Strona główna

Parlament europejski


Pobieranie 180.23 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar180.23 Kb.


PARLAMENT EUROPEJSKI

20042009

Dokument z sesji

projekt porządku dziennego

23 - 26 marca 2009

Strasburg

Procedury - Legenda

O ile Parlament nie zdecyduje inaczej, teksty rozpatrywane podczas obrad plenarnych zostaną poddane pod głosowanie w następującej kolejności:

1. Trzecie czytanie

- Procedura współdecyzji (***III)

dla zatwierdzenia wspólnego projektu wymagana jest większość oddanych głosów

2. Zgoda

- Procedura zgody (***)

dla przyjęcia lub odrzucenia decyzji w spawie udzielenia zgody na podstawie art. 49 TUE oraz art. 190 TWE wymagana jest większość głosów członków Parlamentu

3. Drugie czytanie

- Procedura współdecyzji (***II)

dla odrzucenia lub wprowadzenia poprawek do wspólnego stanowiska wymagana jest większość głosów członków Parlamentu; dla zatwierdzenia wspólnego stanowiska wymagana jest większość oddanych głosów

- Procedura współpracy (***II)

dla odrzucenia lub wprowadzenia poprawek do wspólnego stanowiska wymagana jest większość głosów członków Parlamentu; dla zatwierdzenia wspólnego stanowiska wymagana jest większość oddanych głosów

4. Regulamin Parlamentu Europejskiego

- Poprawki do Regulaminu

dla przyjęcia poprawek wymagana jest większość głosów członków Parlamentu

dla przyjęcia projektu decyzji wymagana jest większość oddanych głosów5. Pierwsze czytanie

- Procedura współdecyzji (***I)

dla uchwalenia lub wprowadzenia poprawek do projektu legislacyjnego wymagana jest większość oddanych głosów

dla przyjęcia projektu rezolucji legislacyjnej wymagana jest większość oddanych głosów

- Procedura współpracy (**I)

dla uchwalenia lub wprowadzenia poprawek do projektu legislacyjnego wymagana jest większość oddanych głosów

dla przyjęcia projektu rezolucji legislacyjnej wymagana jest większość oddanych głosów

6. Zgoda

- Procedura zgody (***)

dla przyjęcia lub odrzucenia decyzji w sprawie udzielenia zgody na podstawie art. 105, 107, 161 i 300 TWE wymagana jest większość oddanych głosów

7. Inne procedury

- Procedura konsultacji (*)

dla zatwierdzenia lub wprowadzenia poprawek do projektu legislacyjnego wymagana jest większość oddanych głosów

dla przyjęcia projektu rezolucji legislacyjnej wymagana jest większość oddanych głosów

- Inne (oświadczenia, pytania ustne, sprawozdania sporządzane z własnej inicjatywy, uchylenie immunitetu)

dla przyjęcia projektu rezolucji lub decyzji wymagana jest większość oddanych głosówSpis treści

Poniedziałek, 23 marca 2009 7

Poniedziałek, 23 marca 2009 7

17:00 - 24:00 7

17:00 - 24:00 7

Wtorek, 24 marca 2009 13

Wtorek, 24 marca 2009 13

9:00 - 11:50 13

9:00 - 11:50 13

12:00 - 13:00 14

12:00 - 13:00 14

15:00 - 16:00 DEBATA PRIORYTETOWA
16


15:00 - 16:00 DEBATA PRIORYTETOWA
16


16:00 - 19:00 16

16:00 - 19:00 16

21:00 - 24:00 18

21:00 - 24:00 18

Środa, 25 marca 2009 19

Środa, 25 marca 2009 19

9:00 - 11:50 DEBATA PRIORYTETOWA
19


9:00 - 11:50 DEBATA PRIORYTETOWA
19


12:00 - 13:00 19

12:00 - 13:00 19

15:00 - 19:00 [DEBATY NA TEMATY BIEŻĄCE] 20

15:00 - 19:00 [DEBATY NA TEMATY BIEŻĄCE] 20

21:00 - 24:00 21

21:00 - 24:00 21

Czwartek, 26 marca 2009 22

Czwartek, 26 marca 2009 22

9:00 - 11:50 22

9:00 - 11:50 22

12:00 - 13:00 22

12:00 - 13:00 22

15:00 - 16:00 23

15:00 - 16:00 23

Czas wystąpień (art. 142 Regulaminu PE) 27

Czas wystąpień (art. 142 Regulaminu PE) 27

Terminy 31

Terminy 31

Termin dotyczący pozycji porządku obrad jest oznaczony symbolem: . Terminy dla każdej pozycji są podane na końcu porządku obrad.

Konferencja Przewodniczących przyjęła następujący projekt porządku obrad zgodnie z art. 130 Regulaminu PE.

Poniedziałek, 23 marca 2009

17:00 - 24:00

1 Wznowienie sesji i porządek prac

2 Jednominutowe wystąpienia (art. 144 Regulaminu PE)

Wspólna debata - Umowy o partnerstwie

3   Zalecenie Erika Mann (16/03) - Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym między WE a Wybrzeżem Kości Słoniowej

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia wstępnej Umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Wybrzeżem Kości Słoniowej, z drugiej strony
[05535/2009 - C6-0064/2009 - 2008/0136(AVC)]

Komisja Handlu Międzynarodowego

4   Zalecenie David Martin (A6-0117/2009) - Umowa o partnerstwie gospodarczym między WE a CARIFORUM

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a państwami CARIFORUM, z drugiej strony


[05211/2009 - C6-0054/2009 - 2008/0061(AVC)]

Komisja Handlu Międzynarodowego

5  Pytania ustne - Umowa o partnerstwie Cariforum - WE

Helmuth Markov, David Martin (O-0033/2009 - B6-0203/2009)

Rada


Umowa o partnerstwie gospodarczym między państwami Cariforum a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi

Komisja Handlu MiędzynarodowegoHelmuth Markov, David Martin (O-0034/2009 - B6-0204/2009)

Komisja


Umowa o partnerstwie gospodarczym między państwami Cariforum a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi

Komisja Handlu Międzynarodowego

6  Pytania ustne - Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym WE - Ghana

Helmuth Markov, Christofer Fjellner (O-0035/2009 - B6-0205/2009)

Rada


stosowanie Umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Ghaną, z drugiej strony

Komisja Handlu MiędzynarodowegoHelmuth Markov, Christofer Fjellner (O-0036/2009 - B6-0206/2009)

Komisja


stosowanie Umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Ghaną, z drugiej strony

Komisja Handlu Międzynarodowego

7  Pytania ustne - Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym WE - państwa Oceanu Spokojnego

Helmuth Markov, Glyn Ford (O-0037/2009 - B6-0207/2009)

Rada


Przejściowa umowa o partnerstwie między państwami Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską z drugiej

Komisja Handlu MiędzynarodowegoHelmuth Markov, Glyn Ford (O-0038/2009 - B6-0208/2009)

Komisja


Przejściowa umowa o partnerstwie między państwami Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską z drugiej

Komisja Handlu Międzynarodowego

8  Pytania ustne - Przejściowa umowa o partnerstwie gospodarczym WE - kraje Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej

Helmuth Markov, Robert Sturdy (O-0039/2009 - B6-0209/2009)

Rada


Przejściowa umowa o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a państwami należącymi do Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju (SADC) z drugiej

Komisja Handlu MiędzynarodowegoHelmuth Markov, Robert Sturdy (O-0040/2009 - B6-0210/2009)

Komisja


Przejściowa umowa o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a państwami należącymi do Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju (SADC) z drugiej

Komisja Handlu Międzynarodowego

9  Pytania ustne - Umowa o partnerstwie gospodarczym WE - państwa Afryki Wschodniej i Południowej

Helmuth Markov, Daniel Caspary (O-0041/2009 - B6-0211/2009)

Rada


umowa przejściowa ustanawiająca ramy umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony

Komisja Handlu MiędzynarodowegoHelmuth Markov, Daniel Caspary (O-0042/2009 - B6-0212/2009)

Komisja


umowa przejściowa ustanawiająca ramy umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony

Komisja Handlu Międzynarodowego

10  Pytania ustne - Umowa o partnerstwie gospodarczym WE / państwa Wspólnoty Afryki Wschodniej

Helmuth Markov (O-0043/2009 - B6-0213/2009)

Rada


Umowa ustanawiająca ramy dla umowy o partnerstwie gospodarczym pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a państwami partnerskimi Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej z drugiej strony

Komisja Handlu MiędzynarodowegoHelmuth Markov (O-0044/2009 - B6-0214/2009)

Komisja


Umowa ustanawiająca ramy dla umowy o partnerstwie gospodarczym pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a państwami partnerskimi Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej z drugiej strony

Komisja Handlu Międzynarodowego

11  Pytania ustne - Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym WE - Afryka Środkowa

Helmuth Markov, Kader Arif (O-0045/2009 - B6-0215/2009)

Rada


stosowanie umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Afryką Środkową, z drugiej strony

Komisja Handlu MiędzynarodowegoHelmuth Markov, Kader Arif (O-0046/2009 - B6-0216/2009)

Komisja


w sprawie wstępnej Umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a państwami Afryki Środkowej, z drugiej strony

Komisja Handlu Międzynarodowego

12  Pytania ustne - Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym WE - Wybrzeże Kości Słoniowej

Helmuth Markov, Erika Mann (O-0047/2009 - B6-0217/2009)

Rada


Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Wybrzeżem Kości Słoniowej

Komisja Handlu MiędzynarodowegoHelmuth Markov, Erika Mann (O-0048/2009 - B6-0218/2009)

Komisja


Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Wybrzeżem Kości Słoniowej

Komisja Handlu Międzynarodowego

Koniec wspólnej debaty

13  Sprawozdanie: Maria Martens (A6-0079/2009) - W rok po Lizbonie: partnerstwo UE-Afryka w praktyce

W rok po Lizbonie: partnerstwo UE-Afryka w praktyce
[2008/2318(INI)]

Komisja Rozwoju

14   I Sprawozdanie: Brian Crowley (A6-0070/2009) - Czas ochrony prawa autorskiego i niektóre prawa pokrewne

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/116/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych


[COM(2008)0464 - C6-0281/2008 - 2008/0157(COD)]

Komisja Prawna

15   I Sprawozdanie: Dagmar Roth-Behrendt (A6-0484/2008) - Produkty kosmetyczne (przeredagowanie)

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów kosmetycznych (przeksztalcenie)


[COM(2008)0049 - C6-0053/2008 - 2008/0035(COD)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Wspólna debata - Budżet

16  Sprawozdanie: Kyösti Virrankoski (A6-0104/2009) - Narzędzie zarządzania dla przydzielania środków budżetowych

Metodologia ABB-ABM jako narzędzie zarządzania dla przydzielania środków budżetowych
[2008/2053(INI)]

Komisja Budżetowa

17  Sprawozdanie: Reimer Böge (A6-0110/2009) - Przegląd śródokresowy ram finansowych 2007-2013

Przegląd śródokresowy ram finansowych 2007-2013


[2008/2055(INI)]

Komisja Budżetowa

Koniec wspólnej debaty

--ooOOOoo--


18 Krótka prezentacja następujących sprawozdań:

19  Sprawozdanie: Alain Hutchinson (A6-0085/2009) - Umowy MCR

Umowy MCR


[2008/2128(INI)]

Komisja RozwojuArt. 45 ust. 2 Regulaminu PE

20  Sprawozdanie: Sajjad Karim (A6-0131/2009) - Umowa o wolnym handlu między UE a Indiami

Umowa o wolnym handlu między UE a Indiami
[2008/2135(INI)]

Komisja Handlu MiędzynarodowegoArt. 45 ust. 2 Regulaminu PE

21  Sprawozdanie: Lasse Lehtinen (A6-0065/2009) - Odpowiedzialność socjalna podwykonawców w łańcuchach produkcji

Odpowiedzialność socjalna podwykonawców w łańcuchach produkcji
[2008/2249(INI)]

Komisja Zatrudnienia i Spraw SocjalnychArt. 45 ust. 2 Regulaminu PE

22  Sprawozdanie: Katerina Batzeli (A6-0094/2009) - Ceny produktów żywnościowych w Europie

Ceny produktów żywnościowych w Europie
[2008/2175(INI)]

Komisja Rolnictwa i Rozwoju WsiArt. 45 ust. 2 Regulaminu PE

23  Sprawozdanie: Maria Badia i Cutchet (A6-0093/2009) - Studia artystyczne w Unii Europejskiej

Studia artystyczne w Unii Europejskiej
[2008/2226(INI)]

Komisja Kultury i EdukacjiArt. 45 ust. 2 Regulaminu PE

24  Sprawozdanie: Gyula Hegyi (A6-0107/2009) - Aktywny dialog z obywatelami na temat Europy

Aktywny dialog z obywatelami na temat Europy
[2008/2224(INI)]

Komisja Kultury i EdukacjiArt. 45 ust. 2 Regulaminu PE
Autor opinii:
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Komisja Spraw Konstytucyjnych
Art. 47 Regulaminu PE

25  Sprawozdanie: Cristiana Muscardini (A6-0054/2009) - Walka z okaleczeniami organów płciowych kobiet dokonywanymi w UE

Walka z okaleczeniami organów płciowych kobiet dokonywanymi w UE
[2008/2071(INI)]

Komisja Praw Kobiet i RównouprawnieniaArt. 45 ust. 2 Regulaminu PE

Wtorek, 24 marca 2009

9:00 - 11:50

26 ewentualnie, Głosowania nad wnioskami o tryb pilny (art. 134 Regulaminu PE)

Wspólna debata - Polityka spójności

27  Sprawozdanie: Lambert van Nistelrooij (A6-0083/2009) - Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej i stan debaty na temat przyszłej reformy polityki spójności

Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej i stan debaty na temat przyszłej reformy polityki spójności
[2008/2174(INI)]

Komisja Rozwoju Regionalnego

28  Sprawozdanie: Constanze Angela Krehl (A6-0095/2009) - Najlepsze praktyki w dziedzinie polityki regionalnej i przeszkody w korzystaniu z funduszy strukturalnych

Najlepsze praktyki w dziedzinie polityki regionalnej i przeszkody w korzystaniu z funduszy strukturalnych


[2008/2061(INI)]

Komisja Rozwoju Regionalnego

29  Sprawozdanie: Oldřich Vlasák (A6-0031/2009) - Miejski wymiar polityki spójności w nowym okresie programowania

Miejski wymiar polityki spójności w nowym okresie programowania


[2008/2130(INI)]

Komisja Rozwoju Regionalnego

30  Sprawozdanie: Wojciech Roszkowski (A6-0042/2009) - Komplementarność i koordynacja polityki spóności ze środkami w zakresie rozwoju obszarów wiejskich

Komplementarność i koordynacja polityki spóności ze środkami w zakresie rozwoju obszarów wiejskich


[2008/2100(INI)]

Komisja Rozwoju Regionalnego

31  Sprawozdanie: Miroslav Mikolášik (A6-0108/2009) - Wykonanie rozporządzenia w sprawie funduszy strukturalnych 2007 - 2013: wyniki negocjacji dotyczących strategii i programów operacyjnych w ramach polityki spójności

Wykonanie rozporządzenia w sprawie funduszy strukturalnych 2007 - 2013: wyniki negocjacji dotyczących strategii i programów operacyjnych w ramach polityki spójności


[2008/2183(INI)]

Komisja Rozwoju Regionalnego

Koniec wspólnej debaty

12:00 - 13:00

32 Głosowania

Zgodnie z art. 43 ust. 2 Regulaminu PE:

33 - Sprawozdanie: Paolo Costa (A6-0071/2009) - Umowa między WE a Nepalem dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

Wniosek dotyczacy decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Nepalu dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych


[COM(2008)0041 - C6-0041/2009 - 2008/0017(CNS)]

Komisja Transportu i TurystykiArt. 43 ust. 2 Regulaminu PE

Zgodnie z artykułem 80 Regulaminu PE:

34  I - Sprawozdanie: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0130/2009) - Kołowe ciągniki rolnicze lub leśne (wersja ujednolicona)

Wniosek dotyczacy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych części i cech kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (wersja ujednolicona)


[COM(2008)0690 - C6-0414/2008 - 2008/0213(COD)]

Komisja PrawnaArt. 80 Regulaminu PE

35 - Sprawozdanie: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0129/2009) - Wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja ujednolicona)

Wniosek dotyczacy rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja ujednolicona)


[COM(2008)0842 - C6-0019/2009 - 2008/0235(CNS)]

Komisja PrawnaArt. 80 Regulaminu PE

Zgodnie z art. 131 Regulaminu PE:

36 - Sprawozdanie: Zsolt László Becsey (A6-0121/2009) - Struktura oraz stawki akcyzy stosowane do wyrobów tytoniowych

Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywy 92/79/EWG, 92/80/EWG i 95/59/WE w zakresie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych


[COM(2008)0459 - C6-0311/2008 - 2008/0150(CNS)]

Komisja Gospodarcza i MonetarnaArt. 131 Regulaminu PE

37 - Sprawozdanie: Zsolt László Becsey (A6-0041/2009) - Europejska inicjatywa na rzecz rozwoju mikrokredytów dla wsparcia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Zalecenia dla Rady w sprawie europejskiej inicjatywy na rzecz rozwoju mikrokredytów dla wsparcia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia


[2008/2122(INI)]

Komisja Gospodarcza i MonetarnaArt. 131 Regulaminu PE

38 - Sprawozdanie: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0132/2009) - Priorytety UE na 64. sesję Zgromadzenia Ogólnego NZ

Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie priorytetów UE na 64. sesję Zgromadzenia Ogólnego NZ


[2009/2000(INI)]

Komisja Spraw ZagranicznychArt. 131 Regulaminu PE

39 - Sprawozdanie: Sirpa Pietikäinen (A6-0119/2009) - Zbieranie informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny

Zalecenie w sprawie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny


[13411/2008 - C6-0351/2008 - 2008/0807(CNS)]

Komisja Gospodarcza i MonetarnaArt. 131 Regulaminu PE

40  I - Sprawozdanie: Daciana Octavia Sârbu (A6-0076/2009) - Wprowadzanie do obrotu produktów biobójczych

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/8/WE dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych w odniesieniu do przedłużenia niektórych terminów


[COM(2008)0618 - C6-0346/2008 - 2008/0188(COD)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa ŻywnościArt. 131 Regulaminu PE

41 - Teksty, nad którymi debata została zamknięta (kolejność podana na stronie 2)

15:00 - 16:00 DEBATA PRIORYTETOWA
42 Przygotowanie szczytu G20 w dniu 2 kwietnia 2009 r. - z udziałem Gordona Browna, premiera Zjednoczonego Królestwa, członka Rady Europejskiej

Tura wystąpień przewodniczących grup politycznych
16:00 - 19:00

43  Pytania ustne - Szczyt G20 w kwietniuPervenche Berès (O-0031/2009 - B6-0201/2009)

Rada


kwietniowy szczyt G20

Komisja Gospodarcza i MonetarnaPervenche Berès (O-0032/2009 - B6-0202/2009)

Komisja


kwietniowy szczyt G20

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Wspólna debata - Sprawozdania roczne EBI i EBOR za rok 2007
w obecności p. Maystadt, prezesa EBI, p. Mirow, prezesa EBOR i p. Almunii

44  Sprawozdanie: Gay Mitchell (A6-0135/2009) - Roczne sprawozdania EBI i EBOiR za rok 2007

Roczne sprawozdania EBI i EBOiR za rok 2007
[2008/2155(INI)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

45   I Sprawozdanie: Esko Seppänen (A6-0109/2009) - Gwarancja wspólnotowa dla EBI

Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty


[COM(2008)0910 - C6-0025/2009 - 2008/0268(COD)]

Komisja Budżetowa

Koniec wspólnej debaty

Wspólna debata - Europejskie niebo

46   I Sprawozdanie: Marian-Jean Marinescu (A6-0002/2009) - Osiągnięcia i długotrwałość europejskiego systemu lotniczego

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 549/2004, (WE) nr 550/2004, (WE) nr 551/2004 oraz (WE) nr 552/2004 w celu poprawienia skuteczności działania i zrównoważonego rozwoju europejskiego systemu lotnictwa


[COM(2008)0388 - C6-0250/2008 - 2008/0127(COD)]

Komisja Transportu i Turystyki

47   I Sprawozdanie: Marian-Jean Marinescu (A6-0515/2008) - Lotniska, zarządzanie ruchem lotniczym i służby żeglugi powietrznej

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 216/2008 w zakresie lotnisk, zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej oraz uchylającego dyrektywę 2006/23/WE


[COM(2008)0390 - C6-0251/2008 - 2008/0128(COD)]

Komisja Transportu i Turystyki

Koniec wspólnej debaty

21:00 - 24:00

48  Oświadczenie Komisji - Przyszość przemysłu motoryzacyjnego

49   II Rekomendacja do drugiego czytania Sarah Ludford (16/03) - Wspólne Instrukcje Konsularne: identyfikatory biometryczne i wnioski wizowe

Wspólne stanowisko Rady w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Wspólne Instrukcje Konsularne dla misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczące wiz w związku z wprowadzeniem technologii biometrycznych, łącznie z przepisami dotyczącymi organizacji przyjmowania i rozpatrywania wniosków wizowych
[5329/1/2009 - C6-0088/2009 - 2006/0088(COD)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

50   I Sprawozdanie: Kartika Tamara Liotard (A6-0512/2008) - Nowa żywność [jednolita procedura]

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowej żywności i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr XXX/XXXX [jednolita procedura]


[COM(2007)0872 - C6-0027/2008 - 2008/0002(COD)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Środa, 25 marca 2009
9:00 - 11:50 DEBATA PRIORYTETOWA51 Oświadczenia Rady i Komisji - Wyniki Rady Europejskiej (19-20 marca 2009 r.)

12:00 - 13:00

52 Głosowania nad tekstami, co do których debata została zamknięta (kolejność podana na stronie 2)

15:00 - 19:00 [DEBATY NA TEMATY BIEŻĄCE]

53  Sprawozdanie: Francisco José Millán Mon (A6-0114/2009) - Stan stosunków transatlantyckich po wyborach w USA

Stan stosunków transatlantyckich po wyborach w USA
[2008/2199(INI)]

Komisja Spraw Zagranicznych

Wspólna debata - Turkmenistan

54  Pytania ustne - Przejściowa umowa handlowa z TurkmenistanemOna Juknevičienė (O-0015/2009 - B6-0018/2009)

Komisja


Umowa przejściowa z Turkmenistanem

Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz EuropyOna Juknevičienė (O-0014/2009 - B6-0017/2009)

Rada


Umowa przejściowa z Turkmenistanem

Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz EuropyJan Marinus Wiersma, Erika Mann, Daniel Caspary, Robert Sturdy, Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis (O-0024/2009 - B6-0019/2009)

Rada


Przejściowa umowa handlowa między UE a Turkmenistanem

Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów

Grupa Unii na rzecz Europy NarodówJan Marinus Wiersma, Erika Mann, Daniel Caspary, Robert Sturdy, Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis (O-0025/2009 - B6-0020/2009)

Komisja


Przejściowa umowa handlowa między UE a Turkmenistanem

Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów

Grupa Unii na rzecz Europy Narodów

56  Sprawozdanie: Daniel Caspary (A6-0085/2006) - Umowa przejściowa z Turkmenistanem

Wniosek dotyczący decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem pomiędzy Wspólnotą Europejską oraz Europejską Wspólnotą Energii Atomowej z jednej strony, a Turkmenistanem z drugiej strony


[05144/1999 - C5-0338/1999 - 1998/0304(CNS)]

Komisja Handlu Międzynarodowego

Koniec wspólnej debaty

57 Pytania ustne - Świadomość europejska a totalitaryzmJana Hybášková (O-0139/2008/rew.1 - B6-0221/2009)

Rada


Świadomość europejska a totalitaryzm

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich DemokratówJana Hybášková (O-0140/2008/rew.1 - B6-0222/2009)

Komisja


Świadomość europejska a totalitaryzm

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich DemokratówHanna Foltyn-Kubicka (O-0051/2009 - B6-0219/2009)

Rada


Europejskie sumienie i bohaterowie w walce z totalitaryzmem

Grupa Unii na rzecz Europy NarodówHanna Foltyn-Kubicka (O-0052/2009 - B6-0220/2009)

Komisja


Europejskie sumienie i bohaterowie w walce z totalitaryzmem

Grupa Unii na rzecz Europy Narodów

21:00 - 24:00

58  Sprawozdanie: Stavros Lambrinidis (A6-0103/2009) - Utrwalenie bezpieczeństwa i podstawowych wolności w internecie

Projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie utrwalenia bezpieczeństwa i podstawowych wolności w internecie
[2008/2160(INI)]

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

59   I Sprawozdanie: Johannes Blokland (A6-0045/2009) - Substancje zubożające warstwę ozonową (Przekształcenie)

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (przekształcenie)


[COM(2008)0505 - C6-0297/2008 - 2008/0165(COD)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

60  Sprawozdanie: Klaus-Heiner Lehne (A6-0123/2009) - Biała Księga w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z naruszenia wspólnotowego prawa ochrony konkurencji

Biała Księga w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z naruszenia wspólnotowego prawa ochrony konkurencji


[2008/2154(INI)]

Komisja Gospodarcza i Monetarna

61 ewentualnie, sprawozdania wpisane zgodnie z art. 134 Regulaminu PE

Czwartek, 26 marca 2009

9:00 - 11:50

62   Sprawozdanie: Czesław Adam Siekierski (A6-0091/2009) - Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących (zmiana rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku)

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej oraz rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) w odniesieniu do dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących we Wspólnocie
[COM(2008)0563 - C6-0353/2008 - 2008/0183(CNS)]

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

63 Oświadczenie Komisji - Powództwa zbiorowe

12:00 - 13:00

64 Głosowania

Zgodnie z art. 45 ust. 2 Regulaminu PE:

65 - Sprawozdanie: Thierry Cornillet (A6-0081/2009) - Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w 2008 r.

Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w 2008 r.


[2008/2303(INI)]

Komisja RozwojuArt. 45 ust. 2 Regulaminu PE

66 - Sprawozdanie: Frédérique Ries (A6-0089/2009) - Obawy dotyczące wpływu pola elektromagnetycznego na zdrowie

Obawy dotyczące wpływu pola elektromagnetycznego na zdrowie


[2008/2211(INI)]

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa ŻywnościArt. 45 ust. 2 Regulaminu PE

67 - Sprawozdanie: Margrete Auken (A6-0082/2009) - Wpływ ekstensywnej urbanizacji w Hiszpanii na indywidualne prawa obywateli europejskich, środowisko i stosowanie prawa UE w oparciu o otrzymane petycje

Wpływ ekstensywnej urbanizacji w Hiszpanii na indywidualne prawa obywateli europejskich, środowisko i stosowanie prawa UE w oparciu o otrzymane petycje


[2008/2248(INI)]

Komisja PetycjiArt. 45 ust. 2 Regulaminu PE

68 - Sprawozdanie: Vasco Graça Moura (A6-0092/2009) - Wielojęzyczność: atut dla Europy i wspólne zobowiązanie

Wielojęzyczność: atut dla Europy i wspólne zobowiązanie


[2008/2225(INI)]

Komisja Kultury i EdukacjiArt. 45 ust. 2 Regulaminu PE

69 - Teksty, nad którymi debata została zamknięta (kolejność podana na stronie 2)

15:00 - 16:00

70 Pytanie ustne - Dalsze działania wynikające z oświadczenia ministrów sportu Unii Europejskiej w trakcie ich spotkania w Biarritz w listopadzie 2008 r.

Katerina Batzeli, Doris Pack (O-0049/2009 - B6-0223/2009)

Komisja


Dalsze działania w związku z oświadczeniem ministrów sportu Unii Europejskiej, złożonym na posiedzeniu w Biarritz w listopadzie 2008 r.

Komisja Kultury i EdukacjiCzas wystąpień (art. 142 Regulaminu PE)
Terminy


Czas wystąpień (art. 142 Regulaminu PE)
Poniedziałek, 23 marca 2009

17:00 - 24:00

Rada (łącznie z odpowiedziami) : 10'

Komisja (łącznie z odpowiedziami) : 75'

Sprawozdawcy: (7 x 6') : 42'

Sprawozdawcy komisji opiniodawczych (11 x 1') : 11'

Sprawozdawcy (art. 45 ust. 2) (7 x 4') : 28'

Autorzy: (8 x 2') : 16'

Lista mówców

Posłowie : 90'

PPE-DE : 29 PSE : 22 ALDE : 12 UEN : 6 Verts/ALE : 6 GUE/NGL : 6 IND/DEM : 4 NI : 5

"Catch the eye" (5 x 5') : 25'
Wtorek, 24 marca 2009

9:00 - 11:50

Komisja (łącznie z odpowiedziami) : 15'

Sprawozdawcy: (5 x 6') : 30'

Sprawozdawcy komisji opiniodawczych (4 x 1') : 4'

Lista mówców

Posłowie : 75'

PPE-DE : 24 PSE : 18 ALDE : 10 UEN : 5 Verts/ALE : 5 GUE/NGL : 5 IND/DEM : 4 NI : 4

"Catch the eye" : 5'

15:00 - 16:00

Wprowadzenie i odpowiedź Gordona Browna : 20'

Tura wystąpień przewodniczących grup politycznych

Posłowie : 21'

PPE-DE : 4 PSE : 4 ALDE : 3 UEN : 2 Verts/ALE : 2 GUE/NGL : 2 IND/DEM : 2 NI : 2

16:00 - 19:00

Rada (łącznie z odpowiedziami) : 10'

Komisja (łącznie z odpowiedziami) : 15'

p. Maystadt : 5'

p. Mirow : 5'

Sprawozdawcy: (3 x 6') : 18'

Sprawozdawcy komisji opiniodawczych (2 x 1') : 2'

Autor: : 5'

Lista mówców

Posłowie : 60'

PPE-DE : 18 PSE : 14 ALDE : 8 UEN : 4,5 Verts/ALE : 4,5 GUE/NGL : 4 IND/DEM : 3 NI : 4

"Catch the eye" (3 x 5') : 15'

21:00 - 24:00

Komisja (łącznie z odpowiedziami) : 20'

Sprawozdawcy: (2 x 6') : 12'

Sprawozdawcy komisji opiniodawczych (2 x 1') : 2'

Lista mówców

Posłowie : 90'

PPE-DE : 29 PSE : 22 ALDE : 12 UEN : 6 Verts/ALE : 6 GUE/NGL : 6 IND/DEM : 4 NI : 5

"Catch the eye" (3 x 5') : 15'
Środa, 25 marca 2009

9:00 - 11:50

Rada (łącznie z odpowiedziami) : 20'

Komisja (łącznie z odpowiedziami) : 15'

Lista mówców

Posłowie : 90'

PPE-DE : 29 PSE : 22 ALDE : 12 UEN : 6 Verts/ALE : 6 GUE/NGL : 6 IND/DEM : 4 NI : 5

"Catch the eye" : 5'

15:00 - 19:00 [DEBATY NA TEMATY BIEŻĄCE]

Rada (łącznie z odpowiedziami) : 20'

Komisja (łącznie z odpowiedziami) : 20'

Sprawozdawcy: (2 x 6') : 12'

Sprawozdawcy komisji opiniodawczych (3 x 1') : 3'

Autorzy: (6 x 2') : 12'

Lista mówców

Posłowie : 105'

PPE-DE : 35 PSE : 27 ALDE : 13 UEN : 7 Verts/ALE : 7 GUE/NGL : 7 IND/DEM : 4 NI : 5

"Catch the eye" (3 x 5') : 15'

21:00 - 24:00

Komisja (łącznie z odpowiedziami) : 15'

Sprawozdawcy: (3 x 6') : 18'

Sprawozdawcy komisji opiniodawczych (3 x 1') : 3'

Lista mówców

Posłowie : 90'

PPE-DE : 29 PSE : 22 ALDE : 12 UEN : 6 Verts/ALE : 6 GUE/NGL : 6 IND/DEM : 4 NI : 5

"Catch the eye" (3 x 5') : 15'
Czwartek, 26 marca 2009

9:00 - 11:50

Komisja (łącznie z odpowiedziami) : 15'

Sprawozdawcy: : 6'

Sprawozdawca komisji opiniodawczej : 1'

Lista mówców

Posłowie : 105'

PPE-DE : 35 PSE : 27 ALDE : 13 UEN : 7 Verts/ALE : 7 GUE/NGL : 7 IND/DEM : 4 NI : 5

"Catch the eye" (2 x 5') : 10'

15:00 - 16:00

Komisja (łącznie z odpowiedziami) : 5'

Autorzy: : 5'

Lista mówców

Posłowie : 30'

PPE-DE : 7 PSE : 6 ALDE : 4 UEN : 3 Verts/ALE : 3 GUE/NGL : 3 IND/DEM : 2 NI : 2

"Catch the eye" (1 x 5') : 5'

TerminyPoniedziałek, 23 marca 2009

3 Zalecenie Erika Mann (16/03) - Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym między WE a Wybrzeżem Kości Słoniowej

- Poprawki Środa, 18 marca, 12:00

4 Zalecenie David Martin (A6-0117/2009) - Umowa o partnerstwie gospodarczym między WE a CARIFORUM

- Poprawki Środa, 18 marca, 12:00

5 Pytania ustne - Umowa o partnerstwie Cariforum - WE

- Propozycje rezolucji Środa, 18 marca, 12:00

- Poprawki i wspólne projekty rezolucji Poniedziałek, 23 marca, 19:00

6 Pytania ustne - Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym WE - Ghana

- Propozycje rezolucji Środa, 18 marca, 12:00

- Poprawki i wspólne projekty rezolucji Poniedziałek, 23 marca, 19:00

7 Pytania ustne - Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym WE - państwa Oceanu Spokojnego

- Propozycje rezolucji Środa, 18 marca, 12:00

- Poprawki i wspólne projekty rezolucji Poniedziałek, 23 marca, 19:00

8 Pytania ustne - Przejściowa umowa o partnerstwie gospodarczym WE - kraje Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej

- Propozycje rezolucji Środa, 18 marca, 12:00

- Poprawki i wspólne projekty rezolucji Poniedziałek, 23 marca, 19:00

9 Pytania ustne - Umowa o partnerstwie gospodarczym WE - państwa Afryki Wschodniej i Południowej

- Propozycje rezolucji Środa, 18 marca, 12:00

- Poprawki i wspólne projekty rezolucji Poniedziałek, 23 marca, 19:00

10 Pytania ustne - Umowa o partnerstwie gospodarczym WE / państwa Wspólnoty Afryki Wschodniej

- Propozycje rezolucji Środa, 18 marca, 12:00

- Poprawki i wspólne projekty rezolucji Poniedziałek, 23 marca, 19:00

11 Pytania ustne - Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym WE - Afryka Środkowa

- Propozycje rezolucji Środa, 18 marca, 12:00

- Poprawki i wspólne projekty rezolucji Poniedziałek, 23 marca, 19:00

12 Pytania ustne - Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym WE - Wybrzeże Kości Słoniowej

- Propozycje rezolucji Środa, 18 marca, 12:00

- Poprawki i wspólne projekty rezolucji Poniedziałek, 23 marca, 19:00

13 Sprawozdanie: Maria Martens (A6-0079/2009) - W rok po Lizbonie: partnerstwo UE-Afryka w praktyce

- Poprawki Środa, 18 marca, 12:00

14 Sprawozdanie: Brian Crowley (A6-0070/2009) - Czas ochrony prawa autorskiego i niektóre prawa pokrewne

- Poprawki Środa, 18 marca, 12:00

15 Sprawozdanie: Dagmar Roth-Behrendt (A6-0484/2008) - Produkty kosmetyczne (przeredagowanie)

- Poprawki Środa, 18 marca, 12:00

16 Sprawozdanie: Kyösti Virrankoski (A6-0104/2009) - Narzędzie zarządzania dla przydzielania środków budżetowych

- Poprawki Środa, 18 marca, 12:00

17 Sprawozdanie: Reimer Böge (A6-0110/2009) - Przegląd śródokresowy ram finansowych 2007-2013

- Poprawki Środa, 18 marca, 12:00

19 Sprawozdanie: Alain Hutchinson (A6-0085/2009) - Umowy MCR

- Poprawka sprawozdawcy; Alternatywne propozycje rezolucji Środa, 18 marca, 12:00

- Wspólne alternatywne propozycje rezolucji Poniedziałek, 23 marca, 19:00

20 Sprawozdanie: Sajjad Karim (A6-0131/2009) - Umowa o wolnym handlu między UE a Indiami

- Poprawka sprawozdawcy; Alternatywne propozycje rezolucji Środa, 18 marca, 12:00

- Wspólne alternatywne propozycje rezolucji Poniedziałek, 23 marca, 19:00

21 Sprawozdanie: Lasse Lehtinen (A6-0065/2009) - Odpowiedzialność socjalna podwykonawców w łańcuchach produkcji

- Poprawka sprawozdawcy; Alternatywne propozycje rezolucji Środa, 18 marca, 12:00

- Wspólne alternatywne propozycje rezolucji Poniedziałek, 23 marca, 19:00

22 Sprawozdanie: Katerina Batzeli (A6-0094/2009) - Ceny produktów żywnościowych w Europie

- Poprawka sprawozdawcy; Alternatywne propozycje rezolucji Środa, 18 marca, 12:00

- Wspólne alternatywne propozycje rezolucji Poniedziałek, 23 marca, 19:00

23 Sprawozdanie: Maria Badia i Cutchet (A6-0093/2009) - Studia artystyczne w Unii Europejskiej

- Poprawka sprawozdawcy; Alternatywne propozycje rezolucji Środa, 18 marca, 12:00

- Wspólne alternatywne propozycje rezolucji Poniedziałek, 23 marca, 19:00

24 Sprawozdanie: Gyula Hegyi (A6-0107/2009) - Aktywny dialog z obywatelami na temat Europy

- Poprawka sprawozdawcy; Alternatywne propozycje rezolucji Środa, 18 marca, 12:00

- Wspólne alternatywne propozycje rezolucji Poniedziałek, 23 marca, 19:00

25 Sprawozdanie: Cristiana Muscardini (A6-0054/2009) - Walka z okaleczeniami organów płciowych kobiet dokonywanymi w UE

- Poprawka sprawozdawcy; Alternatywne propozycje rezolucji Środa, 18 marca, 12:00

- Wspólne alternatywne propozycje rezolucji Poniedziałek, 23 marca, 19:00Wtorek, 24 marca 2009

27 Sprawozdanie: Lambert van Nistelrooij (A6-0083/2009) - Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej i stan debaty na temat przyszłej reformy polityki spójności

- Poprawki Środa, 18 marca, 12:00

28 Sprawozdanie: Constanze Angela Krehl (A6-0095/2009) - Najlepsze praktyki w dziedzinie polityki regionalnej i przeszkody w korzystaniu z funduszy strukturalnych

- Poprawki Środa, 18 marca, 12:00

29 Sprawozdanie: Oldřich Vlasák (A6-0031/2009) - Miejski wymiar polityki spójności w nowym okresie programowania

- Poprawki Środa, 18 marca, 12:00

30 Sprawozdanie: Wojciech Roszkowski (A6-0042/2009) - Komplementarność i koordynacja polityki spóności ze środkami w zakresie rozwoju obszarów wiejskich

- Poprawki Środa, 18 marca, 12:00

31 Sprawozdanie: Miroslav Mikolášik (A6-0108/2009) - Wykonanie rozporządzenia w sprawie funduszy strukturalnych 2007 - 2013: wynikI negocjacji dotyczących strategii i programów operacyjnych w ramach polityki spójności

- Poprawki Środa, 18 marca, 12:00

43 Pytania ustne - Szczyt G20 w kwietniu (O-0031/2009 - B6-0201/2009) (O-0032/2009 - B6-0202/2009)

- Propozycje rezolucji Środa, 18 marca, 12:00

- Poprawki i wspólne projekty rezolucji Poniedziałek, 23 marca, 19:00

44 Sprawozdanie: Gay Mitchell (A6-0135/2009) - Roczne sprawozdania EBI i EBOiR za rok 2007

- Poprawki Środa, 18 marca, 12:00

45 Sprawozdanie: Esko Seppänen (A6-0109/2009) - Gwarancja wspólnotowa dla EBI

- Poprawki Środa, 18 marca, 12:00

46 Sprawozdanie: Marian-Jean Marinescu (A6-0002/2009) - Osiągnięcia i długotrwałość europejskiego systemu lotniczego

- Poprawki Środa, 18 marca, 12:00

47 Sprawozdanie: Marian-Jean Marinescu (A6-0515/2008) - Lotniska, zarządzanie ruchem lotniczym i służby żeglugi powietrznej

- Poprawki Środa, 18 marca, 12:00

48 Oświadczenie Komisji - Przyszość przemysłu motoryzacyjnego

- Propozycje rezolucji Środa, 18 marca, 12:00

- Poprawki i wspólne projekty rezolucji Poniedziałek, 23 marca, 19:00

49 Rekomendacja do drugiego czytania Sarah Ludford (16/03) - Wspólne Instrukcje Konsularne: identyfikatory biometryczne i wnioski wizowe

- Poprawki; odrzucenie Środa, 18 marca, 12:00

50 Sprawozdanie: Kartika Tamara Liotard (A6-0512/2008) - Nowa żywność [jednolita procedura]

- Poprawki Środa, 18 marca, 12:00

Środa, 25 marca 2009

53 Sprawozdanie: Francisco José Millán Mon (A6-0114/2009) - Stan stosunków transatlantyckich po wyborach w USA

- Poprawki Środa, 18 marca, 12:00

54 Pytania ustne - Przejściowa umowa handlowa z Turkmenistanem

- Propozycje rezolucji Środa, 18 marca, 12:00

- Poprawki i wspólne projekty rezolucji Poniedziałek, 23 marca, 19:00

58 Sprawozdanie: Stavros Lambrinidis (A6-0103/2009) - Utrwalenie bezpieczeństwa i podstawowych wolności w internecie

- Poprawki Środa, 18 marca, 12:00

59 Sprawozdanie: Johannes Blokland (A6-0045/2009) - Substancje zubożające warstwę ozonową (Przekształcenie)

- Poprawki Środa, 18 marca, 12:00

60 Sprawozdanie: Klaus-Heiner Lehne (A6-0123/2009) - Biała Księga w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wynikłej z naruszenia wspólnotowego prawa ochrony konkurencji

- Poprawki Środa, 18 marca, 12:00Czwartek, 26 marca 2009

62 Sprawozdanie: Czesław Adam Siekierski (A6-0091/2009) - Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących (zmiana rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku)

- Poprawki Środa, 18 marca, 12:00

Głosowania odrębne - Głosowania podzielone - Głosowania imienne

- Teksty poddane pod głosowanie we wtorek Piątek, 20 marca, 12:00

- Teksty poddane pod głosowanie w środę Poniedziałek, 23 marca, 19:00

- Teksty poddane pod głosowanie w czwartek Wtorek, 24 marca, 19:00
16/03/09 PE 422.679/POJ

PL Zjednoczona w różnorodności PL
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość