Wrocław

344-17-34

344-85-75Prezes – Tadeusz Krasoń

OSOBY BEZDOMNE – Bezpłatna infolinia 0-800-292-137


SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE

Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej dla Kobiet i Matek z Dziećmi
- prowadzony przez podmiot niepubliczny

Stowarzyszenie Pomocy „AKSON”

ul. Obornicka 99


51-114 Wrocław

352-94-03

Ryszard Zieliński
Dom Socjalny dla Mężczyzn
- prowadzony przez podmiot niepubliczny

Stowarzyszenie „Ludzie ludziom”

ul. Reymonta 10


50-225 Wrocław

329-08-06

Erazm Humienny
Schronisko dla kobiet i matek z dziećmi

Towarzystwo im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie

ul. Strzegomska 9


53-611 Wrocław

355-44-66

Małgorzata Wróblewska
Noclegownia dla bezdomnych kobiet

Towarzystwo im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie

ul. Strzegomska 9


53-611 Wrocław

355-44-66

Łucja Dobrowolska
Schronisko dla bezdomnych mężczyzn

Towarzystwo im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie

ul. Bogedaina 5


50-514 Wrocław

336-70-07

Bezpłatna infolinia

0-800-292-137


Dariusz Dobrowolski
Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn

(otwarta od 18.00 do 8.00)

Towarzystwo im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie

ul. Małachowskiego 15


50-442 Wrocław

717-34-25

Maciej Gudra
Schronisko dla kobiet z dziećmi i dla rodzin

Stowarzyszenie Pomocy AKSON

ul. Jedności Narodowej 57a


50-262 Wrocław

322-34-81

Grażyna JańczykStowarzyszenie Bractwa Więziennego

ul. Jedności Narodowej 187a


50-302 Wrocław

321-06-03

502-345-141Jarosław Szymański
Dom Ciepła” dla osób żyjących z wirusem HIV i AIDS

Stowarzyszenie PlusMinus

ul. Reymonta 8


50-225 Wrocław

329-10-39

Katarzyna Dębska – Jędrzejczak
Schronisko dla kobiet z dziećmi i dla rodzin

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym oraz Niepełnosprawnych „Pierwszy Krok”

ul. Pułaskiego 26 oficyna


50-446 Wrocław

342-00-68

Grażyna Drobik
Schronisko im. Brata AlbertaSzczodre


ul. Trzebnicka 28

55-090 Długołęka399-86-12

Tadeusz Kirejczyk

JADŁODAJNIE

Caritas” Centrum Socjalne Archidiecezji Wrocławskiejul. Słowiańska 17


50-234 Wrocław

372-19-86Jadłodajnia przy klasztorze Franciszkanówal. Kasprowicza 26


51-439 Wrocław

327-35-93Parafia św. Elżbietyul. Grabiszyńska 103


53-439 Wrocław

789-37-91Parafia św. Maurycegoul. Worcella 5a


50-448 Wrocław

789-93-96 wew. 32Parafia św. Rodzinyul. Monte Cassino 64


51-681 Wrocław

348-32-30Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigiul. Sępa-Szarzyńskiego 29


50-351 Wrocław

322-3461
ODZIEŻ
Polski Czerwony Krzyż

ul. Bujwida 34


50-368 Wrocław

328-02-54


Polski Komitet Pomocy Społecznej
Odzież wydawana jest w środy w godz. 10.00-14.00

ul. Dubois 11/13


50-208 Wrocław

329-70-73; 329-66-52
ŁAŹNIE

Caritas Archidiecezji Wrocławskiejul. Katedralna 7


50-328 Wrocław

321-00-22Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn Towarzystwa Brata Albertaul. Małachowskiego 15


50-442 Wrocław

717-34-25

Maciej Gudra

OSOBY BEZROBOTNE

Active Plusul. Szewska 8


Wrocław

376-60-30; 376-60-29Euro Works
ul. Wita Stwosza 28

WrocławGlob Haus Sp. z.o.o.ul. Widok 6

WrocławAgencja Pośrednictwa Pracy "Creyf's"ul. Rejtana 1

WrocławAgencja Pośrednictwa Pracy i Doradztwa Personalnego "ADECCO - POLAND"ul. Piotra Skargi 22/5 Wrocław


344-70-93Fundacja In Posterumul. Strzegomska 7


53-611 Wrocław

359-09-50
OFIARY PRZEMOCY

Fundacja "NON LICET"ul. Stalowa 6a


50-312 Wrocław

361-97-70Demokratyczna Unia Kobiet Ośrodek Interwencji Kryzysowej, poradnia psychologiczna, poradnia prawnaul. Ofiar Oświęcimskich 17


50-069 Wrocław

071-340- 01-06; 341-71-43Poradnia Towarzystwa Rozw-oju Rodzinyul. Podwale 74 ofic. 23


Wrocław

342-14 -13, 343-79-55Ośrodek Interwencji Kryzysowej Stowarzyszenia "Interwencja"

codziennie od 15.00 do 20.00,


dodatkowo w poniedziałki i czwartki od 9.00 do 12.00

ul. Podwale 13, parter

Wrocław,


0-71-783-36-64OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ Via Vitae

Konsultacje psychologiczne oraz podstawowa pomoc psychoterapeutyczna


co czwartek w godzinach: 15.00 - 17.30
Zapisy tylko telefonicznie: tel. kom. 0-692-299-884 Paulina Chocholska
ul. Podwale 65/1
(między ulicą Kołłątaja a Dworcową)


Wrocław


OŚRODEK TERAPEUTYCZNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY PROWADZONY PRZEZ STOWARZYSZENIE POMOCY "AKSON"pl. Strzelecki 23a/3


Wrocław

0-71 352 94 03Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej dla Kobiet i Matek z Dziećmi Stowarzyszenia AKSON

czynne całą dobę

ul. Obornicka 99,

51-114 Wrocław


071 352 94 03©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy