Pakiet 2 opis przedmiotu zamówieniaPobieranie 28.81 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar28.81 Kb.

Załącznik 3.2 do AEZ/S-132/2009

Pakiet 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Dostawa i instalacja 1 sztuki klimatyzatora przeznaczonego dla potrzeb Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii
Pomieszczenie o powierzchni – ok. 16 m2

Kubatura pomieszczenia – ok. 58m3

Pomieszczenie bez okien – znajdują się zamrażarki niskotemperaturowe – 3 szt.

Zapotrzebowanie na moc chłodniczą: - min. -7,0kW ( moc nominalna )Wymagania dla każdego z klimatyzatorów:

- fabrycznie nowy,

- wolny od wad,

- ścienny system „split”

- realizowana funkcja - chłodzenie

- certyfikat CE, .

- wyposażony w sprężarkę inverterową

- folder urządzenia z opisem i danymi technicznymi producenta w języku polskim-należy załączyć do oferty

- obsługa pilotem bezprzewodowym

Dodatkowe wyposażenie:

- czynnik chłodzący –R410A- filtr o działaniu minimum antybakteryjnym. (konstrukcja i opis filtra

powinna wynikać z informacji zawartych w folderze dla proponowanego w ofercie typu

klimatyzatora)

- okres gwarancji min. 24 m-cyWarunki montażu

W celu zainstalowania urządzenia należy wykonać;

1. Instalacja elektryczna - zasilanie

  1. Z rozdzielnicy elektrycznej mieszczącej się w szachcie elektrycznym należy z za wyłącznika głównego wyprowadzić niezależny obwód elektryczny przewodem YDYżo o przekroju i ilości żył zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową urządzenia z uwzględnieniem ewentualnego spadku napięcia

  2. Na tablicy rozdzielczej zamontować zabezpieczenia nadprądowe zgodnie z instrukcją techniczno – ruchową w wydzielonej skrzynce bezpiecznikowej.

3. Obwód elektryczny dla zasilania klimatyzatora prowadzić w istniejących przestrzeniach technicznych w odpowiednich do tego celu osłonach , następnie w korytkach plastykowych mocowanych do ściany. Długość instalacji elektrycznej ok.15- 20 m.

Po wykonaniu montażu i podłączeniu klimatyzatora należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w układzie TN-C i sporządzić protokoły z badań.


2. Jednostka wewnętrzna Będzie zainstalowany na ścianie w pomieszczeniu zamrażarek niskotemperaturowych nr. 2129 blok E II. piętro, natomiast jednostka zewnętrzna na zewnątrz budynku na dachu . Instalację freonową oraz elektryczną zasilającą należy poprowadzić w istniejących przestrzeniach technicznych w odpowiednich do tego celu osłonach. Długość instalacji freonowej łączącej jednostkę wewnętrzną z jednostką zewnętrzną ok. 15 - 20 metrów.

  1. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: dostawa, instalacja (zamocowanie), podłączenia elektryczne oraz uruchomienie klimatyzatora, z odprowadzeniem skroplin do kanalizacji, oraz maskowanie przewodów profilami z PCV.

  2. Wszelkie przepusty oraz przebicia należy zabezpieczyć w odpowiedni sposób oraz jeżeli zachodzi taka konieczność uszczelnić.

  3. Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej w miejscu przeprowadzania prac, celem należytego przygotowania oferty.

6. Wykonawca powinien ustalić termin rozpoczęcia prac oraz zakończenia z Działem Technicznym Szpitala CSK – tel. 022-599-20-40 Pan Artur Angerman.

Akceptuję/my:

..........................................dnia .................. ……...............................................................

Podpis Wykonawcy2. Dostawa i instalacja 1 sztuki klimatyzatora przeznaczonego dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej przy ul. Oczki 3 w Warszawie
Pomieszczenie o powierzchni – ok. 41 m2

Kubatura pomieszczenia – ok. 150 m3

Zapotrzebowanie na moc chłodniczą: - min. -5,3kW

Wymagania dla każdego z klimatyzatorów:

- fabrycznie nowy,

- wolny od wad,

- ścienny system „split”

- realizowana funkcja - chłodzenie

- certyfikat CE, .

- folder urządzenia z opisem i danymi technicznymi producenta w języku polskim-należy załączyć do oferty

- obsługa pilotem bezprzewodowymDodatkowe wyposażenie:

- czynnik chłodzący –R410A- filtr o działaniu minimum antybakteryjnym. (konstrukcja i opis filtra

powinna wynikać z informacji zawartych w folderze dla proponowanego w ofercie typu

klimatyzatora)

- okres gwarancji min. 24 m-cyWarunki montażu

W celu zainstalowania urządzenia należy wykonać

1. Instalacja elektryczna - zasilanie

Do zasilania elektrycznego w/w klimatyzatora należy wykorzystać istniejące gniazdo wtykowe 3x400 V, 16A. Przewód typu YDYżo 3x2,5 mm2 podłączyć bezpośrednio do styków gniazda (L1,N+PE), wprowadzając go od góry poprzez dławik uszczelniający.

Przewód zasilający układać w rurze winidurowej RL18 (w kolorze białym) na tynku. (długość do jednostki wewnętrznej- op. 15 mb). W rozdzielni elektrycznej na klatce schodowej dobrać odpowiednie zabezpieczenie nadprądowe do mocy energetycznej klimatyzatora.

Po wykonaniu montażu i podłączeniu klimatyzatora należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w układzie TN-C i sporządzić protokoły z badań.


2. Jednostka wewnętrzna Będzie zainstalowany na ścianie w pomieszczeniu laboratoryjnym Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej, mieszczącej się na parterze w budynku , natomiast jednostka zewnętrzna na zewnętrznej ścianie budynku od podwórza . Instalację freonową oraz elektryczną zasilającą jednostkę zewnętrzną należy poprowadzić w korytkach PCV po ścianach przy suficie i na suficie. Wyprowadzenie instalacji na zewnątrz budynku należy poprowadzić przez pomieszczenie nr. 5. Długość instalacji freonowej łączącej jednostkę wewnętrzną z jednostką zewnętrzną ok. 10 metrów.

3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: dostawa, instalacja (zamocowanie), podłączenia elektryczne oraz uruchomienie klimatyzatora, z grawitacyjnym odprowadzeniem skroplin, maskowanie przewodów profilami z PCV.

4. Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej w miejscu przeprowadzania prac, celem należytego przygotowania oferty.

Akceptuję/my:

..........................................dnia .................. ……...............................................................

Podpis Wykonawcy3. Dostawa i instalacja 1 sztuki klimatyzatora przeznaczonego dla potrzeb Zakładu Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych ul. Pawińskiego 3c w Warszawie
Pomieszczenie o powierzchni – ok. 24 m2

Kubatura pomieszczenia – ok. 55 m3

Zapotrzebowanie na moc chłodniczą: - min. -5,3kW

Wymagania dla każdego z klimatyzatorów:

- fabrycznie nowy,

- wolny od wad,

- ścienny system „split”

- realizowana funkcja - chłodzenie

- certyfikat CE, .

- folder urządzenia z opisem i danymi technicznymi producenta w języku polskim-należy załączyć do oferty

- obsługa pilotem bezprzewodowymDodatkowe wyposażenie:

- czynnik chłodzący –R410A- filtr o działaniu minimum antybakteryjnym. (konstrukcja i opis filtra

powinna wynikać z informacji zawartych w folderze dla proponowanego w ofercie typu

klimatyzatora)

- okres gwarancji min. 24 m-cyWarunki montażu

W celu zainstalowania urządzenia należy wykonać;

1. Instalacja elektryczna - zasilanie

  1. Z rozdzielnicy elektrycznej na parterze mieszczącej się w szachcie elektrycznym należy z za wyłącznika głównego wyprowadzić niezależny obwód elektryczny przewodem o przekroju i ilości żył zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową urządzenia z uwzględnieniem ewentualnego spadku napięcia

  2. W szachcie zamontować zabezpieczenia różnicowoprądowe z członem nadmiarowym zgodnie z instrukcją techniczno – ruchową w wydzielonej skrzynce bezpiecznikowej.

3. Obwód elektryczny dla zasilania klimatyzatora prowadzić nad sufitem podwieszanym , następnie w korytkach plastykowych mocowanych do ściany. Długość instalacji elektrycznej ok. 15 m.

Po wykonaniu montażu i podłączeniu klimatyzatora należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w układzie TN-S i sporządzić protokóły z badań.


2. Jednostka wewnętrzna Będzie zainstalowany na ścianie w pomieszczeniu zamrażarek niskotemperaturowych Zakładu Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych znajdującym się na parterze w budynku , natomiast jednostka zewnętrzna na zewnątrz budynku pod zadaszeniem na poziomie gruntu. . Instalację freonową oraz elektryczną zasilającą jednostkę zewnętrzną należy poprowadzić w korytkach PCV .. Długość instalacji freonowej łączącej jednostkę wewnętrzną z jednostką zewnętrzną ok. 6 metrów.

  1. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: dostawa, instalacja (zamocowanie), podłączenia elektryczne oraz uruchomienie klimatyzatora, z grawitacyjnym odprowadzeniem skroplin, maskowanie przewodów profilami z PCV.

  2. Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej w miejscu przeprowadzania prac, celem należytego przygotowania oferty.

Akceptuję/my:

..........................................dnia .................. ……...............................................................

Podpis WykonawcyStrona z©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy