Pani Małgorzata Szybalska Dyrektor Departamentu Programów Nauczania i Podręczników Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. Szucha 25 00-950 Warszawa dotyczy: Sprawozdania pt. „Szkoła milczenia”Pobieranie 7.83 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar7.83 Kb.
_____________________ ________________, dn._____________

_____________________

_____________________


Pani Małgorzata Szybalska

Dyrektor Departamentu Programów Nauczania i Podręczników

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Al. Szucha 25

00-950 Warszawa

dotyczy: Sprawozdania pt. „Szkoła milczenia”, tj. przeglądu treści podręczników szkolnych, zajęć wychowania do życia w rodzinie pod kątem przedstawienia w nich treści homofobicznych i problematyki LGBTQ (Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych oraz Osób Queer).
Szanowna Pani Dyrektor

Jako nauczyciel i wychowawca młodzieży wyrażam swój sprzeciw wobec nacisków na resort edukacji, aby wycofać aktualne, dopuszczone do użytku szkolnego, podręczniki do „wychowania do życia w rodzinie”. Są one realizacją podstaw programowych zgodnych z duchem Ustawy o systemie oświaty i rozporządzeniami MEN.


Podręczniki te nie spotkały się dotychczas z protestem rodziców, ponieważ mają charakter prozdrowotny i prorodzinny. Dlatego postuluję o utrzymanie dotychczasowych podręczników i niezmienianie podstaw programowych.

Z wyrazami szacunku


_____________________________
Do wiadomości:

Andrzej Smirnow

Przewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

ul. Wiejska 4/6/8; 00-902 Warszawa


Ryszard Bonisławski

Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportuul. Wiejska 6; 00-902 Warszawa

Irena Lipowicz

Rzecznik Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77; 00 - 090 Warszawa


: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Ustawa z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów I usług
2013 -> Ślepy kosztorys Podane ceny prac zawierają wszystkie koszty netto związane z wykonaniem poszczególnych prac w roku 2013
2013 -> 59th Janusz Kusocinski Memorial Szczecin, 15/06/2013 Men' results Hammer Throw Men
2013 -> Znak sprawy: Nr s 262 2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2013 -> Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)
2013 -> Karta kursu
2013 -> Wymagania edukacyjne z przedmiotu Historia I społeczeństwo dla klasy V szkoły podstawowej Ocena niedostateczna
2013 -> Nr 6 nazwa usługi zawarcie I rejestracja małŻEŃstwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
2013 -> Przykładowy wykaz archiwaliów wchodzących w skład zasobów archiwum parafialnego. Dokumenty
2013 -> Organizator
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy