Strona główna

PaneliśCI: prof dr hab. Jan Zbigniew Lewandowski


Pobieranie 6.26 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar6.26 Kb.
PANELIŚCI:


  1. prof. dr hab. Jan Zbigniew Lewandowski

Urodzony w 1944r, student historii Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, autor pracy magisterskiej „Polityka caratu wobec ludności grecko-katolickiej w Królestwie Polskim w latach 1815-1875” pod kier. prof. dr hab. T. Mencla. Praca doktorska w 1974r. „Organizacja austro-węgierskiej administracji okupacyjnej w Królestwie Polskim w latach 1914-1918” pod kier. prof. dr hab. T. Mencla; habilitację uzyskał w 1984r. na podstawie pracy „Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec monarchii austro-węgierskiej w latach 1914-1918”. Od 1997 profesor. Odbył liczne staże naukowe, m.in. na Uniwersytecie Wiedeńskim, Uniwersytecie Leningradzkim, Uniwersytecie w Tartu (Estonia), gdzie piastował funkcję profesora historii i literatury polskiej oraz na Uniwersytecie Pedagogicznym w Tallinie. W długoletni dyrektor i wicedyrektor, Instytutu Historii UMCS. Laureat nagród ministerialnych i wyróżnień naukowych, aktywny uczestnik działań wielu instytucji naukowych i społecznych, autor i redaktor licznych książek w tym dwóch fundamentalnych dla polskiej nauki, traktujących o historii Estonii.


  1. Prof. dr hab. Wasilij Szczukin

Rosjanin od lat mieszkający i wykładający w Krakowie, obecnie dyrektor Katedry Średniowiecznej i Nowożytnej Literatury Rosyjskiej w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ. Autor licznych książek o historii kultury rosyjskiej, wybitny znawca rosyjskiej filozofii, literatury i historii. Prywatnie oczarowany przyrodą i krajobrazami Estonii.


  1. Pan Ambasador Ants Frosch

Urodzony w 1959 roku w Põlva, Estonia. W roku 1986 ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Tartuskiego. Prawnik, radca w Kancelarii Stanu, w latach 1992-94 dyrektor Agencji Wywiadu w Kancelarii Stanu, a od 1994 do 1999 roku Dyrektor Generalny Agencji Wywiadu Republiki Estońskiej. Karierę dyplomatyczną rozpoczął w 1999 roku, gdy został stałym delegatem Estonii do Rady Europy. Od 2003 roku Dyrektor Generalny II Departamentu Politycznego MSZ Estonii, a od 2005 roku Ambasador Republiki Estońskiej w Warszawie.


  1. Pan Ambasador Wojciech Wróblewski

Urodzony w roku 1957 w Mielcu. Absolwent Wydziału Filozofii i Historii UJ. Counsellor to the Doradca Ministra Spraw Wewnętrznych w latach 1990-92. Radca Ambasady Polskiej w Wilnie w latach 1992-97. Dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie 1996-97, doradca Ministra Spraw Wewnętrznych w latach 1998-2001. Od roku 2001 do 2005 pełnił funkcję Ambasadora RP w Tallinie. Obecnie pracuje jako doradca Orlen S.A.


  1. Pan Aarne Puu

Estończyk urodzony w 1948 roku. Studiował psychologię i filologię rosyjską na Uniwersytecie Tartuskim. W 1979 roku ukończył teatrologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mieszka w Krakowie, pracuje w Katedrze Filologii Węgierskiej UJ, gdzie naucza języka esońskiego i prowadzi wykłady z zakresu literatur fińskiej i estońskiej. Poeta, tłumacz literatury polskiej i estońskiej – na język estoński przełożył m.in. Solaris i Eden Stanisława Lema, a na język polski - wybór wierszy Paula-Eerika Rummo. Tworzy w języku polskim i estońskim; wydał m.in. Jezioro mojej pamięci (Kraków 1989 – Nagroda im. Andrzeja Bursy); Ring on nii pikk (Krąg jest tak długi, Tallin 1990); Godziny otwarcia (Kraków 1995); Inny wybór (Kraków 1998) i Sajandi väsimus (Zmęczenie stuleciem, Tallin 2002).


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość