Strona główna

Oświadczenie o zawartych umowach cywilnoprawnych


Pobieranie 3.38 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar3.38 Kb.
Oświadczenie

o zawartych umowach cywilnoprawnych

Na podstawie art. 24j, ust.1 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm)
Łukasz Burkiewicz – Zastępca Burmistrza Gostynia

oświadczam, że


Osoby niżej wymienione zawarły umowy cywilnoprawne z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi i nie dotyczą stosunków prawnych wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub ze stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących.

Aleksandra Giezek - Burkiewicz – żona

Gostyń, 2004 – 02 - 20

Sporządził :

Maria Mikołajczak2004-11-02


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość