Partia siiłAPobieranie 52.09 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar52.09 Kb.
ESTONIA

Grzegorz Kuczyński, Rafał ZubkowiczPARTIA

       SIIŁA

               GENEZA


    LUDZIE

     POGLĄDY


Isamaaliit

(Ojczyzna)


Obecnie:

Unia Pro Patria i Res PublicaIsamaa ja Res Publica Liit).

2007 17,9% 19 mandatów

'92 - 22%, 29m.

'95 - 7,9%, 8m.

99 - 16,1%, 18m.

03 –7,3 %, 7m


- Partia Laara- pierwszego niekomunistycznego premiera w b.ZSRS; wywodzi się z antykomunistycznych struktur z początku l.90tych;

- od 1995 (koalicja chadeckiej Isamaa z narodową ERSP) jako Koalicja "Pro Patria" (Rahvuslik Koonderakond "Isamaa")

- 2006 – połączenie z konserwatywną partią Res Publika


Mart Laar

Jüri Adams

Toivo Jürgenson

Tunne Kelam

Jüri Luik

Jüri Mőis

Tiit Sinissaar
Tõnis Lukas


Prawica narodowa antyrosyjska, proeuropejska, wolny rynek, antykomunistyczna

Reformierakond (ER)

Estońska Partia Reform2007 27,8% 31 mandatów
'92- nie istniała

'95- 16%,19m.

99- 15,9% 18m.

03 - 17,7 %, 19m


Zał. XI 1994; liberałowie:

- z Frontu Ludowego(Kallas)

- z dawnej opozycji (Rummo)

- "niezadowoleni" z Keskerakond (Fjuk) i Koonderakond   (Saavi)Siim Kallas

Ignar Fjuk

Heiki Kranich

P.-E. Rummo

Tomas Saavi

Mart RaskLiberalna, proeuropejska centroprawica; monetaryści; "wahadło" między post- a antykomuną, trochę jak UW

Mőődukad


Umiarkowni
Obecnie:

Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE)

Estońska Partia Socjaldemokratyczna:2007 10,6%, 10 mandatów
'92- 9,7% 12m.

'95- 6%, 6m.

99- 15,2% 17m.

03 –7 %, 6m


Od 1992; rodowód mieszany:

- z frontu (ESDP-socjaldem. I  EMKE-ludowcy)

Od '99 doszła Rahvaerakond

(działacze dawnej opozycji)

Od 2004 roku – Estońska Partia Socjaldemokratyczna


Andres Tarand

Ivar Raig

Eiki Nestor

Marju Lauristin

T.H. Ilves


Proeuropejscy i pro rynkowi socjaldemokraci, od początku antykomunistyczni (mimo pochodzenia)

Keskerakond (EK)

Estońska Partia Centrum2007 26,1 %, 29 mandatów
'92-15m.1

'95- 14%,16m.

99- 23%,28m

03 –25,4%, 28m


Gł.spadkobierca frontu; zał. X

'91; dawna reformistyczna inteligencja partyjna i Rosjanie; od początku zwykle dyżurna opozycja (‘92-‘99 zaledwie kilka miesięcy w rządzie)Edgar Savisaar

Tiit Made

P.Kreitzberg

Kalev Kallo

Siiri Oviir


Populistyczna centrolewica; interwencjonizm gospodarczy; prorosyjscy, raczej antyzachodni.

Koonderakond'92- 13%,8m.

'95- 18m. 2

99- 7,6%, 7m.4Zał.XII'91;b.nomenklatura śr.szczebla; narodowi komuniści "nawróceni" na liberalizm gospodarczy;'

95-'98 w koalicji z partią Rüütela.Obecnie nie istnieje


Andrus Öövel

Mart Siimann

Riivo Sinijarv

Tiit VähiProrynkowa (z osłonami socjalnymi),

proeuropejska, narodowa centrolewicaMaarahva

Erakond

Partia ludowa

Obecnie:

Eestimaa Rahvaliit


Unia Ludowa

2007 7,1 %, 6 mandatów
'95- 9m.2

99- 7,3%, 7m.

03 – 13%, 13m


Stara, kołchozowa nomenklatura; '95-'99 w rządzącej koalicji z Koonderakond i Maaliit.

Arnold Rüütel

Andres Varik

Villu Reiljan


Agrarna lewica, etatyzm (protekcjo

nizm w rolnictwie)Eestimaa

Ühendatud

Rahva Partei

(EÜRP)

obecnie: KonstitutsioonierakondPartia konstytucji

2007 – nie weszła
'92- 8m.

'95- 6m.

99-6,1% 6m

03 – nie weszła


Zał. X'94; reprezentuje tzw. nowych Rosjan; monopolizacja kontaktów z władzami i

biznesem z Rosji; w ostatnich wyborach z jej listy startowali członkowie Tööpartei- prawnej spadkobierczyni KPEstonii


Nie weszła do parlamentu


Viktor

Andreiev

Sergei Ivanov 5

Andrei ZarenkovUmiarkowanie nacjonalistyczna partia Rosjan, nie kwestionująca państwa estońskiego;

socjalizm w gospodarce; oczywiście antyzachodnia.Erakond Eestimaa Rohelised

Estońska Partia Zielonych2007 7,1 %, 6 mandatów

Zał- 25 listopada 2006

Valdur Lahtvee

Marek Strandberg


Peeter Jalakas Maret Merisaar

Ekologia etc

1.      w 1992r. członkowie Keskerakond startowali z listy Frontu Ludowego (w sumie 12,3%)

2.      KE i MRE startowały razem w koalicji Koond-Erakond Maarahva Ühendus (32,2%)

3.      w II poł. 2001 roku nastąpiło załamanie w koalicji rządz. (początkowo w radzie miejskiej Tallina) i w efekcie dymisja rządu M. Laara (16.I); miejsce Isamaalit w koalicji zajęła Keskerakond.

4.      KE startowała w koalicji KMU, tym razem bez Maarahva Erakond.

5.      Ivanov jest obecnie deputowanym Rosyjsko-Bałtyckiej Partii w Estonii, której był współzałożycielem w roku 2000. Jest jedynym członkiem tego ugrupowania w parlamencie. Partia stoi na stanowisku zrównoważonej współpracy Estonii z Rosją i organizacjami ogólnoeuropejskimi, nie jest przeciwna włączaniu E. W struktury europejskie. Opowiada się za liberalizacją ekonomiki, nie kwestionuje państwa estońskiego, jest za przyznaniem ludności ros. większych praw.

Daty kolejnych wyborów:

- 20 września 1992

- 5 marca 1995

- 7 marca 1999

- 2 marca 2003- 4 marca 2007

ISAMAALIIT


Mart Laar - (1960); historyk - badacz walk partyzanckich w latach 40tych (autor "Metsavennad"- "Braci Leśnych", 1992); '87-'90 pracownik ministerstwa kultury; '89-'92 działacz EKDL (chadecy); '90-'92 członek Kongresu Estonii, Komitetu Estońskiego i Sowietu ESRS; '91-'92 członek Konstytuanty; '92-'95 członek VII Riigikogu; '92-'94 premier; '95-'96 przew. Isamaa; '95-'99 członek VIII Riigikogu; od '98 przewodniczący Isamaaliit; ponownie premier (III '99-I’02); polityk nr 1 sił antykomunistycznych.

Enn Tupp -     (1941); '73-'88 członek KPE; '87-'89 lider Frontu Ludowego w Vôrumaa; '90-'92 członek Sowietu ESRS; '90-'92 przew. parlamentarnej komisji bezpieczeństwa; '91-'92 członek Konstytuanty; przew. rady miejskiej Vôru; '92-'94 naczelnik wydziału politycznego MON; VI'94-III'95 min.obrony.

Juri Adams - (1947); dziennikarz; działacz ERSP (od '88); '90-'92 członek Kongresu Estonii; '91-'92 członek Konstytuanty; '92-'99 członek VII i VIII Riigikogu; gł. autor Konstytucji 1992; reprezentant Ligi Petserimaa (Setowie) w parlamencie; od III'99 członek IX Riigikogu - przew. Komisji Legislacyjnej.

Toivo Jűrgenson - ekonomista; od '92 działacz Isamaa; '92-'99 członek VII i VIII Riigikogu (lider frakcji parlamentarnej); I'94-III'95 minister gospodarki; III'99-I’02 minister transportu i komunikacji.

Tunne Kelam - (1936); historyk, dziennikarz; "dinozaur" antykomunistycznej opozycji (pocz.l. 70tych); '88 współzałożyciel pierwszej niepodległościowej partii ERSP; '90-'92 przew. Komitetu Estonii; '92-'99 członek VII i VIII Riigikogu; '92-'95 wiceprzew. VII R.; '93-'95 przew. ERSP; '94 wiceprezydent Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy; '95-'99 wiceprzew. frakcji Isamaa/ERSP w VIII R.; '96 kandydat w wyborach prezydenckich; obecnie vice-przewodniczący Isamaaliit i vice-przew. IX Riigikogu, zarazem przew.Komisji ds. Europejskich.

Jűri Luik - (1966); filolog, dziennikarz; '89-'91 w Instytucie Estońskim; '89 współzałożyciel EVKE (Republikanie); '91-'92 dyr.Departamentu Politycznego MSZ; '92 wprowadza EVKE do Isamaa; '92-'95 członek VII Riigikogu; '92-'93 minister bez teki-negocjator z Rosją; VIII'93-I'94 min.ON; I'94-IV'95 min.SZ (zdecydowanie prozachodni i antyrosyjski); '96-'99 ambasador przy NATO i w krajach Beneluxu; III'99-I’02 ponownie min.obrony.

Jűri Mōis - (1956); ekonomista; '91-'98 szef rady nadzorczej Hansapank; wybrany do IX Riigikogu; III- XI '99 minister SW; od XI '99 burmistrz Tallina (do czasu rozpadu koalicji w radzie miejskiej w X’01); jeden z najpopularniejszych polityków.

Tiit Siniissar - (1947); dziennikarz; '74-'77 pracownik administracji Sowietu ZSRS w Moskwie; od '80 w Radio Estońskim; '82-'90 członek KPE; '89-'92 dyr. I Programu Radia; od '92 szef działu informacyjnego; '92-'99 członek VII (od X'93 przew. frakcji Isamaa) i VIII Riigikogu; przew. frakcji parlamentarnej Isamaaliit w obecnym, IX Riigikogu.

REFORMIERAKOND


Ignar Fjuk - (1953); architekt; '78-'90 nomenklatura ESRS; '89-'91 Kongres Deputowanych Ludowych ZSRS; '89-'90 kierownictwo Frontu Ludowego; '89-'94 "prawa ręka" Savisaara w Sowiecie, Konstytuancie, Komitecie Estońskim i VII Riigikogu - współtwórca Keskerakond; '94 konflikt z Savisaarem i przejście do Reformierakond; obecnie wiceprzew. tej partii i członek IX Riigikogu.

Siim Kallas - (1948); ekonomista; '72-'90 członek KPE; '75-'79 specjalista w Min.Finansów; '79-'86 dyr. "estońskiego PKO"; '86-'89 zastępca red.nacz. "Rahva Hääl"(ichnia "Trybuna..."); '87 współautor "artykułu czterech"- programu estońskiej pierestrojki; '89 autor IME- projektu gospodarczej samodzielności Estonii w ramach ZSRS; '89-'91 szef EAKL (ichni OPZZ); '91-'95 dyr.centralnego Banku Estonii(udana reforma walutowa); IX '94 nieudana próba sformowania rządu; XI '94 z Rummo (liberałowie) tworzy Reformierakond; '95-'96 minister SZ; przewodniczy Reformierakond. W składzie obecnego rządu (od III ’99) początkowo minister finansów; po rozpadzie koalicji rządzącej pod koniec 2001 desygnowany na premiera– 28 I ’02.

Heiki Kranich - '90-'94 wiceprzewodniczący ELDP(liberałowie); I-VI '94 minister finansów; '95-'99 wiceprzewodniczący frakcji Reformierakond w VIII Riigikogu; obecnie min. ochrony środowiska (od III'99).

Paul-Erik Rummo - (1942); dramatopisarz; '65-'86 praca w teatrach;'86-'89 we władzach Związku Literatów; '90 założyciel ELDP (liberałowie z Frontu Ludowego); '90-'92 kierownictwo Kongresu Estonii; '92-'94 miń; XI '94 wprowadza ELDP do powstającej Reformierakond; obecnie wiceprzew. partii i członek IX Riigikogu.

Tomas Saavi - (1942); lekarz sportowy; '70-'80 członek ekip olimpijskich ZSRS; '80-'87 członek KPE; '91-'94 członek Koonderakond; XI '94 współzałożyciel Reformierakond; '95-'99 przew. VIII Riigikogu; obecnie także przew. IX Riigikogu.

Mart Rask - (1950); prawnik; '90-'92 wiceminister sprawiedliwości; '92-'95 minister sprawiedliwości; X '95 minister SW; obecnie ponownie min. sprawiedliwości (od III'99).

MŐŐDUKAD


Ivar Raig - (1953); ekonomista; '77-'90 członek KPE; '89-'91 Kongres Deputowanych Ludowych ZSRS; '90-'92 w Sowiecie ESRS; czołowy działacz Frontu Ludowego- jego szef w Tartu; IV '90 załoýyciel EMKE (agraryúci z Frontu); '92 EMKE zawiera sojusz wyborczy z ESDP (Môôdukad); '92-'95 szef parlamentarnej Komisji Gospodarki i Rolnictwa- realizator reformy własności na wsi; obecnie spec od rolnictwa w koalicji.

Andres Tarand - (1940); geograf; '68-'70 badacz polarny; '70-'90 praca w Ogrodzie Botanicznym w Tallinie(pod koniec jako dyrektor); od '87 działacz Zielonych a następnie Frontu Ludowego; '90-'92 członek Sowietu, Kongresu, Konstytuanty; '92-'94 min.ochrony środowiska; XI '94- III '95 premier; od '95 lider partii; członek IX Riigikogu- przew.komisji SZ; jeden z najpopularniejszych polityków.

Eiki Nestor - (1953); '82-'89 działalność związkowa (transport); '90-'92 w ESDP; '92-'99 członek VII i VIII Riigikogu; '94-'95 minister bez teki (ds. regionalnych); '96-'99 we władzach Tallinna; minister ds. socjalnych przed rozpadem koalicji w I’02; v-ce przewodniczący partii.

Marju Lauristin - (1940); dziennikarka, socjolog, autorka szeregu prac naukowych z tej dziedziny; '68-'90 członek KPE; '62-'66 praca w Radio Estońskim; od '67 praca naukowa na Uniwersytecie w Tartu- od '87 dziekan Wydziału Dziennikarstwa; współzałożycielka Frontu Ludowego; I '90 współzałożycielka ESDIP; IX '90 lider ESDP; '92 zrywa z Frontem; '92-'95 członek VII Riigikogu; '92-'94 minister ds. socjalnych; członek IX Riigikogu i przew. frakcji Môôdukad.Toomas-Hendrik Ilves - (1953); ur. w Szwecji; studia w USA; dziennikarz, filolog (tłumacz literatury angielskiej); '84-'93 praca w RWE; '93-'96 ambasador w USA, Kanadzie i Meksyku; '96-'98 minister SZ; '98-'99 lider Rahvaerakond (połączenie Parempoolsed z Pôllumeste Kogu); od III '99 ponownie min.SZ; XI '99 wprowadza swoją partię do Môôdukad; szef MSZ do I’02, obecnie przewodniczący Môôdukad.

Ivari Padar - (1965); historyk; od '89 rolnik indywidualny; '91-'92 nauczyciel; '93-'95 we władzach Vôrumaa; '95-'97 pracownik Min.Finansów; '97-'99 dyr.gen. Hansatee Hulgi AS; min. rolnictwa do I’02.

Katrin Saks - (1956); dziennikarka; '78-'97 praca w TV; minister bez teki (ds. mniejszości narodowych) do I’02; wiceprzewodnicząca partii.

KESKERAKOND


Edgar Savisaar - (1950); absolwent filozofii; '82-'90 członek KPE; lata 80-te w Komisji Planowania; '87 współautor "artykułu czterech"- deklaracji programowej estońskich reformistów; współzałożyciel i lider Rahvarinne (front ludowy); człowiek Jelcyna; '88-'92 członek Sowietu; '89 autor koncepcji III Republiki; IV'90-I'92 premier; '92-'99 wiceprzewodniczący VII i VIII Riigikogu; IV'95-X'95 wicepremier i minister SW (wyleciał, gdy odkryto, że szpieguje kolegów z rządu- estońska Watergate); od początku rządzi partią "żelazną ręką" (niepokorni, np. Fjuk, odeszli); oskarżany o zapędy dyktatorskie (jego rząd upadł, gdy zażądał nadzwyczajnych pełnomocnictw); lubi Rosjan, nie przepada za Amerykanami; za jego rządów wywieziono do Rosji archiwa miejscowego KGB; obecne szef frakcji parlamentarnej partii w IX Riigikogu; po rozpadzie koalicji w radzie miejskiej Tallina przejmuje fotel burmistrza.

Tiit Made - (1940); ekonomista; '71-'89 członek KPE; bogata agenturalna przeszłość (jako attache handlowy w Szwecji infiltrował miejscową emigrację estońską); komentator radia i TV; korespondent zachodnich lewicowych pism; autor wielu znakomitych prac np. "Imperialistyczna integracja" w '74- na temat integracji europejskiej; '87 jeden z czterech ojców estońskiej pierestrojki; '90-'92 członek Sowietu; '90 pierwszy nawrócony na wolny rynek komunista- założyciel Partii Przedsiębiorców; '92-'95 członek VII Riigikogu; od '94 w Keskerakond; obecnie w cieniu.

Peeter Kreitzberg - (1948); pedagog; b.wiceburmistrz Tallinna; obecnie wiceprzewodniczący partii i wiceprzewodniczący IX Riigikogu.

Siiri Oviir - (1947); prawnik; '72-'75 praca w Ministerstwie Sprawiedliwości; '76-'90 członek KPE; '75-'90 asystentka przewodniczącego Sowietu ESRS; '90-'92 minister spraw socjalnych; '92-'99 członek VII i VIII Riigikogu; '96 kandydat na prezydenta (najgorszy wynik); obecnie wiceprzewodnicząca partii i członek IX Riigikogu; od I’02 minister spraw socjalnych.

Kalev Kallo - (1948); architekt; wiceburmistrz Tallinna ('96-'99); obecnie wiceprzewodniczący partii i członek IX Riigikogu.

Sven Mikser– (1973) anglista; bibliotekarz w Akademii Rolniczej od’95; od ’96 asystent na Uniwersytecie w Tartu; 98-99 funkcja w sekretariacie Keskerakond; w ’99 deputowany w Riigikogu, cz. Komisji Spraw Zagranicznych. W najnowszym rządzie minister obrony.

Harri Õunapuu– (1947) ekonomista, absolwent Akademii Roln.; w latach ’71-‘89 praca na szczeblu kier. w administracji kołchozowej i przedsiębiorstwach rolnych; ’89-’91 gubernator okręgu Rapla; ’91-’92 Minister Rolnictwa; ’92-’93 szef projektu w ramach Funduszu UE na rzecz Przedsiębiorstw Rolnych; ’93-’96 prezes Est.  Kasy Oszczędności (’79-’86→ Kallas); przez kolejne dwa lata dyr. Est. Zakładu Ubezpieczeń; deputowany od III.99; minister finansów w najnowszym rządzie.

Ain Seppik– (1952) prawnik; od ’76 oskarżyciel, sędzia, w ’92 szef wydz. dochodzeniowego; ’93-’94 naczelnik gł. wydz. śledczego policji; ’95 wykładowca szkoły policyjnej, doradca w MSW; ’94 z-ca i ’95-‘97 komendant gł. policji; minister spraw wewnętrznych w rządzie 2002.

Liina Tõnisson – (1959) inżynier produkcji; ’64-’81 praca w adm. eksperymentalnego zakładu Pioneer, ’81-’89 biuro analiz ekonomicznych; ’89-‘92 i ’95 min. gospodarki; między 1992 a 2000 deputowana w 7, 8 i 9 Riigikogu; aktualnie minister gospodarki i minister transportu.

Jaanus Marrandi – (1963) agronom; ’88-’93 adm. kołchozowa; ’93-’99 v-ce i szef est. LLC; III’99 deputowany; od I’02 minister rolnictwa.

KOONDERAKOND

 

Riivo Sinijarv - '92-'95 członek VII Riigikogu; '95-'97 minister SZ; b.ambasador w Wlk.Brytanii.Andrus Ööävel - (1957); prawnik; '79-'89 praca w MSW (sprawy kryminalne); '90-'93 szef straży granicznej; '93-'95 we władzach Tallinna; IV '95- III '99 minister obrony; obecnie przewodniczący Koonderakond.

Tiit Vähi - (1947); '72-'90 członek KPE; '89-'92 minister transportu; '89-'91 członek Sowietu ESRS; '91 szef rządowej komisji pacyfikującej administracyjnymi metodami opór Rosjan w płn-wsch. regionie; I-X '92 premier; '91-'97 lider Koonderakond; '93-'95 przew. rady miejskiej Tallinna; IV '95-III '97 premier (3 gabinety); przeciwnik lustracji ('92); obecnie wiceprzew. partii i szef rady nadzorczej AS Silmet Group.

Mart Siimann - (1946); psycholog, filolog; '82-'87 praca w TV; '87-'89 dyr. Radia; '89-'92 dyr.TV; '92-'95 dyrektor prywatnej TV; '95 wybrany do VIII Riigikogu- przew. frakcji Koonderakond; III '97-III '99 premier; obecnie wiceprzew. partii i szef jej frakcji w IX Riigikogu.

MAA RAHVAERAKOND


Arnold Rüütel - (1928) doktor nauk rolniczych od 1991; '64-'90 członek KPE; pracownik kilku kołchozów doświadczalnych; ’69 zostaj rektorem Akademii Rolniczej w Tartu; '77-'79 sekretarz KC ds. rolnictwa; '79-'83 wicepremier; '83-'92 przewodniczący Sowietu; człowiek Gorbaczowa od '90- przeszedł do komsomolców ze starej gwardii; '92 przegrał wybory prezydenckie z Merim; '92 zakłada MRE; '95-'99 wiceprzew. VIII Riigikogu (wybrany największą ilością głosów w skali kraju); '96 znowu przegrywa z Merim wyścig do fotela prezydenckiego. Od ’81 działacz organiz. ekologicznych, np. ’81-’89 przewodniczy Est. Stow. Ochr. Przyrody  21.IX.01 wybrany prezydentem Republiki Estońskiej.

Andres Varik - (1952); agronom; '75-'90 dyr.kołchozów; '90-'95 przew. związku zawodowego producentów żywności; '95-'99 członek VIII Riigikogu(przew. frakcji MRE); III '97- III '99 minister rolnictwa; obecnie wiceprzew. frakcji MRE w IX Riigikogu.

Villu Reiljan - (1953); leśnik; '95-'99 minister ochrony środowiska; obecnie przewodniczący frakcji MRE w IX Riigikogu.

EESTIMAA ÜHENDATUD RAHVAPARTEI


Viktor Andreiev - (1948); '74-'91 członek KPE; '89-'92 wiceburmistrz Tallinna i wiceprzew. Sowietu; '91-'92 członek Konstytuanty; lider Rosjan z Kohtla-Järva; od '94 przewodniczący partii; '95-'99 lider frakcji rosyjskiej w VIII Riigikogu; obecnie przew. EURP i jej frakcji w IX Riigikogu.

VENE-BALTI ERAKOND EESTIS


Partia została założona w roku 2000 przez deputowanego S. Ivanova w czasie jego kadencji w Riigikogu. Do tego czasu był on członkiem frakcji Eestima Ühendatud Rahvapartei. W IX Riigikogu jest on jedynym reprezentantem swojej partii. [Rosyjsko-Bałtycka Partia w Estonii]

Sergei Ivanov – (1958), studia techn. na politechnice w Tallinie i polityczne w Petersburgu (uk. 1992); naturalizowany obywatel estoński'; od ’95 członek EÜR i jej deputowany (jeden z 6 Rosjan w VIII Riigikogu); członek IX Riigikogu (wiceprzew. estońsko-amerykańskiej grupy parlamentarnej); jeden z czterech v-ce przewodniczących rady miejskiej Tallina. Próbował kandydować w wyborach prezydenckich, kom. wyb. odrzuciła jego kandydaturę.

Erakond Eestimaa Rohelised - Zieloni


Valdur Lahtvee (1958)- studia leśnictwa w Estońskiej Akademii Rolniczej, deputowany w Kongresie Estonii w 1989 r.
Marek Strandberg (1965) – absolwent wydziału chemii Uniwersytetu Tartu
: uploads -> files
files -> Regulamin udzielania stypendióW na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Inowrocławski w roku szkolnym 2006/2007
files -> Chronologia litwy
files -> Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu określający zasady refundacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
files -> Moduł I obszar b zadanie nr 1, Obszar c zadanie nr 1
files -> Studia podyplomowe „ichtiologia I akwakultura”
files -> Akwakultura i bezpieczeństwo żywności program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia I. Wymagania ogólne
files -> Wydział Nauk o Środowisku Egzamin dyplomowy Studia stacjonarne II stopnia kierunek: Rybactwo specjalność: akwakultura I akwarystyka
files -> Rybactwo, specjalność „akwakultura i akwarystyka” studia stacjonarne drugiego stopnia A. Przedmioty podstawowe
files -> Rybactwo, specjalność „akwakultura i akwarystyka” program studiów stacjonarnych drugiego stopnia I. Wymagania ogólne
files -> Oferta montażu systemu automatyki domowej fibaro szanowni Państwo
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy