Strona główna

Pareto – Lorenzo I. Diagram pareto-lorenza


Pobieranie 77.13 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar77.13 Kb.
Pareto – Lorenzo
I.DIAGRAM PARETO-LORENZA
Diagram Pareto – Lorenza, tzw. metoda ABC lub prawo 20-80 jest organizatorską techniką umożliwiającą określenie kierunków działań zmierzających do poprawy poziomu jakości procesów, wyrobów i usług. Jest to metoda, której stała opiera się o analizę nierównomierności rozkładów ponoszonych strat, podającą, że 20% przyczyn decyduje o 80% skutków. Możliwe jest precyzyjne ustalenie ważności cech mających wpływ na występowanie zakłóceń i nieprawidłowości.

Analiza Pareto nadaje się do uporządkowania i przeanalizowania wcześniej zebranych danych. Stosuje się ją kiedy naszym celem jest przeciwdziałanie: 1. Zjawiskom negatywnym o największej częstotliwości występowania.

 2. Zjawiskom przysparzającym największych kosztów.

Diagram Pareto – Lorenza tworzymy wg następujących wytycznych: 1. Zebrać całkowite dane o badanym zjawisku jako jego charakterystyki.

 2. Uszeregować przyczyny od najbardziej do najmniej znaczącej.

 3. Wyznaczyć skumulowane wartości każdej przyczyny, tj. udziały procentowe w stosunku do całości zjawiska.

 4. Oznaczyć na osi pionowej (Y) wartości (ilości) sumaryczne przyczyn oraz udziały procentowe.

 5. Oznaczyć na osi poziomej (X) przyczyny od największej do najmniejszej wartości sumarycznej idąc od lewej do prawej.

 6. Narysować wykresy słupkowe dla każdej przyczyny – tzw. wykres Pareto.

 7. Oznaczyć punkty odpowiadające wartościom skumulowanym i połączyć je linią – tzw. krzywa Lorenza.

Przeanalizować otrzymany wykres, sformułować wnioski dotyczące poprawy badanego zjawiska, w miarę potrzeby wprowadzić działania korygujące.

II. Badanym elementem jest aparat telefoniczny bezprzewodowy z cyfrową sekretarkąAIRWAY 400 – produkowany przez firmę Veris – telecom sp.z o.o. w Warszawie.
W następujących okresach czasu zostaje przebadana pewna ilość aparatów telefonicznych AIRWAY 400:

 • W ciągu tygodnia – 650 szt.

 • W ciągu miesiąca –2600 szt.

 • W ciągu 3 miesięcy – 8800 szt.

Tabela nr 1

Wyszczególnienie wad z podaniem ich liczebności w poszczególnych okresach czasu.Rodzaje wad

Tydzień
Miesiąc

3 Miesiące

N1 Zarysowanie obudowy

3

8

25

N2 Uszkodzenie zasilacza

2

5

15

N3 Uszkodzenie mikrofonu-baza

15

30

89

N4 Uszkodzenie mikrofonu-słuchawka

10

19

48

N5 Uszkodzenie przełącznika P-T

4

15

52

N6 Wadliwy głośnik-baza

8

27

85
N7 Uszkodzenie przełącznika CHANNEL

7

20

67

N8 Wadliwy potencjometr

5

13

57

N9 Uszkodzenie płyty sekretarki

14

55

175

N10 Krótki zasięg

23

90

266

Suma

91

282

879
 • Dla tygodnia.


Tabela nr2

Uszeregowanie przyczyn od najbardziej do najmniej znaczących. Podanie procentowego udziału każdej wady (N) w stosunku do całości zjawiska i obliczenie wartości skumulowanych.


Rodzaje wad

szt.

%

% skum.

N10 Krótki zasięg

23

25,3

25,3

N3 Uszkodzenie mikrofonu-baza

15

16,5

41,8

N9 Uszkodzenie płyty sekretarki

14

15,4

57,1

N4 Uszkodzenie mikrofonu-słuchawka

10

11,0

68,1

N6 Wadliwy głośnik-baza

8

8,8

76,9

N7 Uszkodzenie przełącznika CHANNEL

7

7,7

84,6

N8 Wadliwy potencjometr

5

5,5

90,1

N5 Uszkodzenie przełącznika P-T

4

4,4

94,5

N1 Zarysowanie obudowy

3

3,3

97,8

N2 Uszkodzenie zasilacza

2

2,2

100,0

Suma

91

100,0

100Wniosek: 20% przyczyn powoduje 41,8 % skutków.41,8 % reklamacji spowodowanych jest przez 2 wady. • Dla miesiąca


Tabela nr 3

Uszeregowanie przyczyn od najbardziej do najmniej znaczących. Podanie procentowego udziału każdej wady (N) w stosunku do całości zjawiska i obliczenie wartości skumulowanych.Rodzaje wad

szt.

%

% skum.

N10 Krótki zasięg

90

31,9

31,9

N9 Uszkodzenie płyty sekretarki

55

19,5

51,4

N3 Uszkodzenie mikrofonu-baza

30

10,6

62,1

N6 Wadliwy głośnik-baza

27

9,6

71,6

N7 Uszkodzenie przełącznika CHANNEL

20

7,1

78,7

N4 Uszkodzenie mikrofonu-słuchawka

19

6,7

85,5

N5 Uszkodzenie przełącznika P-T

15

5,3

90,8

N8 Wadliwy potencjometr

13

4,6

95,4

N1 Zarysowanie obudowy

8

2,8

98,2

N2 Uszkodzenie zasilacza

5

1,8

100,0
Suma

282

100,0

100


Wniosek: 20% przyczyn powoduje 51,4 % skutków.51,4 % reklamacji spowodowanych jest przez 2 wady.

 • Dla 3 miesięcy


Tabela nr 4

Uszeregowanie przyczyn od najbardziej do najmniej znaczących. Podanie procentowego udziału każdej wady (N) w stosunku do całości zjawiska i obliczenie wartości skumulowanych.


Rodzaje wad

szt.

%

% skum.

N10 Krótki zasięg

266

30,3

30,3

N9 Uszkodzenie płyty sekretarki

175

19,9

50,2

N3 Uszkodzenie mikrofonu-baza

89

10,1

60,3

N6 Wadliwy głośnik-baza

85

9,7

70,0

N7 Uszkodzenie przełącznika CHANNEL

67

7,6

77,6

N8 Wadliwy potencjometr

57

6,5

84,1

N5 Uszkodzenie przełącznika P-T

52

5,9

90,0

N4 Uszkodzenie mikrofonu-słuchawka

48

5,5

95,4

N1 Zarysowanie obudowy

25

2,8

98,3

N
2 Uszkodzenie zasilacza

15

1,7

100,0

Suma

879

100,0

100

Wniosek: 20% przyczyn powoduje 50,2 % skutków.

50,2 % reklamacji spowodowanych jest przez 2 wady.

Wniosek:


Zakład w przypadku wad, które występują najczęściej i w dużej ilości (N3, N9, N10) powinien wprowadzić bardziej zaostrzone działania kontrolne oraz poprawić znacznie jakość produkcji. Wadę N3 udało się zmniejszyć (wynika to z badań przeprowadzonych dla miesiąca), ale za to niestety wada N9 wzrosła. Wada N10 nie uległa znaczącej zmianie w żadnym z badanych okresów, pomimo że jej udział w występujących reklamacjach jest największy. Zmniejszenie bądź wyeliminowanie tej wady korzystnie wpłynie na przyszłe reklamacje. Jedynym sukcesem było znaczne ograniczenie wady N4.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość